30/4/10

Η εκδρομή της Χ.Φ.Δ. Πατρών ξεκίνησε


Ξεκίνησε σήμερα το πρωί μια μεγάλη παρέα φοιτητών 
της Χ.Φ.Δ. Πατρών για 3ήμερη εκδρομή 
στην Ύδρα και τον Πόρο!

Ευχόμαστε καλό ταξίδι σε όλους! 

Περιμένουμε τα νέα και τις εντυπώσεις τους! 
 
 
 

"ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ"


Την Κυριακή  2/5/2010 & ΩΡΑ 7.00 μ.μ.

στη Χριστ. Εστία Πατρών ομιλητής θα είναι:

ο κ. Γρηγόριος Δίνας
Θεολόγος-Συγγραφέας

Με θέμα:

 
"ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ"

"Πρωτείο'', Συνοδικότης & Ενότης της Εκκλησίας

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α

Ημερίδος Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς

Θέμα: «"Πρωτείο'', Συνοδικότης & Ενότης της Εκκλησίας»

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 28 Απριλίου 2010

«Το παπικό ‘'Πρωτείο'' δεν έχει θεολογική βάση ούτε αγιοπνευματική και εκκλησιολογική νομιμοποίηση. Στηρίζεται σαφώς σε κοσμικού χαρακτήρος νοοτροπία εξουσίας». Αυτό μεταξύ άλλων προέκυψε ως συμπέρασμα από την  Θεολογική Ημερίδα, που διοργάνωσε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κληρικών και λαϊκών η Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας(αίθουσα Μελίνα Μερκούρη) στις 28 Απριλίου 2010.

Την ημερίδα ετίμησε με την παρουσία του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος και εκήρυξε την έναρξή της. Παρέστησαν επίσης οι Σεβ. Μητροπολίτες Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ και Γλυφάδας κ.κ. Παύλος και ο Θεοφιλ. επίσκοπος Μαραθώνος κ.κ. Μελίτων.

Το θέμα της «"Πρωτείο'', Συνοδικότης και Ενότης της Εκκλησίας» αναπτύχθηκε σε δύο συνεδρίες από επτά εισηγητές, τους εξής κατά σειράν: Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, Ιερομόναχο Λουκά Γρηγοριάτη, Καθηγητή Αριστείδη Παπαδάκη (University of  Maryland), Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Μεταλληνό, Πρωτοπρεσβύτερο Θεόδωρο Ζήση, Πρεσβύτερο Αναστάσιο Γκοτσόπουλο και καθηγητή Δημήτριο Τσελεγγίδη.

Από τις εισηγήσεις και την επακολουθήσασα συζήτηση προέκυψεν ότι: Η ενότητα ανήκει στη φύση της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού και εν Χριστώ κοινωνίας. Η αληθής Εκκλησία είναι μία. Η ενότητα της Εκκλησίας σε όλες τις εκδοχές της -θεσμικές η χαρι­σματικές- έχει σαφώς αγιοπνευματική βάση. Παρέχεται μυστηριακώς, συν­τηρείται όμως, καλλιεργείται και εκφαίνεται κατεξοχήν ευχαριστιακώς.

Σύμφωνα με την «Ομολογία Πίστεως» της εν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου του 1727 « Ουδεμίαν άλλην ήντινα ουν κεφαλήν αποδέχεται εν αυτή τη Ανατολική Εκκλησία, ειμή τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν μόνον παρά του Πατρός δοθέντα κατά πάντα τη Εκκλησία και θεμέλιον τον αυτόν». Κατά την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία δεν νοείται «Πρώτος» γενικά και αόριστα χωρίς την παρουσία της συγκεκριμένης συνόδου μιας επαρχίας.

Ο θεσμός των πρεσβείων τιμής (αυτός είναι ο όρος, που χρησιμοποιεί η ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση σε αντίθεση με τον μεταγενέστερο όρο «πρωτείον» που χρησιμοποιούν οι παπικοί) εκφράζει και διασφαλίζει την ενότητα και την συνοδικότητα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Η πενταρχία των πατριαρχικών θρόνων είναι η μορφή, την οποία η Εκκλη­σία έδωσε στον θεσμό των πρεσβείων τιμής κατά την πρώτη χιλιετία.

Η εξουσία του «πρώτου», η οποία απορρέει από τα πρεσβεία τιμής, είναι καρπός της συνοδικότητος, ενώ η εξουσία που άρχισε να οι­κειοποιείται ο επίσκοπος της Ρώμης ήδη από  την πρώτη χιλιετία είναι αποτέλεσμα της καταλύσεως του συνοδικού πολιτεύματος της Εκκλησί­ας.

Στην Εκκλησία της α/ χιλιετίας δεν υφίστατο «θείω δικαίω» παπικό πρωτείο δικαιοδοσίας και εξουσίας εφ όλης της Εκκλησίας, αλλά η Εκκλησία είχε το δικαίωμα να αποφασίζει τα της διοικήσεώς της και χωρίς τον πάπα και ακόμα περισσότερο και παρά τη δική του έντονη αντίθεση και οι αποφάσεις της αυτές είχαν καθολική ισχύ.

Μετά το σχίσμα το 1054 η αυξανόμενη αξίωση των παπών για πρωτείο εξουσίας εφ' όλης της εκκλησίας ανατρέπει πλήρως την αγιοπνευματική δομή του μυστηριακού σώματος της Εκκλησίας, σχετικοποιεί και πρακτικώς καταρ­γεί τη Συνοδικότητα ως αγιοπνευματική λειτουργία του σώματος αυτού και εισάγει το κοσμικό φρόνημα σ αυτήν, ακυρώνει την ισοτιμία των επισκόπων, ιδιοποιείται την απόλυτη διοικητική εξουσία εφ όλης της Εκκλησίας, παραμερίζοντας ουσιαστικά τον Θεάνθρωπο και τοποθετώντας ως ορατή κεφαλή της Εκκλησίας έναν άνθρωπο. Με τον τρόπο αυτόν επαναλαμβάνει θεσμικά πλέον το προπατορικό αμάρτημα.

Η αληθινή ενότητα επιτυγχάνεται με την ενότητα στην πίστη στην λατρεία και την διοίκηση. Αυτό είναι το πρότυπο ενότητος στην αρχαία Εκκλησία, την οποία συνεχίζει απαράλλακτα και καθολικά η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία. Η μέθοδος της Ουνίας εισάγει ψεύτικη ενότητα και στηρίζεται σε αιρετική εκκλησιολογία, διότι εκτός του ότι επιτρέπει πολυμορφία στην πίστη και την λατρεία, εξαρτά την ενότητα από την αναγνώριση του πρωτείου του πάπα, που είναι θεσμός ανθρωπίνου δικαίου, και ανατρέπει το συνοδικό πολίτευμα διοικήσεως της Εκκλησίας που είναι θεσμός θείου δικαίου. Η πολυμορφία γίνεται δεκτή μόνο σε δευτερεύοντα θέματα τοπικών παραδόσεων και εθίμων.

Μετά την Α/ Βατικανή Σύνοδο (1870) και κυρίως την Β' (1962-1964) το παπικό πρωτείο δεν αποτελεί μια απλή διοικητική διεκδίκηση, αλλά ουσιώδες δόγμα πίστεως απολύτως υποχρεωτικό για τη σωτηρία των πιστών. Η άρνησή του επισύρει το ανάθεμα της Α/ Βατικανής Συνόδου, η ισχύς του οποίου παραμένει και μετά τη Β/ Βατικανή.

Όπως ετόνισε στην εισήγησή του ο οικοδεσπότης της ημερίδος Σεβ.Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ «Δια της αιρετικής και βλασφήμου δοξασίας του Πρωτείου εξουσίας του επισκόπου ώμης και των εξ αυτής προελθόντων πνευμα­τι­κών επακολούθων (ως το «αλά­θητον» του Πάπα και ο απο­λυ­ταρχικός - μοναρχικός δεσποτισμός του εφ' ολοκλή­ρου του σώματος της υπ' αυτόν θρησκευτικής κοινωνίας), ο Παπι­σμός εξελίχθη, εις απολυταρχικόν - μοναρχικόν σύστημα μυστικιστικής κοσμοθεωρίας και διαστροφής αυτής ταύτης της εννοίας της Εκ­κλησίας. Απεδείχθη νέος Ρωμαϊκός - Φραγκικός εθνισμός (paganismus) υπό πνευματικήν μεταμφίεσιν, αφήρεσε την μυστικήν ελευθερίαν εν Χριστώ εκάστου μέ­λους αυτής και απέβη το αναπόφευκτον και μοιραίον αίτιον της εις εκατοντάδας διαφόρων αιρέσεων εκ­πτώ­σεως εκ της μιας, α­γίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλη­σίας, ως και το ανυ­πέρβλητον εμπόδιον της δυνατότητος επι­στροφής αυτών».

Κατά την εκτίμηση των συνέδρων η προσπάθεια του συγχρόνου θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών για την αποκατά­στασι της εκκλησιαστικής κοινω­νίας πρέπει οπωσδήποτε, πέραν της απο­βολής των αιρετικών διδασκα­λιών της Ρώμης (Φιλιόκβε, κτιστής Χάριτος, α­λαθήτου, καθαρτηρίου κ.λπ.), να στοχεύη και στην οριστική αποβολή του παπικού πρωτείου και όχι σε κάποια κοινώς αποδεκτή επανερμηνεία του.

Τέλος κρίνεται απαράδεκτο και δεν γίνεται αποδεκτό ως «πρότυπο για την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας» το συγκρητιστικό πλαίσιο της «ενότητος εν τη ποικιλία».


29/4/10

Πρόγραμμα κατασκηνωτικών περιόδων 2010


Η κατασκήνωση μάς περιμένει όλους και φέτος!

Νίκησε κάθε εμπόδιο και έλα να ρίξουμε... Άγκυρα!


30 Ιουνίου - 8 Ιουλίου (μαθήτριες Δ', Ε' & Στ' Δημοτικού)
8 - 16 Ιουλίου (μαθητές Δ', Ε' & Στ' Δημοτικού)
16 - 19 Ιουλίου (φοιτητές)
19 - 26 Ιουλίου (φοιτήτριες)
26 Ιουλίου - 7 Αυγούστου (μαθήτριες Γυμνασίου - Λυκείου)
7 - 8 Αυγούστου (διήμερο παλαιών κατασκηνωτών)
17 - 29 Αυγούστου (μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου)

Δήλωσε συμμετοχή! 
Πληροφορίες στο τηλ. 2610.323.728 & 325.781 
ή στη Χριστ. Εστία Πατρών (Μιαούλη 57)


28/4/10

Είμαστε πια ΠρωταθλητέςΗ ομάδα του Λυκείου της Χριστ. Εστίας Πατρών
Είναι οι πρωταθλητές για το έτος 2009-2010

Την φωτογραφία μάς έστειλε ο γ. Ευχαριστούμε!

Ανταπόκριση από την ΕγλυκάδαΚάθε χρόνο, Κυριακή των Μυροφόρων, στην ενορία μας εορτάζουμε το εκκλησάκι μας και μαζί τιμούμε και την μητέρα.
 
Έτσι και φέτος, μέσα στην αναστάσιμη περίοδο, όπου όλα λάμπουν και είναι φωτεινά, επιμεληθήκαμε στο μεγαλύτερο μέρος της την εορτή που κάθε χρόνο γίνεται στον προαύλειο χώρο της μικρής εκκλησίας μας. Έχοντας πάρει δύναμη από την πρωινή και πανηγυρική Θ. Λειτουργία, με τα τραγούδια και τα ποιήματά μας, προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε στον κόσμο το αναστάσιμο μήνυμα. Όλα είχαν γεμίσει από φως, κι ο ουρανός κι η γη και τα κάτω από τη γη... μα πιο πολύ οι ψυχές όλων μας. Τα μικρά, εύθυμα θεατρικά συμπλήρωσαν την απλή αυτή γιορτή.
 
Και του χρόνου!
 
Κατηχητικά σχολεία
Ι.Ν. Αγ. Ανδρέου Εγλυκάδος Πατρών


Ευχαριστούμε τους φίλους μας από την Εγλυκάδα και τους συγχαίρουμε για τις προσπάθειές τους. Τους ευχόμαστε κάθε καλό στη ζωή τους.

Ο ΕΦΙΑΛΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ


Ήταν 26 Απριλίου 1986 ημέρα Σάββατο και ώρα 1.20 π.μ.  

Τεχνικοί του πυρηνικού σταθμού  Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας αποπειράθηκαν να κάνουν ένα πείραμα για να ελέγξουν τα συστήματα ασφαλείας. Αλυσιδωτή αντίδραση στον αντιδραστήρα της τέταρτης μονάδας προκάλεσε διαδοχικές εκρήξεις, οι οποίες τίναξαν στον αέρα το κάλυμμα του αντιδραστήρα. Τεράστιες ποσότητες ραδιενεργού υλικού εκλύθηκαν στην ατμόσφαιρα. Το ραδιενεργό νέφος κινήθηκε δυτικά και σε δυο μέρες έφτασε στη Γερμανία, τη Σουηδία και την Πολωνία, ενώ 4 μέρες αργότερα βρισκόταν στη Γαλλία και τη Βρετανία, φέρνοντας ραδιενεργό βροχή. 

Σήμανε συναγερμός και η ανθρωπότητα πληροφορήθηκε για τη μεγαλύτερη καταστροφή του εικοστού αιώνα. Διακόσια ραδιενεργά στοιχεία άρχισαν ν' απλώνονται, με τη βοήθεια των ανέμων, σ' όλες τις ηπείρους του πλανήτη. Επί δεκαπέντε ολόκληρες μέρες κρατούσε η πυρκαγιά στον πυρηνικό αντιδραστήρα, απελευθερώνοντας ραδιενέργεια στην ατμόσφαιρα. 

Ήταν ένας εφιάλτης - συνέπειες του οποίου ζούμε ακόμα και σήμερα και δυστυχώς θα συνεχίσουμε να ζούμε πολύ ακόμα. Πράγματι, οι αριθμοί που έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική κυβέρνηση 14 χρόνια μετά το τραγικό ατύχημα – όταν επί τέλους αποφάσισε να κλείσει το επικίνδυνο εργοστάσιο – είναι ανατριχιαστικοί: εκτός από τους 56 τεχνικούς του σταθμού, που σκοτώθηκαν άμεσα – ο ένας μάλιστα εξαερώθηκε – τους 47 εργάτες και πυροσβέστες και τα 9 παιδιά, περίπου 15.000 άνθρωποι πέθαναν και 50.000 έμειναν ανάπηροι κατά τον καθαρισμό του εργοστασίου μετά την έκρηξη. Υπολογίζεται πως ένας στους δεκαέξι Ουκρανούς, περίπου 3.500.000 άνθρωποι δηλαδή, πάσχουν από ασθένειες που προκλήθηκαν από το ραδιενεργό σύννεφο που κάλυψε την περιοχή – ανάμεσά τους 1.600.000 παιδιά. 

Εξ άλλου τα περιστατικά διαφόρων μορφών καρκίνου στην περιοχή είναι δεκαπλάσια από το μέσο εθνικό ποσοστό, ενώ υπολογίζεται ότι χιλιάδες παιδιά που έχουν εκτεθεί στη ραδιενέργεια θα προσβληθούν από καρκίνο του θυρεοειδούς στα επόμενα χρόνια, αφού εκλύθηκαν τεράστιες ποσότητες ραδιενεργών ισοτόπων ιωδίου 131, το οποίο επηρεάζει ιδιαίτερα τον θυρεοειδή αδένα των παιδιών που αναπτύσσονται. Ακόμα οι ανωμαλίες των οστών και των μυών αυξήθηκαν κατά 70%, ενώ οι ασθένειες του νευρικού συστήματος κατά 45%.

Ας σημειωθεί δε ότι η ραδιενέργεια που εκλύθηκε στο Τσέρνομπιλ ήταν τουλάχιστον 200 φορές περισσότερη από εκείνη που είχε εκλυθεί στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι μαζί και ότι η περιοχή που μολύνθηκε είχε έκταση 160.000 χιλιόμετρα, στην οποία ζούσαν 17.223.700 άνθρωποι!


27/4/10

Υποστηρίζω - Μονάδα εφηβικής υγείας
Τελικός Γυμνασίου 2010


Στον όμιλο του Γυμνασίου έγιναν οι εξής ημιτελικοί:

Ανάληψη - Εγλυκάδα  3 - 6
Αγ. Μαρίνα - Παραλία 11 - 2

Ο τελικός ήταν συναρπαστικός μεταξύ των κατηχητικών σχολείων της Αγ. Μαρίνας και της Εγλυκάδας. Οι φίλοι μας από το νεοσύστατο κατηχητικό της Αγ. Μαρίνας έκαναν την έκπληξη. Παίζοντας μεθοδικά και με ομαδικότητα κέρδισαν!!!

Αγ. Μαρίνα - Εγλυκάδα 11-10

Συγχαρητήρια παιδιά! Συνεχίστε να είστε πρώτοι σε όλα τα επίπεδα...26/4/10

Ουδείς Αναμάρτητος (3)

Μπορείτε να δείτε την εκπομπή της κ. Άννας Παναγιωταρέα
  (22.4.10) "ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ" εδώ
Στην εκπομπή προσκεκλημένος ήταν ο  
Μητρ. Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ.


Τελικός Λυκείου 2010


Ήταν συναρπαστικός ο σημερινός τελικός ποδοσφαίρου του πρωταθλήματος που οργάνωσαν και φέτος τα κατηχητικά και οι ομάδες Χ.Α. της Χριστ. Εστίας Πατρών. 

Ο πρώτος τελικός αφορούσε στον όμιλο του Λυκείου και αντιμέτωποι ήταν το κατηχητικό της Παραλίας και οι Χ.Α. Λυκείου της Χριστ. Εστίας Πατρών.

Πρωταθλητές Λυκείου αναδείχθησαν οι Χ.Α. της Χριστ. Εστίας καθώς νίκησαν στον τελικό τα παιδιά από το κατηχητικό της Παραλίας με σκορ 7 - 6.

Και του χρόνου παιδιά! Καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας!Ασφαλής χρήση του διαδικτύου


Πολύ ευχαριστημένοι αλλά και προβληματισμένοι έφυγαν όλοι όσοι παρακολούθησαν τη σημερινή εκδήλωση που διοργάνωσε η ΓΕΧΑ Πατρών στην αίθουσα της Χριστ. Εστίας Πατρών. Θέμα της εισήγησης και της συζήτησης που ακολούθησε ήταν: 

«Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου - Συμπτώματα εξάρτησης του παιδιού και του εφήβου από το Διαδίκτυο».

Ο ομιλητής κ. Γιώργος Κορμάς, επιστ. συνεργάτης της Μονάδας Εφηβικής Υγείας Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου μέσα από έρευνες σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου ανέλυσε το φαινόμενο του εθισμού και της εξάρτησης από το διαδίκτυο. Περιέγραψε με σαφήνεια την κατάσταση, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σήμερα αναφέροντας πλήθος παραδειγμάτων από τους κινδύνους που κρύβει η ανεξέλεγκτη χρήση του ΗΥ και του διαδικτύου. Μέσα από τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν έδωσε κατευθυντήριες γραμμές στους γονείς για το ποια θα πρέπει να είναι η δική τους υπεύθυνη στάση απέναντι σ' αυτά τα φαινόμενα και τα παιδιά τους. 

Ο ομιλητής στο βήμα


Συνομιλώντας στο τέλος της εκδήλωσης με μαθητές Λυκείου

25/4/10

Ασφαλής χρήση του διαδικτύουΣας περιμένουμε στην σημερινή εκδήλωση και σας καλούμε να πάρετε μέρος και στη συζήτηση. 
Το θέμα είναι κρίσιμο και η ενημέρωσή μας είναι αναγκαία και απαραίτητη. Τα σημερινά παιδιά ήδη μας έχουν ξεπεράσει σε πολλά...

24/4/10

Εκδήλωση για τον Μητροπολίτη Σεβαστιανό στην Αθήνα

Ουδείς Αναμάρτητος (2)


Όταν μου λέτε ότι έτσι έκανε ο Χριστός και έτσι κάνει η Εκκλησία αυτό και μόνο σημαίνει ότι η Εκκλησία περιθωριοποιείται γιατί αποξενώνεται από το δικό της ζωτικό μήνυμα. Όταν όμως εμείς έχουμε μια εκκλησία που είναι πολύ συνεπής με το λόγο της, τότε αυτή η εκκλησία μπορεί να είναι και στο κέντρο της καρδιάς μας. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να δείτε πώς οι εξωτερικοί παράγοντες δεν παίζουν και τόσο σημαντικό ρόλο. Πάρτε την Εκκλησία της Ρωσίας στη διάρκεια του σοβιετικού καθεστώτος. Συντηρούσε τη ζωή καθώς πολεμούσε με το θάνατο. Η Εκκλησία σήμερα στην Ρωσία είναι πολύ πομπώδης, είναι το κέντρο, συμμαχεί με την αναγνώριση. Πιο σημαντικός είναι ο αγώνας με το θάνατο παρά η συμμαχία με την κοσμική και πολιτική αναγνώριση. Εμένα με συγκινεί και με βουρκώνει πραγματικά η ζωή της τα χρόνια του διωγμού - αυτό είναι Εκκλησία. Τώρα μπορεί να γίνει και οικονομικό σύστημα και να χαλάσει ως εκκλησία και να μην μπορεί να γεννήσει το πνέυμα την οποία την εγέννησε...

Απόσπασμα από την εκπομπή "Ουδείς Αναμάρτητος" 
με προσκεκλημένο τον Μητροπ. Μεσογαίας κ Λαυρεωτικής 
κ.κ. Νικόλαο - 22.4.10

23/4/10

To μαρτυρικό τέλος του Αγ. Γεωργίου


Ο Άγιος Γεώργιος κλείστηκε στη φυλακή και τη νύκτα είδε στο όνειρό του το Χριστό, ο οποίος του ανήγγειλε ότι θα πάρει το στεφάνι του μαρτυρίου. Όταν ξημέρωσε ο Αυτοκράτορας Διοκλητιανός διέταξε τους στρατιώτες του να παρουσιάσουν μπροστά του τον Άγιο. Πράγματι ο Άγιος Γεώργιος βάδισε γεμάτος χαρά προς τον βασιλέα, επειδή προγνώριζε ότι έφθασε το τέλος του. 

Μόλις τον αντίκρισε ο Διοκλητιανός του πρότεινε να πάνε στο ναό του Απόλλωνα για να θυσιάσει μπροστά στο είδωλό του. Αφού μπήκε ο Γεώργιος στο ναό, σήκωσε το χέρι του και αφού έκανε το σημείο του σταυρού, διέταξε το είδωλο να πέσει. Αμέσως το είδωλο έπεσε κάτω και έγινε κομμάτια.
 
Ο ιερέας των ειδώλων και ο λαός τόσο πολύ θύμωσαν που φώναζαν στον Βασιλέα να θανατώσει το Γεώργιο. Ο Διοκλητιανός εξέδωσε τότε διαταγή και ο δήμιος τον αποκεφάλισε.


Ουδείς Αναμάρτητος (1)


- Πού να καταφύγουμε λοιπόν για να ψάξουμε το Θεό εκεί που δεν φαίνεται ακόμα;

Νομίζω δεν είναι το πού θα τον βρούμε το Θεό αλλά το πώς. Κι εγώ θα βάλω μια χρυσή λέξη. Κι η λέξη αυτή είναι ταπείνωση. Θέλει πόνο εσωτερικό ο Θεός, δεν θέλει νταηλίκι, εξυπνάδα, ορθολογισμό... και ποιος είναι ο Θεός να μου φανερωθεί... Τι λες μωρέ... Θέλει συστολή εσωτερική και τότε ο Θεός φαίνεται σε κάθε στιγμή, τον ψηλαφάς, δεν το χάνεις, δεν τον φαντάζεσαι, τον ζεις, ζεις γι' αυτόν και αισθάνεσαι ότι τρέφεσαι απ' αυτόν. Αυτό είναι η Εκκλησία... δεν είναι ούτε ο πολιτισμός της ούτε καν ο θεολογικός της λόγος. Eίναι η κοινωνία, η κοινωνία των ανθρώπων, η περιχώρηση και η κοινωνία του Θεού. Αυτό  είναι η περιουσία και ο λόγος της και η εκκλησία πρέπει να γυρίζει και να ξαναγυρίζει σ΄αυτόν. Εγώ το βλέπω σε κείμενα ανθρώπων που αμφισβητούν την εκκλησία - στην ουσία την αναζητούν. Άνθρωποι που την πολεμούν, ψάχνουν για κάτι τέτοιο. Κάνουν πολύ δίκαιες κρίσεις, πάρα πολύ δίκαιες. Ψάχνουν για κάτι αυθεντικό...


Απόσπασμα από την εκπομπή "Ουδείς Αναμάρτητος" 
με προσκαλεσμένο τον Μητροπ. Μεσογαίας κ Λαυρεωτικής 
κ.κ. Νικόλαο - 22.4.10

22/4/10

Πασχάλια Πίστη


Οι πρώτοι χριστιανοί δεν αποκαλούσαν την πίστη τους θρησκεία, αλλά Καλά Νέα («Ευαγγέλιον»), και είχαν σκοπό να το διαδώσουν και να το διακηρύξουν στον κόσμο. Γνώριζαν και πίστευαν πώς η ανάσταση του Χριστού δεν ήταν απλώς ευκαιρία για μία ετήσια γιορτή, αλλά πηγή μιας ενεργητικής και μεταμορφωμένης ζωής. Αυτό που άκουγαν να ψιθυρίζεται, το φώναζαν «από των δωμάτων» (Ματθ. 10, 27)…
 

«Και τι μπορώ να κάνω;» απαντά η σώφρων και ρεαλιστική λογική. «Πώς μπορώ να διακηρύξω ή να φωνάξω ή να μαρτυρήσω; Εγώ, ένας αδύνατος μικρός κόκος άμμου, χαμένος ανάμεσα στις μάζες;» Η ένσταση όμως αυτή της λογικής και του «υγιούς μυαλού» είναι ένα ψέμα, ίσως το τρομερότερο και δαιμονικότερο ψέμα του σημερινού κόσμου. Ο κόσμος μας έχει κατά κάποιο τρόπο πείσει πώς η δύναμη και η σπουδαιότητα προέρχεται μόνο από τους μεγάλους αριθμούς, τα πλήθη, τις μάζες. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ενάντια σε όλους τους άλλους; Είναι όμως σωστό πως, παρά το ψέμα, η θεμελιώδης βεβαιότητα του Χριστιανισμού πρέπει να κηρυχθεί με όλη τη δύναμη και την απαράμιλλη λογική της. Ο Χριστιανισμός ισχυρίζεται πως ένας άνθρωπος μπορεί να είναι δυνατότερος από κάθε άλλον, και πως αυτός ο ισχυρισμός είναι ακριβώς τα καλά νέα του Χριστού.
.......................

Πασχάλια Πίστη - π. Αλέξανδρος Σμέμαν

21/4/10

Οι ημιτελικοί


Ημιτελικός Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Αγ. Μαρίνα - Παραλία
Ανάληψη - Εγλυκάδα

Τελικός Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου

ΛΥΚΕΙΟ

Εστία - Παραλία


Οι αγώνες πρέπει να γίνουν το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Απριλίου

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΜΑΣ


Ο μοναχός Ιωσήφ (κατά κόσμον Χρήστος Μπαϊρακτάρης) είναι μόλις 48 ετών. Κατάγεται απο το χωριό Άγιος Βασίλειος της Κορινθίας και θεωρείται από την οικογένεια της Πολεμικής μας Αεροπορίας, ο δικός της άνθρωπος. Τον γνωρίζουν όλοι οι πιλότοι των αεροπλάνων Phantom, Corsair και F-16, οι χειριστές δηλαδή που κάθε μέρα δίνουν τον δικό τους επικίνδυνο αγώνα για την αξιοπρέπεια της Ελλάδας και την ελληνικότητα του Αιγαίου.

Ο πατέρας Ιωσήφ μονάζει απο την αρχή της δεκαετίας 1980 στο Άγιον Όρος. Απο το 1989 έχει αποσυρθεί στο ησυχαστήριό του, στην άκρη του πουθενά πάνω στα βράχια του Ακρωτηρίου Άκραθως, πάνω απο ένα γκρεμό βάθους 300 μέτρων. Μόνος με το Θεό… Διαβάζει, κάνει χειρωνακτικές εργασίες και σώζει την ψυχή του.Ο πατέρας Ιωσήφ, ερημίτης του Αγίου Όρους, παρακολουθεί τις αερομαχίες στο Αιγαίο και ευλογεί τους πιλότους των μαχητικών μας. Απο το 1990 περίπου όλοι οι Έλληνες πιλότοι, ύστερα απο κάθε εμπλοκή με τους Τούρκους, πετάνε πάνω απο το Άγιο Όρος για να πάρουν την ευχή του σεβάσμιου γέροντα.


«Κάθε μέρα, όταν ακούω τον θόρυβο των αεροπλάνων, πετιέμαι απο το κελί μου. Βγαίνω έξω και κυματίζω την Ελληνική σημαία. Δακρύζω απο συγκίνηση, καθώς αυτά τα νέα παιδιά έρχονται πάντα ύστερα από οποιαδήποτε αποστολή στο Αιγαίο να με χαιρετίσουν και να τους δώσω την ευχή μου».

Ο π. αρχηγός της Αεροπορίας, πτέραρχος Γιώργος Αυλωνίτης, είναι ένας απο τους αξιωματικούς που έχει συναντήσει τον μοναχό Ιωσήφ. Και όπως και οι υπόλοιποι, έχει εντυπωσιαστεί απο τον γαλήνιο χαρακτήρα του και τη σοφία των λόγων του.

Οι πιλότοι απο όλες τις πολεμικές μοίρες έχουν στείλει στο ησυχαστήριο του ερημίτη ευχές, αναμνηστικά δώρα, αλλά πάνω απο όλα την αγάπη τους γιατί ξέρουν ότι έπειτα απο μια δύσκολη πτήση με οποιονδήποτε καιρό πάνω από το Αρχιπέλαγος, ο σύγχρονος «προστάτης» τους θα βρίσκεται εκεί, πάνω στα βράχια, για να τους ευλογήσει και να τους εμψυχώσει.από άρθρο του Δ. Σταυρόπουλου,
εφημερίδα PRESS TIME, 19.12.2005

20/4/10

Έκθεση εργοχείρων στη Χριστ. Εστία


ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ

Έκθεση εργοχείρων οργανώνει η Χριστιανική Εστία Πατρών
για την ενίσχυση των ιεραποστολικών σκοπών της.

Αγιασμός - έναρξη: Σάββατο 24 Απριλίου 6.μ.μ

Ώρες Λειτουργίας: 
10 π.μ. - 1 μ.μ. & 5 μ.μ. - 9 μ.μ.


Διάρκεια έκθεσης: 24 - 30 Απριλίου


18/4/10

Τι είναι η Πατρίδα μας;


Για την κ. Χαρά Νικοπούλου, τη δασκάλα που υπηρετεί θυσιαστικά στην ακριτική Θράκη, έχουμε αναφερθεί και εδώ.

Δείτε τη συγκινητική παρέμβασή της με τίτλο "ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ;" στην εκδήλωση προς τιμή της Ελληνίδας της διασποράς που διοργάνωσε η Νομαρχία Θεσσαλονίκης στις 14/04/2010.

Ελληνοαλβανική συμφωνία για τους νεκρούς του 1940


Και ο πρόεδρος της Αλβανικής Δημοκρατίας, Μπαμίρ Τόπι, επικύρωσε την ελληνοαλβανική συμφωνία για την "έρευνα, την ταυτοποίηση και την ταφή των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτών στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940-'41".
Τη συμφωνία είχε επικυρώσει, στα τέλη του περασμένου μήνα, και η αλβανική Βουλή.

Βάσει της σχετικής συμφωνίας, που μονογράφηκε στα Τίρανα, στις 19 Νοεμβρίου 2008, θα δημιουργηθούν δύο νεκροταφεία (και μνημεία), στην Κλεισούρα και την Κορυτσά, προς τιμή των Ελλήνων μαχητών που σκοτώθηκαν κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο.
 

Έστω και καθυστερημένα, μετά από 70 χρόνια, οι νεκροί αυτοί ήρωες, παιδιά που έτρεξαν να υπερασπιστούν την πατρίδα και έδωσαν τη ζωή τους γι αυτήν, μπορούν να αναπαυτούν και να αναγνωριστεί έτσι (έστω και μερικώς) η θυσία τους στον αγώνα υπεράσπισης της ελευθερίας και του δικαίου...


ΠΗΓΗ: Πρωινός λόγος Ιωαννίνων

17/4/10

Ξεκινούν σήμερα οι νεανικές συντροφιές


Λειτουργούν και πάλι από σήμερα τα Κατηχητικά σχολεία και οι ομάδες των Χαρούμενων Αγωνιστών μετά τις διακοπές του Πάσχα. Ας μην αμελήσουμε να δώσουμε το παρόν μέσα στην Αναστάσιμη ατμόσφαιρα που ζούμε.


Το ιερό λείψανο του Αγίου Νικοδήμου και πάλι στο Μοναστήρι τουΜέσα σε κατάνυξη και συγκίνηση την Πέμπτη 15 Απριλίου 2010, οι Πατέρες του Ιερού Κοινοβίου Οσίου Νικοδήμου (στον Πεντάλοφο Γουμενίσσης) παρέλαβαν το ιερό λείψανο  που είχε κλαπεί στις 15 Μαρτίου 2010. Ο δράστης αντίκρισε ολοζώντανο τον Άγιο τέσσερις φορές, ο οποίος του είπε: «Παιδί μου, πήγαινέ με στο σπίτι μου από όπου με πήρες, αρκετά με ταλαιπώρησες». Συγκλονισμένος ο δράστης έτρεξε και βρήκε έναν ιερέα της Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, στον οποίο εξομολογήθηκε με λυγμούς και δάκρυα, λέγοντας «αμάρτησα πάτερ, έγινα ιερόσυλος» και του παρέδωσε το ιερό λείψανο. Ο ιερεύς παρέλαβε το ιερό λείψανο και συγκλονισμένος αμέσως το έφερε στη Μονή.  Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται στην κατάθεση που έδωσε ο ιερεύς ενώπιον της Αστυνομικής Αρχής. Ο δράστης διεμήνυσε ότι σύντομα θα επισκεφθεί τον Ηγούμενο για να ζητήσει συγγνώμη.

Το Σάββατο 17 Απριλίου και ώρα 6 μ.μ. θα τελεσθεί επίσημη υποδοχή του ιερού λειψάνου και Πανηγυρικός Εσπερινός. Το ιερό λείψανο θα τεθεί σε προσκύνηση των πιστών.

Εκ του Ιερού Κοινοβίου

Τηλέφωνο Ιερού Κοινοβίου: 23430 42314 12-2μ.μ.Οι Άγιοι αντικατoπτρίζουν τη δόξα του Κυρίου και ακτινοβολούν το άκτιστο Φως του Θεού. Και ο Θεός θαυματοποιεί μέσω των αγίων και των δικαίων, ακόμα και αν αυτοί έχουν φύγει από τη ζωή...

Αιμοδοσία από την Ι. Μητρόπολη Πατρών16/4/10

"Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων. Νῆσός τις ἐστι"

 .............
«Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων. Νῆσός τις ἐστι» (Γ.Σεφέρη «Σαλαμίνα της Κύπρος»). Είναι η μαρτυρική μου πατρίδα, της οποίας το βόρειο τμήμα, δηλαδή το 37% του συνολικού εδάφους της, κατέχεται για τριανταέξι τώρα χρόνια από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής, τα οποία από τη μια μεριά έδιωξαν βίαια από τα σπίτια, τα χωριά και τις πόλεις τους τούς κατοίκους και, σε μια προσπάθεια αλλοίωσης της δημογραφικής σύνθεσης του πληθυσμού, μετέφεραν και εγκατέστησαν σ’ αυτά εποίκους από την Τουρκία, και από την άλλη σκληρά και βάναυσα λεηλατούν και καταστρέφουν τους χριστιανικούς μας ιερούς χώρους και την άλλη πολιτιστική μας κληρονομιά και εμποδίζουν το λαό μας να ασκήσει ελεύθερα τα θρησκευτικά του καθήκοντα.

Αρκεί να αναφέρουμε ότι ακόμη και μόλις πριν μια εβδομάδα δεν επέτρεψαν στον Επίσκοπο Καρπασίας να τελέσει την Αναστάσιμη Λειτουργία για τους λιγοστούς εγκλωβισμένους μας στην κατεχόμενη Επισκοπική του Περιφέρεια.

Γι’ αυτό και η βιβλική και ποιητική «φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων. Νῆσός τις ἐστιν» είναι τόσο επίκαιρη! Μοιάζει να εκπέμπεται ως ένα σήμα κινδύνου, μπροστά στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, και γενικά όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι, δεν μπορούν να σιωπήσουν, ούτε βέβαια και να ηρεμήσουν και να ησυχάσουν...


Απόσπασμα από τον χαιρετισμό του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου προς το Σεμινάριο που διοργάνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κύπρου σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκκλησίας και Κοινωνίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών με θέμα: 
«Religious Freedom and Holy Sites in the  Republic of Cyprus».

Μεντβέντεφ: "Η ζωή μου άλλαξε από τότε που ασπάσθηκα την ορθοδοξία"

Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Ντιμίτρι Μεντβέντεφ εξέπληξε τους πάντες, όταν στο Αμερικάνικο Τηλεοπτικό δίκτυο (ABC) δήλωσε, ότι η ζωή του άλλαξε ριζικά αφότου ασπάσθηκε την Ορθοδοξία.

«Πιστεύω είναι καλό για μένα, γιατί από τότε η ζωή μου, έχει αλλάξει! Δεν μιλάς ποτέ δυνατά για κάτι τέτοιο, γιατί τα θρησκευτικά αισθήματα πρέπει να παραμένουν κάπου βαθειά μέσα σου. Όταν κάποιος επιδεικνύεται γι΄ αυτό δεν είναι ειλικρινής, το κάνει για δημόσιες σχέσεις και αυτοπροβολή».

Ερωτηθείς ο Πρόεδρος Μεντβέντεφ γιατί μπήκε μέσα στην Εκκλησία, μεταξύ άλλων τόνισε: «Ένιωσα ότι το έχω ανάγκη, ένιωσα εσωτερικά την επιθυμία να το κάνω»...

ΠΗΓΗ: Romfea.gr


15/4/10

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


Την Κυριακή  18/4/2010 & ΩΡΑ 6.30 μ.μ.

στη Χριστ. Εστία Πατρών ομιλητής θα είναι:

ο κ. Αθανάσιος Κοτταδάκης
Θεολόγος-Συγγραφέας

Με θέμα:

 
"ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ"

Με τη Χ.Φ.Δ. Πατρών στην Ύδρα


3ήμερη εκδρομή στην Ύδρα και τον Πόρο
Παρασκευή 30/4, Σάββατο 1 & Κυριακή 2.5.2010
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 120 ευρώ
(πλοίο, ξενοδοχείο με πρωινό, λεωφορείο, γεύμα Κυριακής)


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ
στά τηλέφωνα 6977.54.88.57 & 2610.325.781

14/4/10

Σκότωσε τον πατέρα του επειδή του στέρησε το βιντεοπαιχνίδι του


Ένας 14χρονος έφηβος από τη νοτιοδυτική Ρωσία σκότωσε τον πατέρα του με τσεκούρι επειδή του απαγόρευσε να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική «κονσόλα» βιντεοπαιχνιδιών που είχε.

Η εισαγγελία στο Κρασνοντάρ, στη Νοτιοδυτική Ρωσία, ανακοίνωσε ότι το απίστευτο περιστατικό συνέβη περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, στο σπίτι της οικογένειας, στην πόλη Τουπσέ.

Ο 14χρονος επιτέθηκε με το τσεκούρι στον πατέρα του, ενώ αυτός κοιμόταν. Η μητέρα του νεαρού, τρομαγμένη από την άγρια δολοφονία του συζύγου της, παρέδωσε την κονσόλα στο παιδί της, που χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει, είχε την ψυχραιμία να παίξει κάποιες ώρες, πριν να πάει να κοιμηθεί!

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο νεαρός είχε συμπληρώσει μία εβδομάδα με δεκάδες ώρες παιχνιδιού κάθε μέρα στην κονσόλα.Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει για την ανεξέλεγχτη χρήση "των ναρκωτικών νέου τύπου", όπως εύστοχα έχουν χαρακτηριστεί οι παιχνιδομηχανές και τα παιχνίδια στον ηλεκτρ. υπολογιστή. Οι γονείς έχουν μεγάλη ευθύνη όταν δεν μπορούν να ελέγξουν το πότε και πόσο τα παιδιά τους ασχολούνται με αυτά. Η ενημέρωση όλων μας για τις καινούριες αυτές προκλήσεις είναι απαραίτητη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε...

Το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ σε 250 γλώσσες


Δείτε πώς γράφεται και ακούστε το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 
σε 250 γλώσσες...13/4/10

"Λιγοστοί οι Ελληνες μαθητές στα σχολεία της Βορείου Ηπείρου!"


Δραματικά έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια οι μαθητές της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Υπολογίζεται ότι μέσα σε περίπου δύο δεκαετίες η μείωσή τους ξεπερνάει το 80%. Ταυτόχρονα, ελάχιστοι Ελληνες σπουδάζουν στα πανεπιστήμια της Αλβανίας, όταν ο αριθμός τους στα τέλη της δεκαετίας του '80 ήταν μάλλον υψηλότερος από τον μέσο αλβανικό. Σαφή εικόνα της εκπαίδευσης της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία δίνει η έρευνα με θέμα «Ελληνική μειονότητα της Αλβανίας: Εκπαίδευση και δημογραφική κινητικότητα στην Αλβανία και την Ελλάδα», βασικά σημεία της οποίας παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα «Καθημερινή».

Σύμφωνα με την έρευνα, που χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ιδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων με υπεύθυνο τον ειδικό επιστήμονα, ιστορικό, Συνήγορο του Πολίτη κ. Λ. Μπαλτσιώτη, κύριο χαρακτηριστικό των μαθητών και των σχολείων της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία είναι η συρρίκνωση.

Bασικός λόγος, το κύμα φυγής πολλών Ελλήνων μειονοτικών στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, η φθίνουσα πορεία του αριθμού των μαθητών από το 1992 μέχρι το σχολικό έτος 2008 - 2009 είναι πάνω από 80%. Ωστόσο, τη διετία 2008 - 2010 υπήρξε αύξηση κατά περίπου 10% σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές...

Περισσότερα εδώ

12/4/10

Ετοιμαζόμαστε... (ενημερωτικά)

Αγαπητοί φίλοι,

Το Δ.Σ. της ΓΕΧΑ ξεκίνησε τις ετοιμασίες. Ήδη επισκέφτηκε την κατασκήνωση το περασμένο Σάββατο και κατέγραψε απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν, ώστε η κατασκήνωση να λειτουργήσει και φέτος όσο πιο άρτια γίνεται. Επιπλέον, την Κυριακή έγινε μια πρώτη σύσκεψη με ανθρώπους που κάθε χρόνο εργάζονται εθελοντικά στην κατασκήνωση.

Καλούμε τους φίλους και συνεργάτες μας να μας βοηθήσουν στο έργο αυτό της προετοιμασίας...  Να έρθουν στην κατασκήνωση κάποια από τις ημέρες που θα δουλεύουμε εκεί.

Η παρουσία όλων είναι πολύτιμη. Ειδοποιήστε μας ή στείλτε μας ένα email (giannis_x_panag1@yahoo.gr) και θα έρθουμε σε συννενόηση εμείς μαζί σας. Ευχαριστούμε!