31/3/10

"ἐπί τήν ἡλίου δύσιν"


 
"ἐπί τήν ἡλίου δύσιν"

ἀνθολογία ἑσπερινῶν ὕμνων
ἀπό τήν Βυζαντινή Χορωδία τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Δράσεως Ἀθηνῶν
 
κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες στο βιβλιοπωλείο Ο ΣΩΤΗΡ 
και σε άλλα χριστιανικά βιβλιοπωλεία...

Μεγάλη Τετάρτη


Στον όρθρο το Ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι από τον Ιωάννη (12, 17 – 50). Αναφέρεται σ’ αυτούς που αρνήθηκαν τον Χριστό και κάνει την εσχατολογική προειδοποίηση: «Νυν κρίσις εστί του κόσμου... Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνων τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν, ο λόγος ον ελάλησα, εκείνος κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα».

Στην Ακολουθία των Προηγιασμένων Δώρων διαβάζεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου (26, 6 -16) η ιστορία της γυναίκας που με πολύτιμα μύρα έλουσε τα πόδια του Ιησού Χριστού. Αυτή η γυναίκα με τούτη την πράξη της είναι η εικόνα της αγάπης και της μετάνοιας, μοναδικά μέσα για την ένωσή μας με τον Χριστό.


Την Αγία και Μεγάλη Τετάρτη όταν η τελευταία πια Ακολουθία των Προηγιασμένων Δώρων φτάνει στο τέλος, αφού τα Τίμια Δώρα έχουν μεταφερθεί από την Αγία Τράπεζα, ο ιερέας λέει, για τελευταία φορά, την προσευχή του Αγίου Εφραίμ. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο η προετοιμασία φτάνει στο τέλος. Ο Κύριος μάς καλεί τώρα στο τελευταίο Του δείπνο.
Από το Βιβλίο
«Μικρό Οδοιπορικό της Μεγάλης Εβδομάδος»
Αλέξανδρος Σμέμαν - Εκδ. Ακρίτας


Θ. λειτουργία στη Χριστ. Εστία


Μ. Πέμπτη πρωί

Θ. Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου στη Χριστ. Εστία 

Έναρξη όρθρου: 7.00 π.μ.


30/3/10

Μεγάλη Τρίτη


Στον Όρθρο διαβάζεται από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου (22, 15- 23, 39) η καταδίκη των Φαρισαίων. Τα πολλά «ουαί» για την τυφλή και υποκριτική θρησκεία αυτών οι οποίοι νομίζουν ότι είναι αρχηγοί των ανθρώπων και το φως του κόσμου, αλλά στην ουσία «κλείνουν τη Βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων...»

Στην Ακολουθία των Προηγιασμένων Δώρων συνεχίζεται η ανάγνωση από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου στα κεφάλαια 24 (36) 24 και 26 (2). Και εδώ πάλι γίνεται λόγος για τα Έσχατα, για το Τέλος. Γι’ αυτό μιλούν και οι παραβολές που χαρακτηρίζονται «παραβολές των Εσχάτων». Είναι η παραβολή των δέκα παρθένων. «Πέντε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι» και είχαν πάρει μαζί με τις λαμπάδες τους και αρκετό λάδι, «πέντε ήσαν μωραί», οι λαμπάδες τους έσβησαν και δεν έγιναν δεκτές στο γαμήλιο δείπνο. Η άλλη παραβολή είναι των ταλάντων. Δεν χρησιμοποιούνται τα τάλαντα που έδωσε στον καθένα ο Κύριος. «Γρηγορείτε ουν, ότι ουκ οίδατε την ημέραν ουδέ την ώραν εν η ο υιός του ανθρώπου έρχεται». Και τέλος διαβάζουμε για την ημέρα της μέλλουσας κρίσης.Μεγάλη Τρίτη - Το τροπάριο της Κασσιανής


Νεοελληνικὴ ἀπόδοσις
ὑπὸ Φωτίου Κόντογλου Κυδωνιέως


Κύριε, ἡ γυναῖκα ποὺ ἔπεσε σὲ πολλὲς ἁμαρτίες,
σὰν ἔνοιωσε τὴ θεότητά σου, γίνηκε μυροφόρα
καὶ σὲ ἄλειψε μὲ μυρουδικὰ πρὶν ἀπὸ τὸν ἐνταφιασμό σου
κι ἔλεγε ὀδυρόμενη: Ἀλλοίμονο σὲ μένα, γιατί μέσα μου νύχτα θολὴ καὶ δίχως φεγγάρι, ἡ μανία τῆς ἀσωτείας κι ὁ ἔρωτας τῆς ἁμαρτίας.
Δέξου ἀπὸ μένα τὶς πηγὲς τῶν δακρύων,
ἐσὺ ποὺ μεταλλάζεις μὲ τὰ σύννεφα τὸ νερὸ τῆς θάλασσας.
Λύγισε στ᾿ ἀναστενάγματα τῆς καρδιᾶς μου,
ἐσὺ ποὺ ἔγειρες τὸν οὐρανὸ καὶ κατέβηκες στὴ γῆς.
Θὰ καταφιλήσω τὰ ἄχραντα ποδάρια σου,
καὶ θὰ τὰ σφουγγίσω πάλι μὲ τὰ πλοκάμια τῆς κεφαλῆς μου·
αὐτὰ τὰ ποδάρια, ποὺ σὰν ἡ Εὔα κατὰ τὸ δειλινό,
τ᾿ ἄκουσε νὰ περπατᾶνε, ἀπὸ τὸ φόβο της κρύφτηκε.
Τῶν ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ τῶν κριμάτων σου τὴν ἄβυσσο, ποιὸς μπορεῖ νὰ τὰ ἐξιχνιάσῃ, ψυχοσώστη Σωτῆρα μου;
Μὴν καταφρονέσῃς τὴ δούλη σου, ἐσὺ ποὺ ἔχεις τ᾿ ἀμέτρητο ἔλεος.


29/3/10

Μεγάλη Δευτέρα

Στον όρθρο διαβάζεται από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου (21, 18- 43) η ιστορία της «ξηρανθείσας συκής». Η συκιά εδώ είναι το σύμβολο του κόσμου που δημιουργήθηκε από τον Θεό να φέρει πνευματικούς καρπούς και απέτυχε ν’ ανταποκριθεί στο Δημιουργό του.

Στην Ακολουθία των Προγιασμένων Δώρων διαβάζονται από το 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου οι στίχοι 3- 35, οι οποίοι αναφέρονται στα σημεία της έλευσης του Κυρίου και της συντέλειας του κόσμου. Είναι μια εσχατολογική απάντηση του Ιησού Χριστού στην ερώτηση των μαθητών Του, και προαναγγέλει το Τέλος, τα Έσχατα. «Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι...».

Από το Βιβλίο
«Μικρό Οδοιπορικό της Μεγάλης Εβδομάδος»
Αλέξανδρος Σμέμαν
Εκδ. Ακρίτας 

Ελληνομνήμων

Ελληνομνήμων είναι ο τίτλος μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης, η οποία περιέχει όλα τα φιλοσοφικά και επιστημονικά κείμενα γραμμένα στην ελληνική γλώσσα από το 1600 έως το 1821. 
 

Το έργο ανέλαβε να υλοποιήσει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Ιστορικών Αρχείων του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.phs.uoa.gr/dlab). 

Η συλλογή αυτή των ελληνικών κειμένων της περιόδου 1600-1821 χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα βιβλία που εκδόθηκαν στην Βιέννη, τη Βενετία, το Παρίσι, την Κωνσταντινούπολη και το Λάιπτσιγκ. Πρόκειται για 204 τόμους των 53.000 σελίδων συνολικά. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει χειρόγραφα - πρωτότυπα ή αντίγραφα των σωζόμενων πρωτότυπων - τα οποία αριθμούν πάνω από 500.000 σελίδες στο σύνολό τους.
 

Τα χειρόγραφα αυτά βρίσκονται διάσπαρτα σε πολλές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων διάφορων εθνικών και ιδιωτικών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Ρωσία, των Βιβλιοθηκών των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως, Ιεροσολύμων και Αλεξάνδρειας, της Μποντλιανής Βιβλιοθήκης στην Οξφόρδη, διαφόρων βιβλιοθηκών στην Τουρκία, καθώς και των βιβλιοθηκών μοναστηριών στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Ρωσία.
Το όλο έργο της καταλογογράφησης, φωτογράφησης και ψηφιοποίησης θα έχει ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, τη διαμόρφωση μιας μοναδικής συλλογής των μέχρι τώρα άγνωστων ελληνικών συγγραφικών έργων.
 

Το υλικό αυτό έχει επίσης εμπλουτιστεί με τις βιογραφίες των συγγραφέων και με λοιπά ιστορικά στοιχεία και είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
 


28/3/10

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΑΣΜΑ


Όταν βρισκόμαστε στις εκκλησίες, σηκώνοντας τους κλάδους φοινίκων και ξανακούγοντας τη βροντή του βασιλικού "Ωσαννά", λέμε στους εαυτούς μας και στον κόσμο: η  Βασιλεία του Χριστού ζει.  

Η βασιλεία που έλαμψε τόσο φωτεινά εκείνη την ήμερα στα Ιεροσόλυμα δεν πέθανε, δεν αφανίστηκε, δεν εξαφανίστηκε από προσώπου της γης. 

Λέμε στο Θεό: είσαι ο μόνος Κύριος, είσαι ο μόνος μας Βασιλιάς- γνωρίζουμε και πιστεύουμε και βεβαιώνουμε πως αυτή η βασιλεία της αγάπης Σου θα νικήσει την αμαρτία, το κακό και το θάνατο.

                                                            π. Αλ. Σμέμαν

Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα...

... Την ατμόσφαιρα αυτή της ψυχής του Κυρίου την φανερώνει και μία χαρακτηριστική φράση του ευαγγελιστού Μάρκου, ο οποίος λέγει ότι «ην προάγων αυτούς ο Ιησούς, και εθαμβούντο, και ακολουθούντες εφοβούντο»· ο Κύριος βάδιζε μπροστά από τον όμιλο των μαθητών Του, πράγμα που τους προξένησε κατάπληξη και τους έκανε να Τον ακολουθούν με φόβο. Γιατί με κατάπληξη και φόβο; Διότι μέχρι τότε ο Κύριος συνήθιζε ή να βαδίζει μαζί τους ή να τους ακολουθεί. Το γεγονός ότι τώρα προπορεύεται, φανερώνει ότι από κάτι πολύ μεγάλο και σοβαρό συνέχεται η ψυχή Του. Κάτι Τον απασχολεί έντονα και σπεύδει να φτάσει όσο γίνεται ταχύτερα εκεί. Νοερά λοιπόν ο Κύριος βρίσκεται ήδη στον Γολγοθά και στο Πάθος. Και προσπαθεί τώρα να βάλει και τις ψυχές των μαθητών στην ίδια ατμόσφαιρα, ώστε να μην αιφνιδιαστούν και χάσουν την πίστη τους. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούν τα σοβαρά, παράδοξα και ανησυχητικά λόγια που τους λέει: «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται τοις αρχιερεύσι...» ...


Κυριακή των Βαΐων - Το Ευαγγέλιο σε απόδοση

Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο
Κεφ. 12, 1 - 18
 
Έξι μέρες πριν από τη γιορτή του Πάσχα ήλθε ο Ιησούς στη Βηθανία, όπου ήταν ο Λάζαρος, εκείνος πού είχε αποθάνει και τον ανάστησε από τους νεκρούς. Του έκαμαν λοιπόν εκεί τραπέζι και η Μάρθα υπηρετούσε, και ο Λάζαρος ήταν ένας από εκείνους πού κάθονταν μαζί του στο τραπέζι. Τότε η Μαρία πήρε μια λίτρα μύρο από γνήσια και πολύτιμη νάρδο και άλειψε τα πόδια του Ιησού και τα σκούπισε με τα μαλλιά  της και το σπίτι γέμισε από την ευωδία του μύρου. Λέγει λοιπόν ένας από τους μαθητές του Ιησού, ο γιος του Σίμωνα, ο Ισκαριώτης, εκείνος που επρόκειτο να τον παραδώσει. Γιατί αυτό το μύρο δεν πουλήθηκε για τριακόσια δηνάρια και δεν δόθηκαν στους φτωχούς; Και το είπε αυτό όχι γιατί ενδιαφερόταν για τους πτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και είχε το ταμείο και κρατούσε τα χρήματα. Είπε λοιπόν ο Ιησούς:  Άφησέ την για την ημέρα του ενταφιασμού μου έχει φυλάξει αυτό το μύρο. Τους φτωχούς βέβαια τους έχετε πάντα μαζί σας, αλλά έμενα δε με έχετε πάντα. Έμαθε λοιπόν πολύς κόσμος από τους Ιουδαίους πως είναι εκεί και ήλθαν, όχι μόνο για τον Ιησού, αλλά και για να δουν το Λάζαρο, πού ο Ιησούς ανάστησε από τους νεκρούς. Σκέφτηκαν λοιπόν τότε οι αρχιερείς και αποφάσισαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο, γιατί πολλοί από τους Ιουδαίους πήγαιναν γι' αυτόν και πίστευαν στον Ιησού. Την άλλη μέρα πολύς κόσμος πού ήλθε στην γιορτή, όταν άκουσαν πως έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν στα χέρια τα κλαδιά από τις φοινικιές και βγήκαν να τον υποδεχθούν και φώναζαν Ωσαννά, Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Και ο Ιησούς βρήκε ένα πουλάρι και κάθησε επάνω σε αυτό καθώς είναι γραμμένο. «Μη φοβάσαι θυγατέρα Σιών να, ο βασιλεύς σου έρχεται καβάλα σ' ένα γαϊδουράκι». Όμως αυτά δεν τα κατάλαβαν οι μαθηταί του στην αρχή, αλλά όταν δοξάστηκε ο Ιησούς, τότε θυμήθηκαν πως αυτά ήταν γραμμένα γι' αυτόν και γι' αυτό του τα έκαμαν.
Μαρτυρούσε λοιπόν ο κόσμος πού ήταν μαζί του, όταν φώναξε τον Λάζαρο από το μνημείο, και τον ανάστησε από τους νεκρούς, γι' αυτό και τον υποδέχτηκαν, γιατί άκουσαν πώς αυτός είχε κάνει αυτό το θαύμα.


27/3/10

"Αναζητώντας το Μεσολόγγι – Ταξίδι χωρίς ταυτότητα"


"Αναζητώντας το Μεσολόγγι – Ταξίδι χωρίς ταυτότητα"

Ένα νεανικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο 
από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Από τη Συγγραφέα κ. Ελένη Κακουλίδη
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Μια νέα έκδοση από το βιβλιοπωλείο της Ι. Μητροπόλεως
Αιτωλίας & Ακαρνανίας

Στον Προυσό με τη Χ.Φ.Δ.


Η Χ.Φ.Δ. Πατρών στην Ι. Μονή Προυσού 
(19-20 Νοεμβρίου 1995)

Από το ημερολόγιο της Ευτυχίας

...Ρώτα. Ζήτα. Χτύπα πόρτες. Τόλμησε. Μη φοβάσαι. Μην τρομοκρατείσαι. Επίμενε. Όρμησε. Ξαγρύπνα. Έχε το μυαλό σου καθαρό.
 

Ένα σωρό προτροπές στις Γραφές, που δείχνουν με το παραπάνω πως δεν πρέπει να είμαστε ανόητοι. Απόδειξη είναι το ίδιο το γεγονός ότι ο Θεός είναι κρυμμένος, ότι πρέπει να τον βρούμε, να τον ανακαλύψουμε, ότι τον κόσμο Του πρέπει να τον αποκωδικοποιήσουμε. Τίποτα δεν μας δίδεται στο πιάτο, η φύση είναι πολύπλοκη και διαλεκτική, αλλά μας ζητιέται να την αποσαφηνίσουμε έξω από την πολυπλοκότητά της και τη διαλεκτική της. Τα νοήματά της είναι πέρα από την άμεση πραγματικότητα. Η φύση είναι απέραντο αίνιγμα, το οποίο μόνο ένας ολοκληρωμένος νους μπορεί να επιλύσει. Και στο τέλος, σ' αυτό το αίνιγμα βρίσκουμε τον Θεό κρυμμένο πού; Εκεί όπου δεν πάει το μυαλό μας με τίποτα, διότι ήταν το πιο φανερό σημείο, εκεί όπου ποτέ δεν φανταστήκαμε πως θα μπορούσε να είναι ..., μέσα στην καρδιά μας!

Το ημερολόγιο της ευτυχίας, 
Steinhardt Nikolae, Εκδ. Μαΐστρος

26/3/10

Γ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ – Ο ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ


Λίγοι γνωρίζουν ότι στην πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου, ο κυνηγός Γ. Γούναρης ήταν κοντά στον αφέντη του Ομέρ Βρυώνη, και γνώριζε τα σχέδιά του, κυρίως την επίθεση που προγραμμάτιζε ανήμερα των Χριστουγέννων του 1822 κατά του Μεσολογγίου. 

Σαν γνήσιος Έλληνας και Ηπειρώτης, ενημέρωσε κρυφά τους πολιορκημένους Έλληνες για τα σχέδια αυτά του Πασά, η επίθεση απέτυχε και το Μεσολόγγι σώθηκε. Ο Πασάς κατάλαβε ποιος ήταν ο προδότης, αλλά ο γενναίος αυτός άντρας κατόρθωσε και ξέφυγε της μανίας του. Τότε όμως ο πασάς ξέσπασε στην άμοιρη οικογένειά του στην Άρτα. Τους σκότωσε όλους για εκδίκηση… 

Με την απελευθέρωση της πατρίδας έγινε καλόγερος και έχτισε το πρώτο εκεί στην «Κλεισούρα» εκκλησάκι, αφιερωμένο στην Παναγία την Ελεούσα.Οι φωτογραφίες είναι από τη σημερινή γιορτή στη Χριστ. Εστία

Η εισήγηση της εκδήλωσης

Εισήγηση Εορτής 25ης Μαρτίου
Χριστιανικής Εστίας Πατρών
2010

Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι,
 

Η  25η Μαρτίου είναι ημέρα εθνικής υπερηφάνειας και σεμνής καύχησης. Η ελληνική επανάσταση του 1821 δεν είναι μόνο ένα μεγάλο γεγονός της ελληνική μας ιστορίας, αλλά και της ευρωπαϊκής. Κοσμοϊστορικό γεγονός, μας λένε σπουδαίοι ιστορικοί.
 

Η επανάσταση του 1821 είναι ένα θαύμα που δώρισε ο Θεός στο έθνος μας. Θαύμα; Ναι θαύμα, γιατί δεν πρόκειται για την νεκρανάσταση απλός ενός ανθρώπου, αλλά ενός ολόκληρου έθνους∙ και τι έθνους! Με την πλουσιότερη και πλαστικότερη γλώσσα, με το σημαντικότερο σε ολόκληρη την παγκόσμια ιστορία πολιτισμό, η πατρίδα της φιλοσοφίας και των επιστημών, η μάννα της δημοκρατίας, η γη όπου ρίζωσε και εμφωλεύθηκε στις καρδιές των προγόνων μας η μόνη αλήθεια η Ορθοδοξία.
Η πτώση της ένδοξης βυζαντινής αυτοκρατορίας στις 29 Μαΐου του 1453 σήμανε την αρχή των δεινών για τους φτωχούς σκλάβους «ραγιάδες». Μία περίοδος φοβέρας και απειλής αφανισμού του έθνους μας επικράτησε για τετρακόσια περίπου χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι Έλληνες πρόγονοι μας δεν έπαψαν να ελπίζουν και να λαχταρούν τη λευτεριά τους, την παλιά αίγλη της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Αυτό μαρτυρούν οι πολλοί θρύλοι που είχαν πλεχθεί σχετικά με το «μαρμαρωμένο βασιλιά» και οι αλλεπάλληλες, αποτυχημένες όμως, προσπάθειες του έθνους μας να αποτινάξει το βαρύ τουρκικό ζυγό.  
 

Και στις 25 Μαρτίου του 1821, την ημέρα που η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει πανηγυρικά τον Ευαγγελισμό της «Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας», ο Υιός της Παρθένου, «υπέγραψε την ελευθερία της πατρίδος μας», όπως χαρακτηριστικά πίστευε ο μεγάλος οπλαρχηγών των Ελλήνων εκείνης της εποχής, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και την υπογραφή του δεν την πήρε πίσω. Το θαύμα έγινε και το ζούμε μέχρι τις μέρες μας∙ αποκτήσαμε την ελευθερία μας, και διαφυλάξαμε την πίστη ανόθευτη και την υπόστασή μας ως έθνος.
Πώς όμως επιτεύχθει ένα τέτοιο θαύμα; Ποια είναι η «εξήγηση», που κάποιοι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί και ιστορικοί φοβούνται να φανερώσουν ή να πιστέψουν, επειδή δεν «συμφέρει» ή επειδή φαίνεται να παραβαίνει τη «λογική του κόσμου»; Η Τουρκία είχε πολλά εσωτερικά, οργανωτικά και άλλα προβλήματα στις μέρες του 1821 και δεν είχε τη δύναμη και την οργάνωση με την οποία κατέκτησε τη Βασιλεύουσα∙ είναι μία απάντηση που ικανοποιεί πολλούς που… προσέχουν τα λόγια τους για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, πάντοτε για το «καλό της πατρίδος». 


Ποιο όμως θαύμα βασίστηκε ποτέ στη λογική; Την εξήγηση τη βρίσκουμε γραμμένη στα απομνημονεύματα των πρωταγωνιστών της επαναστάσεως, στα συναξάρια της Εκκλησίας μας, στους βίους των αγίων που μαρτύρησαν στα χρόνια της τουρκοκρατίας για του Χριστού την πίστη.
Πώς άρχισε η επανάσταση; Με δοξολογίες στις εκκλησίες. Με λάβαρο την εικόνα της Παναγίας μας. Με σημαίες που πάνω τους δέσποζε ο τίμιος σταυρός. Με σύνθημα βροντερό, που απηχούσε βαθιά στην καρδιά του οδυρομένου ραγιά: «Ελευθερία ή Θάνατος». Με ψάλμα και χαιρετισμό στα χείλη των σκλαβωμένων Ελλήνων που ανασταίνονταν το «Χριστός Ανέστη».
Ο Χριστός μας, η Ορθόδοξη πίστη μας ανέστησε το γένος μας το 1821. Τι δεσμούς είχε τότε το επαναστατημένο έθνος μας με τη μάννα του Εκκλησία!
Το ψηλαφούμε στην έξοδο του Μεσολογγίου, το ενδοξότερο και δραματικότερο γεγονός της ελληνικής επαναστάσεως, που συγκλόνισε τότε όλο το γνωστό κόσμο. Κάπου δέκα χιλιάδες πολιορκημένοι, μαχητές και λαός – άνδρες, γυναίκες, παιδιά – λειτουργήθηκαν, συγχωρέθηκαν μεταξύ τους, κοινώνησαν τα άχραντα μυστήρια του Χριστού και μετά κίνησαν για την Ελευθερία ή το θάνατο.
Το συναντούμε στα κρυφά σχολεία της εποχής, όπου ο γέροντας ιερέας του χωριού μάθαινε γράμματα τα ελληνόπουλα, διακινδυνεύοντας τη ζωή του.
Το μαρτυρεί η ζωή και ο χαρακτήρας των ηρώων μας. Ναι ίσως είχαν αδυναμίες οι ήρωες, αλλά ασεβείς δεν ήταν, είχαν σαν αρχή το κοινό ποθούμενο την ελευθερία και το καλό του έθνους, πάνω από τις προσωπικές φιλοδοξίες τους. Και αδικήθηκαν και διωγμούς υπέστησαν και το αίμα τους έδωσαν για το συμφέρον του έθνους.
 

Γι’ αυτό και έγινε το θαύμα του 1821. Ο Θεός άκουσε την κραυγή του στενάζοντος σκλαβομένου γένους μας και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου ευλόγησε την προσπάθεια της επαναστάσεως για να καταλήξει σε Ελευθερία, σε Ανάσταση.
Βρισκόμαστε σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων. Νιώθουμε ταπείνωση για το διασυρμό του έθνους μας από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως ξένων κρατών.
Όμως ας αναλογισθούμε, μέσα από ποιες δυσκολίες επεβίωσε ο αγώνας του 1821;  Οι ίδιοι οι Έλληνες έδωσαν τη λύση στην τότε κρίση με την προσωπική τους θυσία. Άρχοντες, όπως οι Υψηλάντηδες, η Μαντώ Μαυρογένους, ο Θεόδωρος Γκίκας, με κύριο χαρακτηριστικό τα αγνά τους αισθήματα για την ελευθερία της πατρίδος προσέφεραν ότι είχαν και δεν είχαν για τον αγώνα, χρήματα, κόπους, θυσίες, ακόμα και το αίμα τους. Άλλοι θυσίασαν τη ζωή τους ή την οικογένεία τους με μοναδικό αντάλλαγμα «του Χριστού την πίστη και της πατρίδος την ελευθερία». Έτσι κι ο Ιωάννης Γούναρης, όπως θα δούμε στη θεατρική παράσταση που θα ακολουθήσει. Άγνωστος σε πολλούς, θυσίασε την οικογένεια του για να σωθεί το πολιορκημένο Μεσολόγγι. Πόσο διαφέρουμε από αυτό το ηρωικό πνεύμα εμείς οι νεοέλληνες!
 

Γι’ αυτό μέσα από τις εθνικές εορτές μας είναι ευκαιρία να αναλογισθούμε τα σφάλματά μας, να νιώσουμε ποιο είναι το ένδοξο έθνος μας, με ποια πιστεύω έδρασαν οι πρόγονοί μας και να επιστρέψουμε στις ρίζες μας στη θυσία και την προσφορά για το κοινό καλό και συμφέρον.
Η αποψινή εορτή με τα τραγούδια, το θεατρικό έργο, τους δημοτικούς χορούς, που έχουν επιμεληθεί νέοι και νέες της Χριστιανικής Εστίας Πατρών, και οι καταληκτικές επίκαιρες σκέψεις αυτό το πνεύμα της θυσίας θα μας υπενθυμίσουν.     
Οι εορτές αυτές δεν επιτελούνται σαν μία απλή ανάμνηση, σαν ένα τυπικό καθήκον. «Είναι χρέος ιερό να τιμούμε τη μητέρα μας. Καθενός η μητέρα είναι διαφορετική, κοινή δε μητέρα όλων μας είναι η πατρίδα», έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ας γιορτάσουμε λοιπόν με θαυμασμό, με σεμνή καύχηση, αλλά και με ευγνωμοσύνη προς τους ήρωές μας για να υπάρχουμε σαν έθνος. Μιμούμενοι έτσι το παράδειγμα τους  καμία κρίση ή τρικυμία δεν θα μπορέσει ποτέ να μας κάμψει.


Σας ευχαριστώ.

Π. Κουτελάκης

100.000 επισκέψεις


Το ιστολόγιό μας ξεπέρασε σήμερα συνολικά τις 100.000 επισκέψεις (page view).
Ξεκινώντας δειλά τον Ιούνιο του 2008 δεν περιμέναμε την τόσο θερμή ανταπόκριση πολλών φίλων και συνεργατών μας από διάφορα μέρη της Ελλάδας που μας έδωσε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε.

Δοξάζουμε το Θεό που αυτό το ιστολόγιο έγινε σημείο συνάντησης πολλών ανθρώπων και κυρίως νέων που είχαν ή εξακολουθούν να έχουν την εμπειρία της κατασκήνωσής μας, της Άγκυρας.
Ευχαριστούμε θερμά όσους μας επισκέπτονται ή μας στέλνουν τις συνεργασίες τους και υποσχόμαστε ότι θα προσπαθούμε να γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι ώστε να δοξάζεται το όνομα του Τριαδικού Θεού μας.

ΓΕΧΑ ΠΑΤΡΩΝ

25/3/10

Η ιερότητα της ελευθερίας

Το 1821 δεν αποτελεί μονάχα μια κορυφαία στιγμή του έθνους των Ελλήνων. Είναι ένα συγκλονιστικά αναστάσιμο γεγονός, που εκφράζει περίτρανα και δυναμικά, μια επίπονη και επίμονη διαδικασία πνευματικής ανασύνταξης των δυνάμεων του γένους ολόκληρο το διάστημα των 400 χρόνων Οθωμανικής τυραννίας. Είναι ένα γεγονός μοναδικό, ασύγκριτο στην παγκόσμια ιστορία. 

Δεν το δημιούργησε ή το έθρεψε η ανάγκη της ελευθερίας ενός τόπου μονάχα. Ούτε το πότισε η ένταση της αγωνίας να ζήσει ανεπηρέαστος από το σύνδρομο της αιχμαλωσίας ο λαός μας. Αυτό που οδήγησε στο μεγαλειώδες εκείνο ξέσπασμα ήταν η βαθιά συναίσθηση της ιερότητας της ελευθερίας, εσωτερικής και εξωτερικής…

Γ. Γούναρης - Η παράσταση του 1996


Γ. Γούναρης - Ο καλόγερος της Κλεισούρας

Στιγμές από την παράσταση του 1996


Διάκος κι Επίσκοπος στην οδό του μαρτυρίου


Ο Διάκος, μαθών, ότι ο εχθρός έφθασεν εις το Ζητούνι, συγκαλέσας τους συναγωνιστάς του, ωμίλησε τά έξής:

«Αδελφοί Έλληνες! Έπειτα από τετρακοσίων χρόνων σκληράν σκλαβίαν, ο Θεός ευσπλαγχνισθείς απεφάσισε να μας δώση την ελευθερίαν, καθώς την εχαίροντο μίαν φοράν oι προπάτορές μας. Πλην διά να την απολαύσωμεν, πρέπει ν' αποφασίσωμεν ν' αποθάνωμεν με τα όπλα εις τας χείρας, και τότε ας την χαρώσιν oι μεταγενέστεροί μας. Ημείς ως τόσον θέλομεν απολαύσει τα δύο μεγαλήτερα καλά, τον παράδεισον και την αιώνιoν μνήμην των μεταγενεστέρων επειδή δια τον σταυρόν και την ελευθερίαν αποθνήσκομεν· αν όμως δειλιάσωμεν τώρα, τότε αιωνίως εχάθημεν και ημείς και όλον το έθνος μας. Όθεν, όποιος αγαπά με την αλήθειαν την πίστιν και την πατρίδα, ας δράξη τα όπλα, και ας έλθη μαζί μου».

Ταύτα ειπών ο καλός πατριώτης έδραμεν αμέσως καί κατέλαβεν, ως είρηται, την γέφυραν, θέσιν την πλέον σημαντικήν και κινδυνώδη, τον οποίον πολλοί ηκολούθησαν, αλλά, παρουσιασθέντος του κινδύνου, ολιγώτατοι τον εμιμήθησαν εξαιρέτως ο σεβασμιώτατος Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας, όστις και έλαβεν τον ίδιoν στέφανον της δόξης με τον Διάκoν, φυλάξας την θέσιν του κατά το ευώνυμον του Διάκoυ, όπου ο εχθρός διέβαινε τον πόρον του ποταμού· και αφού εθυσίασεν ικανούς, απέθανεν και αυτός μαχόμενος υπέρ πίστεως και πατρίδος, και υπέρ των ιδίων λογικών του προβάτων.


Χριστοφόρου Περραιβού
Απομνημονεύματα πολεμικά

24/3/10

"Ελεύθεροι Πολιορκημένοι" από την Ελλην. Αναγέννηση


Μια εξαιρετική παράσταση παρακολουθήσαμε χθες βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Δημ. Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων της Ελληνικής Αναγέννησης παρουσίασε το θεατρικό έργο "ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ" ενώ η χορωδία των Εκπαιδευτηρίων απέδωσε αποσπάσματα του ομώνυμου έργου του Δ. Σολωμού σε μουσική Γ. Μαρκόπουλου.

Η ηρωική Έξοδος των Ελεύθερων Πολιορκημένων αποτελεί μια από τις κορυφαίες και πιο συγκινητικές στιγμές του αγώνα για την ελευθερία. Είναι μια σπάνια στιγμή απέραντου μεγαλείου που έζησαν οι υπερασπιστές του Μεσολογγίου εκείνη τη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826.

Συγχαρητήρια στα παιδιά και σε όλους τους συντελεστές της παράστασης.

ΦΩΤΟ: Δ. Σταύρου
 

Παλιά ΘεατρικάΘεατρικά έργα που είχαν κυκλοφορήσει σε Βιντεοκασέτα

23/3/10

Υπενθυμίζουμε ότι...


Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ του ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ βαδίζει προς το τέλος.

Οι συμμετοχές σας πρέπει να αποσταλούν 
μέχρι το τέλος του Μαρτίου.

 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ


Μεσολόγγι 1825.
Ο Έλληνας πολεμιστής δεν είχα παρά μια μερίδα ψωμί την ημέρα από εξακόσια γραμμάρια αλεύρι. Άλλο φαγητό δεν υπήρχε, ούτε μισθός. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν όλοι σχεδόν οικογένειες, που περίμεναν να τραφούν απ' αυτούς. Όλη η ιδιοκτησία τους περιοριζόταν σε ένα τουφέκι, μια πιστόλα κι ένα μαχαίρι. Διπλό πουκάμισο δεν είχαν, και φορούσαν αυτό το ένα μέχρι να αχρηστευτεί από τις πολλές επεισκευές.

Π.τ.Ν. Μάρτιος 2010

Μέσα από το αποκλεισμένο Μεσολόγγι


Μεσολόγγιον την 23 Αυγούστου.

Αρκετόν καιρόν εστερούμεθα εφημερίδας της Ευρώπης, και επομένως δεν εγνωρίζαμεν υπό ποίαν μορφήν παρεσταίνοντο εκείσε τα περί της πατρίδος μας. Εσχάτως λοιπόν λαβόντες μερικάς, μέ απορίαν μας απερίγραπτον βλέπομεν, ότι oι πλείστοι των συντακτών αυτών μακρόν του να κρίνωσι μετ' απαθείας περί των κατά την Ελλάδα διατρεχόντων, ευαρεστούνται να δημοσιεύουν, μάλλον ψεύδη, παραλογισμούς, ή υποθέσεις πολύ κακώς θεμελιωμένας· και το χείριστον ακόμη, ότι εγκαταλείπουν εις την εσχάτην απελπισίαν την πτωχήν Ελλάδα, και λέγουν ότι η επανάστασις της Πελοποννήσου εγγίζει εις το τέλος της. Ο Ρεσίτ πασάς θέλει βιάσει το Μεσολόγγιον να παραδοθή· και τότε τι ημπορούν πλέον να κάμουν αι νήσοι; -

Αλλ' oι άνθρωποι ούτοι κάμνουν λογαριασμούς εις τον αέρα, χωρίς να έχουν ποσώς ιδέαν μήτε περί των πράξεών μας, μήτε περί τού χαρακτήρος των πολιτικών και στρατιωτικών οδηγών μας· όθεν και κατά τούτο δεν τους συνεριζόμεθα. Το μόνον εις αυτούς ασυγχώρητον είναι ο ειρωνικός τρόπος με τον οποίον εις πολλάς εφημερίδας των εκφράζονται και διά του οποίου κατατραυματίζουν τας αισθαντικάς και τας ωρκισμένας να αποθάνωσι δια την θρησκείαν του ΧΡlΣΤΟΥ καρδίας. Αι είρωνείαι αύται είναι πλέον κεντηστικαί, παρά τας ύβρεις αυτάς των εχθρών μας Τούρκων· διό και κατ' ορθόν λόγον δύναταί τις να ονομάση μάλλον τους τοιούτους Τούρκους, παρά Χριστιανούς. Ο πόλεμος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων είναι ιερός επειδή είναι αγών υπέρ του ΣΤΑΥΡΟΥ κατά της ημισελήνου· όθεν αν τα προς το παρόν επικρατούντα εν Ευρώπη πολιτικά συστήματα δεν επιτρέπουν την συνδρομήν των μαχομένων κατά του Μωαμεθανισμού πτωχών Χριστιανών, νομίζομεν, ότι έπρεπε τα ίδια αυτά συστήματα να απαγορεύωσι την δημοσίευση τοιούτων σαρκασμών, γινομένων κατ' ανθρώπων, oι οποίοι πέντε έτη ολόκληρα έχουν προ οφθαλμών τον θάνατον, μόνον και μόνον διά να ζήσουν Χριστιανοί και ελεύθεροι πολίται.

 
Ιωάννου-Ιακώβου Μάγερ
Ημερολόγιον Πολιορκίας Μεσολογγίου, 
στην εφημερίδα του «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»


22/3/10

Το μολυσμένο νερό σκοτώνει πιο πολλούς από όσους ο πόλεμοςΤο τρεχούμενο νερό που απολαμβάνει αυτό το παιδί σε δημόσια κρήνη στην υποβαθμισμένη συνοικία Μασιφουμελέλε του Κέιπ Τάουν προέρχεται από αρτεσιανό φρέαρ δίπλα ακριβώς στον μολυσμένο ποταμό. Αναλυτές προβλέπουν, ενόψει της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας του Νερού, ότι μέχρι το 2025 περισσότεροι από 1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν σε περιοχές όπου τo καθαρό πόσιμο νερό θα σπανίζει. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το μολυσμένο νερό σκοτώνει κάθε χρόνο περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο απ’ ό,τι κάθε μορφή βίας, συμπεριλαμβανομένου και του πολέμου. 

Η Παγκόσμια Ημέρα του Νερού γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1993 και αποσκοπεί στη συνειδητοποίηση της διεθνούς κοινότητας στην ανάγκη προστασίας των πόσιμων υδάτων.

Από την Καθημερινή, 21.3.2010

Σε DVD η περσινή θεατρική παράσταση


Κυκλοφόρησε σε DVD
η περσινή θεατρική παράσταση 
"ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ".


Το Dvd μπορείτε να το προμηθευτείτε στη Χριστιανική Εστία Πατρών.

Η γιορτή του Νηπιαγωγείου της Ελλην. Αναγέννησης


Το νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων 
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" 
σάς προσκαλεί στη γιορτή του για 
την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
την Τρίτη 23 Μαρτίου 2010 και ώρα 5.30 μ.μ. 
στην αίθουσα εκδηλώσεων των Εκπαιδευτηρίων.

21/3/10

Ο Μακρυγιάννης τα είχε πει...

Με απόσπασμα από κείμενο του Στρατηγού Ιωάννη Μακρυγιάννη, το οποίο αναφέρεται στην Εφημερίδα «Εθνική» (με ημερομηνία 23/12/1834), απαντά μέσα από την «Romfea.gr» ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, σε όλους εκείνους που χαρακτήρισαν την ενέργεια του, ως «φαινόμενο ακραίου λαϊκισμού».
Συγκεκριμένα ο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, απέστειλε στην «Romfea.gr», το παρακάτω απόσπασμα:


"Η τοιαύτη αδικία κάμνει σήμερον πολλοὺς Έλληνας να αγανακτούν εναντίον της πατρίδος, οπού εδοκίμασαν τόσους αγώνας, και να βλέπουν ο ένας τον άλλον ως εχθρόν χειρότερον από τον Τούρκον.
 

Εγώ όμως, Υψηλή Αντιβασιλεία, δεν είμαι άδικος, αλλά ως ευαίσθητος εις την δυστυχίαν τόσων αγωνιστών, παρακινούμαι να φανερώσω την αδικίαν προς την κυβέρνησίν μου, την οποίαν μετά Θεόν σέβομαι και τιμώ και αγαπώ, καθώς χρεωστεί να κάμνη κάθε άνθρωπος αφωσιωμένος εις την πατρίδα του.
 

Αν η πατρίς μας είναι πτωχή, διατί ημείς μερικοί Έλληνες να παίρνωμεν από χίλιες δραχμές και κάτω τον μήνα, οι δε συνάδελφοί μας να ψωμοζητούν και να περιπατούν γυμνοί και ξυπόλητοι;
 

Δια την τιμήν και υπόληψιν της πατρίδος και του Βασιλέως μου κρίνω δίκαιον να κόψωμεν ένα μέρος από τον μισθόν μας, δια να δοθή και εις αυτούς τους δυστυχείς.
Εγώ, όταν επληγώθην εις τους Μύλους του Ναυπλίου, έλαβα δώρον από την πατρίδα μου, το οποίον είναι περίπου εκατόν πενήντα δραχμάς τον μήνα• τώρα λαμβάνω πολύ περισσότερον μηνιαίον μισθόν, δηλαδή σχεδὸν τριακόσιας εβδομήκοντα δραχμάς.
 

Όθεν εγώ πρώτος παρακαλώ την Αντιβασιλείαν να διατάξη να κοπή αυτός ο μισθός μου όλος, έως ότου η Κυβέρνησις να λάβη καιρόν να ευθετήση τα πράγματα και να τα θεραπεύση κατά το καλύτερον, και να με δοθούν πάλιν κατά μήνα αι εκατόν πενήντα δραχμαί εκείναι, καθώς εξ αρχής μ΄έκρινεν άξιον η πατρίς μου• ο δε μισθός μου ας δοθή εις άλλους δυστυχεῖς συναγωνιστάς μου, των οποίων η γύμνωσις και απελπισία, μα την πατρίδα μου και μα τον Βασιλεά μου, δεν μ΄αφήνει να κοιμηθώ ησύχως όλην την νύχτα".

Εν Άθήναις  τη 15 Δεκεμβρίου 1834
Ιωάννης Μακρυγιάννης
(εκ  της εφημερίδος «ΕΘΝΙΚΗ», αρ. 22/23.12.1834)

ΥπόδουλοιΚυριακή Ε' Νηστειών (Μαρίας της Αιγυπτίας)


Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο
Κεφ. 10, χωρίο 32 έως 45

ΑΠΟΔΟΣΗ

Εκείνο τον καιρό πήρε ο Ιησούς τους δώδεκα μαθητάς του και άρχισε να τους λέγει εκείνα πού επρόκειτο να συμβούν. Ότι δηλ. ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και γραμματείς, θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στη ρωμαϊκή εξουσία, θα τον εμπαίξουν και θα τον μαστιγώσουν και θα τον φτύσουν και θα τον σκοτώσουν και την τρίτη ήμερα θα αναστηθεί.
 

Και τον παίρνουν από κοντά ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γιοι του Ζεβεδαίου, και του λέγουν Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις ό,τι θα ζητήσουμε. Και εκείνος τους είπε• τί θέλετε να σας κάνω; και εκείνοι του είπαν δώσε μας να καθίσουμε, τότε πού θα δοξαστείς, ένας στα δεξιά σου και ένας στα αριστερά σου. Και ο Ιησούς τους είπε• δεν ξέρετε τί ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι πού εγώ πίνω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα πού εγώ βαπτίζομαι; Και εκείνοι του είπαν μπορούμε. Τότε, ο Ιησούς τους είπε• το ποτήρι πού εγώ πίνω θα το πιείτε, και το βάπτισμα πού εγώ βαπτίζομαι θα το βαπτιστείτε• αλλά το να καθίσετε στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν είναι στην εξουσία μου να το δώσω, αλλά ανήκει σ' εκείνους για τους οποίους είναι ετοιμασμένο.
 

Και όταν άκουσαν οι δέκα άρχισαν να αγανακτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και ο Ιησούς τους κάλεσε κοντά του και τους είπε• Σας είναι γνωστό πώς εκείνοι πού στον έξω κόσμο νομίζουν πώς είναι άρχοντες, αυτοί υποδουλώνουν τους ανθρώπους και εκείνοι απ' αυτούς πού έχουν τα μεγάλα αξιώματα, αυτοί τους έχουν στην απόλυτη εξουσία τους. Όμως δεν θα είναι έτσι σε σας, αλλά αν κάποιος θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας, θα είναι υπηρέτης σας, και αν κάποιος από σας θέλει να γίνει πρώτος, θα είναι όλων δούλος. Γιατί ο υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ψυχή του για να λυτρωθούν πολλοί.

19/3/10

Η γιορτή της 25ης Μαρτίου από την Χριστ. Εστία Πατρών


Η θεατρική Ομάδα της Χριστ. Εστίας Πατρών 
παρουσιάζει φέτος το θεατρικό έργο:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ, Ο ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ


Παραστάσεις: 
 25 Μαρτίου 2010 - 17.00 & 19.30

Η επίσκεψη του Θεού

...Αυτή η προσωπική συνάντηση με τον Θεό είναι σαν τη φανέρωση του Κυρίου που είπε: «μην πιστεύετε σ' αυτούς που σας λένε ιδού ώδε ή ιδού εκεί. Αν σας πουν εν τοις ταμείοις μη πιστεύσετε ότι είμαι εκεί και εν τη ερήμω μη εξέλθητε». Γιατί η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου είναι σαν την αστραπή που φωτίζει την υπ' ουρανόν.

Υπάρχουν κάποιες μυστικές επισκέψεις ανάκουστες, αθόρυβες, που δεν τις παίρνει είδηση ο κόσμος, σαν την αστραπή που φωτίζει την υπ ' ουρανόν μέσα στον καθένα. Το θέμα είναι να μην ξεχάσουμε αυτές τις προσωπικές συναντήσεις και φανερώσεις, να ησυχάσουμε σε μια γωνιά και να αφήσουμε αυτήν την εμπειρία σαν προζύμι να ζυμώσει όλο το φύραμα. Όταν αυτό γίνει, ο άνθρωπος μην κάνοντας τίποτα, τα κάνει όλα. Και κάνοντας όλα, κάνει το ένα που χρειάζεται.


Λόγοι Ιερομ. Βασιλείου Ιβηρίτη (Γοντικάκη)

Η γιορτή της 25ης Μαρτίου από την Ελλην. Αναγέννηση

Τα Εκπαιδευτήρια Ελληνική Αναγέννηση παρουσιάζουν την παράσταση: "ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ" Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Δευτέρα 22.3.2010

17/3/10

Αλήθεια δεν είναι;Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού

Την Κυριακή 14.3.2010 οι μικρότεροι φίλοι μας εκκλησιάστηκαν στο παρεκκλήσιο του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου στη Χριστ. Εστία Πατρών.

Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας τα παιδιά έπαιξαν το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Ένα κατασκηνωτικό παιχνίδι που παίζεται σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο και το αγαπούν πολύ τα παιδιά.

Εδώ παίχτηκε με μικρές αλλαγές λόγω βέβαια των συνθηκών...

Ευχαριστούμε τον Μ.Π. για τις φωτογρφίες που μας έστειλε.