30/11/14

Προσφώνηση του Σεβ. Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ κατά τη δοξολογία ανήμερα της εορτήςΣήμερα, μετά τήν Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη Δοξολογία κατά τήν ὁποία προσεφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὡς ἑξῆς:

«Ἀπό τήν πόλη τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τήν Πάτρα μας ἀπευθύνομε πρός ὅλους τούς ὅπου γῆς Ἀδελφούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, μήνυμα ἀγάπης, ἐλπίδος καί ἑνότητος ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Μεσίoυ, τόν ὁποῖον ἐκήρυξε ἐν Πάτραις ὁ Ἱερώτατος καί Πρωτόκλητος Ἀπόστολος.

Δεόμεθα τοῦ Κυρίου, ὅπως διά πρεσβειῶν τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς τῶν Πατρέων Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, χαρίζηται πᾶσιν, τά οὐράνια ἐλέη καί ἀγαθά του.

Φωτίζη τούς Ἄρχοντας τῆς Πατρίδος μας ὥστε νά βουλεύωνται ἀγαθά ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος καί τοῦ φιλοθέου καί φιλαγίου Λαοῦ μας.

Ἐνισχύη τόν Ἑλληνικό Λαό ὥστε νά εὕρη τόν ἐπιστηριγμό καί τήν ὀρθή πορεία του, ἀκολουθώντας τά ἴχνη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί πάντων καί διδασκάλων, οἱ ὁποῖοι ἐφώτισαν τόν κόσμο καί ἰδιαίτερα τήν Ἐλλάδα μέ τό ἀνέσπερο φῶς, τοῦ ἐκ Τάφου Ἀνατείλαντος Σωτῆρος.

Φωτίσῃ τάς διανοίας τῶν πεπλανημένων ἀδελφῶν μας οἱ ὁποίοι, ἀπό τῶν ἀρχαίων χρόνων, ἀλλά καί μετά ταῦτα, άπέστησαν τῆς Μιᾶς, Ἀγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικής Ἐκκλησίας, ὥστε νά ἐπανέλθουν εἰς τήν ἀλήθεια καί τήν μία ποίμνη τοῦ Χριστοῦ.

Ἐνισχύῃ τούς πάντας, ὥστε νά ἐννοήσουν ὅτι ἡ μόνη ἐλπίς διά τήν ἔξοδο ἀπό τόν ὠκεανό τῆς συγχρόνης ἀπελπισίας εἶναι ἡ ὁδός τῆς μετανοίας καί τῆς ἐπιστροφῆς στήν ἀγκάλη τοῦ Οὐρανίου Πατρός, ὁ ὁποῖος δίδει στήν ζωή μας, οὐράνια σημασιολόγηση καί κύρος ἀθανασίας.

Ἀπό τήν πόλη τοῦ πνεύματος καί τῆς ευλαβείας, ἀπό τήν Πάτρα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ὑψώνομε χεῖρας ἱκέτιδας, ὑπέρ ἐνισχύσεως τῶν ἀδελφῶν μας Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολής, οἱ ὁποῖοι ὑφίστανται μαρτύρια ὃμοια μέ ἐκεῖνα τῶν μαρτύρων κατά τήν ὀρθρινή περίοδο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εὐχαριστοῦμε τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν ἀπό τίς Ἐπαρχίες τους, γιά νά συνεορτάσουν μαζί μας, ἐπί τῇ Ἱερᾷ πανυγήρει τοῦ λαμπροῦ τῶν Πατρῶν Πολιούχου καί τούς εὐχόμεθα ἔτη πολλά καί πλουσίαν κατά Θεόν καί ἀγλαόκαρπον ποιμαντορίαν

Στόν Ἐντιμώτατον Ἐκπρόσωπο τῆς Ἐλληνικῆς Κυβερνήσεως, στούς λοιπούς ἐντιμωτάτους Ἄρχοντας, ἁπαξάπαντες καί ἅπαν τό πλῆθος τῶν πιστῶν Πατρέων καί ἄλλων ἀδελφῶν πού ἔφθασαν μέχρις ἐδῶ ἀπ' ὅπου γῆς καί κατέκλυσαν κατά χιλιάδες τάς αὐλάς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἀλλά καί τάς ὀδούς καί τάς πλατείας τῆς πόλεως, ἰδιαιτέρως δέ τούς ἀδελφούς ἀπό τήν ὁμόδοξον χώραν τῆς Ρωσίας καί άπό τό παγκοσμίως γνωστό ἵδρυμα «Ἂγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας τῆς Μόσχας» ὡς καί τούς ἀδελφούς, Ἰερείς καί Μοναχούς ἀπό τήν Σερβία, εὐχόμεθα πᾶσαν χαράν, χάριν καί εὐλογίαν παρά τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν.

Ἔτη πολλά καί εὐλογημένα».


29/11/14

Για μια συνάντηση


Η συνάντηση του καθενός μας με τον  Θεό είναι προσωπική, είναι μια ερωτική κατάσταση και ο ερωτευμένος δεν μιλάει εύκολα για το πρόσωπο που αγαπά...

Γιατί η συνάντηση με τον Θεό μπορεί να αφήσει ένα τραύμα όπως έγινε με τον Ιακώβ.

Γιατί η συνάντηση με τον Θεό μπορεί να προσδιοριστεί από τη μετάνοια όπως έγινε με το Δαυίδ.

Γιατί η συνάντηση με τον Θεό μπορεί να είναι γύρω από ένα τραπέζι όπως έγινε με τον Αβραάμ.

Γιατί η συνάντηση με τον Θεό μπορεί να είναι μέσα στη φωτιά όπως έγινε με τον Ηλία.

Γιατί η συνάντηση με τον Θεό μπορεί να είναι μια προδοσία και μια μετάνοια έτσι όπως έγινε με τον Πέτρο.

Γιατί η συνάντηση με τον Θεό μπορεί να είναι ένας σταυρός όπως έγινε με τον Αγ. Ανδρέα.

Γιατί η συνάντηση με τον Θεό μπορεί να είναι έκφραση αγάπης όπως έγινε με τον Ιωάννη. 

--------------------------

Για μια συνάντηση ζούμε, για μια συνάντηση γεννιόμαστε 
και για μια συνάντηση πεθαίνουμε... 

...για τη συνάντηση με το Δημιουργό μας.

(Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ, 
Ι. Ναός Αγ. Ανδρέου Πατρών 29.11.14)


Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - Πληροφορίες από την Καινή Διαθήκη


του ΒΑΣ. Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Ἀπὸ «Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία», τόμ. 2ος, Ἀθῆναι 1963.

Ὁ Ἀνδρέας ἦτο εἷς τῶν δώδεκα μαθητῶν τοῦ Κυρίου καὶ ἀδελφὸς τοῦ Ἀπ. Πέτρου. Ἀμφότεροι ἦσαν τέκνα τοῦ Ἰωνᾶ, ἁλιεῖς τὸ ἐπάγγελμα καὶ συνεργαζόμενοι ἐν τῷ αὐτῷ πλοίῳ. Κατήγοντο ἐκ τῆς Βηθσαϊδᾶ, κειμένης ἐπὶ τῆς δυτικῆς ὄχθης τῆς λίμνης τῆς Τιβεριάδος, ἐκ τῆς ὁποίας κατήγετο καὶ ὁ Ἀπ. Φίλιππος (Ἰω. α' 45). Τὸ ὄνομα τῶν Ἀποστόλων τούτων εἶναι ἑλληνικόν, ἀπαντώμενον παρ' Ἡροδότῳ, Παυσανίᾳ, Πλουτάρχῳ καὶ παρ' ἄλλοις. Οἱ Ἰουδαῖοι ἀπὸ τῆς κατακτήσεως τῆς Παλαιστίνης ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τοῦ Μ. Αλεξάνδρου ἐλάμβανον ἑλληνικὰ ὀνόματα ἢ τὰ ἰουδαϊκὰ μετέτρεπον καταλλήλως εἰς ἑλληνικὰ (Ἰάσων, Ἰώσηπος -ἀντὶ Ἰωσήφ, Μενέλαος-, ὡς καὶ οἱ ἑπτὰ διάκονοι τῆς ἐν Ἱερουσαλὴμ Ἐκκλησίας εἶχον ἑλληνικὰ ὀνόματα, Φίλιππος, Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων, Παρμενᾶς, Νικόλαος, Στέφανος). Πιθανὸν διὰ τὴν ἑλληνικότητα τοῦ ὀνόματος ἐζήτησαν οἱ Ἕλληνες, οἱ θελήσαντες νὰ ἴδουν τὸν Κύριον, ἀπὸ τὸν Φίλιππον καὶ τὸν Ἀνδρέαν, ὅπως εἰσαγάγουν αὐτοὺς πρὸς τὸν Κύριον (Ἰω. Ἰβ' 20).

Περὶ τοῦ Ἀνδρέου παρέχονται οὐκ ὀλίγαι πληροφορίαι ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις, καὶ μάλιστα ἐν τῷ κατὰ Ἰωάννην. Ἀμφότεροι οἱ ἀδελφοὶ Ἀνδρέας καὶ Πέτρος, φύσει εὐσεβεῖς, εἶχον χρηματίσει μαθηταὶ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, παρακολουθοῦντες τὰ κηρύγματα αὐτοῦ. Ὅταν ὁ Ἰωάννης εἶδε τὸν Ἰησοῦν μετὰ τὸ βάπτισμα καὶ εἶχε πλησίον του δύο μαθητάς του, τὸν Ἀνδρέαν καὶ τὸν Ἰωάννην, δεικνύει πρὸς αὐτοὺς τὸν Κύριον, λέγων : «Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ». Οἱ λόγοι τοῦ Βαπτιστοῦ ἔκαμαν ἐντύπωσιν μεγάλην εἰς τοὺς δύο μαθητάς, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν συνέχειαν τῆς διηγήσεως. Οἱ δύο μαθηταὶ ἀκολουθοῦν τὸν Ἰησοῦν οὐχὶ μὲ τὴν πρόθεσιν νὰ γίνουν μαθηταί του, ἀλλὰ νὰ ὁμιλήσουν μὲ αὐτὸν καὶ νὰ ἐννοήσουν ἐξ ἰδίας πείρας ποῖος ἦτο ὁ Ἰησοῦς. Ὁ Κύριος, ἀκούσας τὰ βήματά των καί, ὡς καρδιογνώστης, ἐννοήσας τὰς προθέσεις των, στρέφεται καὶ λέγει εἰς αὐτούς: «τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ• ραββί, (ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον διδάσκαλε), ποῦ μένεις; λέγει αὐτοῖς• ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε» (Ἰω. α' 39-41). Οἱ μαθηταὶ δὲν ἠθέλησαν νὰ ὁμιλήσουν μετὰ τοῦ Κυρίου καθ' ὁδόν, ἀλλὰ κατ' ἰδίαν, διότι ἐπεδίωκον νὰ γνωρίσουν καλῶς αὐτόν, τὸν ὁποῖον ὁ Βαπτιστὴς ἐχαρακτήριζεν ὡς ἀνώτερόν του καὶ ὡς ἀμνόν. Ποῦ ἔμενεν ὁ Κύριος, ἐκεῖ εἰς τὰ περίχωρα τοῦ Ἰορδάνου, εἶναι ἄγνωστον. Πιθανόν, ὅπου ἔμενον ὅλοι ὅσοι ἔτρεχον πανταχόθεν καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἤτοι εἴτε εἰς τὴν ὕπαιθρον, εἴτε εἰς οἶκόν τινα τῶν παρακειμένων χωρίων. Ἡ ὥρα ἦτο ὡσεὶ δεκάτη, ἤτοι τέσσαρες μ. μ., ὅταν οἱ μαθηταὶ μετέβησαν εἰς τὴν κατοικίαν τοῦ Κυρίου. Περὶ τίνος συνωμίλουν κατὰ τὰς ὥρας τῆς μετὰ τοῦ Κυρίου διαμονῆς των, δὲν λέγει ὁ εὐαγγελιστής, προσθέτει δὲ μόνον : «ἦν Ἀνδρέας, ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ». Ὁ ἄλλος, κατὰ πᾶσαν πιθανότητα, εἶναι ὁ Ἰωάννης, ὁ καὶ διηγούμενος μὲ τόσας λεπτομερείας τὰ τῆς συναντήσεως, ἀφοῦ πεντήκοντα ἔτη μετὰ τὴν συνάντησιν ἐνθυμεῖται, ὅτι ἦτο ὥρα ὡσεὶ δεκάτη, ὑποτιθεμένου ὅτι τὸ εὐαγγέλιον του συνέγραψε περὶ τὸ 80. Κατὰ τὴν συνήθειάν του ὅμως ἐν ὅλῳ τῷ Εὐαγγελίῳ του, ἀποσιωπᾶ καὶ ἐνταῦθα τὸ ὄνομά του. Ἐν συνεχείᾳ ὁ εὐαγγελιστὴς διηγεῖται, ὅτι τὴν ἄλλην ἡμέραν ὁ Ἀνδρέας εὑρίσκει τὸν ἀδελφόν του Πέτρον καὶ ὁδηγεῖ αὐτὸν εἰς τὸν Ἰησοῦν. Οὕτως ὁ Ἀνδρέας ὁ πρωτόκλητος γίνεται ἡ αἰτία τῆς πρώτης συναντήσεως τοῦ Κυρίου μετὰ τοῦ Πέτρου, τοῦ ἀναδειχθέντος κορυφαίου τῶν Ἀποστόλων, ἀλλὰ καὶ τοῦ συμπολίτου του Φιλίππου, διότι ἐν συνεχείᾳ ἀναγινώσκομεν τὴν ὑπὸ τοῦ Κυρίου κλῆσιν τοῦ Φιλίππου καὶ τοῦ Ναθαναὴλ ἢ Βαρθολομαίου. Οὕτως ἐξηγεῖται διατὶ ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις παρουσιάζεται ὁ Ἀνδρέας συνδεδεμένος μετ’ ἰδιαιτέρας φιλίας μετὰ τοῦ Φιλίππου. Ἀλλ' ἡ συνάντησις, καὶ πρώτη γνωριμία αὕτη, δὲν ἀπετέλει τὴν ὁριστικὴν κλῆσιν των ὡς μαθητῶν, διότι ὁ Κύριος δὲν ἤρχισε τὴν δημοσίαν αὐτοῦ δρᾶσιν εἰ μὴ μόνον μετὰ τὴν σύλληψιν καὶ φυλάκισιν τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ (Ματθ. δ' 12, Μάρκ. α' 14). Μετὰ τὴν σύλληψιν λοιπὸν τοῦ Ἰωάννου γίνεται ἡ ὁριστικὴ κλῆσις τοῦ Πέτρου καὶ τοῦ Ἀνδρέου, ὅταν εὗρεν ὁ Κύριος αὐτοὺς παρὰ τὴν λίμνην τῆς Γαλιλαίας καὶ εἶπεν εἰς αὐτοὺς: «δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Οἱ δὲ ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ» (Ματθ. δ' 18, Μάρκ. α' 16, Λουκ. ε' 1-11). 

Ὁ Ἀνδρέας ἐμφανίζεται ἀκολούθως ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις εἰς τὰς ἑξῆς περιπτώσεις.

Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος (video)Μετάφραση από τα ρωσικά: Ευγενία Τελιζένκο. 
Επεξεργασία: Ενορία Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 40 Εκκλησιών, 
Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

"ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ" φώναξε ο Θοδωρής Ιακωβίδης


Μία μοναδική στιγμή έζησαν όσοι βρέθηκαν στο Στάδιο «Σπύρος Κυπριανού», στη Λεμεσό κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών κάτω των 23 χρόνων.

Στην κατηγορία 85 κιλών, ο Ελλαδίτης πρωταθλητής Θοδωρής Ιακωβίδης μετά την πετυχημένη προσπάθειά του στα 190 κιλά στο ζετέ, αντί άλλου πανηγυρισμού φώναξε «Λευτεριά στην Κύπρο».

Οι παρευρισκόμενοι στο «Παλέ ντε σπορ» της Λεμεσού αποθέωσαν τον Ιακωβίδη, ενώ ο ίδιος δήλωσε αργότερα σε αθλητικό ιστότοπο: «Σε κάποια πράγματα είμαι λίγο ιδεολόγος και δεν το μπορώ το άδικο. Γι' αυτό φώναξα, βγήκε από μέσα μου».

Δείτε και το σχετικό video:Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Νοεμβρίου 2014 - Ανδρέου του Πρωτοκλήτου


Εἱστήκει ὁ ᾿Ιωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο, καὶ ἐμβλέψας τῷ ᾿Ιησοῦ περιπατοῦντι λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ. καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦντος, καὶ ἠκολούθησαν τῷ ᾿Ιησοῦ. Στραφεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς· τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ῥαββί· ὃ λέγεται ἑρμηνευόμενον διδάσκαλε· ποῦ μένεις; λέγει αὐτοῖς· ἔρχεσθε καὶ ἴδετε. ἦλθον οὖν καὶ εἶδον ποῦ μένει, καὶ παρ᾿ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν ὡς δεκάτη. ἦν ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ ᾿Ιωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ. Εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ· εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν· ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον Χριστός· καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε· σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς ᾿Ιωνᾶ, σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος. Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, ᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε. εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς ᾿Ισραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει.καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.Απόδοση σε απλή γλώσσα

Ο᾿Ιωάννης στεκόταν πάλι μὲ δύο ἀπὸ τοὺς μαθητές του· καί, καθὼς εἶδε τὸν ᾿Ιησοῦ νὰ προσπερνάει, εἶπε· «Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ». Οἱ δύο μαθητὲς τὸν ἄκουσαν νὰ τὸ λέει καὶ ἀκολούθησαν τὸν ᾿Ιησοῦ. ῾Ο ᾿Ιησοῦς γύρισε καί, βλέποντάς τους νὰ τὸν ἀκολουθοῦν, τοὺς εἶπε· «Τί θέλετε;» Κι αὐτοὶ τοῦ ἀπάντησαν· «Ραββὶ -ποὺ σημαίνει Διδάσκαλε- ποῦ μένεις;» «᾿Ελᾶτε καὶ θὰ δεῖτε», τοὺς λέει. Πῆγαν λοιπόν, καὶ εἶδαν ποῦ μένει, κι ἐκείνη τὴν ἡμέρα ἔμειναν κοντά του· ἡ ὥρα ἦταν περίπου τέσσερις τὸ ἀπόγευμα.

῾Ο ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο ποὺ ἄκουσαν τὰ λόγια τοῦ ᾿Ιωάννη κι ἀκολούθησαν τὸν ᾿Ιησοῦ ἦταν ὁ ᾿Ανδρέας, ὁ ἀδελφὸς τοῦ Σίμωνος Πέτρου. Αὐτὸς βρίσκει σὲ λίγο τὸν ἀδελφό του τὸν Σίμωνα καὶ τοῦ λέει· «Βρήκαμε τὸν Μεσσία» -ποὺ σημαίνει τὸν Χριστό. Καὶ τὸν ἔφερε στὸν ᾿Ιησοῦ. ῾Ο ᾿Ιησοῦς τὸν κοίταξε καλὰ καὶ εἶπε· «᾿Εσὺ εἶσαι ὁ Σίμων, ὁ γιὸς τοῦ ᾿Ιωνᾶ· ἐσὺ θὰ ὀνομαστεῖς Κηφὰς»  — ποὺ σημαίνει Πέτρος. Τὴν ἄλλη μέρα ὁ ᾿Ιησοῦς ἀποφάσισε νὰ πάει στὴ Γαλιλαία. Βρίσκει τότε τὸν Φίλιππο καὶ τοῦ λέει· «῎Ελα μαζί μου».

῾Ο Φίλιππος καταγόταν ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδά, τὴν πατρίδα τοῦ ᾿Ανδρέα καὶ τοῦ Πέτρου. Βρίσκει ὁ Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ τοῦ λέει· «Αὐτὸν ποὺ προανήγγειλε ὁ Μωυσῆς στὸν νόμο καὶ οἱ προφῆτες, τὸν βρήκαμε· εἶναι ὁ ᾿Ιησοῦς, ὁ γιὸς τοῦ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τὴ Ναζαρέτ». «Μπορεῖ ἀπὸ τὴ Ναζαρὲτ νὰ βγεῖ τίποτα καλό;» τὸν ρώτησε ὁ Ναθαναήλ. «῎Ελα καὶ δὲς μόνος σου», τοῦ λέει ὁ Φίλιππος. ῾Ο ᾿Ιησοῦς εἶδε τὸν Ναθαναὴλ νὰ πλησιάζει καὶ λέει γι’ αὐτόν· «Νά ἕνας γνήσιος ᾿Ισραηλίτης, χωρὶς δόλο μέσα του». «᾿Απὸ ποῦ μὲ ξέρεις;» τὸν ρωτάει ὁ Ναθαναήλ. Κι ὁ ᾿Ιησοῦς τοῦ ἀπάντησε· «Προτοῦ σοῦ πεῖ ὁ Φίλιππος νὰ ᾿ρθεῖς, σὲ εἶδα ποὺ ἤσουν κάτω ἀπ’ τὴ συκιά». Τότε ὁ Ναθαναὴλ τοῦ εἶπε· «Διδάσκαλε, ἐσὺ εἶσαι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἐσὺ εἶσαι ὁ βασιλιὰς τοῦ ᾿Ισραήλ». Κι ὁ ᾿Ιησοῦς τοῦ ἀποκρίθηκε· «᾿Επειδὴ σοῦ εἶπα πὼς σὲ εἶδα κάτω ἀπὸ τὴ συκιά, γι’ αὐτὸ πιστεύεις; Θὰ δεῖς μεγαλύτερα πράγματα ἀπ’ αὐτά». Καὶ τοῦ λέει· «Σᾶς βεβαιώνω ὅτι σύντομα θὰ δεῖτε νὰ ἔχει ἀνοίξει ὁ οὐρανός, καὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ νὰ ἀνεβαίνουν καὶ νὰ κατεβαίνουν πάνω στὸν Υἱὸ τοῦ ᾿Ανθρώπου».

28/11/14

Παρουσιάστηκε το επετειακό λεύκωμα γραμματοσήμων για τα 50 χρόνια από την επανακομιδή της Αγ. Κάρας του Απ. Ανδρέου


Στήν ὡραία αἴθουσα «Αἴγλη» τοῦ πολυχώρου Veso Mare πού παρεχωρήθη στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, γιά νά πραγματοποιηθῇ ἐκεῖ ἐκδήλωση ἐντεταγμένη στά Πρωτοκλήτεια 2014, παρουσιάστηκε ἐπετειακό λεύκωμα μέ δέκα γραμματόσημα μέ περιεχόμενο ἀπό τά ἀποστολικά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Τό ἕνα γραμματόσημο προῆλθε ἀπό τόν μαθητικό διαγωνισμό πού μαθητές τῶν Γυμνασίων τῆς Πάτρας ἐζωγράφισαν τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα.

Τήν ἐπιμέλεια καί τήν εὐθύνη τῆς ἐκδηλώσεως εἶχε μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος Παπαδόπουλος, προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πανταννάσης Πατρῶν, ὁ ὁποῖος παρουσίασε θαυμάσια καί τό λεύκωμα.

Τόν Ἁγιασμό τῶν Ἐγκαινίων τῆς Ἐκθέσεως ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

Μετά τόν Ἁγιασμό μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στή σημασία καί τήν σπουδαιότητα τῆς ἐκθέσεως γραμματοσήμων καί τῆς παρουσιάσεως ἐπετειακοῦ λευκώματος, ὡς καί στήν μεγάλη σημασία τῆς συμμετοχῆς τῶν μαθητῶν στά Πρωτοκλήτεια, μέσα ἀπό τήν παρουσίαση ἔργων τά  ὁποῖα οἱ ἴδιοι ἐφιλοτέχνησαν μέ θέμα τήν μορφή καί τόν Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.

 Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τά Ἑλληνικά Ταχυδρομεῖα καί τήν Φιλοτελική Ἕνωση Πατρῶν, γιά τήν, γιά τρίτη φορά  συνεργασία τους μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη στό πλαίσιο τοῦ θεσμοῦ τῶν Πρωτοκλητείων, ὡς καί τήν Περιφερειακή Διεύθυνση Ἐκπαιδεύσεως γιά τήν υἱοθέτηση τῆς σκέψεως περί τῆς συμμετοχῆς τῶν μαθητῶν στόν προαναφερθέντα διαγωνισμό.


ΠΗΓΗ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

Να θυμάσαι πάντοτε...Ο Θεός δεν σου στέλνει
τους ανθρώπους που θες,
σου στέλνει τους ανθρώπους
που χρειάζεσαι!

Να σε βοηθήσουν, να σε πληγώσουν,
να σε αφήσουν, να σε αγαπήσουν
και να σε κάνουν αυτό
που προόριζε Εκείνος να γίνεις!…


26/11/14

Ο Αγ. Νικόλαος στην Στρογγύλη


Στη νήσο Στρογγύλη (πολύ κοντά στο Καστελλόριζο) έγιναν τα θυρανοίξια στο πανέμορφο, πέτρινο εκκλησάκι αφιερωμένο στον Αγ. Νικόλαο που χτίστηκε με δαπάνες χορηγών που κινητοποιήθηκαν έπειτα από προτροπή του Σεβ. Μητροπ. Μεσογαίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οι φωτογραφίες είναι από το http://www.newsbomb.gr

25/11/14

Ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτίμησε τούς Πολυτέκνους τῶν Πατρῶν.


Σέ μιά σεμνή ὅσο καί λαμπρή, ἀλλά καί συγκινητική τελετή, στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ἐτίμησε τούς Πολυτέκνους τῶν Πατρῶν, ὅσο καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας γενικώτερα.

Στόν γεμάτο ἀπό κόσμο Ἱερό Ναό τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν, ἐτελέσθη Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθηκε στήν εὐλογία τῆς τεκνογονίας, στή χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία πλουσίως δίδεται στούς γονεῖς, στήν ὡραιότητα τοῦ ἀγῶνος νά μεγαλώνῃ κάποιος παιδιά καί στή χαρά νά τό ἀπολαμβάνῃ ἀποκατεστημένα καί εὐλογημένα  ἀπό τόν Θεό στήν κοινωνία.

Ἐπίσης ἀναφέρθηκε στίς δυσκολίες καί εἰδικά στήν σημερινή ἐποχή, ὅμως ἐτόνισε ἰδιαιτέρως τήν θαυμαστή προστασία καί τήν εὐλογία πού δίδει ὁ Θεός σ’ αὐτούς πού σηκώνουν τό δικό τους σταυρό καί ἀνεβαίνουν τόν δικό τους ἀνηφορικό δρόμο.

Ἰδιαιτέρως ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε ἀναφορά στό δημογραφικό πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας σήμερα καί μίλησε γιά τά αἴτια τῆς ὑπογεννητικότητος, ὅπως εἶναι: ἡ εὐμάρεια, οἱ ξένες ἐπιδράσεις, ἡ μείωση τῶν γάμων, ἡ ἀστικοποίηση τῆς ζωῆς, τό κόστος τῆς ζωῆς σήμερα, οἱ ἐκτρώσεις, ἡ αὔξηση τῶν διαζυγίων, ἡ ἀδιαφορία τῆς πολιτείας, ἡ ἀστυφιλία, ἡ ἄρνηση τῆς ἀσκητικῆς πορείας τῆς ζωῆς κ.λ.π.

«Εἴμαστε μαζί σας στούς ἀγῶνες σας», εἶπε ἀπευθυνόμενος στόν Πρόεδρο τῶν Πολυτέκνων καί σέ ὅλους τους Πολυτέκνους, ὁ Σεβασμιώτατος καί συνέχισε:

«Ὑψώνομε τήν φωνή μας καί τήν ἐνώνομε μαζί μέ τήν δική σας γιά στήριξη ἀπό τήν Πολιτεία τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας, γιά στήριξη τῆς μητρότητας καί ὑποστήριξη τῆς ἐργαζόμενης μητέρας, γιά αὔξηση τῶν βρεφονηπιακῶν  σταθμῶν, γιά αὔξηση ἐπιδομάτων, γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις, γιά οὐσιαστική βοήθεια στίς πολύτεκνες οἰκογένειες».


Ἐπίσης ἐπισημαίνομε ὅτι, ἡ ἄμβλωση εἶναι φόνος καί καταδικάζομε τήν κατάσταση  αὐτή, ἡ ὁποία εἶναι φοβερή μάστιγα γιά τήν Ἑλλάδα, ἀφοῦ οἱ ἐκτρώσεις πλησιάζουν περίπου τίς 400.000 χιλιάδες, κατ’ ἔτος».

Ἀκόμη ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε ὅτι, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐπιδοτεῖ τό τρίτο παιδί τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν τῆς Θράκης, κάτι πού ξεκίνησε μέ εἰσηγήση τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καί συνεχίζεται ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο καί τήν Ἱερά Σύνοδο.

«Νά ἕνα μέτρο πού θά μποροῦσε νά ἀξιοποιήσῃ ἡ Πολιτεία καί μέσα ἀπό δικές της ἀνάλογες πρακτικές νά βοηθήσῃ στό τόσο λεπτό αὐτό θέμα πού εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιά τήν Ἑλλάδα», εἶπε χαρακτηριστικά.
 

Στό τέλος τῆς ὁμιλίας του ἐπέδωσε τιμητική πλακέτα στόν Πρόεδρο τῶν Πολυτέκνων κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο μέ τήν ὁλόθυμη εὐχή γιά εὐλογία ἀπό τόν Θεό στή ζωή τους καί θερμές εὐχαριστίες γιά τήν προσφορά τους στήν κοινωνία καί στήν Πατρίδα μας.

 «Οἱ Πολύτεκνοι εἶστε εὐεργέτες τοῦ Ἔθνους», εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος στόν κ. Πρόεδρο, ὁ ὁποῖος ἀντιφώνησε εὐχαριστώντας μέ λόγια θερμά.
 

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησε συμβολικά τόν πολύτεκνο Ἱερέα π. Γρηγόριο Κόρδα, Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Ἀκταίου, ὁ ὁποῖος ἔχει τά περισσότερα ἀνήλικα τέκνα (ὀκτώ).

Σέ ὅλους τούς πολυτέκνους ἔδωσε ὡς εὐλογία ἀπό μιά εἰκόνα τῶν Ἁγίων Τερεντίου καί Νεονίλλης, προστατῶν τῶν Πολυτέκνων.


Πηγή: Ι. Μητρόπολη Πατρών

“ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ” - Ν. Αλιπράντης
ΟΜΙΛΙΑ
ΝΙΚΟΥ ΧΡ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ
 

“ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ”
 

ΤΕΤΑΡΤΗ  26  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 8:00μ.μ.
 

στον ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟ ΟΜΙΛΟ ΥΜΗΤΤΟΥ (Φ.Ο.Υ.)
(Αμισού – Α. Λεντάκη και Σμύρνης, Υμηττός)
 

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας θα προβάλλονται 
έγχρωμες διαφάνειες τοπίων
και μνημείων της Μικράς Ασίας και του Πόντου.Σιωπή


Όταν η ψυχή σου μιλά, εσύ καλύτερα να σιωπάς.
Και σκύψε όσο μπορείς να την ακούσεις,
γιατί η φωνή της είναι πάντα ψίθυρος,
για να μην ενοχλεί την επιθυμία σου.


23/11/14

Ο άφρων πλούσιοςΟ πλούσιος της σημερινής Παραβολής, πνιγμένος μέσα στην υλική του ευμάρεια και απληστία, δείχνει να μην ενδιαφέρεται για τον θάνατο και τον άγνωστο χρόνο της επέλευσής του. Αγνοεί ότι τα πλεονάσματα δεν είναι για τις αποθήκες αλλά για τα σπίτια των φτωχών. 

Το ίδιο συμβαίνει κατά κόρον και με την εποχή μας. Κάνει τα πάντα για να "ξορκίσει" το κακό, μας τονίζει τον πλουτισμό και τις απολαύσεις, τα κέρδη και τα εφήμερα προσπαθώντας να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι η ζωντανή σχέση με το Χριστό περνάει και μέσα από τον πλησίον, τον "άλλο" που είναι δίπλα μας γυμνός, πεινασμένος, διψασμένος, έρημος...  

Και προπαντός ότι η ζωή μας συνεχίζεται και πέραν του όμορφα στολισμένου τάφου μας...


22/11/14

Κατά Λουκάν (ιβ΄ 16-21) Κυριακή Θ΄ Λουκά [Παραβολή άφρονος πλουσίου]


Εἶπεν ὁ Κύριος την παραβολὴν ταύτην·

«Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; Καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου.

Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;»

Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν.

Ἀπόδοση στη νεοελληνική:

Εἶπεν ὁ Κύριοςτὴν ἑξῆς παραβολή:

«Ἑνὸς ἀνθρώπου πλουσίου τὰ χωράφια ἔφεραν ἐσοδείαν μεγάλην καὶ ἐσκέπτετο μέσα του, «Τί νὰ κάνω, ἐπειδὴ δὲν ἔχω ποὺ νὰ συγκεντρώσω τοὺς καρπούς μου;» καὶ εἶπε, «Αὐτὸ θὰ κάνω: θὰ κατεδαφίσω τὶς ἀποθῆκες μου καὶ θὰ κτίσω μεγαλύτερες καὶ θὰ συγκεντρώσω ἐκεῖ ὅλα τὰ γεννήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, καὶ θὰ πῶ εἰς τὴν ψυχήν μου, Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθά, γιὰ πολλὰ χρόνια· ἀναπαύσου, φάγε, πίε, εὐφραίνου».

Ὁ Θεὸς ὅμως τοῦ εἶπε, «Ἀνόητε, αὐτὴν τὴν νύχτα ζητοῦν ἀπὸ σὲ τὴν ψυχήν σου. Ἐκεῖνα δὲ ποὺ ἐτοίμασες, ποιὸς θὰ τὰ πάρῃ;».

Αὐτὰ παθαίνει ἐκεῖνος ποὺ θησαυρίζει διὰ τὸν ἑαυτόν του καὶ δὲν φροντίζει νὰ γίνῃ πλούσιος ὡς πρὸς τὸν Θεόν».


21/11/14

Έκθεση για τα 50 χρόνια από την επανακομιδή της Κάρας του Αγίου Ανδρέου


Στο πλαίσιο των Πρωτοκλητείων 2014 εγκαινιάσθη στη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών έκθεση με εκθέματα και άλλο υλικό που σχετίζεται με την επανακομιδή της Αγίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου στην Πάτρα πριν 50 χρόνια. 

Η έκθεση διοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών σε συνεργασία με την εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ και θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 30.11.14

Υπάρχει δυνατότητα για επισκέψεις και ξεναγήσεις σχολείων κατόπιν συνεννόησης.

Οι φωτο από το site της Μητροπόλεως Πατρών

«Ευγένεια: αρετή ή αδυναμία»


Στην Χριστιανική Εστία Πατρών (Μιαούλη 57)
την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014
και ώρα 6.00 μ.μ. θα ομιλήσει
 
ο κ. Δημήτριος Κεχαγιάς,
Θεολόγος 
με θέμα:
 
«Ευγένεια: αρετή ή αδυναμία»

Το εντευκτήριο για παιδιά δημοτικού θα ανοίγει κάθε Κυριακή (από 5.45 - 7.45 μ.μ.) 
προς διευκόλυνση των γονέων που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν 
την ομιλία της Κυριακής.

Η εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό

Μετά τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 16.11.2014, στόν Πανεπιστημιακό Ἱερό Ναό τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, παρουσία τῆς κ. Πρυτάνεως τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν, Καθηγητῶν, Φοιτητῶν καί πλῆθους Λαοῦ, πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη τό βράδυ 19.11.2014, στό Συνεδριακό Κέντρο τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, μεγάλη ἐκδήλωση ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, προκειμένου νά τιμηθῇ ἡ πεντηκονταετηρίς τοῦ Πανεπιστημίου.

Ἡ ἐκδήλωση εἶχε ὡς κεντρικό θέμα: «Ὁ Ἐθναπόστολος καί Ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» ἀφοῦ τό τρέχον ἔτος εἶναι ἀφιερωμένο εἰς αὐτόν μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 300 ἐτῶν ἀπό τήν γέννησή του.

Ὁμιλητῆς ἦτο ὁ πολιτικός ἐπιστήμων κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στό ἅγιο καί μαρτυρικό πρόσωπο τοῦ μεγάλου διδάχου τοῦ Γένους καί ἑστίασε σέ δέκα συγκεκριμένα σημεῖα, τά ὁποῖα ἀνέπτυξε μέ γλαφυρότητα καί σαφήνεια, τονίζοντας ὅτι ὁ λόγος τοῦ Πατροκοσμᾶ εἶναι ἐπίκαιρος, ἰδιαίτερα σήμερα, ἀφοῦ ὄντως «ψυχή καί Χριστός μᾶς χρειάζονται».
          
Ἐν συνεχείᾳ οἱ φοιτητικές ὁμάδες τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν, παρουσίασαν μέ μεγάλη ἐπιτυχία τό Θεατρικό «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» ἐνῶ ὕμνους καί ἐπίκαιρα ἄσματα ἀπέδωσε, θαυμάσια, ἡ χορωδία « Κλεῖδα» Πατρῶν, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου καί Διευθυντού τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεως Πατρῶν κ. Δημητρίου Γαλάνη.
          
Ἡ ἐκδήλωση στό τρίτο μέρος παρελάμβανε χαιρετισμό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος μέ λόγια συγκινητικά ἀνεφέρθη στό Πανεπιστήμιο Πατρῶν, χαρακτηρίζοντάς το «Φάρο τηλαυγῆ καί ἀειλαμπῆ, γιά τήν Πάτρα, τήν Ἑλλάδα καί τόν κόσμο ὁλόκληρο».
          
Τό Πανεπιστήμιο Πατρῶν ἔχει ὡς ἔμβλημά του τήν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
          
Σημειωτέον ὅτι ἡ ἵδρυσή του ἀνεκοινώθη ἀπό τόν ἀείμνηστο Πρωθυπουργό, Γεώργιο Παπανδρέου στίς 30 Νοεμβρίου 1963, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.
          
Καυχώμεθα γιά τό Πανεπιστήμιό μας, καί προσευχόμεθα γιά τίς Πρυτανικές Ἀρχές, τούς Καθηγητάς καί τίς χιλιάδες τῶν Φοιτητῶν πού φοιτοῦν εἰς αὐτό.
          
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε στόν Ἐλλογιμώτατο Ἀναπληρωτή Πρυτάνεως, εὐεργετήριο Γράμμα, γιά τήν πεντηκονταετῆ λαμπρή καί μεγάλη προσφορά τοῦ Πανεπιστημίου καί ἐν συνεχείᾳ ἐκάλεσε τούς ἐν ζωῇ Πρυτάνεις καί ἐτίμησε τόν καθένα ἐπιδίδοντας εἰδικό εὐεργετήριο Γράμμα, γιά τήν προσφορά τους στήν Ἐπιστήμη καί τήν Κοινωνία καί τήν συνεργασία τους μέ τήν Ἀποστολική Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν.
          
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε θερμά ὅλους καί ἰδιαιτέρως τό πλῆθος τῶν Πατρέων πού κατέκλυσε τό Συνεδριακό Κέντρο τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, ὡς ἐπίσης τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κερνίτης κ. Χρύσανθο, τίς Πρυτανικές Ἀρχές καί τούς Καθηγητάς τοῦ Πανεπιστημίου, ἅπαντας τούς Κληρικούς πού συμμετεῖχαν στήν ἐκδήλωση, τούς Ἐκπροσώπους τῶν Φορέων, ὡς καί τούς Κληρικούς καί τούς Λαϊκούς πού συνείργησαν γιά νά πραγματοποιηθῇ ἡ συγκεκριμένη ἐκδήλωση  καί κατέληξε μέ νόημα «Σήμερα ἀπό τόν ἀειλαμπῆ καί τηλαυγῆ ναόν τοῦ πνεύματος, ἀπό τό Πανεπιστήμιο Πατρῶν, ὁ Μητροπολίτης, οἱ Ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν, οἱ Καθηγητές, ὁ Κλῆρος καί ὁ Λαός ἀπευθύνομε μήνυμα, ἐλπίδος, ἑνότητος, ἀνθρωπιᾶς, πίστης στό  Θεό, ἀγωνιστικότητος γιά τήν διατήρηση τῆς πνευματικῆς μας ἰδιοπροσωπίας καί τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητος καί παράδοσής μας καί  ἐπαναλαμβάνομε ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ ” Χριστός καί Ἑλλάδα μᾶς χρειάζονται„ γιά νά δοῦμε φῶς καί καλύτερες ἡμέρες στόν τόπο μας».

ΠΗΓΗ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ