22/7/24

ΑΓΚΥΡΑ 2006: Επίσκεψη του Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου

 

ΑΓΚΥΡΑ 2006

Αγόρια Λυκείου "Συμπολίτες των Αγίων" 

"Συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού, σ' ένα δρόμο που οδηγεί στη χαρά του Ουρανού"

Αὐτοκαταστροφικὲς τάσεις στὴν ἀλλαγὴ φύλου

 


Ἴσως ἔπρεπε νὰ ἔρθει καὶ ἡ ἐπιβεβαίωση ἀπὸ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα στὸ αὐτονόητο, ὅτι ἡ ἀλλαγὴ φύλου ἀποτελεῖ ὄχι ἁπλῶς διαστροφή, ἀλλὰ καταστροφὴ τῆς ἀνθρώπινης φύσεως. Μήπως ἔτσι πάψει ἡ ξέφρενη πορεία ποὺ ἔχει πάρει ὁ δυτικὸς κόσμος, ποὺ ἔχει καὶ τὴν ὀνομασία τοῦ «πολιτισμένου». Μιὰ πορεία ποὺ ὁδηγεῖ σὲ βάραθρα ἀπώλειας κυρίως νεανικὲς ὑπάρξεις.

Ἔτσι λοιπὸν πρόσφατα στὸ ἀμερικανικὸ περιοδικὸ «Cureus» δημοσιεύθηκε ἐπιστημονικὴ μελέτη, ἡ ὁποία «ἀποκαλύπτει τὴ σημαντικὴ αὔξηση τοῦ κινδύνου ἀπόπειρας αὐτοκτονίας ποὺ διατρέχουν ἐνήλικες, ποὺ ἔχουν ὑποβληθεῖ σὲ χειρουργικὴ ἐπέμβαση ἀλλαγῆς φύλου. Ἡ μελέτη, ποὺ διεξήχθη ἀπὸ γιατροὺς τῶν Τμημάτων Ἐπειγόντων Περιστατικῶν ψυχιατρικῆς καὶ φαρμακολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τέξας, χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Ἰνστιτοῦτο Ὑγείας τῶν ΗΠΑ καὶ ἀποτελεῖ μέρος μιᾶς ἔντονης συζήτησης, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ ἰδίως στὸ νὰ διαπιστωθεῖ ἂν ἡ ἀλλαγὴ φύλου μπορεῖ νὰ ἐπιλύσει τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα ποὺ συνδέονται μὲ τὴ δυσφορία τοῦ φύλου ἢ ἄν, ἀντίθετα, ἡ ἐπιθυμία γιὰ μετάβαση (σ.σ. στὸ ἄλλο φύλο) εἶναι μερικὲς φορὲς ἐνδεικτικὴ ὑποκείμενης ψυχικῆς νόσου».

Ἡ ἔρευνα χρησιμοποίησε δεῖγμα 1.500 ἀτόμων ποὺ εἶχαν ὑποβληθεῖ σὲ χειρουργικὴ ἐπέμβαση ἀλλαγῆς φύλου ἀπὸ τὸ 2003 ἕως τὸ 2023. «Μετὰ τὴ διενέργεια τῶν στατιστικῶν ὑπολογισμῶν καὶ τῆς ἐ­πεξεργασίας, τὰ ἀποτελέσματα δείχνουν ὅτι οἱ ἀσθενεῖς μὲ ἱστορικὸ “χειρουργικῆς ἐπέμβασης ἐπιβεβαίωσης (σ .σ. ἐννοεῖ ἀλ­λαγῆς) φύλου” εἶχαν 12,12 φορὲς περισσότερες πιθανότητες ἀπόπειρας αὐτοκτονίας σὲ σχέση μὲ τὰ ἄτομα ποὺ δὲν εἶχαν ὑποβληθεῖ σὲ αὐτὴ τὴ διαδικασία. Ὁ κίνδυνος θανάτου ἦταν 3,35 φορὲς ὑψηλότερος, ὁ κίνδυνος αὐτοτραυματισμοῦ 9,88 φορὲς καὶ ὁ κίνδυνος μετατραυματικοῦ στρὲς 7,76 φορὲς ὑψηλότερος». Στὰ πορίσματα τῆς ἔρευνας αὐτῆς ὑπογραμμίσθηκε ὅτι «εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη γιὰ ὁλοκληρωμένη ψυχιατρικὴ φροντίδα κατὰ τὰ ἔτη ποὺ ἀκολουθοῦν τὴν ἐπέμβαση ἐπιβεβαίωσης τοῦ φύλου», καθὼς ἡ διαδικασία ποὺ ἀκολουθεῖται «δὲν εἶναι οὔτε ἀκίνδυνη οὔτε ἀναστρέψιμη» («dimokratia.gr» 28-5-2024).

Ποιά ἄλλη λοιπὸν ἐπιπλέον βεβαίωση ἀπαιτεῖται, τὴ στιγμὴ ποὺ ὑπάρχουν ἤδη ἀναντίρρητα ἐπιστημονικὰ δεδομένα, προκειμένου νὰ γίνει κατανοητὸ ὅτι εἶναι ἐγκληματικὴ αὐτὴ ἡ προπαγάνδα ποὺ ἁπλώνεται σὲ ὅλο τὸν κόσμο εἰς βάρος τῆς νεολαίας; Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἔγκλημα τὸ νὰ διδάσκονται καὶ στὰ σχολεῖα αὐτὰ τὰ τερατουργήματα, ὡς δῆθεν δυνατότητες ἐπιλογῆς σὲ παιδιὰ 12 καὶ 15 ἐτῶν; Στὶς Θεματικὲς Ἑβδομάδες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀναφερόμαστε. Τὸ δὲ Ὑπουργεῖο Ὑγείας νὰ εἰσάγει νόμο, ὁ ὁποῖος ποινικοποιεῖ τὶς προσπάθειες μεταστροφῆς ἀπὸ ψυχιάτρους τῶν παιδιῶν ποὺ παρουσιάζουν δυσφορία φύλου καὶ ζητοῦν μετάβαση; Δὲν τὴ θέλουμε λοιπὸν τὴν ψυχιατρικὴ φροντίδα προηγουμένως; Ἂς τὴν ἔχουμε κατόπιν, καθόλη τὴν ὑπόλοιπη ζωὴ τοῦ παιδιοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τέξας. Ἂν παραταθεῖ ἡ ζωὴ αὐτὴ καὶ δὲν διακοπεῖ ἀπὸ αὐτοκτονία…


Η ζωή μας

 


«Οι άνθρωποι, αν τους βρίσεις ή λογοφέρεις μαζί τους , ή γράψεις γι΄ αυτούς κακό, έρχεται ώρα που μπορεί να σου το συγχωρέσουν. (Δεν βαριέσαι, αδελφέ, ξέχασε τα!).

Κείνο που δεν θα σου συγχωρέσουνε ποτέ και για το οποίο θα σε μισήσουνε, είναι να ζεις κατά τέτοιον τρόπο, που να ντρέπονται εκείνοι για τη δική τους τη ζωή, να ʼναι η ζωή σου σαν ένας έλεγχος της δικής τους…»


Φώτης Κόντογλου

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Τό συνεχιζόμενο ἒγκλημα στην Κύπρο, ἀποτελεῖ ντροπή γιά τήν ἀνθρωπότητα».

 


Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτου Ἠλιού, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, στήν Ἱερά Μονή τοῦ Προφήτου Ἠλιού Πατρῶν, ὃπου παλαιότερα σέ κοπέντα κορμό δένδρου,  φυτευθέντος ὑπό τοῦ ἁγίου Γερβασίου και τῶν κατασκηνοπαίδων, εὑρέθη ὀ θαυματουργικώς τυπωθείς ἀχειροποίητος Σταυρός.

Στο τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο μέ κεντρικό νόημα τήν ἀνάγκη ὑπακοῆς στή προφητική καί σώζουσα φωνή τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι ἡ ἲδια φωνή μέ ἐκείνη τοῦ Θεοφόρου καί πυρίπνου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου, ἀφοῦ στίς ἡμέρες μας ἐξέλιπε ἡ ἠθική, ἡ εὐλάβεια καί ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό καί ὁ σεβασμός στόν ἂνθρωπο. Καί τότε,  στήν ἐποχή τοῦ Προφήτου Ἠλιού ὁ κόσμος ζοῦσε  μέσα στόν ζόφο τῆς ἁμαρτίας καί τῶν παθῶν καί τώρα γενικά στόν κόσμο, ἀλλά καί εἰδικῶς στήν Πατρίδα, υἱοθετοῦνται καί νομοθετοῦνται τά αἰσχρά πάθη καί ἡ παντοειδής ἁμαρτία, πού ὁδηγοῦν στήν πνευματική καταστροφή καί στήν αἰώνια ἀπώλεια.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε μέ πάθος, παλμό καί συγκίνηση μεγάλη γιά τήν μεγαλόνησο Κύπρο, ἐπί τῇ θλιβερᾷ ἐπετείῳ τῆς βαρβαρικῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς, τό 1974, ὃταν κατεπατήθη  κάθε ἒννοια δικαίου, ἀγνοήθηκαν ἡ ἱστορία καί ἡ παράδοση αἰώνων, κατελύθησαν ἢθη καί διεθνεῖς συνθῆκες καί νόμοι. Ἐφονεύθησαν χιλιάδες ἂνθρωποι, ἐσυλήθησαν καί κατεστράφησαν Ἐκκλησιαστικά καί ἂλλα μνημεῖα μέ ἱστορία αἰώνων, ἐβιάσθησαν πλῆθος γυναικῶν πάσης ἡλικίας, ἐρημώθησαν πόλεις καί χωριά, χιλιάδες ἀδελφοί μας πῆραν τόν πικρό δρόμο τῆς προσφυγιᾶς καί πλεῖστοι ὃσοι ἀγνοοῦνται ἀκόμα, χωρίς νά ὑπάρχῃ ἀπάντηση γιά τήν τύχη τους.

Τό 37% τῆς Κύπρου καταπατήθηκε, ποτίστηκε μέ αἷμα καί δάκρυα καί κατά παράβασιν  τοῦ διεθνοῦς δικαίου εἶναι ἀκόμη ὑπό τήν βάρβαρον Τουρκική κατοχή.

Ὃλα ἒγιναν βάσει, ἐξυφανθέντος ἀπό πολλῶν ἐτῶν, πρό τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων,σχεδίου, ὃλα γίνονται καί συνεχίζεται ἡ μεγίστη αὐτή ἀδικία μέ τίς πλάτες τῶν μεγάλων τῆς γῆς.

Ἡ συνεχιζόμενη κατοχή ἑνός μεγάλου μέρους τῆς Κύπρου ἀπό τούς Τούρκους, εἶναι ἒγκλημα καί ἀποτελεῖ ὂνειδος γιά τήν ἀνθρωπότητα. Ἑνώνομε τήν φωνή μας μέ ἐκείνη τῶν ἐν Κύπρῳ καί ὃπου γῆς Κυπρίων καί προσευχόμεθα σύντομα νά δώσῃ ὁ Θεός νά λυθῇ αὐτό τό ζήτημα, νά σταματήση ἡ Τουρκική κατοχή καί αὐτή ἡ βάναυση ἀδικία εἰς βάρος τῆς Κύπρου μας καί νά ἑνωθῇ ὁλόκληρο τό νησί.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τούς ἐν Ἀχαΐᾳ Κυπρίους, οἱ ὁποῖοι μέσα ἀπό τήν Ἓνωση Κυπρίων Νομοῦ Ἀχαΐας καί τά ἂλλα Σωματεῖα, ἀγωνίζονται ἀδιάλειπτα ὑπέρ τῶν δικαίων τῆς Κύπρου, μάλιστα σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.

Νά σημειώσωμε ὃτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν πολλάκις ἐνέταξε στά ἱερά Πρωτοκλήτεια ἐκδηλώσεις γιά τήν Κύπρο καί ἱερά μνημόσυνα ἐτέλεσε γιά τούς ὑπέρ τῆς Πίστεως καί Πατρίδος ἀγωνισαμένους καί πεσόντας Ἓλληνας, ἐκ τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος καί Ἓλληνας Κυπρίους ἀδελφούς μας. Ἐσχάτως δέ πραγματοποιήθηκε συγκινητική τελετή στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Γεώργιος καί ἐγένοντο τά Ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ Ἐθνομάρτυρος Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ, ἡ ὁποία ἐστήθη δαπάναις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου σέ συνεργασία μέ τούς ἐν Πάτραις Κυπρίους καί τήν  Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν. Ἐπίσης τό ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν γιά τό 2024, ἀφιερώθηκε στήν Κύπρο μέ ἀφορμή τά πενήντα χρόνια ἀπό τήν βάρβαρη τουρκική εἰσβολή στήν Μεγαλόνησο.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη μέ λόγους ἀγάπης καί ἐπαίνων στήν Ἓνωση Κυπρίων Νομού Ἀχαΐας καί στά ἂλλα Κυπριακά Σωματεῖα καί εὐχήθηκε νά δικαιωθῇ ὁ ἀγώνας τους.

Μέ λόγους πού συγκίνησαν τό πλῆθος τῶν Ἐκκλησιασθέντων μίλησε γιά τήν βάρβαρη εἰσβολή τῶν Τούρκων στήν Κύπρο καί τήν Κυπριακή τραγωδία πού συνεχίζεται μέχρι σήμερα, γιά ὃσους συνείργησαν καί συνεργοῦν στήν συνέχιση αὐτῆς τῆς ἀδικίας καί ἐκάλεσε ὃλους νά στηρίζουν κάθε προσπάθεια γιά τήν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ ζητήματος, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Κυπρίων Νομοῦ Ἀχαΐας, κ. Εὐάγγελος Πολυβίου.

Μετά ταῦτα ἐτελέσθη τό ἱερό Μνημόσυνο  ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ἡρωϊκῶς πεσόντων κατά  τήν εἰσβολή τοῦ Ἀττίλα στήν Κύπρο καί τῶν παντί τρόπῳ ἀδίκως καί μαρτυρικῶς τελειωθέντων, ἐνῶ οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς πόλεως καί ὃλης τῆς Μητροπόλεως ἢχησαν πένθιμα μέ 50 χτύπους, ὃσα τά χρόνια ἀπό τήν Τουρκική εἰσβολή στήν Κύπρο.

Τό ἀπόγευμα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Προφήτου Ἠλιού μέ πρωτοβουλία τῆς Ἑνώσεως Κυπρίων Νομοῦ Ἀχαΐας σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη, ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνη δέηση στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν καί στήν συνέχεια ἐσχηματίσθη λιτανευτική πομπή μέ τήν μεγαλύτερη Κυπριακή Σημαία, ἡ ὁποία κατέληξε στόν μῶλο τῆς Ἁγίου Νικολάου. 


Κατασκήνωση Άγκυρα 2005 - Φάρος Ελπίδας (Γυμνάσιο - Λύκειο αγοριών)

 


Πλάνα αρχείου απ' τις κατασκηνωτικές περιόδους 2005 αγοριών Γυμνασίου - Λυκείου με το όνομα "Φάρος Ελπίδας"


19/7/24

ΑΓΚΥΡΑ 2024: ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

 


Η ΗΜΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΟΣ στην κατασκήνωση είναι φέτος αφιερωμένη στα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο μας. Μέσα από εμπεριστατωμένες εισηγήσεις οι κατασκηνωτές/τριες μαθαίνουν για την ανοικτή αυτή πληγή του ελληνισμού και τα συγκλονιστικά γεγονότα του 1974.

Και βέβαια συνεχίζουμε να τραγουδάμε όλοι μαζί, όπως τo κάνουμε τόσα χρόνια:

Κύπρος, Κύπρος είσαι το όνειρό μας
και η άγια μέρα δε θ' αργήσει
- ΕΦΤΑΣΕ -
που το τιμημένο λάβαρό μας 
στα βουνά της Κύπρου 
επάνω θα στηθεί
- ΕΝΩΣΗ !!!


Εθνικό Ιστορικό Μουσείο: Έκθεση «Κύπρος΄74. Δεν ξεχνώ» για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή

 


Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας και αφίσας για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 

Μέσα από σπάνιες αφίσες της περιόδου και αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό, που εκπέμπουν ποικίλα μηνύματα και συμβολισμούς, αναδεικνύονται τα τραγικά γεγονότα με έναν εύληπτο τρόπο. Οι αφίσες της έκθεσης παρουσιάζονται θεματικά και προέρχονται από την πλούσια Συλλογή Αφισών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Εκδόθηκαν με στόχο την ενημέρωση για εκδηλώσεις συμπαράστασης στην Κύπρο, τα δυναμικά συλλαλητήρια που διοργάνωσαν ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις, τα πολιτικά μηνύματα, το κάλεσμα αλληλεγγύης προς τα θύματα της εισβολής. 

Την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024 και ώρα 19.00 θα γίνουν τα εγκαίνια από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου. 


Διάρκεια έκθεσης: 25 Ιουλίου – 31 Δεκεμβρίου 2024

Ώρες λειτουργίας:

Ιούλιος-Αύγουστος, Τρίτη-Κυριακή: 10:00-16:00,

Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, Τρίτη-Παρασκευή: 9.00-16:00, Σάββατο-Κυριακή: 10.00-16.00

Συγχαρητήρια κ. Βανδή
Η κ. Δέσποινα Βανδή, ελληνίδα τραγουδίστρια έπειτα από την απόφασή της να ακυρώσει τη συναυλία της στη Σμύρνη, καθώς, χωρίς συνεννόηση, είχε αναρτηθεί τουρκική σημαία και αφίσα του Κεμάλ Ατατούρκ στην σκηνή της εκδήλωσης, δήλωσε μιλώντας στο «MEGA» το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουλίου: 

«Θέλω να σας δηλώσω ότι θα αποτελούσε προσβολή της ιστορικής μνήμης η εμφάνιση οποιουδήποτε Έλληνα καλλιτέχνη σε εκδήλωση με φόντο γιγαντοαφίσας σημαίας του Κεμάλ Ατατούρκ. Πόσο μάλιστα με την επέτειο 50 χρόνων από την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο».


Το θέμα σχολιάστηκε εκτενώς από τα ΜΜΕ της Τουρκίας. Το δημοσίευμα της Hurryiet σημειώνει πως στην Ελλάδα «γίνεται πάντα μια εκστρατεία λιντσαρίσματος με όσους καλλιτέχνες δεν ανταποκρίνονται στο εθνικιστικό συναίσθημα στη χώρα». Από την πλευρά της, η εθνικιστική εφημερίδα των Γκρίζων Λύκων κάνει λόγο για «θρασύτατη, ξεδιάντροπη» Δέσποινα.


Η Πούλια και ο Αυγερινός (Διήγημα βασισμένο σε πραγματικό γεγονός)

 


Η γιαγιά γερνούσε μόνη της σε προσφυγικό συνοικισμό κι όλο αναθυμόταν τα περασμένα. Στην αγάπη του πατέρα της για τους αστερισμούς οφειλόταν τ’ όνομά της. Την έβγαλε Πούλια, κι ας του έκοψε για καιρό την καλημέρα ο παππούς, θυμωμένος που δεν έδωσε στο πρώτο παιδί τ’ όνομά του. Κι η ίδια μετά πήρε το χούι του πατέρα της. Τα βράδια διηγόταν στα παιδιά της ιστορίες για τη μεγάλη θάλασσα του ουρανού, που δεν έχει τέλος κι αρχή, δείχνοντάς τους τη Μικρή και τη Μεγάλη Άρκτο, την Οπλειά , τον Πολικό Αστέρα, τον Αποσπερίτη ή Αυγερινό…

Εκείνο τον Ιούλη ήρθαν τα πάνω κάτω. Χάθηκε το δώμα απ’ όπου κοίταζαν τον ουρανό, το σπίτι, η αυλή, το χωριό… Κι ο Δημήτρης της, δεκαοκτάχρονος πια, σαν ντύθηκε στο χακί, να πάει στον πόλεμο, έμοιαζε με τον Αυγερινό. Μετά από μέρες έμαθε πως τους πήραν να εκκαθαρίσουν θύλακες των γύρω τουρκοκυπριακών χωριών. Δεν τον ξαναείδε. Αγνοούμενος, της είπαν αργότερα. Κι από τότε τούτη η λέξη μπήκε παράξενα στη ζωή της, πινέζα που της τρυπούσε πάντα την καρδιά.

Φτάσανε πρόσφυγες καραβοτσακισμένοι στη Λεμεσό. Δούλεψε σκληρά με τον άντρα της. Σπάνια γέλασε από τότε που χάθηκε ο γιος. Όσο για τ’ άστρα, δεν τα ματακοίταξε. Άλλωστε είχαν όλα βγει από την τροχιά, είχε χάσει τον ρυθμό. Πολλές φορές πήγαινε να κάνει μνημόσυνο του αγνοούμενου γιου, μα το μετάνιωνε. Κι αν ζει; Δοκίμαζε να ψήσει κόλλυβα στη μεγάλη αλουμινένια κατσαρόλα κι εκείνα κοχλάζοντας, σαν να άνοιγαν στόματα μικρά και τα ’νιωθε να τσιρίζουν, να επαναστατούν. Είναι νεκρός, δεν είναι, είναι νεκρός; Ήταν στιγμές που κόντευε να τρελαθεί.

Αυτά βολόδερνε στον νου της, καθώς λαγοκοιμόταν απόγευμα Απριλίου με μία κουφόβραση παντού, όταν μπήκε ο εγγονός της και τη σκούντηξε.

«Γιαγιά, σήκου τζ’ αννοίξασιν οι τόποι μας, να πάμε στο χωρκόν σου».

    Ανασηκώθηκε ξαφνιασμένη. 

Ιερά Μητρόπολη Πατρών: «50 χρόνια από την βάρβαρη και άδικη εισβολή των Τούρκων στην Ελληνικότατη Κύπρο μας»

 


Στίς 20 Ἰουλίου 2024, συμπληρώνονται 50 χρόνια ἀπό τήν βάρβαρη καί ἂδικη εἰσβολή τῶν Τούρκων στήν Ἑλληνικότατη Κύπρο μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, θά τελέσῃ τήν Θεία Λειτουργία, στήν Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού Πατρῶν καί τό Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ τῶν ἀγωνισαμένων καί πεσόντων Ἡρώων τῆς τραγωδίας τῆς Κύπρου, Ἑλλήνων ἐξ’ Ἑλλάδος καί Ἑλλήνων τῆς Κύπρου.

Ἐπίσης σέ ὃλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, θά ἀναπεμφθοῦν δεήσεις ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ἡρώων καί μαρτύρων τῆς Κύπρου, πού ἀγωνίστηκαν καί ἒπεσαν κατά τήν εἰσβολή τῶν Τούρκων τό 1974.

Ἀκόμη, ὡς καί ἡ σχετική ἐντολή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, σέ ὃλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί στά Γραφεῖα τῶν Διοικητικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, θά κυματίζουν μεσίστιες οἱ Σημαῖες, ἐνῶ στίς 11 τό πρωί, θά ἠχήσουν μέ 50 χτύπους οἱ καμπάνες ὃλων τῶν Ἐκκλησιῶν, ὃσα εἶναι καί τά χρόνια ἀπό τήν Τουρκική εἰσβολή στήν Κύπρο.

Τό ἀπόγευμα τῆς 20ης Ἰουλίου καί ὣρα 8, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν, θά τελεσθῇ «τρισάγιο» ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Ἡρώων τῆς Κύπρου, μέ πρωτοβουλία τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Πάτραις Κυπρίων καί ἐν συνεχείᾳ θά πραγματοποιηθῇ πορεία ἓως τήν Πλατεία Τριῶν Συμμάχων γιά τίς καταληκτήριες ἐκδηλώσεις.


18/7/24

Σε είδα να μην είσαι ενήλικας...

 


Ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος…

Ήθελες να παρκάρεις και χτύπησες ένα άλλο αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο πλάι, μπροστά.

Μείναμε έκπληκτοι και οι δύο και κοιτούσα με αγωνία στον καθρέπτη.

Αποφάσισες να το σκάσεις. Ευχόσουν να μη μας είχε δει κανείς.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι κάποιοι σε είδαν και ότι σε λίγο θα μας καλέσει η Αστυνομία.

Το πρόβλημα είναι ότι ΕΓΩ, το παιδί σου, σε ΕΙΔΑ.

Σε είδα να μην αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου. Σε είδα να μην σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου. Σε είδα να είσαι ΜΙΚΡΗ.

Σε είδα να μην είσαι ενήλικας.

Και ενώ θα μπορούσες να μου δείξεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας ενήλικας που προκαλεί μια υλική ζημιά, εσύ επέλεξες να δραπετεύσεις και να μου δείξεις τι σημαίνει βιωματικά και πρακτικά η λέξη «ανευθυνότητα».

------------------------

Πριν από λίγες ημέρες είδα μία γυναίκα μέσα σε ένα αυτοκίνητο με ένα παιδί περίπου 12 ετών δίπλα της να τρακάρει ένα άλλο αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο και να φεύγει με ταχύτητα ‘’ να γλυτώσει’’.

Και αναρωτιέμαι…

Από τι να γλυτώσει;

Πόση ζημιά προκαλεί στο παιδί του έναν γονιό που δεν έχει ηθική και τρέχει σαν μωρό όταν κάνει μια ζημιά αντί να επανορθώσει;

Ααα και κάτι ακόμα:

Τα παιδιά μαθαίνουν με 3 τρόπους λέει ο Dr Albert Schweitzer:

Με το παράδειγμα.

Με το παράδειγμα.

Με το παράδειγμα.

Τροφή για σκέψη και για δράση!


Πηγή: Ο Δρόμος που μοιραζόμαστε, τεύχος 80

ΣΚΕΠΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 2024, Αγόρια Δημοτικού: Στη Σημαία...

 Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος: 3 Αγίες

 


Σήμερα θα σου μιλήσω για τρεις Αγίες. Τρεις Αγίες, που αξίζει να τις γνωρίσεις, και να τις πιάσεις φίλες σου καλές…

Η πρώτη είναι η Αγία Απόσταση. Σημαίνει να έχεις διάκριση. Να μην τον πνίγεις τον άλλον με την παρουσία σου. Καμιά φορά ξέρεις, το να πάρεις απόσταση από κάποιον, είναι η μόνη λύση για να μην χαλάσει η σχέση.

Η δεύτερη είναι η Αγία Υπομονή. Μεγάλη Αγία. Ανθρώπους να δεις που έχει βάλει αυτή η Αγία στον Παράδεισο. Αν την κάνεις φίλη, να το ξέρεις,  θα σε βοηθάει να αντιμετωπίζεις όλες τις δυσκολίες της ζωής. Όσο μεγάλες ή τρομαχτικές και αν μοιάζουν.

Και η τρίτη είναι η Αγία Σιωπή. Δύσκολα την πιάνεις φίλη. Ακόμα πιο δύσκολα την κρατάς. Είναι τέχνη να ξέρεις να μιλάς. Είναι όμως τέχνη μεγαλύτερη να μπορείς να σιωπήσεις. Να μην πληγώσεις. Να μην απελπίσεις. Να μην προδώσεις. Να μην περηφανευτείς. Αυτά που βγαίνουν από το στόμα, αυτά είναι που μας κάνουν ακάθαρτους… Απόσταση, Υπομονή και Σιωπή… Τρεις Αγίες που αξίζει να τις κάνεις φίλες…


Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

17/7/24

Γιορτάζει η Αγία Μαρίνα και η Άνδρος

 ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ, τεύχος Ιουλίου: ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ!

 


Εκδήλωση από την Ένωση Κυπρίων Νομού Αχαΐας

 


Αγαπητά μέλη / αγαπητοί φίλοι,

Έχουμε την τιμή να σας καλούμε στην εκδήλωση τιμής και μνήμης που διοργανώνει η Ένωση Κυπρίων Νομού Αχαΐας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Ιερά Μητρόπολη Πατρών και με τη στήριξη του Δήμου Πατρέων.

Μια εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους ήρωες που πολέμησαν υπερασπιζόμενοι τα ιερά χώματα της Κύπρου κατά το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και την παράνομη τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974. 

Το Σαββάτο, 20 Ιουλίου 2024, 50 χρόνια μετά, σας καλούμε να πλημμυρίσουμε το κέντρο της Πάτρας.

Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε την κατάσταση, που διαιωνίζεται και σε κάποια σημεία επιδεινώνεται, στην Κύπρο μας, ώστε να υπενθυμίζουμε σε ολόκληρο τον Ελληνισμό ότι υπάρχει ένα κομμάτι του που βρίσκεται ακόμα υπό παράνομη τουρκική κατοχή, σε βάναυσες συνθήκες, με καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με παραβίαση των διεθνών συμφωνιών και ηθικών φραγμών, με διαρκή μας στόχο την ελευθερία της Κύπρου μας.

Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων στην Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία (Γηροκομείο Πάτρας), χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών, κ.κ. Χρυσόστομου.

Το απόγευμα στις 8 μ.μ. θα τελεστεί τρισάγιο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών.

Στη συνέχεια, θα εξέλθουμε του ναού και θα απλώσουμε την, ίσως, μεγαλύτερη Κυπριακή σημαία, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τους ήρωες της Κύπρου, σεβασμού για τα ιερά χώματα της ιδιαίτερης πατρίδας μας και προσμονής για ελευθερία του κατεχόμενου τμήματός της.

Με τη συνοδεία της μπάντας του Δήμου, θα πραγματοποιήσουμε λιτανεία μέχρι την πλατεία Τριών Συμμάχων και στη συνέχεια μέχρι το μόλο της Αγίου Νικολάου, όπου και θα αφήσουμε στον ουρανό 50 ιπτάμενα φαναράκια, συμβολικά για τα 50 αυτά πικρά χρόνια από το 1974.

Σας καλούμε όλους να δώσουμε βροντερό "παρών"!

Να φωνάξουμε όλοι μαζί για την ελευθερία της Κύπρου μας! 


Πρόγραμμα εκδήλωσης:

9:30 π.μ. – Ι. Μ. Προφήτη Ηλία (Γηροκομείο Πάτρας) - Μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων

Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομου

Ομιλία: Πρόεδρος Ένωσης Κυπρίων Νομού Αχαΐας, Ευάγγελος Πολυβίου

8:00 μ.μ. – Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πατρών - Τρισάγιο

8:30 μ.μ. – Λιτανεία-Πομπή έως το μόλο της Αγίου Νικολάου

με τη συνοδεία της μπάντας του Δήμου Πατρέων

Το Δ.Σ.

16/7/24

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον Άγιο Γερβάσιο στα παιδιά του Δημοτικού

 


Μια ξεχωριστή ευκαιρία είχαν φέτος οι μικροί κατασκηνωτές (αγόρια Α' και Β' Δημοτικού) καθώς και τα κορίτσια (Γ΄- Στ΄  Δημοτικού).

Πήραν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωρίζω τον Άγιο Γερβάσιο» που επιμελήθηκε και παρουσίασε στον κατασκηνωτικό χώρο η κα Νίκη Κατσιάπη, εκπαιδευτικός, διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου και συγγραφέας.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση το νέο βιβλίο των εκδόσεων Έαρ «Το παιδί που ήθελε να γίνει άγιος: ο άγιος Γερβάσιος των Πατρών» και περιελάμβανε:

-    δημιουργία παζλ

-    αντιστοίχιση εικόνων

-    οριζοντιόλεξο-μεσοστοιχίδα

-    διήγηση άγνωστων περιστατικών από τη ζωή του Αγίου 

Ένας τυχερός/ή από την ομάδα που αναδείχθηκε νικήτρια στα πιαχνίδια, κέρδισε -ύστερα από κλήρωση- ένα αντίτυπο από το βιβλίο.

Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες πήραν μια ημιτελή εικόνα του αγίου σε χαρτί, με σκοπό να την ολοκληρώσουν, χρωματίζοντάς την κατάλληλα.

Ευχαριστούμε πολύ την κα Κατσιάπη για την προσφορά της στα παιδιά της κατασκήνωσης.

15/7/24

Τη Δευτέρα θα πεθάνω...

 


Αφηγείται ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος

Είχε στο Άγιον Όρος ένα Ρώσο μοναχό. Ο καημένος μεθούσε. Τον μάζευαν από τους δρόμους. Τον πρόλαβα και εγώ αυτόν. Τον κορόιδευαν οι κοσμικοί όταν τον έβλεπαν μεθυσμένο καμιά φορά. Πηγαίναμε στον Άγιο Παΐσιο και λέγαμε τι θα γίνει γέροντα με αυτό τον άνθρωπο, πάει και στο λεωφορείο που έρχεται ο κόσμος και τον βλέπουν μεθυσμένο . Ήμουν και εγώ σκανδαλισμένος μαζί του. 

Κοίταξε μας λέει, μην σκανδαλίζεσαι, αυτό το γεροντάκι είναι ενάρετο, αλλά να τι συμβαίνει. Επειδή είναι γέρος και κάνει πολύ κρύο και δεν έχει ξύλα να ζεσταθεί ο καημένος, πάει και πίνει λίγο κρασί, πίνει, πίνει κρασί να ζεσταθεί και από το πολύ κρασί μεθά κιόλας. Να τον βλέπεις με συμπάθεια, έχει αρετή.

Και ξέρετε αυτό το γεροντάκι, πράγματι ήταν όπως έλεγε ο γέροντας (Παΐσιος), διότι ενώ ήταν περιφρονημένος και όλοι τον αποφεύγαμε και μάλιστα είχε στο Άγιον Όρος κάτι ξυλάδες και του έλεγαν κάτι επίθετα ξέρω γω, έτυχε να έρθει στο μοναστήρι μας να γηροκομηθεί τις τελευταίες μέρες και αυτό το γεροντάκι προέβλεψε τον θάνατό του.

Θυμάμαι ήταν Σάββατο και είχα περάσει από εκεί στο γηροκομείο που είχαμε στο μοναστήρι και τον φροντίζαμε και μου λέει την Δευτέρα θα πεθάνω. Λέω τι ώρα παππού; Λέει 10.10 με το βυζαντινό δηλαδή, την ώρα του εσπερινού, είναι γύρω στις 4 απογευματινή. Λέω καλά. Και μου λέει να ειδοποιήσω τον υποτακτικό του που έμενε στην Ιβήρων ότι θα πεθάνει και αυτός την ίδια μέρα, θα φύγουμε μαζί. 

Ε λέω, τι θα του πούμε τώρα; Θα του πούμε, θα τον πάρουμε τηλέφωνο να του πούμε ότι την Δευτέρα θα πεθάνεις; Όχι μπρε λέει. Αυτός ήταν και Ρώσος. Όχι μπρε. Να πεις να ετοιμαστεί να φύγουμε, να έρθει να συγχωρεθούμε, να του δώσω την ευχή μου, να μου δώσει την ευχή, να φύγουμε. Ε τέλος πάντων, πράγματι του είπαμε ότι ξέρεις, ο γέροντας λέει ότι θα πεθάνετε την Δευτέρα. 

Εκείνος ήταν Ρουμάνος. Άλλος απλώς εκείνος. Λέει ναι, αλήθεια; Να έρθω να πάρω την ευχή του γέροντα. Ασπάστηκαν, φιλήθηκαν. Λέει τι ώρα θα πεθάνουμε; Η ώρα 10. Πέρασε το Σάββατο. Εξομολογήθηκε το Σάββατο, κοινώνησε την Κυριακή, κοινώνησε την Δευτέρα. Το μεσημέρι ξαναπαίρνω. Λέω παππού θα φύγεις; Λέει, ακόμα δεν είναι 10. Χτύπησε για τον εσπερινό και εγώ έμεινα πάνω.

Ο παππούλης ήταν στο κρεβάτι, γεροντάκι και άρχισε να ψυχορραγεί. Όταν τελείωσε ο εσπερινός, άνοιξε τα μάτια του και τα χέρια του και λέει. Νατο το Παναγία! Και αμέσως πέθανε. Είδε την Παναγία μπροστά του και η Παναγία πήρε την ψυχή του. Αυτού του ανθρώπου παιδιά, που οι άλλοι τον έβλεπαν σαν μπεκρή...

ΠΗΓΗ

Δοξολογείτε τον Θεό!

 


«Να ζείτε στο κλίμα της διαρκούς δοξολογίας και ευχαριστίας στον Θεό. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία».


Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

1974 - 2024: 50 χρόνια από τη μεγάλη τραγωδία

 ΚΥΠΡΟΣ:  1974 – 2024

Γιατί κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου ηχούν στην Κύπρο οι σειρήνες;

Οι σειρήνες που ηχούν κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου δεν σε αφήνουν να ξεχάσεις. Στις 5:30 το πρωί ηχούν όπως τότε, πριν από 50 χρόνια, που ήχησαν στην έναρξη της τουρκικής εισβολής… Ο ήχος τους διαπεραστικός, έντονος, ξυπνάει μνήμες ξεριζωμού, βίας, πόνου.

Η τουρκική εισβολή, με την κωδική ονομασία «Αττίλας», άρχισε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 20 Ιουλίου του 1974, από τις ακτές της Κερύνειας και διήρκεσε βασικά έως και τις 22 Ιουλίου. Έπειτα με παρέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κηρύχτηκε εκεχειρία. Οι Τούρκοι όμως παραβίαζαν συνεχώς την εκεχειρία, επεκτείνοντας τις ελεγχόμενες από αυτούς περιοχές. Στην προέλασή τους λεηλατούσαν, έκαιγαν, εκτελούσαν αμάχους, βεβήλωναν εκκλησίες. Χιλιάδες οι νεκροί, οι πρόσφυγες, οι εγκλωβισμένοι, οι αγνοούμενοι. Στις 14 Αυγούστου του 1974 (επιχείρηση «Αττίλας 2»), η Τουρκία εξαπέλυσε νέα επίθεση καταλαμβάνοντας τελικά το 36,2% των εδαφών του νησιού. Η κατοχή συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Τι είναι η «πράσινη γραμμή»;

Η «πράσινη γραμμή» είναι το όριο ανάμεσα στις ελεύθερες και στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Διασχίζει τα βουνά και τις πεδιάδες, μοιράζει στα δύο τον τόπο, τα όνειρα και τις καρδιές.

Πρωτοδημιουργήθηκε το 1963, στις 30 Δεκεμβρίου, ύστερα από συμφωνία των εγγυητριών δυνάμεων (Ελλήνων, Τούρκων, Άγγλων) και της κυπριακής κυβέρνησης, μετά από ένοπλες και αιματηρές διαμάχες ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους της Κύπρου. Σκοπός της ήταν να αποτρέψει κλιμάκωση της έντασης. Τη χάραξε ο Βρετανός υποστράτηγος Πίτερ Γιανγκ πάνω στον χάρτη με ένα πράσινο μολύβι. Τότε αφορούσε μόνο τη Λευκωσία.

Η «πράσινη γραμμή» εξυπηρέτησε σε μεγάλο βαθμό τα τουρκικά σχέδια για τον εδαφικό διαμελισμό του νησιού. Μετά τον «Αττίλα 2» (14 Αυγούστου 1974), η «πράσινη γραμμή» επεκτάθηκε και έγινε η διαχωριστική γραμμή που χωρίζει σε μήκος 300 χιλιομέτρων τα ελεύθερα από τα κατεχόμενα εδάφη του νησιού.

Μπορούν οι Έλληνες της Κύπρου να επισκεφτούν τα Κατεχόμενα;

Μετά την εισβολή απαγορεύθηκε στους Έλληνες να επισκέπτονται το χωριό η το σπίτι τους στα Κατεχόμενα.

Στις 23 Απριλίου 2003, η τουρκοκυπριακή ηγεσία και η Άγκυρα λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων άνοιξαν κάποια οδοφράγματα επιτρέποντας στους Έλληνες να περάσουν στην κατεχομένη γη που τους ανήκει. Για να επιτραπεί η είσοδος, χρειάζεται να επιδείξουν ταυτότητες και να καταγραφούν ως τουρίστες σε «ξένο κράτος»!

*************

Όσο ανοίγουν τα οδοφράγματα, οι Έλληνες της Κύπρου δεν ξεχνάμε πως τούτη η γη είναι δική μας! Δεν είμαστε τουρίστες σε ξένη γη. Κανένας δεν ξεχνά την τουρκική εισβολή. Τίποτα δεν ξεχνιέται… «Τούτη η δίψα δε σβήνει, τούτη η μάχη δεν παύει. Χίλια χρόνια αν περάσουν, δεν πεθαίνουμε σκλάβοι»!


Φοίβη /ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ, Ιούλιος 2024 


Ανταπόκριση από ΑΓΚΥΡΑ - ΣΚΕΠΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 2024 - Αγόρια Δημοτικού: Γιορτή Λήξης

 

Με μια πολύ ωραία γιορτή έφτασε στο τέλος της και η κατασκηνωτική περίοδος για τα αγόρια δημοτικού στην ΑΓΚΥΡΑ.

Έζησαν όλοι για 7 ημέρες στην κατασκήνωση μοναδικές στιγμές.

Ο π. Χριστοφόρος εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία παιδιών και γονέων στον κατασκηνωτικό χώρο και ευχήθηκε τα μηνύματα ζωής που πήραν όλοι στην κατασκήνωση να μην ξεχαστούν αλλά να γίνουν καθημερινό βίωμα σε όλα τα σπίτια των κατασκηνωτών.

Και του χρόνου!