31/12/16

2017: Ἀναμένουμε καὶ προσμένουμεΚαινούργιος χρόνος μπροστά μας. Ἀνέτειλε τὸ ἔτος 2017. Ἀποχαιρετίσαμε τὸ 2016 καὶ τὸ στοιβάξαμε στὰ προηγούμενα χρόνια, στὸ παρελθόν. Ὑποδεχθήκαμε τὸ 2017 χαρούμενοι, μὲ ἐλπίδα καὶ προσδοκία ὅτι θὰ εἶναι καλύτερο ἀπὸ τὰ προηγούμενα. Ὅτι θὰ εἶναι εἰρηνικό, δημιουργικό, γεμάτο ἀπὸ τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους σὲ ὅλα τὰ πλάτη καὶ τὰ μήκη τῆς γῆς.

Αὐτὸς ὁ χρόνος, ὅπως τὸν ζοῦμε οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ μέσα στὸ φῶς τῆς ἀλήθειας τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ἔχει μεγάλη, ἀνεκτίμητη ἀξία. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς μας ἐδῶ στὸν κόσμο πραγματώνεται ἡ σωτηρία, ὁ ἁγιασμός μας. Ὡς συν­ειδητὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ γνωρίζουμε ὅτι ἡ ζωή μας ἐδῶ εἶναι προετοιμασία γιὰ τὴν αἰωνιότητα.

Γνωρίζουμε δηλαδὴ πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα ὅτι στὴν καρδιὰ τοῦ καθενός μας ἐδῶ στὴ γῆ πρέπει νὰ καρποφορήσει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ μορφωθεῖ ὁ Χριστὸς μέσα μας.

Ὅπως ἀκριβῶς τὸ περιγράφει ἡ γνω­στὴ παραβολὴ τοῦ Σπορέως, ποὺ λέ­­ει ὅτι οἱ σπόροι ποὺ ἔπεσαν στὴν εὔ­φορη γῆ συμβολίζουν «τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μὲ καρδιὰ καλοπροαί­ρετη, εὐθεία καὶ ἀγαθὴ ἄκουσαν τὸν λό­γο, τὸν κρατοῦν σφιχτὰ μέσα τους καὶ καρποφοροῦν τὶς ἀρετές, δείχνοντας ὑ­πομονὴ καὶ καρτερία στὶς θλίψεις, στοὺς πειρασμοὺς καὶ σ᾿ ὅλα τὰ ἐμπόδια ποὺ συναντοῦν στὴν ἄσκηση τῆς πνευματικῆς ζωῆς» (Λουκ. η΄ 15).

Νὰ γίνει δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Γαλατίας, ὅταν τοὺς ὑπενθυμίζει τοὺς κόπους στοὺς ὁποίους ὑποβάλλεται, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ συντελέσει στὸ νὰ μορφωθεῖ ὁ Χριστὸς μέσα τους: «τεκνία μου, οὓς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν!»· παιδάκια μου, ποὺ σᾶς ἀναγέννησα πνευματικὰ καὶ ποὺ ξαναδοκιμάζω τώρα πόνους καὶ ὠδίνες γιὰ τὴν ἀναγέννησή σας, μέχρι νὰ σχηματισθεῖ μέσα σας ὁ χαρακτήρας καὶ ἡ μορφὴ τοῦ Χριστοῦ! (Γαλ. δ΄ 19). Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ ἀντιλαμβανόμαστε οἱ πιστοὶ ὡς χρέος μας στὸν καινούργιο χρόνο.

Τὸ δεύτερο εἶναι τὸ νὰ γεμίσει ἡ καρδιά μας ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ πραγματικὸς πιστὸς κατανοεῖ τὸν καιρὸ τοῦ παρόντος κόσμου ὡς ἕνα ἄλλο «ὑπερῷον» τῆς Ἱερουσαλήμ, στὸ ὁποῖο οἱ Ἀπόστολοι δέχθηκαν «τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρός», τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

Από την 7η Πανελλήνια Συνάντηση "Χαρούμενων Αγωνιστών" Λυκείου 2016


Πραγματοποιήθηκε το διήμερο 29 & 30 Δεκεμβρίου 2016 η 7η Πανελλήνια Συνάντηση Χαρούμενων Αγωνιστών Λυκείου στην Αθήνα.

Από την Πάτρα συμμετείχε ενδεκαμελής αντιπροσωπεία που γύρισε έχοντας καταγράψει πολύ θετικές εντυπώσεις για την άψογη διοργάνωση του διημέρου, την φιλοξενία, την ποιότητα των εισηγήσεων, συζητήσεων κτλ.

Υπενθυμίζουμε ότι κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν: "ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕΣΑ Σ' ΑΥΤΟ".

Εκ μέρους των Χαρούμενων Αγωνιστών της Πάτρας, ο μαθητής της Β' Λυκείου Άλκης Αδαμόπουλος εισηγήθηκε το θέμα: "Οι σχολικές εκδρομές". Τον συγχαίρουμε και αναρτούμε την εισήγησή του.


.....................

Η ψυχή των νέων ανθρώπων αναζητά την συναναστροφή με την παρέα των συνομηλίκων και μέσα από αυτήν επιδιώκει την ψυχαγωγία. Αυτές οι δύο βασικές ανάγκες ικανοποιούνται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής και γι’ αυτό το λόγο το εκπαιδευτικό μας σύστημα προβλέπει την διοργάνωση σχολικών εκδρομών. Περίπατοι λίγων ωρών, διδακτικές επισκέψεις εκτός σχολείου, πολυήμερες εκδρομές και ταξίδια στα πλαίσια ποικίλων προγραμμάτων, εντός και εκτός Ελλάδας, είναι αναπόσπαστο στοιχείο του σχολικού προγράμματος.

Στην εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπονται τα εξής:

«Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να γνωρίσουν τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακροχρόνια πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους. Για το σκοπό αυτό επιλέγονται περιοχές με ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία (πολιτιστική, αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική), ενώ κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη ενημέρωση και παροχή πληροφοριών στους μαθητές σχετικά με τον τόπο τον οποίο πρόκειται να επισκεφθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η απόκτηση όσο το δυνατόν πιο πλούσιων εμπειριών.

Τις εκδρομές επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι, οι οποίοι απορρέουν από τον παιδαγωγικό, μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου[....].

Θεωρείται σημαντικό να ενισχύεται το ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση εκδρομών στο εσωτερικό της χώρας σε περιοχές με αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό, ιστορικό ενδιαφέρον και φυσικό κάλλος.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής [...] πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα, για να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της, που είναι εκπαιδευτικός και μορφωτικός, όσο και η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών» (Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/10-11-2011 «Εκδρομές − Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», ΦΕΚ Β΄ 2769/2.12.2011).

Πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ αναφέρει ότι «η κύρια αποστολή των εκδρομών είναι η βιωματική μάθηση και η πολιτισμική καλλιέργεια» των μαθητών. Παράλληλα, όμως, παραδέχεται ότι «είναι προβληματική η υποχώρηση του εκπαιδευτικού μέρους των σχολικών εκδρομών υπό την πίεση του αντίστοιχου ψυχαγωγικού».

30/12/16

"Παγωμένος" σταυρός στον ΨηλορείτηΜία υπέροχη φωτογραφία κάνει τo γύρο του διαδικτύου σήμερα. 

Αναρτήθηκε στην σελίδα του KritiChannel στο facebook και δείχνει έναν Σταυρό πάνω στον Ψηλορείτη καλυμμένο με χιόνια.

Τα κάλαντα και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς


Τα κάλαντα θα πούμε, συν Θεώ, 
και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

- Στην Μ.Φ.Η. "Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ" (μαθητές, φοιτητές κ.α.) στις 11.30 π.μ.


- Στο Γ.Π.Ν. "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" (μαθήτριες, φοιτήτριες κ.α.).
29/12/16

Χειμερινὴ παραμυθία
Καὶ κάθε βράδυ, ποὺ περνῶ,
τὸ φῶς αὐτὸ μοῦ μοιάζει
σὰν ἕνα βλέμμα φωτεινὸ
βαλμένο ἐκεῖ ἀπ᾿ τὸν οὐρανὸ
νὰ μᾶς κοιτάζει.

Κι ἔτσι, μέσ᾿ ἀπ᾿ τὰ κλαριά,
ποὖναι γερμένα ἐμπρός του,
τὸ βλέπω πάντα ἀπὸ μακριὰ
καὶ μοὖναι σὰν παρηγοριὰ
τὸ δειλὸ φῶς του.

Μιχ. Δ. Στασινόπουλος

Γιὰ ἕνα ἐκκλησάκι κάνει λόγο ὁ ποιητής, ἕνα ἐκκλησάκι ποὺ τὸ ἀχνοφωτίζει τὸ ἀγαθὸ φῶς τοῦ καντηλιοῦ, τὸ ὁποῖο ἀγρυνεῖ καὶ συνάμα συντροφεύει τοῦ Ἁγίους καὶ ὄχι μόνο. Κι ὅπως διαπιστώνει ὁ κάθε πιστός, ἀλλὰ καὶ καλοπροαίρετος ἄνθρωπος, αὐτὸ τὸ ἰλαρὸ φῶς εἶναι πολὺ πιὸ ἰσχυρότερο καὶ συνάμα περισσότερο ἱεροπρεπὲς ἀπὸ κάθε ἄλλο φῶς τεχνητό, ὅσων «κηρίων»κι ἄν εἶναι κι ὅσους χρωματισμοὺς κι ἄν κατορθώνει νὰ δείξει. Γιατὶ αὐτὸ τὸ χρυσαφένιο, ταπεινό, φιλάγιο καὶ θιλόθερο φῶς, ἀνοίγει τὴν πύλη τῆς κατανύξεως καὶ μᾶς εἰσοδεύει σὲ χώρους ἡσυχίας, προσευχῆς, σιωπῆς καὶ Χαριτος θείας, γιὰ νὰ καταστοῦμε «κοινωνοὶ Θεοῦ».

Ὅταν σὲ καιροὺς σφοδροὺς καὶ χειμωνιάτικους τὸ ἠλεκτρικὸ τὸ φῶς κόβεται, τὶς ζοφερὲς αὐτὲς νύχτες, ἄν περάσεις ἀπὸ μιὰ ἐκκλησιά, ποὺ τὴ ραμφίζει τὸ ἀνεμόβροχο, ἀναγαλλιάζει ἡ ψυχή σου, καθὼς ἀνεβαίνει στοργικὴ καὶ θεόσταλτη ἡ παραμυθία ἀπὸ τὸ παρήγορο καὶ συνάμα τόσο οἰκεῖο γιὰ τὴν ψυχὴ φῶς ποὺ ἀφήνουν τὰ λαδοκάντηλα. Νομίζεις ὅτι ἐκεῖνες τὶς στιγμὲς σὲ κουβεντιάζει ὁ Θεός, σοῦ ρίχνει βλέμμα πατρικῆς ἐπίβλεψης καὶ ἔγνοιας. Μπορεῖ ὁ καιρὸς νὰ ἔχει κλείσει κάθε ἐπικοινωννία μὲ τὸν ἔξω κόσμο, νὰ ταξιδεύει τὸ νησὶ πάνω στὰ σφοδρὰ κύμματα, νὰ σείονται τὰ θεμέλια, ὅμως αὐτὸ τὸ λιτό, ἰλαρό, πανευλόγητο φῶς γλινετια ἀυτόματα ἐφαλτήριο αἰσιοδοξίας κι ἐλπίδας, ὅτι δηλαδή τὸ ἔλεός Του εἶναι μαζί μας, ὅπως καὶ ἡ παρουσία Του. Ποὺ τὴν ἑρμηνεύει αὐτὴ ἡ τόσο ἁπλῆ, ταπεινὴ καὶ εὐώδης ἁγιοπνευματικὰ εἰκόνα τῶν ἀναμμένων κανδηλιῶν... 


 π. Κωνσταντίνος Καλλιανός

Η απόλυτη σύγχυση...Ὁποιος ἀκόμη διατηρεῖ ἀμφιβολίες γιά τό μέλλον τῆς δυτικῆς κοινωνίας, ὅπως αὐτό προδιαγράφεται ἀπό τούς ἰδεολογικούς μηχανισμούς τῆς ἐξουσίας, μπορεῖ ἁπλῶς νά κοιτάξει τό ἐξώφυλλο τοῦ πρώτου γιά τό 2017 τεύχους τοῦ National Geographic.

Ἀφορᾶ τήν “ἐπανάσταση τοῦ φύλου” (ἤ τοῦ γένους) καί ἐμφανίζει ἕνα 9χρονο πρώην ἀγόρι ἀπό τίς ΗΠΑ πού “ἀπελευθερώθηκε” ἀπό τήν ἀρσενική του φύση μέ ἐπέμβαση! Ὅλα ὅσα ἀκούγονταν πρό ἐλαχίστων χρόνων ὡς ἀνέκδοτα ἤ παραδοξολογίες, εἶναι σήμερα πλέον πραγματικότητα κι ὄχι μόνο σέ 2-3 χῶρες σκανδιναβικές καί ἀγγλοσαξωνικές πού θεωροῦνται πιό “μπροστά”. Καί καμμία πολιτική πρόταση, γιά τήν Ἑλλάδα ἤ καί ἀλλοῦ, δέν ἔχει νόημα ἄν δέν ἀσχοληθεῖ μέ τοῦτο τό τρομερό πλῆγμα πού μεθοδεύει τό καθεστώς κατά τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. 

Νά σκεφτοῦμε μόνο τί προοπτικές ἔχει ὁποιαδήποτε πολιτική πρωτοβουλία μεταξύ ἀτόμων πού δέν ἔχουν λυμένο οὔτε τό “θέμα” τοῦ …φύλου τους!


Οι πλουσιότεροι έγιναν ακόμα πλουσιότεροι κατά 237 δις δολάριαΤι κι αν ζούμε σ' ένα ταραγμένο κόσμο που κανείς δεν ξέρει πια τι ξημερώνει; Τι κι αν η πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση έχει αλλάξει σε πολλές μεριές του πλανήτη μας προκαλώντας ανασφάλεια στους λαούς; Τι κι αν πεθαίνουν καθημερινά δεκάδες άνθρωποι από πολέμους, ατυχήματα ή τρομοκρατικές ενέργειες;;;

Υπάρχει ένας δείκτης που παρουσίασε εντυπωσιακή πρόοδο. Είναι ο Δείκτης Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Μας πληροφορεί λοιπόν ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου κλείνουν το έτος (2016) έχοντας 237 δισεκ. δολάρια περισσότερα απ’ ό,τι στην αρχή του 2016.

Μάλιστα. Οι μεγαλύτερες περιουσίες του κόσμου αυξήθηκαν, παρά τις μεγάλες αυξομειώσεις, κατά 5,7% στα 4,4 τρισεκ. δολάρια μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης στις 27 Δεκεμβρίου...

γ.π.

28/12/16

Ψάχνω γιὰ λίγο οὐρανὸ


2017! Στὴν ἀρχὴ τοῦ νέου ἔτους ἀναζητῶ τὸ νόημα τοῦ ἔτους, τὸν σκοπὸ τῆς ἐπίγειας πορείας μου.

Εἶμαι πλασμένος ἀπὸ χῶμα· μέσα μου ὅμως κάτι ἀνώτερο ζητῶ. Εἶμαι φτιαγμένος ἀπὸ ὕλη· μέσα μου ὅμως τὸ πνεῦμα κυριαρχεῖ. Δὲν ἔχω μόνο σῶμα· ἔχω καὶ ἀθάνατη ψυχή. Ζῶ πάνω στὴ γῆ καὶ ἐπίμονα ψάχνω γιὰ λίγο οὐρανό.

Ἐκεῖ εἶναι στραμμένο τὸ βλέμμα μου, ἐκεῖ εἶναι ἡ καρδιά μου, οἱ πόθοι μου καὶ ὁ προορισμός μου, ἐκεῖ νιώθω νὰ ἀναπνέει ἐλεύθερα ἡ ψυχή μου.

Δυστυχῶς, ὅμως! Ἔχει γίνει τόσο χωματένια ἡ ζωή μας, τόσο φτηνή, ἀνούσια καὶ ρηχή. Ζοῦμε πνιγμένοι στὴ ματαιότητα καὶ στὴν ἀπάτη. Ζοῦμε ὑπόδουλοι στὸ κράτος τῆς φθορᾶς. Καὶ δὲν τὸ ἀντέχουμε.

..............

Ψάχνω γιὰ λίγο οὐρανό. Τώρα καταλα­βαίνω ὅτι μέσα στὴν Ἐκκλησία μπορῶ νὰ βρῶ ὅλο τὸν οὐρανὸ μέσα μου, γιατὶ μέσα μου μπορεῖ νὰ κατοικεῖ ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ. «Ἰδοὺ ὁ οὐρανὸς ἔσωθέν σου, εἰ καθαρὸς ἔσῃ», μᾶς διαβεβαιώνουν οἱ ἅγιοι Πατέρες (Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος). Τὶς καθαρὲς καρδιὲς τὶς ἐπισκέπτεται ὁ Θεὸς καὶ κατοικεῖ μέσα τους. Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἀνθρώπου γίνεται τότε οὐ­­ρανός, ἕνας μι­κρὸς παράδεισος!

Γι’ αὐτὴ τὴ μόνη ἀληθινὴ χαρὰ καὶ ὕψιστη δόξα εἶναι πλασμένος ὁ ἄνθρωπος!

Ἀναζητῶ τὸν οὐρανό.

Προσμένω τὴν τρισένδοξη οὐράνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στὸ μέλλον, στὴν αἰωνιότητα.

Ζῶ μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ὡς συνειδητὸ μέλος της καὶ βρίσκω τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στὸ παρόν: ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι οὐρανός.

Καθαρίζω τὸ ἐσωτερικό μου ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ ἀνακαλύπτω τὸν οὐρανὸ μέ­σα μου!

Ἡ ὕλη, ἡ σάρκα, τὸ χῶμα, ἡ γῆ δὲν ἀξίζουν πιά. Ὅλα στὴ ζωή μου μποροῦν νὰ γίνουν οὐρανός! Καὶ σ’ αὐτὸ τὸ νέο ἔτος καὶ σ’ ὅλη τὴν ἐπίγεια πορεία μου!Εσπερινός και κοπή της Βασιλόπιτας της Ιεράς Μητροπόλεως ΠατρώνΤὸ Σάββατο 31.12.2016 καὶ ὥρα 6 μ.μ., στόν Νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, θὰ τελεσθῇ ὁ μέγας Ἑσπερινὸς τῆς Ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

Στὴ συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος θὰ εὐλογήσῃ τὴν Βασιλόπιτα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ θὰ ἀπευθύνῃ πατρικὲς εὐχὲς καὶ νουθεσίες πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Αγρυπνία στον Ι.Ν. των Εισοδίων για την είσοδο στο νέο έτος 2017Το Σάββατο 31.12.16 και από ώρα 9:00 μμ. έως 1:00 πμ.
θα τελεσθεί Αγρυπνία στον Ι. Ναό των Εισοδίων 
επί τη εισόδω στο νέο έτος 2017.


Την Κυριακή το πρωί ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ Θ. Λειτουργία 
στον Ι. Ν. των Εισοδίων.

Πώς να αντέχουμε τον πόνοΛένε για μια γυναίκα που της πέθανε ο γιος της, πως γύρευε τρόπο να τον γυρίσει πίσω κοντά της, μέχρι που τα βήματά της την έφεραν σε κάποιον ερημίτη που ζούσε σε μια σπηλιά.

– Τι μπορείς να κάνεις για να μου τον φέρεις πίσω; τον ρώτησε.

Εκείνος αντί να της εξηγεί ότι είναι παράλογα αυτά που του ζητά, ήρεμα της λέει:

– Αν μου φέρεις ένα κόκκο σουσάμι από σπίτι που δεν έχει γνωρίσει πόνο τότε κι εγώ θα εξαφανίσω τον δικό σου.
Η γυναίκα ξεκίνησε την αναζήτηση. Πήγε στη πόλη και έπιασε να ρωτάει ένα ένα τα σπίτια.

Όμως όπου κι αν πήγαινε έπαιρνε την ίδια απάντηση:

– Μα τι ζητάς καλή μου; Εδώ να δεις τι μας τρέχει!

Της έλεγαν τι περνούσαν κι εκείνη, έτσι καλόκαρδη που ήταν, έμενε και τους παράστεκε στον πόνο τους.

Έφευγε απο το ένα σπίτι, πήγαινε στο διπλανό. Ζητούσε το μαγικό σουσάμι, της έλεγαν τα δικά τους βάσανα, αυτή έμενε, τους βοηθούσε, μέχρι που τέλειωσαν όλα τα σπίτια, τα ξενοδοχεία, τα καταστήματα.

Δεν χρειάστηκε να γυρίσει στον ερημίτη. Βοηθώντας τους άλλους να τα βγάλουν πέρα με τον πόνο τους, ξέχασε τον δικό της.

7η πανελλήνια συνάντηση Χαρούμενων Αγωνιστών Λυκείου

6η Πανελλήνια Συνάντηση Χαρ. Αγωνιστών

Ξεκινά αύριο στην Αθήνα η 7η πανελλήνια συνάντηση Χαρούμενων Αγωνιστών Λυκείου.

Μαθητές από όλη την Ελλάδα θα συναντηθούν, θα επικοινωνήσουν, θα συζητήσουν, θα παίξουν, θα ωφεληθούν. 

Οι ευχές μας συνοδεύουν την ομάδα των παιδιών από την Πάτρα. Περιμένουμε τις φωτογραφίες τους, τα σχόλια και τις ανταποκρίσεις τους.

Καλή επιτυχία!

26/12/16

Είπαμε τα κάλαντα στο Νοσοκομείο του Ρίου "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" ανήμερα των Χριστουγέννων


70 φίλοι όλων των ηλικιών από την Χριστιανική Εστία Πατρών είπαμε και φέτος τα κάλαντα στο Π.Γ.Ν. "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" ανήμερα των Χριστουγέννων.

Συνεχίζοντας μια παράδοση 30 χρόνων προσπαθήσαμε και φέτος αυτήν την άγια μέρα να σκορπίσουμε λίγη χαρά και ευχές σε ανθρώπους πονεμένους.

Ο ακούραστος π. Χαρίτων Αθανασόπουλος μάς υποδέχτηκε και φέτος, μας ευχήθηκε και μας μίλησε για τον χώρο του νοσοκομείου που είναι χώρος πόνου αλλά και ευλογίας. Να τον έχει ο Θεός καλά!

Και του χρόνου!


25/12/16

Είπαμε τα κάλαντα σήμερα Χριστούγεννα στο 409 και στο Νοσοκομείο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


Στο 409 και το νοσοκομείο Πατρών ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
είπαμε τα κάλαντα ανήμερα των Χριστουγέννων. 
Προπορευόταν ο Αρχ. π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης 
κρατώντας την εικόνα της Γεννήσεως.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!Μυστήριο απροσπέλαστοΧριστούγεννα!

Θαῦμα ἀσύλληπτο! Ὁ Θεὸς εἶναι πιὰ κοντά μας. Ἔχει ἑνωθεῖ μαζί μας, ἔχει γίνει ἕνας ἀπὸ μᾶς, γιὰ νὰ ποθήσουμε νὰ γίνουμε καὶ ἐμεῖς ἕνα μαζί Του.

Λοιπόν, «εὐφραίνεσθε δίκαιοι· οὐρανοὶ ἀγαλλιᾶσθε· σκιρτήσατε τὰ ὄρη, Χρι­­στοῦ γεννηθέντος». Νὰ χαίρετε ἐ­σεῖς οἱ δίκαιοι ἄνθρωποι, καὶ ἐσεῖς οἱ οὐ­­ράνιες δυνάμεις. Ἡ σάρκωση τοῦ Υἱ­οῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐδῶ καὶ εἴκοσι αἰῶνες ψηλαφητὴ πραγματικότητα. Γι᾿ αὐτὸ καὶ οἱ οὐρανοὶ ἀγάλλον­ται καὶ ἡ γῆ εὐφραίνεται, πανηγυρίζει.

Ἂς χαιρόμαστε κι ἐμεῖς κι ἂς γεμίζει ἡ ψυχή μας μὲ ἐλπίδα. Ἡ παντοδυναμία καὶ ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ φανερώνεται μὲ τὴν ἄπειρη συγκατάβαση καὶ ταπείνωσή Του, προκειμένου νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο.

Ἦλθε στὴ γῆ, ἀλλὰ δὲν ἔπαψε νὰ εἶναι Θεός. «Ὃ γὰρ ἦν διέμεινε, Θεὸς ὢν ἀληθινός, καὶ ὃ οὐκ ἦν προσέλαβεν, ἄνθρωπος γενόμενος διὰ φιλανθρωπίαν»· αὐτὸ ποὺ ἦταν (δηλαδὴ Θεός), παρέμεινε, διότι ἦταν Θεὸς ἀληθινός. Καὶ αὐτὸ ποὺ δὲν ἦταν, τὸ πῆρε μὲ τὸ νὰ γίνει ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν πολλὴ ἀγάπη (Ἰδιόμελον Ἑσπερινοῦ Χριστουγέννων).

Γι᾿ αὐτὸ ἂς ψάλουμε μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας, ὅπως κάνει ὁ ὑμνωδός, δίνοντας παράλληλα σ᾿ Ἐκεῖ­νον καὶ τὴν ἀμετάκλητη ἀπόφασή μας νὰ ζήσουμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Του: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Νὰ ψάλουμε, διότι «ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕ­ψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν»· μᾶς ἐπισκέφθηκε ὁ Σωτήρας μας ἀπὸ τὸ ἄπειρο ὕψος τῆς θεϊκῆς Του δόξας. «Ὁ οὐ­ρα­νὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν, τεχθέντος Χριστοῦ. Σήμερον Θεὸς ἐπὶ γῆς παραγέγονε, καὶ ἄνθρωπος εἰς οὐ­ρανοὺς ἀναβέβηκε»· ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερα ἑνώθηκαν μὲ τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Σήμερα ἔφθασε στὴ γῆ ὁ Θεός, καὶ ὁ ἄν­θρωπος ἔχει ἀνεβεῖ στὸν οὐρανό.24/12/16

Τα κάλαντα στον Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ


Τα κάλαντα τραγούδησαν και φέτος, παραμονή Χριστουγέννων, στον Mητροπολίτη Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ νεανικές παρέες απ' όλη την Πάτρα.

Ανάμεσά τους μαθητές και μαθήτριες από τις ομάδες της Χριστιανικής Εστίας Πατρών.

Ο Σεβασμιώτατος σε όλους εξέφρασε την πατρική αγάπη του και τις θερμές ευχές του για καλά και πανευφρόσυνα Χριστούγεννα.«Κατάπληξη με γεμίζει το θαύμα στη Βηθλεέμ!»

του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου


Βλέπω εκείνη που γέννησε. Βλέπω κι Εκείνον που γεννήθηκε. Αλλά τον τρόπο της γεννήσεως δεν μπορώ να τον καταλάβω.


Όπου θέλει, βλέπετε, ο Θεός, νικώνται οι φυσικοί νόμοι. Έτσι έγινε κι εδώ: Παραμερίστηκε η φυσική τάξη και ενέργησε η θεία θέληση.

Πόσο ανέκφραστη είναι η ευσπλαχνία του Θεού!

Ο προαιώνιος Υιός του Θεού, ο άφθαρτος και αόρατος και ασώματος, κατοίκησε μέσα στο φθαρτό και ορατό σώμα μας.

Για ποιο λόγο; Να, όπως ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι πιστεύουμε περισσότερο σ’ ό,τι βλέπουμε παρά σ’ ό,τι ακούμε. Στα ορατά πιστεύουμε. Στ’ αόρατα όχι.

Έτσι δεν πιστεύαμε στον αόρατο αληθινό Θεό, αλλά λατρεύαμε ορατά είδωλα με μορφή ανθρώπων.
Δέχτηκε λοιπόν ο Θεός να παρουσιαστεί μπροστά μας με ορατή μορφή ανθρώπου, για να διαλύσει μ’ αυτόν τον τρόπο κάθε αμφιβολία για την ύπαρξη Του.

Κι ύστερα, αφού μας διδάξει με την αισθητή και αναμφισβήτητη παρουσία Του, να μας οδηγήσει εύκολα στην αληθινή πίστη, στ’ αόρατα και υπερφυσικά.

Κατάπληξη με γεμίζει το θαύμα!
Τι άλλο μένει να πω;

Δημιουργό και φάτνη βλέπω… 
Βρέφος και σπάργανα… Λεχώνα παρθένα, περιφρονημένη. Φτώχεια πολλή… Ανέχεια πολλή…
Είδες όμως;
Τι πλούτος μέσα στη μεγάλη φτώχεια; Ο Πλούσιος έγινε φτωχός για χάρη μας.
Δεν έχει ούτε κρεβάτι ούτε στρώμα. Μέσα σε ταπεινό παχνί Τον έχουν αποθέσει…

Ω, φτώχεια, πλούτου πηγή!

Ω, πλούτε αμέτρητε, κρυμμένε μες στη φτώχεια!
Μέσα στη φάτνη κείτεσαι και την οικουμένη σαλεύεις.
Μέσα σε σπάργανα τυλίγεσαι και σπας τα δεσμά της αμαρτίας.
Λέξη ακόμα δεν άρθρωσες και δίδαξες στους μάγους τη θεογνωσία.

Ευλογημένα ΧριστούγενναΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΠαιδιά μου εὐλογημένα,

Σήμερα πού σύμπασα ἡ κτίση ἀγάλλεται καί χαίρει, «ὅτι Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου Κόρης», σήμερα πού ὁ Θεός κατέρχεται, ταπεινώνεται, κενοῦται (ἀδειάζει δηλαδή), σήμερα πού ὁ οὐρανός ἀκουμπάει στή γῆ, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά γίνῃ Θεός κατά χάριν καί ἡ γῆ νά γίνῃ οὐρανός, αἰσθάνομαι ἐπιτακτικό τό πνευματικό χρέος, νά ἀπευθύνω λόγον ἀγάπης ἀπό καρδίας πρός ὅλους σας, ἀφοῦ αὐτή ἡ γιορτή καί αὐτό τό πανευφρόσυνο πανηγύρι οὐρανοῦ καί γῆς, ἑνώνει ὅλους μας γύρω ἀφ’ ἑνός μέν ἀπό τήν Εὐχαριστιακή Τράπεζα, ἀφ’ ἑτέρου δέ γύρω ἀπό τό τραπέζι τῆς ἀγάπης στό σπίτι μας, τό ὁποῖο εὐλογεῖ ὁ Θεός, μετά τό Εὐχαριστιακό Δεῖπνο.

Ἀδελφοί μου, οἱ καιροί εἶναι ἐξόχως δύσκολοι καί τά προβλήματα μεγάλα, ὄχι μόνο στή χώρα μας, ἀλλά καί στόν κόσμο ὅλον καί τοῦτο εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀποστασίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό.

Ὁ ἄνθρωπος μακράν τῆς χάριτος τοῦ Ἑνός καί μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ εἶναι σάν τό ψάρι ἔξω ἀπό τό νερό. Ἡ κατάσταση τῆς ψυχῆς μακράν τῆς κοινωνίας μέ τόν Κύριό μας, δημιουργεῖ ὑπαρξιακά καί ὀντολογικά προβλήματα γιά τήν ἀνθρώπινη ὑπόσταση καί προσωπικότητα, ὥστε ὁ ἱερός πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς νά σημειώνῃ: «Νοῦς ἀποστάς τοῦ Θεοῦ ἢ κτηνώδης ἢ δαιμονιώδης γίνεται».

Ὅμως παιδιά μου, ἄς ἐλευθερώσωμε τήν καρδιά μας σήμερα, ἀπ’ ὅλες τίς γήϊνες ἐξαρτήσεις καί δεσμεύσεις καί ἄς τήν ἀφήσωμε νά χαρῇ τό δῶρο τοῦ Οὐρανοῦ, τήν ἑκούσια κένωση τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά ἀποκτήσωμε τήν εὐφροσύνη καί τήν χαρά, τήν κοινωνία μέ τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος πανηγυρίζει γιά τά Χριστούγεννα, λέγοντας: «… Ὃλοι σήμερα τρέχουν, γιά νά Τόν συναντήσουν καί νά γιορτάσουν. Οἱ μάγοι γιὰ νὰ Τὸν προσκυνήσουν. Οἱ ποιμένες γιὰ νὰ Τὸν δοξολογήσουν. Οἱ τελῶνες γιὰ νὰ Τὸν κηρύξουν. Οἱ πόρνες γιὰ νὰ Τοῦ προσφέρουν μῦρα. Ἡ Σαμαρείτισσα γιὰ νὰ ξεδιψάσῃ. Ἡ Χαναναία γιὰ νὰ εὐεργετηθῇ.

23/12/16

Θα τα πούμε;Να τα πούμε; Να τα πείτε...

Θα πούμε τα κάλαντα και φέτος ΑΝΗΜΕΡΑ των Χριστουγέννων σε συνανθρώπους μας που θα κάνουν Χριστούγεννα μακριά απ΄το σπίτι τους.

Στο Γ.Ν.Π. "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" (φοιτητές, μαθητές...)

Συνάντηση στις 11.00 στην Χριστ. Εστία Πατρών 
ή 11.15' μπροστά απ΄ το νοσοκομείο  


και στο Νοσκομείο "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" (φοιτήτριες, μαθήτριες...)

Συνάντηση 10.45 στην είσοδο της νέας πτέρυγας.

22/12/16

Μήνυμα του Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τα Χριστούγεννα.. Καιρός, ἀγαπητοί μου, νὰ ζήσουμε τὰ Χριστούγεννα μὲ ἀνοιχτὰ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας, μὲ ἐλεύθερους τοὺς ὁρίζοντες τῆς διανοίας μας, μὲ προευτρεπισμένη τὴν καρδιά μας. Χωρὶς πίστη καὶ θεολογικὴ προσέγγιση ὁ ἑορτασμὸς τῶν Χριστουγέννων εἶναι ὅ,τι πιὸ κούφιο, ὅ,τι πιὸ ψεύτικο ὑπάρχει· εἶναι γιορτὴ ποὺ στὸ τέλος της ἀφήνει τὴν πικρὴ γεύση ἑνὸς ἐπαναλαμβανόμενου κενοῦ. Τὸ βλέπουμε γύρω μας· ἡ ἀσέβεια αὐξανόμενη ξεσκεπάζεται, τὸ κῦμα τῆς ἁμαρτίας διογκώνεται, ἡ παγκόσμια οἰκονομία ἔχει ἀποτύχει, τὰ πολιτικὰ συστήματα καταρρέουν τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο, οἱ κοινωνίες ἐκφυλίζονται, οἱ δημοκρατίες αὐτοκαταργοῦνται, οἱ χωρὶς τὸν ἀληθινὸ Χριστὸ θρησκεῖες αὐτοδιαψεύδονται, οἱ ἄνθρωποι ἐντελῶς πλέον ἀπαξιωμένοι δυστυχοῦν.

Ἀντίθετα, τὰ Χριστούγεννα τῆς εὐλαβείας καὶ τῆς πνευματικῆς κατάνυξης χαρίζουν τὴν ἐμπειρία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, μᾶς καθιστοῦν ἀποδέκτες τῆς εἰρήνης τοῦ ἀγγελικοῦ ὕμνου, προσφέρουν τὴ χαρὰ τῶν ἐξ ἀνατολῶν μάγων καὶ ὁδηγοῦν στὴ δοξολογία τῶν ἁπλοϊκῶν ποιμένων. Εἶναι κρῖμα νὰ χάσουμε τὰ φετινά μας Χριστούγεννα. Αὐτὴ τὴν ἀδικία δὲν πρέπει νὰ τὴν ἐπιτρέψουμε στὸν ἑαυτό μας...


21/12/16

Ο εσπερινός των Χριστουγέννων
Το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016 

και ώρα 6.00 μ.μ.

στον Ι.Ν. του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου 

θα ψαλεί 

ο Μέγας Εσπερινός των Χριστουγέννων.Αγ. ΠορφύριοςΜια Εκκλησία στον Πόντο που τη φυλάνε Τούρκοι κτηνοτρόφοι!


Στη βόρεια Τουρκία, στην επαρχία της Κερασούντας (σήμερα γνωστής ως Giresun), κοντά στο χωριό Kırkharman, βρίσκεται ένας χριστιανικός ναός, άγνωστο για την ώρα σε ποιο πρόσωπο ή γεγονός συνηθιζόταν να τιμάται, όπως αναφέρει ο τύπος της γείτονος. Χτισμένος στα μέσα του 19ου αιώνα, από τον ακμάζοντα γηγενή πληθυσμό των Ποντίων, ο ναός εγκαταλείφθηκε, καθώς ο Ελληνορθόδοξος πληθυσμός της περιοχής αναγκάστηκε να εκπατριστεί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η περιοχή γύρω από την εκκλησία ήταν κάποτε πυκνοκατοικημένη, με σχολεία, μια ακμάζουσα αγορά και άλλες εκκλησίες, από τις οποίες δεν έχει απομείνει δυστυχώς τίποτε.


Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ναός κοσμείται με πλούσια εικονογραφία, προϊόν των Ελλήνων τεχνιτών που ζούσαν εκεί και της πίστης του εκκλησιάσματος που τον γέμιζε. Αναπόφευκτα, ο πλούτος αυτός έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των αρχαιοκάπηλων, οι οποίοι όμως «έπεσαν» μπροστά σε έναν απροσδόκητο φύλακα. Ο λόγος για τον 60χρονο Τούρκο βοσκό κ. Adnan Zıvalı, τον ουσιαστικό θεματοφύλακα της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, που προστατεύει την ιστορική κληρονομιά της από τους επίδοξους σύγχρονους «επιδρομείς».

Ο κ. Zıvalı και η οικογένειά του, έχουν αναδειχθεί στους ανεπίσημους προστάτες της εκκλησίας για δεκαετίες. Ο κ. Zıvalı είναι αγρότης και κτηνοτρόφος και ο παππούς του κ. Zıvalı εγκαταστάθηκε στην περιοχή το 1938. Η οικογένεια ανέλαβε τη φροντίδα της εκκλησίας από το 1940 και από τότε έχει αποθαρρύνει κάθε επίδοξο εισβολέα που θα επιθυμούσε να τη λεηλατήσει.

ΦΩΣ ΕΘΝΩΝ: Αλέξιος Κάλλιστρος, μια ευαίσθητη ύπαρξη με χριστιανική αγάπη
20/12/16

«Παιδιὰ στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ» - 57ο Παιδαγωγικό Συνέδριο συλλόγου "Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ"
Ὁ Τομέας Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος» σᾶς προσκαλεῖ νὰ τιμήσετε μὲ τὴν παρουσία σας 
τὸ 57ο Παιδαγωγικὸ Συνέδριο μὲ θέμα:

«Παιδιὰ στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ»

τὸ ὁποῖο θὰ πραγματοποιηθεῖ:

στήν Ἀθήνα τὴν Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016,
στὰ Ἐπαιδευτήρια «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»,
ὁδὸς Κανάρη 9, Μαρούσι, τήλ. 210 3614119

e-mail Συνεδρίου: paidsynedriomv@gmail.com

Κατάκριση«Μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, πάμε και το διαλαλούμε παντού... Δεν σκεφτόμαστε όμως ότι ο αδελφός μας μπορεί να μετανόησε ήδη και να του αφέθηκε η αμαρτία».

Άγιος Λουκάς Κριμαίας

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Χριστιανική Εστία Πατρών


Σε μια ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε και φέτος η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των νεανικών τομέων της Χριστιανικής Εστίας Πατρών.

Η γιορτή που είχε ως κεντρικό τίτλο "ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙ ΓΗΣ. ΥΨΩΘΗΤΕ" περιελάμβανε εισήγηση από τον εκπαιδευτικό κ. Γ. Παναγιωτόπουλο και βυζαντινούς ύμνους του δωδεκαημέρου από το βυζαντινό χορό των φοιτητών με χοράρχη τον κ. Νεκτάριο Μάρα

Στη συνέχεια έγινε προβολή σύντομου video με θέμα την ειρήνη που αναζητεί ο κόσμος και την Ειρήνη που έφερε ο ερχομός του Χριστού στη γη.

Ακολούθησε η ορχήστρα και η χορωδία των φοιτητριών με χριστουγεννιάτικα τραγούδια υπό την καθοδήγηση της κ. Ρεγγίνας Αραβαντινού ενώ χαμόγελα σκόρπισε σε όλους η εμφάνιση της παιδικής χορωδίας των αγοριών που ιδρύθηκε φέτος και τραγούδησε τα κάλαντα και άλλα τραγούδια.

Η όλη εκδήλωση επισφραγίστηκε από τους λόγους του Αρχ. π. Σωτηρίου Τσάφου που μίλησε για το νόημα της γιορτής στον ταραγμένο κόσμο που ζούμε και τις εμπειρίες του από το πρόσφατο ιεραποστολικό ταξίδι του στην Αφρική.