30/9/19

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Ἡ δωρεά καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί ἡ μεγάλη μας εὐθύνη».Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ 55η ἐπέτειος τῆς ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα.

Τήν Κυριακή 29.9.2019, ἐτελέσθη Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ναό τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν Ἁγίου Ἀνδρέου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, συλλειτουργοῦντων καί τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, Μάνης κ. Χρυσοστόμου, Κανάγκας κ. Θεοδοσίου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων, Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί Τολιάρας καί Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Προδρ
όμου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε τήν μεγάλη ἀξία καί σημασία τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί ἐν προκειμένω τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἡ ὁποία ἐπανεκομίσθη στήν Πάτρα τό 1964 μετά ἀπό 500 καί πλέον ἒτη ἀπουσίας, κατόπιν συντόνων ἐνεργειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Βατικανοῦ.

●Τό ἀπόγευμα ἐτελέσθη πάνδημος Λιτανεία τῆς σεβασμίας Κάρας καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου διά θαλάσσης καί διά ξηρᾶς.

Στήν Πλατεία Τριῶν Συμμάχων, ὃπου πρό 55 ἐτῶν ἐγένετο ἡ ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας, ἐτελέσθη Δοξολογία καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στήν μεγάλη δωρεά καί εὐλογία ἀπό τόν Θεό νά κατέχωμε τήν Ἀλήθεια καί νά ἀνήκωμε στήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, στήν Πάτρα δέ νά ἒχωμε διδάσκαλό μας τόν Ἃγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα, τοῦ ὁποίου προσκυνοῦμε τόν τάφο, τήν ἁγία Κάρα του καί τόν σταυρό τοῦ μαρτυρίου του.

Γιά μᾶς, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἡ πίστη στόν ἀληθινό Θεό καί ἡ Ἐκκλησία, δέν εἶναι ἁπλῶς μιά πολιτιστική ἀξία, ὃπως θά ἢθελαν κάποιοι ὀλίγοι ἢ πολλοί, ἀλλά εἶναι αὐτός οὗτος ὁ λόγος τῆς ὑπάρξεώς μας. Εἶναι ἡ ζωή μας, ἀφοῦ εἲμαστε δημιουργημένοι « κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ».

Τί θά ἦταν ἡ Ἑλλάδα χωρίς τήν Ὀρθοδοξία; Τί θά ἢταν ἡ Πάτρα χωρίς τόν Ἃγιο Ἀνδρέα; διερωτήθη ὁ Σεβασμιώτατος.

Αὐτή ἡ διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί τῶν ἂλλων Ἀποστόλων, περί τοῦ ἑνός καί μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ ἒδωσε νόημα καί ὑπόσταση στό Λαό μας καί τόν διετήρησε ὂρθιο μέσα ἀπό φρικτές δυσκολίες καί βάσανα ὃπως κατά τά πικρά χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς. Αὐτά θά τονίσωμε καί κατά τούς ἑορτασμούς γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Φύλακας αὐτῆς τῆς Ἀληθείας εἶναι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, στήν ὁποία πρέπει νά δεικνύωμε ἀφοσοίωση γιατί εἶναι ἡ μόνη ὁδός τῆς σωτηρίας.

Ἡ εὐθύνη μας εἶναι νά κρατήσωμε αὐτόν τόν ἀτίμητο θησαυρό ὃπως τόν παραλάβαμε, χωρίς ἀλλοιώσεις καί παραχαράξεις καί νά τόν παραδώσωμε στά παιδιά μας γιά τό καλό τους, γιά τήν σωτηρία τους, γιά τήν σωτηρία τοῦ τόπου μας, τῆς Πατρίδος μας, γιά τό καλό τοῦ κόσμου.29/9/19

Ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐπί τῇ 55ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἀπό τή Ρώμη, στήν Πάτρα.


Μέ λαμπρότητα καί κάθε ἐπισημότητα ἐτελέσθη τό Σάββατο 28.9.2019, ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν μεγαλοπρεπῆ καί κατάμεστο ἀπό πιστούς Νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ἐπί τῇ 55ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ ἱερωτάτου Ἀποστόλου ἀπό τή Ρώμη, στήν Πάτρα.

Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου (Ἐκκλησία τῆς Κρήτης), Κανάγκας κ. Θεοδοσίου (Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας), καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων, Τολιάρας καί Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Προδρόμου (Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας), Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στήν σημασία τῆς ἐπιστροφῆς τῆς ἁγίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἀπό τήν Ρώμη στήν Πάτρα καί στά μηνύματα καί στά διδάγματα πού ἀπορρέουν ἀπό αὐτό τό ἱστορικό καί σημαντικό γεγονός.

Τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς εὐχαρίστησε ἐκ μέσης καρδίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, εὐχόμενος εἰς αὐτούς τά δέοντα.


28/9/19

55η επέτειος από την επανακομιδή της Αγίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου
ΑΓΚΥΡΑ 1996: ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΗ

Μετά την καταστρεπτική φωτιά του 1995 η κατασκήνωση λειτούργησε το αμέσως επόμενο καλοκαίρι ως ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΗ. Θα θυμόμαστε πάντα με ευγνωμοσύνη τους ανθρώπους, κληρικούς και λαϊκούς, που πρωτοστάτησαν στην ανοικοδόμηση της κατασκήνωσής μας.
Ὅσιος Χαρίτων ὁ Ὁμολογητής (28 Σεπτεμβρίου)


Κατεῖχε μεγάλη κοινωνική θέση στό Ἰκόνιο, ἀλλά καί μεγάλες χριστιανικές ἀρετές.

Ὅταν, λοιπόν, ὁ αὐτοκράτωρ Αὐρηλιανός (270 – 275) ἐξέδωσε διάταγμα κατά τῶν χριστιανῶν, ὁ ἔπαρχος Ἰκονίου συνέλαβε τόν Χαρίτωνα ἀπό τούς πρώτους. Τά βασανιστήρια πού ὑπέστη ἦταν σκληρά. Ὅμως ὁ Χαρίτων ἔμεινε ἀμετακίνητος στήν πίστη του.

Στό διάστημα δέ πού βρισκόταν στή φυλακή, ὁ Αὐρηλιανός δολοφονήθηκε. Ὁ Διάδοχός του Πρόβος σταμάτησε τό διωγμό κατά τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ Χαρίτων ἀπελευθερώθηκε.

Ἀποφάσισε, τότε, νά πάει προσκυνητής στά Ἱεροσόλυμα. Ἀλλά στόν δρόμο συνελήφθη ἀπό λῃστές, πού τόν ὁδήγησαν στό κρησφύγετό τους. Ὅταν ἔφθασαν στή σπηλιά τους, ἔφαγαν καί ἤπιαν. Ἀλλά τό κρασί ἦταν δηλητηριασμένο καί πέθαναν ὅλοι. Τότε, ἡ σπηλιά ἐκείνη τῶν λῃστῶν μετατράπηκε ἀπό τόν Ὅσιο σέ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ φήμη τοῦ Χαρίτωνα ἔφερε κοντά του πολλούς μαθητές. Τούς κυβερνοῦσε μέ στοργή καί τούς προήγαγε σέ ὑψηλές βαθμίδες ἀρετῆς. Ποθώντας, ὅμως, περισσότερη ἡσυχία, ὅρισε διάδοχό του στό μοναστῆρι καί ἀναχώρησε στήν ἔρημο, ὅπου ἀσκήτεψε μέσα σέ διάφορα σπήλαια.

Ὅταν πλησίαζε τό τέλος του, ἐπέστρεψε στό ἀρχικό του μοναστῆρι, κοντά στούς ἀγαπημένους του μαθητές, τούς ὁποίους εἶχε ὁδηγήσει «ἐπί ζωῆς πηγᾶς ὑδάτων». Δηλαδή τούς εἶχε ὁδηγήσει σέ πηγές νερῶν, πού εἶναι γεμάτα ζωή.

Ἐκεῖ, λοιπόν, παρέδωσε ἥσυχα καί εἰρηνικά τήν ψυχή του στόν Θεό.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Καρδιακές οι ευχές και θερμές οι προσευχές μας για τον εορτάζοντα σεβαστό μας π. Χαρίτωνα Αθανασόπουλο να συνεχίσει, με την ενάρετη ζωή του και το πνεύμα θυσιαστικής διακονίας που τον διακρίνουν, να υπηρετεί το λαό του Θεού στην Εκκλησία Του και να ανακουφίζει τους "κοπιώντας και πεφορτισμένους" που προστρέχουν κοντά του...

27/9/19

Τέλος στην προσευχή σε βρεφοκομεία και παιδικούς σταθμούς βάζει ο δήμος Πατρέων

Αποτέλεσμα εικόνας για προσευχή σε σχολείο

Τέλος στην προσευχή στα δημοτικά βρεφοκομεία και τους παιδικούς σταθμούς έθεσε η δημοτική αρχή της Πάτρας, προκαλώντας, όπως ήταν αναμενόμενο, τις έντονες αντιδράσεις πολιτών και φορέων.

Το γεγονός έγινε γνωστό μέσα από τη διαμαρτυρία του δημοτικού συμβούλου της παράταξης «ΣΠΙΡΑΛ», Χαράλαμπου Στανίτσα, ο οποίος έθεσε σχετική ερώτηση στον δήμαρχο της Πάτρας Κώστα Πελετίδη.

«Όπως αναφέρει "μετά από καταγγελίες πολλών γονέων και δασκάλων ότι δεν πραγματοποιείται προσευχή στο Βρεφοκομείο και στου Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, υπέβαλα ερώτηση στον Δήμαρχο, ως πρόεδρο του Βρεφοκομείου, κατά την χτεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ρώτησα : α) αν αληθεύει ότι κόπηκε η προσευχή και β) αν απαγορεύτηκε στις δασκάλες να κάνουν τον σταυρό τους».

Από την πλευρά της η δημοτική αρχή απάντησε, σύμφωνα με τον κ. Στανίτσα, ότι «αληθεύει και το αιτιολόγησε ότι δεν ανήκουν όλα τα παιδάκια στην ίδια θρησκεία και ιδιωτικά ο καθείς μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει».

Απαντώντας μάλιστα σε ερώτηση τοπικού μέσου, πηγές του Δήμου Πατρέων εξήγησαν ότι «δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική η προσευχή μια και δεν έχουν όλα τα παιδιά το ίδιο θρήσκευμα. Αναφέρουν ότι υπήρχαν διαμαρτυρίες γονέων για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της προσευχής στο Βρεφοκομείο και πως στον κανονισμό του Βρεφοκομείου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών δεν προβλέπεται η τέλεση της προσευχής και ο Δήμαρχος Πατρέων ζήτησε την τήρηση του κανονισμού».

Από την άλλη μεριά ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Στανίτσας σχολίασε ότι «κατά την προηγούμενη θητεία Πελετίδη, η προσευχή γίνονταν κανονικά, ενώ ενδιαμέσως δεν έχει βγει καμία εγκύκλιος που να απαγορεύει την προσευχή. Όταν ο άνθρωπος αισθάνεται παντοδύναμος βγάζει τον πραγματικό εαυτό του».

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
«Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ»


ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τό Σάβ­βα­το 28/9/2019 στό Ἱ­ε­ρό Ναό τοῦ Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λι­κοῦ Συλ­λό­γου «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ», Μι­α­ού­λη 68, θά τε­λε­σθῆ Θεία Λει­τουρ­γία, κα­τά τήν ὁ­ποία θά ἱ­ε­ρουρ­γή­ση καί θά ὁ­μι­λή­ση ὁ Αἰ­δε­σι­μο­λο­γι­ώ­τα­τος Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος π.Ἰ­ω­άν­νης Μπα­ρού­σης.

Ὥ­ρα ἐ­νάρ­ξε­ως Ὄρ­θρου 7.00 π.μ.

Ὁ Ἱ­ε­ρα­πό­στο­λος Ἀρ­χιμ. π.Χα­ρί­των Πνευ­μα­τι­κά­κις ἀ­νά­με­σα στά Ἀ­φρι­κα­νό­που­λα στήν Κα­νάν­γκα, ὅ­που ἐ­πί 25 χρό­νια θυ­σι­ά­στη­κε γιά τή δι­ά­δο­σι τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πί­στε­ως.

25/9/19

Κάλπικος θεόςΟ φθόνος προέρχεται από το ότι είμαστε κολλημένοι 
στα υλικά αγαθά.

Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Μητροπολίτης Κανάγκα: Η «ψυχή» της Ορθόδοξης Ιεραποστολής στο Κονγκό


Μητροπολίτης Κανάγκα: Η «ψυχή» της Ορθόδοξης Ιεραποστολής στο Κονγκό μιλά στο thebest

Αν και η γνωριμία με απομακρυσμένους λαούς δεν ήταν κάτι που επεδίωκε, στην πορεία της ζωής του, η ανάγκη που ένιωθε να ανακαλύψει περισσότερα για τον κόσμο, να ταξιδέψει, να γνωρίσει ανθρώπους που ζουν κάτω από διαφορετικές συνθήκες, να «ψηλαφίσει» τα προβλήματά τους και να «αφουγκραστεί» τις ανησυχίες τους και τις αδικίες που υφίστανται, να διδάξει και να μαθητεύσει λαούς στο όνομα της «Αγ. Τριάδος», ήταν κάτι που στριφογύριζε στο μυαλό του. Το έναυσμα του δόθηκε από το διδάσκαλο-σχολάρχη του στην Αθωνιάδα Σχολή του Αγ.Όρους, π. Νικηφόρο. Έχουν περάσει 3 χρόνια τώρα που ο πατ. Θεοδόσιος Τσιτσιβός, Μητροπολίτης, σήμερα, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κανάγκα του Κονγκό, εγκατέλειψε το ιερό διακόνημά του στην Πάτρα για να αφιερωθεί στην ιεραποστολή, ξεκινώντας ένα δύσκολο δρόμο πνευματικής αναζήτησης και συνεχίζοντας το έργο των προκατόχων του στα βάθη της Αφρικής.

Να διαδώσει το Θείο Λόγο και την Ορθοδοξία στη μακρινή «Μαύρη Ήπειρο». Παρά τα πολλά εμπόδια που συναντά, τις διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, τις επιδημίες, τη δυστυχία, την πείνα, τις εξεγέρσεις, τους πολέμους μέχρι αφανισμού λαών, στοιχεία που σίγουρα χαρακτηρίζουν την αφρικανική πραγματικότητα, τους κινδύνους που συνδυάζονται με τον εξτρεμισμό, την τρομοκρατία και την πολιτική αστάθεια στο αλλοεθνές και αλλόθρησκο περιβάλλον της Κεντρικής Αφρικής, ο ίδιος αναλώνεται σε ένα πολύπλευρο ιεραποστολικό έργο καθώς διαπνέεται από ένθεο ιεραποστολικό ζήλο, φλόγα ψυχής και ζέση για να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Αγάπης στους εκατοντάδες Αφρικανούς αδερφούς μας που αναμένουν με λαχτάρα να γνωρίσουν την αλήθεια του Χριστού.

Στόχος του δεν είναι άνεση και η πολυτέλεια, πράγματα ανύπαρκτα για τους ανθρώπους που ζουν πολλές δεκαετίες πίσω, αλλά προσπαθεί να «χορτάσει» την πνευματική πείνα τους με πνευματική ανάσταση, να μεταγγίσει σε αυτούς την ορθή πίστη και την ελπίδα πλάθοντας τις εύπλαστες ψυχές τους και απαλλάσσοντάς τους από τις πλάνες των άλλων ομολογιών.

Μία δύσκολη Αποστολή, χωρίς προϋποθέσεις και με πολλούς κινδύνους. Η αγάπη, όμως, για το καθήκον αψηφά τα πάντα. Συναντηθήκαμε πριν ενάμιση μήνα μέσα στα περιορισμένα χρονικά όρια της παραμονής του στην Πάτρα, σε ένα διάλειμμα από τα επίσημα ιερατικά του καθήκοντα, μιλήσαμε για το αληθινό νόημα του ιεραποστολικού διακονήματος και το πώς βιώνει ο ίδιος την ιεραποστολή διακηρύσσοντας, ταυτόχρονα, ότι «η Ιεραποστολή είναι ευθύνη όλων μας, όπως και η διάδοση της πίστης. Είναι η απάντηση στην αγάπη του Θεού. Είναι η έκφραση της αγάπης προς το Θεό και το συνάνθρωπο».


Το «διαμάντι» της Ορθοδοξίας στην Αφρική


Ένα από τα σημαντικότερα Χριστιανικά μνημεία της Αφρικής, ο Ιερός Κοινοτικός Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, άνοιξε τις πύλες του, μετά την εκ βάθρων αποκατάστασή του που έγινε από την Ελληνική Κοινότητα Καΐρου και την Μεγάλη Ευεργέτιδα της Ε.Κ.Κ κ. Αικατερίνη Σοφιανού – Μπελεφάντη.

Τα θυρανοίξια θα γίνουν στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2019, παρουσία υψηλών προσκεκλημένων.

Το ύψος του ναού είναι 35 μέτρα και ο θόλος με το σταυρό 28 μέτρα. Δέος προκαλεί στους πιστούς ο θόλος καθώς έχει διάμετρο 15 μέτρα.

Σύμφωνα με το βιβλίο του Λεοντοπόλεως Τίτου, αρχικά ο ναός είναι τέσσερα αλεξικέραυνα, και φωτιζόταν με 350 – 400 ηλεκτρικούς λαμπτήρες!

Ο ρυθμός του είναι ελληνοβυζαντινός και αποπνέει το σύγχρονο, για τις αρχές του 20ου αιώνα, νεοελληνικό χαρακτήρα. Ο θεμέλιος λίθος του ναού τοποθετήθηκε τον Ιανουάριο του 1907.
Πηγή: ΣΚΑΙ.gr

23/9/19

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 55ῃ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ


Παιδιά μου εὐλογημένα,

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ θά ἑορτάσωμε καί πάλι τήν ἱερά Ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα, ἀπό τήν Ρώμη, ὃπου εὑρίσκετο γιά πάνω ἀπό πεντακόσια χρόνια.

Ἒχουν περάσει ἀπό τήν μεγάλη καί φωτοφόρο ἐκείνη ἡμέρα τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου, 55 ὁλόκληρα χρόνια (ἦταν τότε 26η Σεπτεμβρίου 1964).
Σύσσωμος ὁ Πατραϊκός Λαός μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἀοίδιμο Προκάτοχό μας Μητροπολίτην Πατρῶν κυρόν Κωνσταντῖνον, τόν ἱερό Κλῆρο καί τούς Ἂρχοντας τῆς Ἑλλάδος καί τούς τοπικούς, ὑπεδέχετο τόν χαριτόβρυτο καί μυρίπνοο θησαυρό.

Ὁ τύπος τῆς ἐποχῆς μέ συγκινητικό τρόπο περιγράφει τά γεγονότα καί μᾶς μεταφέρει στίς συγκλονιστικές σκηνές, οἱ ὁποῖες ἒλαβαν χώρα στήν πλατεία Τριῶν Συμμάχων κατά τήν ὑποδοχή, ἀλλά καί κατά τήν λιτανεία, ὡς καί τίς ἂλλες λατρευτικές ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

«Εἲη τό ὂνομα τοῦ Κυρίου εὐλογημένον» γιά τήν μεγάλη δωρεά Του, ὣστε νά κατέχωμε καί πάλι τήν ἱερά κεφαλή τοῦ ἱερωτάτου Ἀποστόλου, τοῦ μεγάλου διδασκάλου καί πνευματικοῦ μας Πατρός, τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί Ἐφόρου τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀδελφοί μου, ὃ,τι εἶναι ἡ Πάτρα, ὃ,τι ἒχει, ὃποια πρόοδο μέσα στόν χρόνο καί στήν ἱστορία, ὃποια δόξα καί κλέος, τά χρωστάει στόν Ἃγιο ἒνδοξο Ἀπόστολο Ἀνδρέα.

Ἡ Πάτρα ἒχει ταυτιστεῖ μέ τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα. Τό ὂνομα τοῦ Πρωτοκλήτου τῆς προσέδωσε τόν μοναδικό, ξεχωριστό, ἱερώτατο, τιμητικότατο τίτλο «Ἀποστολική»,μέ τόν ὁποῖο εἶναι γνωστή σέ ὃλο τόν κόσμο. Αὐτή εἶναι ἡ ταυτότητά μας, αὐτό τό καύχημά μας, τό σέμνωμα καί ἡ ἐν Κυρίῳ δόξα μας.
Τό κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Πάτρας εἶναι τό ἱερό Ἀποστολεῖο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὃπου ὁ Τάφος του, ἡ Ἁγία Κάρα του καί ὁ Σταυρός τοῦ Μαρτυρίου του.

Χρεῶστες καί ὀφειλέτες, λοιπόν, ὃλοι μας ἒναντι τοῦ Πρωτοκλήτου Μαθητοῦ τοῦ Σωτῆρος, γιά τίς πολλές, πρός Κύριον πρεσβεῖες του, ἂς προσέλθωμε καί πάλι γιά νά τόν ἑορτάσωμε, νά προσκυνήσωμε τήν Ἁγία του Κάρα, νά λειτουργηθοῦμε στόν Ναό του, νά τόν λιτανεύσωμε στήν πόλη μας καί νά τόν παρακαλέσωμε νά μᾶς ἐνισχύῃ στόν πνευματικό μας ἀγῶνα, νά μᾶς εὐλογῇ, νά μᾶς διατηρῇ σέ ὑγεία ψυχοσωματική καί νά πρεσβεύῃ πρός Κύριον γιά τόν ἁγιασμό καί τήν σωτηρία μας.

Οἱ ἐφετινές ἐκδηλώσεις γιά τήν ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα, θά πραγματοποιηθοῦν στίς 28 καί 29 Σεπτεμβρίου 2019, Σάββατο καί Κυριακή, στόν περικαλλῆ καί περίλαμπρο Ναό του στήν πόλη μας.

Τήν παραμονή, καί ὣρα 7μ.μ. θά τελεσθῇ μέγας Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός. Τήν ἂλλην ἡμέρα, Κυριακή 29.9.2019, θά τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία ἀπό πολλούς Ἀρχιερεῖς καί τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας καί ἀπό ὣρας 5:45μ.μ. καί μετά, θά ἀκολουθήσουν οἱ τελετές στήν Ἰχθυόσκαλα, στήν πλατεία Τριῶν Συμμάχων καί θά καταλήξωμε λιτανευτικά διά τῆς ὁδοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Πολιούχου μας. 

Ἐλᾶτε, τό λοιπόν, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ. Ἐλᾶτε νά τιμήσωμε τόν Ἃγιο μας. Ἐλᾶτε νά τόν προσκυνήσωμε καί νά τόν παρακαλέσωμε. Ἐλᾶτε νά τόν λιτανεύσωμε καί νά τόν ἀσπασθοῦμε.

Οὐδείς πρέπει νά ἀπουσιάσῃ ἀπό τήν λαμπρά πανήγυρη. Ὃλοι οἱ Πατρινοί πρέπει νά εἲμαστε κοντά στόν Ἃγιο μας. Στόν Ναό του, στό πανηγύρι του, στήν γιορτή του.
Σᾶς περιμένομε Κληρικούς καί Λαϊκούς, μικρούς καί μεγάλους.

Καλήν ἀντάμωση στόν Ναό τοῦ Ἁγίου μας στίς 28 καί 29 Σεπτεμβρίου.

Μέ τό καλό νά ἑορτάσωμε τή γιορτή τοῦ Πολιούχου μας.

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

† Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν  Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

21/9/19

«Στα βήματα του Πρωτόκλητου» 2019

Πάτρα: Τραγούδι, παράδοση και μνήμες

Η τέταρτη παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση «Στα βήματα του Πρωτόκλητου» θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της εορτής της 55ης Επετείου της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Πρωτόκλητου.


Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία του Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου με τον Σύλλογο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του Πανεπιστημίου Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και θέμα της είναι η Γενοκτονία του Πόντου και η Καταστροφή της Σμύρνης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη, τον προσφυγισμό και την ενσωμάτωση των Ελλήνων προσφύγων της χερσονήσου της Ερυθραίας και των Δυτικών παραλιών της Μικράς Ασίας.

Η εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί στα προπύλαια του νέου Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη.

Σε αυτό το ιδιαίτερα σχεδιασμένο καλλιτεχνικό γεγονός, θα ακουστούν ύμνοι από πολυμελή Βυζαντινό Χορό Ιεροψαλτών, την διεύθυνση του οποίου έχει ο Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, Θεολόγος M.A.Th. - Λαμπαδάριος του νέου Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Πατρών.

Θα προβληθούν αποσπάσματα από τα ντοκιμαντέρ «Γράμμα από τον Πόντο» σε σενάριο - σκηνοθεσία Θωμά Σίδερη, παραγωγής ΕΡΤ Σερρών, και «Σκιά στην Ψυχή» σε σενάριο - αφήγηση Θωμά Σίδερη, παραγωγής MP Productions - Μάριος Πολυζωγόπουλος. Περιλαμβάνονται επίσης αφηγήσεις σχετικές με τις ενότητες τις οποίες επιμελούνται και αποδίδουν επί σκηνής ο κ. Σήφης Μπουζάκης, ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών και ο κ. Θωμάς Σίδερης, δημοσιογράφος ΕΡΤ, δημιουργός ντοκιμαντέρ, συγγραφέας.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης παραδοσιακοί χοροί των Ελλήνων προσφύγων της Σμύρνης και των περιχώρων της (Μελί, Αλάτσατα, κλπ.), οι οποίοι συνάδουν με τις ενότητες που παρουσιάζονται στην καλλιτεχνική εκδήλωση, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τη δυναμική σχέση της Ορθοδοξίας με τη μουσική παράδοση του ελληνισμού. Τους χορούς αποδίδουν εργαζόμενοι, φοιτητές και φοιτήτριες, παιδιά εργαζομένων και φίλοι του Συλλόγου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα Ισοκρατήματα των Βυζαντινών Μελών επιμελείται ο φιλόλογος - Πρωτοψάλτης Στέφανος Σκαρπέλλος, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει η Σοφία Χριστοπούλου. Η εκδήλωση υποστηρίζεται με διερμηνεία στην Ελληνική νοηματική γλώσσα από την Λαμπρινή Παπαπροκοπίου.

Την Γενική Καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης έχει ο Γρηγόρης Μικρώνης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών.

20/9/19

Θρησκευτικά: Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικά τα προγράμματα σπουδών του Γαβρόγλου

ste-eksoteriko-arthroy

Αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) είναι οι αποφάσεις του τέως υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Γαβρόγλου με τις οποίες καθορίσθηκαν τα προγράμματα σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών αφενός του Δημοτικού και του Γυμνασίου και αφετέρου του Λυκείου, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 1749 - 1752/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (προεδρεύεων Αθανάσιος Ράντος και εισηγήτρια η Σύμβουλος Επικρατείας Παρασκευή Μπραΐμη) ακυρώθηκαν οι 101470/Δ2/16.6.2017 και 99058/Δ2/13.6.2017 αποφάσεις του υπουργού Παιδείας.

Ειδικότερα, σε σχέση με τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε, κατά πλειοψηφία, -σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση- ότι πρέπει να επιδιώκεται η ανάπτυξη της Ορθόδοξης Χριστιανικής συνείδησης και ότι το μάθημα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους Ορθόδοξους Χριστιανούς μαθητές.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν, ακόμη, ότι οι ετερόδοξοι, αλλόθρησκοι ή άθεοι μαθητές έχουν δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από το μάθημα με την υποβολή σχετικής δήλωσης, η οποία θα μπορούσε να γίνει με μόνη την επίκληση λόγων θρησκευτικής συνείδησης, η δε Πολιτεία οφείλει, εφόσον συγκεντρώνεται ικανός αριθμός μαθητών που απαλλάσσονται, να προβλέψει τη διδασκαλία ισότιμου μαθήματος προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος «ελεύθερης ώρας».

18/9/19

Σκέπαζε την αδυναμία του αδελφούΔιαβάζουμε στο γεροντικό για τον Αββά Σισώη πως έμενε στο ίδιο κελάκι με μοναχό κλέφτη.

Όλα του τα είχε πάρει. Δε μιλούσε όμως. Δεν γόγγυζε.

Όταν πέθαινε ο Σισώης, ζήτησε στην κλίνη να του φέρουν αυτόν τον μοναχό.

Του τον έφεραν.

Εκείνος τότε πήρε τα χέρια του κλέφτη μοναχού, τα ασπάστηκε λέγοντας του:

-Τώρα σα να είδα τον άγγελο να έρχεται να πάρει την ψυχή μου. Φόβος μ' έπιασε..

Και ο άγγελος μου είπε:

- Μην φοβάσαι. Εφ' όσον στη ζωή σου σκέπασες την αδυναμία του αδελφού σου και τώρα ο Θεός θα σκεπάσει τα δικά σου.

Έφυγε ο κλέφτης μοναχός συντετριμμένος.

Έφυγε και η ψυχή του Σισώη μακαρία..

Ὅταν τὸ παιχνίδι γίνεται ἐξάρτηση…


«Ἐλάχιστα εἶναι σήμερα τὰ παιδιὰ ποὺ δὲν ἔχουν περάσει ὧρες ἐπὶ ὡρῶν μπροστὰ στὴν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστῆ παίζοντας ἕνα ἀπὸ τὰ ἑκατοντάδες videogames (βιντεοπαιχνίδια). Τὰ περισσότερα ἐξ αὐτῶν ἀπευθύνονται κυρίως στὰ ἀγόρια σχολικῆς ἡλικίας.

Ὁλοένα καὶ περισσότερα μικρὰ παιδιὰ καὶ ἔφηβοι ἐπιλέγουν σήμερα νὰ μένουν στὸ σπίτι προκειμένου νὰ παίξουν αὐτὰ τὰ παιχνίδια στὸ Διαδίκτυο… Καὶ μπορεῖ νὰ ὀνομάζονται παιχνίδια, δὲν εἶναι ὅμως καθόλου ἀθῶα, ἀφοῦ σὲ πολλὲς περιπτώσεις προκαλοῦν ἐξάρτηση… Μάλιστα, ἐνῶ οἱ γονεῖς βάζουν ὅρια, ὁ ἐθισμὸς αὐξάνεται, ὅπως ἐξηγεῖ στὸ CNN Greece ὁ Δρ Κωνσταντῖνος Σιῶμος, ψυχίατρος παιδιῶν καὶ ἐφήβων καὶ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Μελέτης τῆς Διαταραχῆς Ἐθισμοῦ στὸ Διαδίκτυο.

Τὸ θέμα ἀπασχόλησε καὶ τὴν πρώτη μέρα τοῦ διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου μὲ θέμα “Τεχνολογικὲς Ἐξελίξεις καὶ Δικαιοσύνη”, ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Μελέτης τῆς Διαταραχῆς Ἐθισμοῦ στὸ Διαδίκτυο καὶ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Κέντρου Μελέτης τοῦ Ἐγκλήματος (5 καὶ 6 Ἀπριλίου 2019).

Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2018 ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας ἀναγνώρισε τὸν ἐθισμὸ στὰ videogames ὡς ψυχικὴ διαταραχή, συμπεριλαμβάνοντάς τον στὸν ἐπίσημο κατάλογο ὅλων τῶν ἀσθενειῶν μὲ τὴν ὀνομασία “διαταραχὴ ἠλεκτρονικοῦ παιχνιδιοῦ” (Gaming Disorder)…

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΧΩΡΑ ΖΩΝΤΩΝISBN: 978-960-619-037-7
Μαλακό εξώφυλλο
Διαστάσεις: 14Χ21
Εκδοτικός οίκος: ΕΝ ΠΛΩ
Αριθμός σελίδων: 376

Δημόπουλος Στέφανος

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΧΩΡΑ ΖΩΝΤΩΝ
Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας, όπως τις έζησα

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει βιωματικές αφηγήσεις από καθημερινές στιγμές και περιστατικά ζωής σύγχρονων μορφών του Αγίου Όρους, όπως ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, ο Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης και πολλών άλλων λιγότερο γνωστών αγιορειτών πατέρων. Πνευματικά στιγμιότυπα μιας άλλης βιοτής, που δείχνουν πως οι Άγιοι είναι δίπλα μας, ανάμεσά μας.

Σημειωματάριο για το Κατηχητικό


Μικρό και εύχρηστο σχήμα με χώρο για αναγραφή ονοματεπωνύμου των παιδιών στο εξώφυλλο για να μην χάνονται.

Ξεχωριστή σελίδα για κάθε Κυριακή (30 συνολικά) με χώρο για αναγραφή συνθήματος και κόλλημα σχετικής εικόνας.

Περιέχει προσευχή έναρξης του κατηχητικού και προσευχή λήξης, για να μπορούν να την λένε όλα μαζί τα παιδιά.

14/9/19

Η σημασία του Τιμίου Σταυρού στη ζωή της Εκκλησίας μας


...Ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί πλέον την ενοποιό δύναμη της ανθρωπότητας. Αν το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού στην Εδέμ (Γεν. γ΄ κεφ.) έγινε πρόξενος κακού και έχθρας του ανθρωπίνου γένους, το ξύλο του Σταυρού έγινε σημείο επανένωσης των ανθρώπων στο Σώμα Του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα δύο εγκάρσια ξύλα, που συνθέτουν το σύμβολο του Σταυρού, συμβολίζουν την ένωση των ανθρώπων με το Θεό (κάθετο ξύλο) και την ένωση των ανθρώπων μεταξύ τους (εγκάρσιο ξύλο). Φυσικά η ένωση των ανθρώπων περνά αναγκαστικά από τη σχέση τους με το Θεό. Το εγκάρσιο ξύλο παριστά, επίσης, τα δύο χέρια του Εσταυρωμένου Λυτρωτή μας, τα οποία είναι ανοιγμένα για να αγκαλιάσουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μέσα σε αυτή τη θεώρηση η νέα εν Χριστώ ανθρώπινη κοινωνία έχει διαφορετική υφή από τις προχριστιανικές και εξωχριστιανικές κοινωνίες. Η ενοποιός δύναμη του Σταυρού του Χριστού αδελφοποιεί τους ανθρώπους, δημιουργώντας την κοινωνία της αγάπης, της αδελφοσύνης, της δικαιοσύνης και της ειρήνης.

Το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού είναι ακόμα η φοβερή δύναμη κατά των αντίθεων δυνάμεων. Μέχρι το σταυρικό θάνατο του Χριστού, ως όργανο του κακού, χρησιμοποιούνταν για την καταστροφή και το θάνατο. Αφότου ο Θεός καταδέχτηκε να καρφωθεί και να πεθάνει πάνω σ’ αυτόν μεταβλήθηκε σε όπλο εναντίων εκείνων που το χρησιμοποιούσαν. Η Εκκλησία μας ψάλλει θριαμβευτικά: «Κύριε όπλον κατά του διαβόλου τον σταυρόν Σου ημίν δέδωκας, φρύττει γαρ και τρέμει μη φέρων καθοράν αυτού την δύναμιν, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησεν». 

Το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού είναι το θαυμαστό φυλακτήριο των πιστών. Δεν υπάρχει αγιαστική πράξη της Εκκλησίας μας που να μην σταυρώνονται οι πιστοί, δεν υπάρχει στιγμή προσευχής που να μην ποιούμε το σημείο του Σταυρού, δεν υπάρχει δύσκολη στιγμή που να μην αγιάζουμε το σώμα μας με το σημείο του Σταυρού για να θωρακιζόμαστε έτσι κατά των δυνάμεων του κακού. Ο Τίμιος Σταυρός αντικατέστησε όλα τα δεισιδαίμονα και αναποτελεσματικά φυλακτήρια του παρελθόντος. Οι πιστοί πλέον φέρουν με καμάρι Αυτόν ως πολύτιμο και αποτελεσματικό φυλακτήριο κατά του κακού, αλλά και ως ομολογία της πίστης τους στην μεγάλη απολυτρωτική θυσία του Χριστού.

Πηγή: http://www.apostoliki-diakonia.gr/


«Μια μελωδία για την Ελλάδα»: Παράταση διαγωνισμού!


Ο 4ος Πανελλήνιος διαγωνισμός Χαρούμενων Αγωνιστών, «Μια μελωδία για την Ελλάδα», παίρνει παράταση!

Μπορείς να καταθέσεις τα καινούρια πατριωτικά σου τραγούδια στην ιστοσελίδα μας μέχρι τη μεγάλη Εθνική μας εορτή, 28 Οκτωβρίου 2019!


ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι.Μ. ΠΑΤΡΩΝ10/9/19

Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς.


Ἀγαπητοί μου Ἐκπαιδευτικοὶ Λειτουργοί καί ἀγαπητοί μου Μαθητές.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, αἰσθάνομαι ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη, νά ἐπικοινωνήσω πατρικά μαζί σας καί νά σᾶς εὐχηθῶ ἐκ βάθους ψυχῆς, νά ἔχετε ὑγεία καί εὐλογία παρά Κυρίου, δύναμη και διάθεση ζεούσης καρδίας κατά τό νέο σχολικό ἔτος.


Οἱ Ἐκπαιδευτικοί ἐπιτελεῖτε ἕνα ξεχωριστό λειτούργημα, μέσα ἀπό τό ὁποῖο μεταγγίζετε τήν γνώση στίς ψυχές τῶν παιδιῶν καί καλλιεργεῖτε τόν ἐσωτερικό κόσμο τῶν μαθητῶν, ὥστε νά τεθοῦν τά σωστά καί ἄσειστα θεμέλια γιά τήν περαιτέρω πρόοδο καί πορεία τῆς ζωῆς τους.

Τό λειτούργημα τοῦ Δασκάλου κρύβει μεγαλεῖο καί ἀρχοντιά, ἀλλά ἐμπεριέχει καί τήν εὐθύνη τῆς καλλιεργείας τῶν μαθητῶν, ὄχι μόνο μέ τήν προσφορά γενικῶν γνώσεων, ἀλλά μέ τήν κατανόηση τοῦ μεγαλείου τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος εἶναι δημιουργημένος, «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ».

Νά ὑψώνετε τά μάτια σας στό Θεό καί νά ἐπικαλῆσθε τήν βοήθειά Του στό ἒργο σας. Χωρίς τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, στήν ἂμμο κτίζομε τά ὃποια οἰκοδομήματα καί γιά τόν λόγο αὐτό οὒτε ἀντοχή, οὒτε διάρκεια ἒχουν. Νά διδάσκετε, ἀδελφοί μου, στά παιδιά τήν ἀλήθεια περί τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου καί ὓστερα ὃλα τά ἂλλα, ὣστε νά ἒχουν ὁλοκληρωμένη εἰκόνα καί ἂποψη περί τῆς ζωῆς, τῆς ἐπιστήμης καί τοῦ προορισμοῦ καί τελικοῦ σκοποῦ τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι ἡ αἰωνιότητα.

Ἐπάνω σ’ αὐτό τόν ἱστό πρέπει νά ὑφαίνεται ἡ ὅλη προσπάθεια γιά τήν προσφορά τοῦ Δασκάλου στούς μαθητές, στήν κοινωνία, στόν κόσμο ὁλόκληρο.
Ἐπιθυμῶ ἐπίσης νά σᾶς εὐχαριστήσω, ἀγαπητοί μου Ἐκπαιδευτικοί λειτουργοί, διότι μέ συνείδηση εὐθύνης ἔναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ἔναντι τοῦ χρέους στήν Ἱστορία, τήν Παράδοση καί τήν βαρειά πνευματική Κληρονομιά τῆς Πατρίδος μας, ἐπιτελεῖτε τό χρέος σας κάνοντας κατάθεση ψυχῆς. Γνωρίζω ὅτι τό ἔργο αὐτό καθίσταται δυσκολώτερο σήμερα, ἕνεκα τῆς κρισιμότητας τῶν καιρῶν καί τῶν ποικίλων δυσκολιῶν πού βιώνει ἡ κοινωνία μας καί ἡ χώρα μας.

Ἐκ βάθους ψυχῆς ἐπίσης σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν ὡραία συνεργασία πού ἒχομε ἡ τοπική Ἐκκλησία μέ ὃλο τόν Ἐκπαιδευτικό κόσμο, ἀπό τήν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευση ἓως καί τό Πανεπιστήμιο. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν καί γιά ἐφέτος θά καλύψῃ ἀνάγκες μαθητῶν εἲτε μεμονωμένα σέ συνεργασία μετά τῶν Ἐνοριῶν, εἲτε σέ ἐπίπεδο Σχολικῶν Μονάδων.

Ἡ προσευχή μου σᾶς συνοδεύει στό δύσκολο, ἀλλά τόσο ξεχωριστό καί εὐλογημένο ἔργο σας.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ TO ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για ουκρανια

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ.κ. Ἱερώνυμον, Ἀθήνα

Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὶς Ἕδρες Τους.Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι,

Ὡς μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ κατὰ πνεῦμα υἱοὶ τῆς ἐπισκοπικῆς-πατρικῆς Σας εὐθύνης αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη νὰ ἀπευθυνθοῦμε σὲ Ἐσᾶς ὡς πνευματικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικούς μας Πατέρες καὶ νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἀνησυχία καὶ ἀγωνία μας γιὰ τὴν ἀντικανονικὴ χορήγηση τοῦ Οὐκρανικοῦ αὐτοκεφάλου.

1. Συμμεριζόμαστε καὶ τὴ δική Σας ἀγωνία καὶ τοὺς σοβαροὺς κανονικοὺς καὶ ἐκκλησιολογικοὺς ἐνδοιασμοὺς καὶ τὶς ἐπιφυλάξεις Σας, ὅπως ἔχουν ἐκφραστεῖ ρητῶς ἢ ἀκόμα καὶ σιωπηρῶς κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς δικῆς Σας ποιμαντικῆς διακρίσεως. Ἀντιλαμβανόμαστε καὶ τὶς πιέσεις πού, ὡς μὴ ὤφειλε, δέχεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς Της ἀπὸ διαφόρους ἐκκλησιαστικοὺς καὶ μὴ παράγοντες. Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι τὰ ὑγιῆ πνευματικὰ ἀντισώματα τῶν Ἐπισκόπων μας θὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς προσβολὲς τῶν ἀλλοτρίων.

2. Ἀσφαλῶς, τιμοῦμε καὶ σεβόμαστε τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἔχοντα τὰ πρεσβεῖα τιμῆς καὶ τὴν πρωτοκαθεδρία μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἀδιαμφισβήτητα τά πρωτεῖα τιμῆς ὡς χορηγηθέντα ὑπὸ Οἰκουμενικῶν Συνόδων παραμένουν ἀδιάπτωτα ἐσαεί.

3. Τὰ πρεσβεῖα τιμῆς τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑφίστανται καὶ ἀσκοῦνται ἀποκλειστικὰ στὰ πλαίσια τοῦ ἁγιοπνευματικοῦ συνοδικοῦ-ἱεραρχικοῦ συστήματος τῆς κοινωνίας τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ ὄχι ἔξω καὶ πάνω ἀπὸ αὐτό: Συνίστανται κυρίως στὸν συντονισμὸ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σὲ κρίσιμα θέματα διορθοδόξου ἐνδιαφέροντος, στὴν προεδρία τῶν διορθοδόξων καὶ πανορθοδόξων συναντήσεων καὶ Συνόδων καὶ στὴν ἔκφραση καὶ ὑλοποίηση τῶν ἀποφάσεων ποὺ ἔχουν ληφθεῖ μετὰ ἀπὸ πανορθόδοξη διαβούλευση.

4. Ἡ ὑπερόριος ἐπέμβαση-εἰσπήδηση ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση σοβαροῦ προβλήματος σὲ ξένη δικαιοδοσία χωρὶς τὴ σύμφωνη γνώμη, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἀντίθετα στὴν ὁμοφωνία, τῶν ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν δὲν μπορεῖ νὰ θεμελιωθεῖ στὴν Ὀρθόδοξη ἑρμηνεία τῶν πρεσβείων τιμῆς, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἀλλοίωση καὶ παρερμηνεία τους. Τυχὸν ἀπόπειρα ἐπιβολῆς τέτοιας ἑρμηνείας θὰ ἔχει, δυστυχῶς, σοβαρότατες ἐκκλησιολογικὲς συνέπειες μὲ ἄμεσο ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλεια τῆς τιμητικῆς προκαθεδρίας. Τὸ παράδειγμα τῆς περιάκουστης Πρεσβυτέρας Ρώμης τῆς ἐχούσης τὴν πρωτοκαθεδρία στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία καταδεικνύει τὴ σοβαρότητα τοῦ ζητήματος αὐτοῦ. Ἡ παρερμηνεία καὶ ἡ ἀπόπειρα μετατροπῆς τῶν πρεσβείων τιμῆς σὲ πρωτεῖο ἐξουσίας ἀλλοιώνει τὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία καὶ τὴν ὁδηγεῖ σὲ παπισμὸ μὲ ὀλέθριες συνέπειες.

5. Ὡς Ἕλληνες στὴν καταγωγὴ τιμοῦμε καὶ σεβόμαστε τὸ Πατριαρχεῖο τοῦ Γένους, ὅταν αὐτὸ ἀληθεύει ἐν ἀγάπῃ. Θλιβόμαστε, διότι σήμερα Τὸ βλέπουμε, λόγῳ τῆς λανθασμένης ἐπιλογῆς τῆς Ἡγεσίας Του, νὰ κινδυνεύει νά βρεθεῖ ἀπομονωμένο καί νά ἀπωλέσει τὸ συντονιστικό Του ρόλο στὶς διορθόδοξες σχέσεις καὶ τὴν ἔκφραση καὶ ὑλοποίηση τῆς βούλησης τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἡ περαιτέρω ἐπιμονὴ στὶς λανθασμένες ἐπιλογὲς μόνο δυσμενέστερες συνέπειες θὰ ἔχει γιὰ τὸν Θρόνο.

6. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς ἐκχωρήσεως αὐτοκεφαλίας καὶ ἡ Ἐκκλησία κάθε ἔθνους ἔχει τὸ δικαίωμα ἀνυψώσεως σὲ Αὐτοκέφαλη, μόνο ὑπὸ σαφεῖς καὶ αὐστηρὲς προϋποθέσεις τὶς ὁποῖες ἔχει θέσει ἡ ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση καὶ εἶναι συνεπεῖς μὲ τὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία καὶ τὴν κανονικὴ Τάξη, οἱ ὁποῖες δὲν τηρήθηκαν στὴν παροῦσα περίπτωση.

7. Δὲν μποροῦμε νὰ συμμεριστοῦμε τὴν ἄποψη ποὺ διατυπώθηκε ὅτι ἡ τυχὸν ἄρνηση ἀποδοχῆς τῆς Αὐτοκεφαλίας στὴν Οὐκρανία θέτει ὑπὸ ἀμφισβήτηση τὰ αὐτοκέφαλα τοῦ 19ου καὶ 20ου αἰ. Δὲν ἔχει καμία κανονικὴ ἢ ἱστορικὴ θεμελίωση ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτός. Δὲν ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ συγγένεια τοῦ οὐκρανικοῦ αὐτοκεφάλου μὲ τὰ λοιπὰ κανονικὰ Αὐτοκέφαλα ἄλλων Ἐκκλησιῶν, καθ’ὅτι:

9/9/19

Eορτάζει ο ναός του Τιμίου Σταυρού της κατασκηνώσεως της Χριστιανικής Εστίας στον Αλισσό

Αποτέλεσμα εικόνας για κατασκήνωση Αλισσου

Πανηγυρίζει ο Ναός του Τιμίου Σταυρού στην κατασκήνωση της Χριστιανικής Εστίας Άνω Αλισσού σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Παρασκευή 13/9, παραμονή της εορτής και ώρα 6.00 μ.μ. 

Πανηγυρικός Εσπερινός μετά θείου κηρύγματος.


Σάββατο 14/9

Πανηγυρική Θ. Λειτουργία μετ' αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος.

Δηλώσεις συμμετοχής για μετακίνηση ΜΕΧΡΙ ΠΕΜΠΤΗ ΒΡΑΔΥ (9 μμ) στα τηλέφωνα 2610323728 & 6984503625 & 6950434024.

7/9/19

π. Λίβυος: Πες μου πόσο επιεικής είσαι, να σου πω πόσο ουρανό κουβαλάς μέσα σου

Αποτέλεσμα εικόνας για επιείκεια

Οι άνθρωποι δεν αλλάζουμε εύκολα. Όχι πάντα γιατί δεν θέλουμε, αλλά συνήθως γιατί δεν ξέρουμε ή δεν μπορούμε να αντέξουμε τις αλλαγές. Η παθολογία μας, πολλές φορές είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε για να ζούμε. Γι αυτό αντί να κρίνουμε τους άλλους, ας τους δώσουμε, έναν άλλο τρόπο ζωής να υπάρξουν. 


Όσο μεγαλώνω τόσο πιο πολύ αισθάνομαι, ότι το μόνο κριτήριο για το κατά πόσο ένας άνθρωπος έχει Θεό μέσα του, είναι η επιείκεια!!! Να κατανοείς και να αποδέχεσαι τις αδυναμίες των άλλων. Την δυσκολία τους στην αλλαγή. 

Πες μου πόσο επιεικής είσαι, να σου πω πόσο ουρανό κουβαλάς μέσα σου…

π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (FB)


Στ. Σπανουδάκης: Πάμε για άλλες πολιτείες

Η σημασία του σταυρού μας

σημασία

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής έρχονται έτσι ώστε να κουραστεί και να λυγίσει ο άνθρωπος. Εκεί που λες ότι πέρασε το ένα, έρχεται το άλλο. Εκεί που χαίρεσαι για μια επιτυχία, παρουσιάζεται το πρόβλημα που σε στεναχωρεί. Φαίνεται πως αυτή η εμπειρία δεν είναι μόνο δική μας. Είναι όλων των ανθρώπων, αλλά δεν την αντιμετωπίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν αυτοί που διαλύονται με τις δυσκολίες, όπως και αυτοί που λεν «κι αυτό θα περάσει» και προχωρούν.

Μικροί και μεγάλοι σταυροί θα συνοδεύουν τη ζωή μας. Ποιός έζησε χωρίς πόνο; Ποιός πέρασε απ’ αυτή τη ζωή χωρίς να κλάψει, να στενάξει, να λυπηθεί; Το «περίλυπός εστιν η ψυχή μου έως θανάτου», που ο Ιησούς Χριστός ανέφερε τη νύκτα της Γεσθημανής, αναδεικνύει την πραγματικότητα της κάθε ψυχής, που κάποτε θα βιώσει ως το οριακό σημείο της ύπαρξής της.

Ο Σταυρός του Κυρίου δεν είναι απλά ένα σύμβολο. Έγινε η βάση πάνω στην οποία μπορούμε να στηρίζουμε το δικό μας σταυρό, το δικό μας πειρασμό, το δικό μας πόνο. Γιατί, όσο μεγάλο σταυρό και να σηκώνουμε, σίγουρα δεν είναι μεγαλύτερος από το δικό Του. Άλλωστε, η μοναξιά που ενδεχομένως θα βιώνουμε είναι φαινομενική. Αν οι άνθρωποι μας εγκαταλείπουν την ώρα της δοκιμασίας μας, Εκείνος παραμένει πιστός στην αγάπη Του, ακόμα κι όταν η δική μας πίστη σε Αυτόν είναι μικρή ή ανύπαρκτη.

4/9/19

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανική Παιδεία


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών

Η Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων (ΠΕΘ), με την Ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. κ. Χρυσοστόμου, πραγματοποιεί Επιμορφωτική Ημερίδα στην Πάτρα, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ., στην Αίθουσα της «Διακιδείου Σχολής Λαού Πατρών», (Κανάρη 58) με θέμα:

Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανική Παιδεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Χαιρετισμοί 10:30 -10:45

Α΄ Συνεδρία
Πρόεδροι: Σπύρος Παπαθανασίου – Παναγιώτης Γκουρβέλος (10:45 – 12:20)

1. Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, Πρόεδρος της ΠΕΘ: Τι είναι και τι δεν είναι Χριστιανική αγωγή.

2. Ιωάννης Κουρεμπελές, Καθηγητής Δογματικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος της ΠΕΘ: Η απαξίωση των θεολογικών σπουδών και η σημασία της θεολογικής παιδείας.

Διάλειμμα 12:20 - 12:50

Β΄ Συνεδρία
Πρόεδροι: Νεκτάριος Μερτζάκης – Νικόλαος Ζαχαριάδης (12:50 – 14:20)

1. Ιωάννα Κομνηνού, διδάκτωρ Θεολογίας ΕΚΠΑ, Θεολόγος Καθηγήτρια - Λέων Βάλτερ - Μπράνγκ, διδάκτωρ Θεολογίας ΕΚΠΑ, Θεολόγος Καθηγητής, Ταμίας της ΠΕΘ: Το θεατρικό παιγνίδι στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών: Το μυστήριο του γάμου και οι σχέσεις των δύο φύλων (Α΄και Γ΄Λυκείου).

2. Ευάγγελος Πεπές, Επίκουρος Καθηγητής Χριστιανικής Παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ – Παναγιώτης Τσαγκάρης, Υπ. διδάκτωρ Θεολογίας στο ΑΠΘ, Θεολόγος Καθηγητής, Γενικός Γραμματέας της ΠΕΘ: Παράδειγμα διδακτικού σεναρίου για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Λύκειο: Η αξία της ανθρώπινης ζωής.

14:20-14:30: Παναγιώτης Τσαγκάρης, Γενικός Γραμματέας της ΠΕΘ: Συμπεράσματα - Λήξη Ημερίδας

Για τους ενδιαφερόμενους θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής

Αγάπη μου, το ΥouTube μάς μεγάλωσε τα παιδιά – Το κατάλαβες;

Αγάπη μου, το ΥouTube μάς μεγάλωσε τα παιδιά – Το κατάλαβες;

Αγάπη μου, πού είναι το παιδί;».

-Στο κομπιούτερ-λάπτοπ-ταμπλέτα-κινητό.

«Τι κάνει;».

-Βλέπει Youtube…

Ένας από τους πλέον συνηθισμένους διαλόγους σε ελληνικές οικογένειες, μια στιχομυθία την οποία μπορούν να κάνουν και οι χωρισμένοι γονείς, με τον εαυτό τους – και να είναι ήσυχοι. Το να «παρκάρεις» το παιδί στον μαγικό κόσμο του Διαδικτύου -όταν εσύ έχεις άπειρες δουλειές να κάνεις μέσα και έξω στο σπίτι- κάποιες φορές είναι λυτρωτικό, σου λύνει τα χέρια. Έτσι κι αλλιώς τα παιδιά αγαπούν το internet, αλλά μην τρελαθούμε, δεν θα μπουν να διαβάσουν για το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική. Θα μπουν «ξερά», όπως λένε τα ίδια, στο YouTube επειδή εκεί μπορούν να δουν αστεία βίντεο ή να δημοσιεύσουν κομμάτια από τη δική τους ζωή, τις «φάσεις με τους συμμαθητές» τους. Αν σκεφτεί κάποιος πως κάθε λεπτό ανεβαίνουν -κατά μέσο όρο- 300 ώρες βίντεο, κάθε μέρα προβάλλονται περίπου 5 δισεκατομμύρια βίντεο! Έτσι, το δημοφιλές κανάλι δεν περιέχει μόνο διασκεδαστικά βίντεο και παιχνίδια, αλλά και καρέ τα οποία δεν είναι όλα κατάλληλα για την ευαίσθητη ψυχοσύνθεση του σπλάχνου σου.

Εννοείται πως ουδείς νορμάλ άνθρωπος δαιμονοποιεί αυτή την πλατφόρμα, υπέροχη είναι, αφού το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στο YouTube, αλλά γενικότερα. Σύμφωνα με τελευταία έρευνα, έξι στα δέκα Ελληνόπουλα με πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι κάτω των 10 ετών - συγκεκριμένα, το 59% των παιδιών. Όσον αφορά στην υπόλοιπη ηλικιακή κατανομή, από τα Ελληνόπουλα που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, το 34% είναι παιδιά ηλικίας από δέκα έως δεκαπέντε ετών, ενώ μόλις το 7% των ανήλικων χρηστών είναι άνω των δεκαπέντε ετών.

Μεσογαίας Νικόλαος: ''Έχει πολύ έπαρση η εποχή μας''Ο Γιάννης Θ. Διαμαντής συναντά τον Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικόλαο.

π. Λίβυος: Ο κακός λογισμόςΈρχεται ο κακός λογισμός και σου λέει, «μην προσπαθείς, δεν αλλάζεις, δεν γίνεται, η ζωή σου δε μπορεί να γίνει καλύτερη, τα πάθη σου δεν μεταμορφώνονται…». Και εκεί κάπου αρχίζει ένας αόρατος πόλεμος, μια μάχη μέσα στο νου που ξαπλώνεται σε όλο το είναι σου. Όμως σκέψου:

Όταν λέμε ότι γίνονται αλλαγές δεν λέμε ότι θα γίνουν αύριο το πρωί.

Όταν λέμε ότι γελάμε δεν σημαίνει ότι δεν θα ξανακλάψουμε.

Όταν λέμε ότι επιλέγουμε την χαρά, δεν σημαίνει ότι δεν θα νιώσουμε ποτέ ξανά θλίψη.

Όταν λέμε ότι είμαστε καλά δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα.

Χτύπα δυνατά την πόρτα της θλίψης να την ακούσει ότι φεύγεις, και είσαι αποφασισμένος σε πείσμα των πληγών, της κληρονομικότητας σου και των συνθηκών ζωής.

Όλοι αυτοί που τα κατάφεραν δεν ήταν τέλειοι αλλά είχαν πίστη και πείσμα. Εάν θες να πετύχεις να είσαι έτοιμος για πολλές αποτυχίες. Είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος. Γιατί τον παράδεισο τον ποθούμε όταν είμαστε στην κόλαση. Μην φοβάσαι το πέρασμα από αυτήν, είναι μονάχα μια φάση ζωής. Όλοι αυτοί που κοιτάνε τώρα το φως κάποτε κοιμήθηκαν στο σκοτάδι.

π. Λίβυος Παπαδόπουλος

Διήμερο παλαιών κατασκηνωτών στην ΑΓΚΥΡΑΠΗΓΗ: ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ