9/4/20

100 ψάλτες από την Ρουμανία ένωσαν τις φωνές τους στο "Τη υπερμάχω"


100 ψάλτες από διάφορες πόλεις της Ρουμανίας έψαλαν μέσω Skype τον ύμνο προς την Παναγία “Τη Υπερμάχω Στρατηγώ”. Η πρωτοβουλία ανήκει στον αρχιδιάκονο Μιχαήλ Μπουκά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: