9/11/23

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ: Η εκδήλωση αφιέρωμα στον π. Χαρίτωνα Πνευματικάκι στα πλαίσια των Πρωτοκλητείων

 Δεν υπάρχουν σχόλια: