30/11/23

Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν Πάτρα.

 


Μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν ἀπό τήν Πατραχαΐα καί ἂλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἐτελέσθη, τήν Τετάρτη 29.11.2023, ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν πόλη τῶν Πατρῶν.

Τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε θεολογικώτατα καί διδακτικότατα τόν θεῖο λόγο.

Συγχοροστάτησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες:

πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ (συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος)

Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Μεσσηνίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,

Ἠλείας καί Ὡλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ,

Μάνης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,

ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ καί ὁ οἰκεῖος Ἀρχιερεύς, κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ὁ ὁποῖος μέ θερμούς λόγους καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τούς φιλοξενουμένους Ἀρχιερεῖς καί εὐχήθηκε προσωπικῶς, ἀλλά καί ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Πατραϊκοῦ Λαοῦ, τά δέοντα.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐφέτος, τελεῖται μέσα σέ ἰδιαιτέρως πανευφρόσυνο κλῖμα, ἀφοῦ οἱ καρδιές τῶν Πατρινῶν, σκιρτοῦν ἀπό χαρά, ἓνεκα τῆς ἁγιοκατατάξεως ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Γερβασίου, τοῦ ἐν Πάτραις.


Χειροτονία εις Διάκονον Γαβριήλ Κωνσταντινίδη, Ι. Ναός Αγ. Ανδρέου, 19.11.2023

 27/11/23

Λαμπρός ἑορτασμός τῶν Ἀχαιῶν Ἁγίων, στήν Πάτρα

 Ἡ Κυριακή πρό τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἶναι ἀφιερωμένη στούς Ἁγίους τούς ἐν Ἀχαΐᾳ καί ἐξ’ Ἀχαΐας οἱ ὁποῖοι ἑορτάζονται μέ κάθε ἐκκλησιαστική λαμπρότητα, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὃπου εἶναι θησαυρισμένη ἡ Ἁγία Εἰκόνα τους.

Ὁ ἐφετινός ἑορτασμός εἶχε τήν ἰδιαίτερη συγκίνηση, ἀφοῦ μαζί μέ τήν μέχρι τώρα ἁγιόλεκτη χορεία τῶν Ἀχαιῶν Ἁγίων, ἑορτάσθη γιά πρώτη φορά καί ὁ Ἃγιος Γερβάσιος, ὁ ἂρτι καταταγείς εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας (16 Νοεμβρίου), ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατόπιν σεπτῆς εἰσηγήσεως τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀφοῦ ἐξητάσθη καί ἐμελετήθη ὁ φάκελος περί τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, ὁ ὁποῖος ἀπεστάλη στό σεπτό Κέντρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὡς ἒχει κατ’ αὐτάς τάς ἡμέρας γραφεῖ, στήν Πάτρα εἶναι ἒκδηλος ὁ ἱερός ἐνθουσιασμός καί προκαλοῦν δέος καί συγκίνηση βαθειά οἱ ἐκδηλώσεις σύμπαντος τοῦ πληρώματος τῆς Πατραϊκῆς Ἐκκλησίας γιά τό γεγονός αὐτό.

Τό Σάββατο 25 Νοεμβρίου, μετεφέρθησαν στόν ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ὃσα Λείψανα, φυλάσσονται καί εὐλαβῶς προσκυνοῦνται στούς Ἱερούς Ναούς καί Ἱερές Μονές τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ὃπως ἡ Ἁγία Κάρα τῆς Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης καί τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰωακείμ, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Νοτενῶν.

Ἐν πομπῇ μετεφέρθη ἀπό τόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τῶν Συχαινῶν στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἡ σεβασμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, τήν ὁποία συνόδευαν εὐσεβεῖς νέοι, ὃπως καί πολλοί ἂλλοι φιλάγιοι χριστιανοί, κρατώντας ἑξαπτέρυγα καί κεριά.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μέ τόν ἱερό Κλῆρο καί πλῆθος εὐσεβοῦς Λαοῦ, ὑπεδέχθη τά ἱερά Λείψανα στά πρόπυλα τοῦ Ναοῦ.

Κατά τήν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος καθιέρωσε καί ἒχρισε μέ Ἃγιο Μῦρο, κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη τήν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γερβασίου καί τήν τοποθέτησε σέ ἱερό προσκυνητάριο, ὣστε νά παραμένῃ στόν Ναό, πρός προσκύνηση ὑπό τῶν πιστῶν καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ἀναφερθείς, στίς ἀρετές τῶν Ἁγίων, ἀπό τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα ἓως καί τόν Ὃσιο Γερβάσιο, ὡς διδάσκαλον τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί ὁδηγόν εἰς νομάς σωτηρίους.

Τήν Κυριακή 26 Νοεμβρίου, στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, μέ τήν συμμετοχή χιλιάδων προσκυνητῶν ἀπό τήν Πάτρα καί ἂλλα μέρη, πού κατέφθασαν γιά νά προσκυνήσουν, προεορτίως, τόν Ἃγιο Ἀνδρέα, ἀλλά καί τά Λείψανα τῶν ἂλλων Ἁγίων, ἐξαιρέτως δέ τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργούντων  πολλῶν Πρεσβυτέρων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐλιτανεύθη ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἡ πανσεβάσμιος Κάρα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἡ ὁποία ἐτοποθετήθη στό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ γιά τό παλλαϊκό προσκύνημα τῆς ἑορτῆς τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν μεγάλη ἀγάπη τοῦ Κυρίου πρός τήν πόλη τῶν Πατρῶν καί στήν δωρεά Του, ἀφοῦ ἀπέστειλε τόν Πρωτόκλητο μαθητή Του, τόν Ἀνδρέα, νά διδάξῃ καί νά φωτίσῃ τούς ἐν σκότει τῆς ἀγνωσίας εὑρισκομένους, ἐπισφραγίζοντας τήν διδασκαλία του μέ τήν ἐπό σταυροῦ θυσία του. «Ὁποία τιμή, ἐσημείωσε μέ ἒμφαση ὁ Σεβασμιώτατος, νά ἒχωμε στήν Πάτρα τόν τάφο τοῦ Ἁγίου, τήν Ἁγία Κάρα του καί τόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου του».

Ἐν συνεχείᾳ, μίλησε γιά τούς ἂλλους Ἁγίους τῆς Ἀχαΐας, ἓως καί τόν Ἃγιο Γερβάσιο.

Ἐχαρακτήρισε τούς Ἁγίους, φίλους τοῦ Θεοῦ, θεουμένους, φῶτα τοῦ κόσμου καί τούς μεγαλυτέρους εὐεργέτες τῶν ἀνθρώπων, πρότυπα βίου ἁγίου, ἀνυποχώρητους μπροστά στήν ἁμαρτία καί τά πάθη καί ἀγωνιστάς ἐναντίον τῆς ἀνηθικότητος καί τῆς ἐκπτώσεως τῶν ἀξιῶν σέ κάθε ἐποχή. Αὐτῶν τῶν θεουμένων ἡ ζωή, ἐσημείωσε ὁ Σεβασμιώτατος, πρέπει νά ἐμπνέῃ καί μᾶς σήμερα, ὣστε νά ἀγωνιζώμεθα ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἠθικῆς ἀσυδοσίας, πού χαρακτηρίζουν τήν κοινωνία μας, ἀφοῦ ἐφθάσαμε τό ἀφύσικο νά τό θεωροῦμε φυσικό, τό παράλογο λογικό, τήν ἁμαρτία γενικῶς ὡς φυσιολογική κατάσταση καί δικαιωματισμό.

Τέλος, εὐχαρίστησε καί πάλιν, εὐγνωμόνως, τόν Παναγιώτατο καί Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖον καί τήν περί Αὐτόν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον, διά τήν ἁγιοκατάταξιν καί τήν ἀναγραφήν ἐπισήμως εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τοῦ Ἁγίου Γερβασίου τῶν Πατρῶν.

Στήν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν συντοπίτες τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρο τῶν ἐν Ἀθήναις Νυμφασίων κ. Κυριάκο Παναγόπουλο, ἐνῶ προσῆλθε νά προσκυνήσῃ τόν Ἃγιο Ἀνδρέα καί τόν Ἃγιο Γερβάσιο καί ὁ Δήμαρχος Τριπόλεως κ. Κωνσταντῖνος Τζιούμης, μέ τήν οἰκογένειά του.


25/11/23

Εσπερινός και Θεία λειτουργία στις 25 και 26/11 στο εκκλησάκι του Αγ. Στυλιανού (Γηροκομείου 61)

 


Σάββατο 25/11: Εσπερινός στις 6.00 μ.μ. 

Κυριακή 25/11: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ΄ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος,  ώρα 07.00 - 10.00 π.μ.

Κυριακή 26/11: Μέγας Εσπερινός - Ιερά Παράκλησις προς τον Άγιο Στυλιανό υπέρ υγείας βρεφών, νηπίων και παιδιών ώρα 05.30 μ.μ.


Πάτρα: Ζωντανά στην ΕΡΤ η αυριανή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Άγ. Ανδρέα

 Την Κυριακή πριν την εορτή του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου -εκάστου έτους- έχει καθιερωθεί να εορτάζεται στην Μητρόπολη Πατρών η Μνήμη των Αχαιών Αγίων.

Αύριο, Κυριακή, 26 Νοεμβρίου, η δημόσια Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΕΡΤ2 θα μεταδώσει ζωντανά τον Όρθρο και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Ι. Ν. Αποστόλου Ανδρέου, Πολιούχου Πατρών, με παράλληλη τηλεοπτική μετάδοση σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της ERT WORLD και του ERT Flix.

Επίσης, θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από το Α’ Πρόγραμμα της ΕΡΤ, την ΕΡΑ ΠΑΤΡΑΣ και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERT Echo για κινητά Android & iOS, τις πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, TuneIn (Global), MyTuner (Global), Radioline (France/Global), RadioSure (Global), Phonostar (Germany), μέσω Deezer σε Αμερική, Βραζιλία, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ισραήλ, Νότια Αφρική.

Στην Γερμανία, επίσης, μέσω της τηλεοπτικής πλατφόρμας MagentaTv.

Στην Ελβετία, επίσης, μέσω της τηλεοπτικής πλατφόρμας Swisscom.

Δορυφορικά, σε όλη την Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13°E και Hellas Sat4, 39 ° E ενώ στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E.

Τέλος, για τους χρήστες του διαδικτύου, η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί και από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://youtu.be/2fUCi7pMNSc


Αγ. Νεκτάριος: Η σιωπή του νου

 
Να παλέψεις για τη σιωπή του νου σου.

Μην τον αφήσεις στη διάλυσή του.


Αν δεν προσέξεις,

θα τρέχει από δω κι από κει,

χωρίς σκοπό, χωρίς νόημα.


Θα παρατηρείς τα πάντα,

θα κρίνεις τα πάντα,

θα νομίζεις πως φτιάχνεις τον κόσμο

και την ίδια ώρα θα γεμίζεις, ανεπαίσθητα,

περιφρόνηση για τον κόσμο.


Χωρίς να το καταλάβεις,

θα μάθεις ν’ ανεβάζεις τον εαυτό σου

σ’ ένα θρόνο ψηλό κι από κει

να μετράς τους πάντες και τα πάντα

με το δικό σου το μέτρο.


Και θα μάθεις να μιλάς,

να μιλάς πολύ!


Η σιωπή όμως…, 

η σιωπή!


 Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως

ΑΣΤΕΡΟΥΛΑ – Η χριστουγεννιάτικη περιπέτεια μιας κούκλας

 


Αστερούλα – Η χριστουγεννιάτικη περιπέτεια μιας κούκλας

Βράδυ παραμονής Χριστουγέννων και η μικρή Χαριτωμένη παίρνει ένα υπέροχο δώρο: μια κούκλα που η ομορφιά της λάμπει σαν αστέρι, την Αστερούλα! Μια κούκλα όμως εγωίστρια, που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της… Τι θα γίνει όταν, αποφασισμένη ν’ ανέβει στο ψηλότερο κλαδί του χριστουγεννιάτικου δέντρου, πέσει από αυτό; Και με ποιο τρόπο η κούκλα μας θα συναντήσει και θα προσκυνήσει τον νεογέννητο Χριστό;

Ελάτε να ακολουθήσουμε την Αστερούλα στο θαυμαστό χριστουγεννιάτικο ταξίδι της που περνά μέσα από το μονοπάτι της αγάπης και της ταπείνωσης…


Συγγραφέας: Βαλεντίνα Φωλιά

Εικονογράφος: Λιάνα Δενεζάκη

Ηλικία: Από 7 ετών

Κωδ. Βιβλίου: 05-152

Εκδόσεις ΕΑΡ

Ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Πορφυρίου στὴ Γάζα

 


«Τὴν ὥρα ποὺ τὸ Ἰσραὴλ κλιμακώνει τὶς στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις στὴ Γάζα (…), μιὰ ἀχτίδα αἰσιοδοξίας» ἔλαμψε «ἀπὸ τὴν πληγείσα ἀπὸ τὸν πρόσφατο βομβαρδισμὸ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Πορφυρίου, ἡ ὁποία βρίσκεται στὸ βόρειο τμῆμα τοῦ πολύπαθου Παλαιστινιακοῦ θύλακα». Μόλις μιὰ ἑβδομάδα μετὰ τὴ μαζικὴ Ἐξόδιο Ἀκολουθία τῶν θυμάτων τοῦ βομβαρδισμοῦ ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ σκοτωθοῦν 18 Χριστιανοὶ Παλαιστίνιοι, (…) τὸ Σάββατο 28 Ὀκτωβρίου 2023 τελέσθηκε στὴ Μονὴ ἡ μαζικὴ βάπτιση 9 παιδιῶν τῆς ἐκεῖ Ὀρθόδοξης κοινότητας, ὅπου οἱ ἱερὲς Ἀκολουθίες συνεχίζουν νὰ τελοῦνται κανονικὰ παρὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν. (…) Μὲ τὴν ἀνύσταχτη φροντίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιβεριάδος κ. Ἀλεξίου, ἡ Μονὴ ἔχει μετατραπεῖ σὲ καταφύγιο γιὰ ἑκατοντάδες Χριστια­νοὺς καὶ μουσουλμάνους τῆς περιοχῆς ποὺ προσπαθοῦν νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὸν ὄλεθρο τοῦ πολέμου. Ὁ Σεβασμιώτατος βρίσκεται διαρκῶς στὸ πλευρὸ τῶν ἀδελ­φῶν μας, χωρὶς νὰ ὑπολογίζει τὶς συν­έ­πειες καὶ χωρὶς νὰ ἐγκαταλείψει οὔτε γιὰ λίγο τὸ μοναστήρι του. Ἐπίσης ἔχει δώσει προτεραιότητα στὴν πνευματικὴ ἐνίσχυση τῶν πιστῶν καὶ στὴν ἐλπίδα ποὺ πρέπει νὰ ἔχουν στὴ δύναμη τῆς Πίστεως καὶ γι᾿ αὐτὸ ἔκρινε ἀπαραίτητη τὴ Βάπτιση ὅσων παιδιῶν δὲν εἶχαν λάβει τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, προκειμένου νὰ ἐφοδιασθοῦν πνευματικὰ στὶς δύσκολες στιγμὲς μὲ τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» («orthodoxianewsagency.gr» 30-10-2023).

Ὑποκλινόμαστε μὲ σεβασμὸ στὸν Σεβασμιώτατο κ. Ἀλέξιο γιὰ τὴν ἡρωικὴ ἀντιμετώπιση τῶν κινδύνων τοῦ ποιμνίου του κατὰ τὶς κρίσιμες ἡμέρες τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων στὴ Γάζα. Ἄλλωστε δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μέχρι νὰ ὑπάρχει τουλάχιστον ἕνας Χριστιανὸς στὴν ἐπικράτεια τῆς Γάζας, δὲν θὰ πάω πουθενά, γιατὶ μπορῶ νὰ εἶμαι μιὰ ἐλπίδα γι᾿ αὐτούς». Ἡ μαρτυρικὴ στάση του ἐπιβεβαιώνει τὴ διαχρονικὴ μέχρι θυσίας παράδοση τῶν ἀληθινῶν ποιμένων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦν τοὺς ἀθάνατους λόγους τοῦ Θεανθρώπου: «Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τήν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων» (Ἰω. ι΄ 11). Δόξα τῷ Θεῷ!


22/11/23

Η πρώτη λέξη της Ελληνικής Ιστορίας

 


Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν διοργανώνει προσκυνηματική ἐκδρομή γιά τήν Κωνσταντινούπολη, ἀπό 15 ἓως 20 μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἒ.

 


Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν διοργανώνει προσκυνηματική ἐκδρομή γιά τήν Κωνσταντινούπολη, ἀπό 15 ἓως 20 μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἒ.

Τό προσκύνημα αὐτό πραγματοποεῖται μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπισήμου Ὑπογραφῆς, ἀπό τόν Παναγιώτατο καί Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, τῆς Πράξεως Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἁγίου Γερβασίου.

Ἐξασφαλίσαμε εἰδική τιμή, προσφορά εὐλαβείας γιά τόν Ἃγιο Γερβάσιο, 275€.

Εἲμεθα βέβαιοι, ὃτι οἱ εὐσεβεῖς πνευματικοί ἒκγονοι τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, οἱ Πατρινοί δηλαδή, θά ἀνταποκριθοῦμε ὃσοι περισσότεροι, γιά νά βρεθοῦμε στό Πατριαρχεῖο κατά τήν εὒσημη καί πανευφρόσυνη ἐκείνη ἡμέρα.

Γιά πληροφορίες θά ἀπευθύνεστε στήν Ἱερά Μητρόπολη ἢ στόν Ἱερέα τῆς Ἐνορία σας.

Καταληκτική ἡμερομηνία γιά τήν δήλωση συμμετοχῆς σας, ἒχει ὁρισθεῖ ἡ Κυριακή 3.12.2023.

20/11/23

Οι Καταβασίες των Χριστουγέννων

Ξεκινούν αύριο οι Καταβασίες των Χριστουγέννων, αγαπητοί φίλοι. Για να μας προετοιμάσουν για τη μεγάλη γιορτή που έρχεται... Ψάλλει αρχοντικά ο Ματθαίος Τσαμκιράνης (1925-†2006)

Mνημόσυνο Ἐθνομαρτύρων Ἀρχιερέων Πατρῶν

 


Ὀφειλομένη τιμή ἀπέδωσαν οἱ Πατρινοί, Κλῆρος καί Λαός, στούς Ἐθνομάρτυρες Ἀρχιερεῖς τῶν Πατρῶν, Νεόφυτο, Γερμανό τόν Α’ καί Παρθένιο τόν Ε’, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν καί ἐθυσιάστηκαν ὑπέρ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς ἐλευθερίας τῆς πατρίδος μας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.

Οἱ προτομές τῶν τριῶν Ἀρχιερέων ἐφιλοτεχνήθησαν μερίμνῃ καί προνοίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου τό 2021, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καί προκειμένου νά γίνουν γνωστοί οἱ, ἐν πολλοῖς, ἂγνωστοι αὐτοί Ἱεράρχαι τῆς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν.

Πρόκειται γιά τόν Νεόφυτο, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πρῶτος Ρωμηός Ἀρχιερεύς πού ἐμαρτύρησε μετά τήν ἃλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, σουβλισθείς ἀπό τούς βαρβάρους κατακτητές τό 1466.

Ἀκολούθησε ἡ θυσία τοῦ Γερμανοῦ τοῦ Α’, ὁ ὁποῖος ξεσήκωσε τόν Λαό σέ ἐπανάσταση, μετά τήν νικηφόρα ναυμαχία τῆς Ναυπάκτου, μέ αἲσια ἒκβαση, ἀλλά τό ἑπόμενο ἒτος 1572 οἱ Τοῦρκοι ἐπέστρεψαν, συνέλαβαν τόν Ἱεράρχη καί τόν ἒκοψαν κομμάτι κομμάτι μαζί μέ τούς συνεργάτας του.

Παρθένιος ὁ Ε’ πρωτοστάτησε στά Ὀρλωφικά καί κατ’ ἀρχάς εἶχε ἐπιτυχίαν μέ τήν κατάληψη τῶν Καλαβρύτων, ἀλλά στή συνέχεια ἡ Ἐπανάσταση, ὃπως συνέβη τότε γενικώτερα, ἐπνίγη στό αἷμα.

Ὁ Ἱεράρχης ἐξετοπίσθη καί ἀπέθανε ἐξόριστος στή Ρωσία, ἀγωνιζόμενος μέχρι τελευταίας του πνοῆς γιά τά δίκαια καί τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ τιμή ἐγένετο στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2023. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, τήν Κυριακή 19 Νοεμβρίου, ἐ.ἒ. στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, τόν ὁποῖον κατέκλυσαν πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν. Κατά τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος προέβη στήν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ Γαβριήλ Κωνσταντινίδη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Πάντων Τριταίας.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθησαν τά ἱερά Μνημόσυνα τῶν τριῶν Ἐθνομαρτύρων Ἀρχιερέων γιά τούς ὁποίους ὁ Σεβασμιώτατος ἒκαμε ἰδιαίτερη μνείαν τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης.

Ἐν συνεχείᾳ ἃπαντες μετέβησαν ἐν πομπῇ στόν τόπο ὃπου εὑρίσκονται οἱ προτομές τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀνεπέμφθη δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν Ἐθνομαρτύρων καί ἐψάλη ὁ Ἐθνικός Ὓμνος.


"Ζητείται... παιδικότητα" με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού (20 Νοεμβρίου)

 


Ζητείται… παιδικότητα

«Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού» σήμερα και η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πληθώρα σημαντικών προβλημάτων, γεγονός που δεν αφήνει ανεπηρέαστα ούτε τα παιδιά, τα οποία αποτελούν το μέλλον της πατρίδας μας. Και αν τα φαινόμενα που μαστίζουν την Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια, δεν επηρέαζαν (τουλάχιστον άμεσα) την παιδική ηλικία, η πανδημία του κορονοϊού με όλες τις συνέπειές της, αποτέλεσε το πρώτο βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση. Οι ατελείωτες ώρες ενασχόλησης με ηλεκτρονικά παιχνίδια ή/και με τα social media διαμόρφωσαν στα παιδιά έναν τρόπο ζωής που δεν περιλαμβάνει το παιχνίδι με τους φίλους τους στις πλατείες, τις οικογενειακές βόλτες και την επαφή με τη φύση. Επίσης, η απουσία της δια ζώσης εκπαίδευσης είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρών μαθησιακών δυσκολιών, ενώ στη σκέψη των παιδιών το σχολείο υποβαθμίστηκε και η εκπαίδευση σταμάτησε να κεντρίζει το ενδιαφέρον τους. Δυστυχώς, η εξοικείωση των παιδιών με την τεχνολογία  με αφορμή τη πανδημία του κορονοϊού φαίνεται ότι προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στην προσωπικότητά τους και συνετέλεσε στη σταδιακή εξάλειψη της αθωότητάς τους.

Δεδομένων των νέων συνθηκών ήταν απολύτως λογικό ότι με την επάνοδο των μαθητών στο σχολείο οι μαθησιακές τους δυνατότητες θα ήταν περιορισμένες, με αποτέλεσμα η αναπροσαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος να κρίνεται απαραίτητη. Αντί λοιπόν η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες να συνοδεύεται από μια όσο τον δυνατόν πιο στοχευμένη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων που λόγω της πανδημίας δεν αποκτήθηκαν, το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και διάφορες ΜΚΟ είχε την «φαεινή ιδέα» να θεσπίσει από το 2021 τη διδασκαλία της  σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Η θεματική αυτή ενότητα διδάσκεται πλέον σε όλο το φάσμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας και εντάσσεται στα πλαίσια του Προγράμματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων».

Μέσα από τη διδασκαλία της «σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης» προωθείται το παγκόσμιο αφήγημα της πρόωρης σεξουαλικότητας των παιδιών, όπου τα διδασκόμενα προγράμματα είναι ιδιαιτέρως ακατάλληλα, επικίνδυνα και καταστροφικά για τις αθώες ψυχές των μικρών παιδιών. Με τον τρόπο αυτό, το σχολείο όχι μόνο δε συμβάλλει στην ορθή παιδαγωγική διαχείριση της παιδικής ηλικίας, αλλά και παρεμποδίζει σημαντικά την ήπια και ισόρροπη βίωση της παιδικότητας.

Είναι επίσης θλιβερό το γεγονός ότι στα πλαίσια της νεοεισαχθείσας αυτής ενότητας περιλαμβάνεται και η διδασκαλία της υιοθεσίας των παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Τα πράγματα γίνονται πιο τραγικά όταν η τάση αυτή εκφράζεται από πολιτικούς ηγέτες της χώρας και τείνει να ενταχθεί στους νέους νόμους του κράτους. Έχουμε αναλογιστεί άραγε τις ολέθριες επιπτώσεις μιας πιθανής τέτοιας νομοθεσίας στα μικρά παιδιά; Πώς θα νιώθει ένα παιδί με δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες όταν οι υπόλοιποι συμμαθητές του έχουν πατέρα και μητέρα; Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί μια πιθανή απορία ή ακόμη και ένα παράπονο του παιδιού για την απουσία πατέρα ή μητέρας; 

ΓΕΧΑ ΠΑΤΡΩΝ: Άξιος!!!

 

Σεβαστέ μας διάκονε π. Γαβριήλ,

Με αισθήματα εσωτερικής χαράς και πολλής συγκίνησης παρευρεθήκαμε στην κουρά και στην εις διάκονον χειροτονία σας υπό των τιμίων χειρών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Σας ευχόμαστε ολόψυχα με τον ίδιο ζήλο, οπλισμένος τώρα και με τη Θεία Χάρη, να συνεχίσετε να διακονείτε άοκνα και θυσιαστικά στον αμπελώνα του Κυρίου.

Να κηρύττετε την αλήθεια με αγάπη αλλά και Την αλήθεια που είναι Η αγάπη. 

Εμείς θα προσευχόμαστε να έχετε υγεία και δυνάμεις, σωματικές και πνευματικές, ώστε η διακονία σας να είναι ευλογημένη και καρποφόρα.

Άξιος! Άξιος! Άξιος!

Με σεβασμό

Το Δ.Σ. της ΓΕΧΑ ΠΑΤΡΩΝ
Χειροτονία εις διάκονον Γαβριήλ Κωνσταντινίδη

 


Τήν Κυριακή, 19 Νοεμβρίου, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί τήν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ Γαβριήλ.

Ὁ Χειροτονηθείς στήν προσλαλιά του μίλησε μέ συγκίνηση γιά τήν κλίση πού ἐφύτευσε  ἐντός του ὁ Θεός, γιά τούς Πατέρες τῆς Ἀδελφότητος «Ο ΣΩΤΗΡ» καί εὐχαρίστησε ὃλους ὃσοι τόν ἐβοήθησαν νά φθάσῃ στήν εὒσημον αὐτήν ἡμέραν, τούς γονεῖς του καί τούς πνευματικούς του πατέρες, τόν Προϊστάμενο τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Ἀστέριο Χατζηνικολάου καί τούς λοιπούς Πατέρες καί Λαϊκούς τῆς Ἀδελφότητος.

Ἐπίσης ἰδιαίτερη μνεία ἒκαμε στό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου γιά τήν πολλή του ἀγάπη καί τήν πατρική του μέριμνα ἀπό τότε πού γνώρισε τόν νεαρό Γεώργιο.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐνουθέτησε  τόν νέο Κληρικό μέ Παύλεια λόγια ἀπό τήν Α’ Πρός Τιμόθεον Ἐπιστολήν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τονίζοντάς του ὃτι πρέπει  νά πορεύεται στήν ζωή του σταθερά καί μέ ἀκρίβεια πίστεως καί ἀκεραιότητα βίου, σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου καί τίς διδαχές τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί πάντων τῶν Ἁγίων. Ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε ὡς πρότυπο ἱερατικῆς πορείας καί διακονίας, τόν Ἃγιο Γερβάσιο τῶν Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ἒζησε βίον ἰσάγγελον καί ἐνάρετον,  μέ πίστη, δικαιοσύνη, ὑπομονή καί ταπείνωση.

Ἐπίσης εὐχαρίστησε τούς εὐσεβεῖς γονεῖς τοῦ νέου Διακόνου, Χρῖστο καί Μαρία, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τό παιδί τους στήν Ἐκκλησία, ὃπως καί τούς πνευματικούς του πατέρας γιά τήν πνευματική καθοδήγηση καί ἐνίσχυση, ὣστε νά πορεύεται μέ πνευματική σταθερότητα καί ζῆλο Θεοῦ.

Τόσο στήν κουρά, ὃσο καί στήν χειροτονία τοῦ Διακόνου Γαβριήλ, συμμετεῖχαν πλήθη πιστῶν, μέ πρωτοπόρους τούς νέους, στούς ὁποίους ἀνεφέρθη ὁ Σεβασμιώτατος μέ λόγια ἐπαινετικά καί τούς ἐχαρακτήρισε χρυσῆ ἐλπίδα γιά τήν Ἐκκλησία μας καί τήν Πατρίδα μας.


Φωτο: Ευγενία Πατσού