25/9/23

Ἐπιστροφὴ στὸ βιβλίο

 


Ἡ Σουηδία, μιὰ χώρα ποὺ ὑπῆρξε πρωτοπόρα στὴ χρήση ψηφιακῆς τεχνολογίας στὰ σχολεῖα της, «ἀνακρούει πρύμναν» καὶ γυρνᾶ στὸν παραδοσιακὸ τρόπο παροχῆς γνώσεων στοὺς μαθητές, μέσα ἀπὸ τὸ ἔντυπο βιβλίο. Ἡ σχετικὴ εἴδηση εἶναι ἀποκαλυπτική:

«Στὸν πατροπαράδοτο τρόπο ἐκμάθησης στὰ σχολεῖα κάνει στροφὴ ἡ Σουηδία, μετὰ τὸν “προβληματικὸ” δρόμο τῆς ὑπερ-ψηφιο­ποίησης ποὺ εἶχε ἀκολουθήσει τὰ τελευταῖα χρόνια. (…) Τὰ βιβλία ἐπανακτοῦν τὸν χαμένο τους ρόλο καὶ ἐπιστρέφουν στὶς σχολικὲς αἴθουσες. Σύμφωνα μὲ τὸν “Guardian”, ἡ ἔμφαση θὰ δίνεται πλέον στὰ τυπωμένα βιβλία, τὴν ἥσυχη ἀνάγνωση καὶ τὴν ἐξάσκηση στὸ γράψιμο μὲ τὸ χέρι, καὶ θὰ ἀφιερώνεται λιγότερος χρόνος στὰ “tablets”, τὴν ἔρευνα στὸ διαδίκτυο καὶ τὶς δεξιότητες πληκτρολόγησης».

Ὁ λόγος τῆς ἐπιστροφῆς στὰ βιβλία εἶναι ὅτι παρατηρήθηκε τὰ τελευταῖα χρόνια πτώση τῆς ἀναγνωστικῆς ἱκανότητας τῶν μαθητῶν τοῦ δημοτικοῦ, πράγμα ποὺ ἀποδόθηκε καὶ στὴν ὑπερβολικὴ χρήση τῆς ὀθόνης. Ἐξάλλου τὸ ἐρευνητικὸ Ἰνστιτοῦτο «Καρολίνσκα» τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς ἀνέφερε ὅτι «ὑπάρχουν σαφεῖς ἐπιστημονικὲς ἀποδείξεις ὅτι τὰ ψηφιακὰ ἐργαλεῖα μᾶλλον βλάπτουν παρὰ ἐνισχύουν τὴ μάθηση. (…) Ἡ ἑστίαση θὰ πρέπει νὰ ἐπιστρέψει στὴν ἀπόκτηση γνώσεων μέσῳ ἔντυπων ἐγχειριδίων καὶ τῆς ἐμπειρογνωμοσύνης τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἀντὶ νὰ ἀποκτᾶ κανεὶς γνώσεις κυρίως ἀπὸ ἐλεύθερα διαθέσιμες ψηφιακὲς πηγὲς ποὺ δὲν ἔχουν ἐλεγχθεῖ γιὰ τὴν ἀκρίβειά τους».

Παρομοίως καὶ ἡ «UNESCO» «ἀπηύθυνε “ἐπείγουσα ἔκκληση γιὰ τὴν κατάλληλη χρήση τῆς τεχνολογίας στὴν ἐκπαίδευση”. (…) Ἡ τεχνολογία στὴν ἐκπαίδευση θὰ πρέπει νὰ ἐφαρμόζεται μὲ φειδὼ καὶ ὄχι νὰ ἀντικαθιστᾶ τὴ διδασκαλία ποὺ παρέχεται ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ δασκάλου», ὑπογράμμισε ὁ Ὀργανισμός.

Ὅλα αὐτὰ ἔκαναν τὴ σουηδικὴ κυβέρνηση νὰ ἀποφασίσει «ἐπενδύσεις ὕψους 57,5 ἑκατομμυρίων εὐρὼ γιὰ τὴν ἀγορὰ βιβλίων στὰ σχολεῖα φέτος. Ἐπιπλέον, 42 ἑκατομμύρια εὐρὼ θὰ δαπανηθοῦν ἐτησίως τὸ 2024 καὶ τὸ 2025, γιὰ νὰ ἐπιταχυνθεῖ ἡ ἐπιστροφὴ στὰ σχολικὰ βιβλία», ἐνῶ, «σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο, ἡ κυβέρνηση θὰ τερματίσει ἐντελῶς τὴν ψηφιακὴ μάθηση γιὰ παιδιὰ κάτω τῶν ἕξι ἐτῶν» («iefimerida.gr» 12-9-2023).

Εἶναι ἀναμφισβήτητα πολὺ σημαντικὰ τὰ πορίσματα αὐτὰ τῶν σχετικῶν ἐπιστημονι­κῶν ἐρευνῶν, τὰ ὁποῖα ὁδήγησαν τὴν κυβέρνηση τῆς Σουηδίας στὶς συγκεκριμένες ἀποφάσεις. Πρέπει νὰ ληφθοῦν σοβαρὰ ὑπ᾿ ὄψιν ἀπὸ ὅλες τὶς κυβερνήσεις. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς γονεῖς ποὺ ἔχουν παιδιὰ σὲ μικρὴ ἡλικία. Νὰ ὠθοῦν τὰ παιδιά τους – ὅσο κι ἂν εἶναι δύσκολο αὐτό – σὲ λελογισμένη χρήση τῆς ὀθόνης καὶ νὰ τὰ συνηθίζουν, πρῶτα μὲ τὸ δικό τους παράδειγμα, στὴ χρησιμοποίηση τοῦ ἔντυπου βιβλίου, τὸ ὁποῖο καλλιεργεῖ τὴν κριτικὴ σκέψη, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ὀθόνη ποὺ δημιουργεῖ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, παθητικοὺς δέκτες. Ἔχει πολὺ μεγάλη σημασία αὐτὸ γιὰ τὴν καλλιέργεια ἠθικῆς εὐθύνης καὶ τελικὰ πνευματικῆς ἐλευθερίας στὴ νέα γενιά.


Άξιοι!

 
Μετά τόν Ἑσπερινό (23.9.23) ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, προεχείρισε πνευματικούς τούς εὐλαβεστάτους Πρεσβυτέρους Δημήτριον Μπιλιανόν, Ἐφημέριον Τσουκαλεΐκων καί Γρηγόριον Κόρδαν, Ἐφημέριον Ἀκταίου.


Μεγαλειώδης ὁ ἑορτασμός γιά τήν τιμία Κάρα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν Πάτρα.

 


Συμπληρώθηκαν 59 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανακομιδή τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα ἀπό τήν Ρώμη, ὃπου εὑρίσκετο ἀπό τό ἒτος 1462.

Ἡ ὑποδοχή, τότε 26 Σεπτεμβρίου 1964, πραγματοποιήθηκε στήν Πλατεία Τριῶν Συμμάχων τῶν Πατρῶν, ὃπου χιλιάδες Πατρέων μέ ἐπικεφαλῆς τήν Ἐκκλησιαστική καί Πολιτική Ἡγεσία, ὑπεκλίθησαν ἐνώπιον τοῦ χαριτοβρύτου θησαυροῦ, τόν ὁποῖον παρέδωσε στά χέρια τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Πατρῶν Κωνσταντίνου, ὁ Καρδινάλιος Μπέα.

Οἰ ἐφετινοί ἑορτασμοί συνήγειραν χιλιάδες Πατρέων καί ἂλλων προσκυνητῶν καί πραγματοποιήθησαν μέ κάθε ἐκκλησιαστική κατάνυξη καί λαμπρότητα  στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Προσκεκλημένοι ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, συμμετεῖχαν, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, Κερκύρας, Παξῶν καί  Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος προέστη τῆς θείας Λειτουργίας καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ὁ Σισανίου καί Σιατίστης κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί ὁ Καστορίας κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος ἐχοροστάτησε στόν Ἑσπερινό καί ὡμίλησε δεόντως καί βεβαίως ὁ οἰκεῖος Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος στόν Ἑσπερινό στό κήρυγμά του κατ’ αρχήν ευχαρίστησε τον Ποιμενάρχη των Πατρών κ. Χρυσόστομο, για την πρόσκληση και, κυρίως για την διαχρονική ευγενή, φιλάδελφη και συνετή στάση του προς τους γείτονες Μητροπολίτες, την οποία γνωρίζει ο ίδιος από τότε που υπηρετούσε ως Ιερέας συνεργάτης του Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου. 

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος μίλησε για την αξία της κεφαλής του ανθρώπου, και για την αξία της τιμίας κάρας του αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, χρησιμοποιώντας και χωρία του Οσίου Σιλουανού που εορτάζει αυτή την ημέρα. 

Με αυτόν τον τρόπο τόνισε την Ορθόδοξη ανθρωπολογία, η οποία περιλαμβάνει την τήρηση το πέντε αισθήσεων, τον ευσεβή λογισμό και τέλος την χρίση της κεφαλής και όλου του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα, με το Οποίο γνωρίζει ο άνθρωπος τον Θεό. 

Σε αντίθεση με την κοσμική ανθρωπολογία που πρεσβεύει την ικανοποίηση των αισθήσεων, το ατομικό ανθρώπινο θέλημα και την αυτονομημένη λογική. 

Τέλος μίλησε για το έργο του αγίου Αποστόλου στην Πάτρα, για το ότι ακούει τις προσευχές του λαού και τις ευχές του Ποιμενάρχη των Πατρών.

Παρακάλεσε δε τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη τον Πατρών να εύχεται ώστε να εκπληρωθεί ο πόθος του αγίου Αποστόλου πού είναι να λάβουν όλοι οι άνθρωποι το Άγιο Πνεύμα και να γνωρίσουν τον Θεό.

Ὁ Σεβασμιώτατος Κερκύρας κ. Νεκτάριος στή Θεία Λειτουργία ,μεταξύ τῶν ἂλλων, ἐτόνισε: «Ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας τόν ὁποῖον σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ καί ἰδιαιτέρως ἡ Ἀποστολική πόλη καί Μητρόπολη τῶν Πατρῶν, ὑπῆρξε ἀναζητητής τῆς Ἀληθείας. Ὁ ἲδιος προβληματιζόταν γιά τήν ἀποστασία τοῦ Λαοῦ καί τήν ποικίλη ἁμαρτία πού εἶχε κατακλύσει τόν παλαιό Ἰσραήλ καί ἠθέλησε νά ἀναλάβῃ τήν ἱερά διακονία νά κηρύξῃ μετάνοια καί τήν Ἀλήθεια  στούς ἀνθρώπους».

Σέ ἂλλο σημεῖο ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε:

17/9/23

Κυριακή μετά την Ύψωση του Σταυρού


Τί εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ; Σταυρός εἶναι οἱ θλίψεις, ὁ πόνος, οἱ δοκιμασίες, ἡ ἀσθένεια, ἡ ἐγκατάλειψη ἡ ἀνθρώπινη, ἡ καταφρόνηση. Ἡ παντός εἴδους στέρηση εἶναι σταυρός. Σταυρός εἶναι καί ἡ ἄσκησις. Ὁ,τιδήποτε κάνουμε ἑκούσιο γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι σταυρός...

Ὁ Θεός θά μᾶς βοηθήσει, καί πάνω ἀπ᾿ ὅλα, ὁ Θεός θά μᾶς σώσει, ἄν ἔχουμε καρδιά πού συμπαθεῖ, ἄν ἔχουμε καρδιά πού συγχωρεῖ. Στόν ἀγῶνα πού πρέπει νά κάνουμε ἐναντίον τῶν παθῶν μας καί τῆς φιλαυτίας μας, σ᾿ αὐτόν τόνἀγῶνα χρειαζόμαστε τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Καί ὁ Θεός θά μᾶς δώσει τήν δύναμή Του, ἄν εἴμαστε ἄνθρωποι συγχωρήσεως, ἄν συγχωροῦμε, ἄν δέν μετροῦμε μέ τήν μεζούρα τό λάθοςτοῦ ἄλλου, ἄν μποροῦμε νά μεμφθοῦμε τόν ἑαυτό μας. 


(Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΥ-ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ: ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ

 


Το εργαστήρι του αγιογράφου

Ελάτε, μικροί και μεγάλοι, να γνωρίσουμε μαζί τα μυστικά των βυζαντινών αγιογράφων! Ελάτε να σχεδιάσουμε και να χρωματίσουμε ακολουθώντας ένα-ένα τα βήματά τους, εικόνες αγίων, κτήρια, δέντρα, βουνά, ζώα, λουλούδια, τοπία, με τον τρόπο τον βυζαντινό.

Ελάτε να γίνουμε αγιογράφοι χρησιμοποιώντας τα δικά μας απλά υλικά!

Ένα βιβλίο για μικρούς και μεγάλους μαθητές αγιογραφίας. Για παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς και για όποιον άλλον επιθυμεί να μάθει αυτήν την ευλογημένη τέχνη!


Συγγραφέας: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΥ-ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Εκδόσεις: ΕΑΡ

Σελίδες: 144

Κωδικός: 05-136

Τὰ παιδιὰ εὐάλωτα στὸν ψηφιακὸ κόσμο

 


«Ἀπροστάτευτα στὶς παγίδες τοῦ Διαδικτύου εἶναι τὰ Ἑλληνόπουλα. Ὁ ἕνας στοὺς τρεῖς ἐφήβους ἔχει δεχθεῖ διαδικτυακὴ παρενόχληση, ἐνῶ ὁ ἕνας στοὺς τέσσερις ἀποδέχεται αἰτήματα φιλίας ἀπὸ ἀγνώστους. Μάλιστα, ἡ εὐθύνη τῶν γονιῶν εἶναι μεγάλη, καθὼς οἱ ἑπτὰ στοὺς δέκα ἐφήβους μπαίνουν στὰ κοινωνικὰ δίκτυα ἀπὸ μικρὴ ἡλικία. Παράλληλα, πολλὰ παιδιὰ ἀπὸ φόβο ἢ ντροπὴ δὲν ἐνημερώνουν τοὺς γονεῖς τους ἐὰν τοὺς συμβεῖ κάτι ἄσχημο στὸ Διαδίκτυο – συνθήκη ποὺ τὰ καθιστᾶ εὐάλωτα σὲ κινδύνους.

Τὰ ἀνησυχητικὰ αὐτὰ εὑρήματα καταγράφονται σὲ ἔρευνα ποὺ πραγματοποίησε τὸ Ἑλληνικὸ Κέντρο Ἀσφαλοῦς Διαδικτύου τοῦ Ἱδρύματος Τεχνολογίας καὶ Ἔρευνας σὲ δεῖ­γμα 13.000 μαθητῶν 12-18 ἐτῶν, σὲ περίπου 500 σχολεῖα τῶν νομῶν Ἀττικῆς, Θεσσαλονίκης, Ἕβρου, Ἰωαννίνων, Ἡρακλείου καὶ Δωδεκανήσου. (…)

Στὸν ἀχανὴ ψηφιακὸ κόσμο παιδιὰ καὶ ἔφηβοι ἔρχονται καθημερινὰ ἀντιμέτωποι μὲ κινδύνους ποὺ ἀπειλοῦν τὴ σωματικὴ καὶ ψυχική τους ὑγεία, πολλὲς φορές ἐντελῶς ἀνυ­περάσπιστοι».

Τὰ παραπάνω στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἔχουν δημοσιευθεῖ στὴν «Καθημερινή», πρέπει ὄχι ἁπλῶς νὰ προβληματίσουν, ἀλλὰ νὰ ἐνεργοποιήσουν θετικὰ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς ἐκπαιδευτικούς, ὥστε νὰ ἀγρυπνοῦν μὲ σύνεση στὴ συμπεριφορὰ τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐφήβων ποὺ ἔχουν στὰ χέρια τους. Ἡ σωστὴ ἐνημέρωση γιὰ τοὺς κινδύνους τοῦ Διαδικτύου εἶναι κάτι πολὺ βασικὸ τόσο γιὰ τὰ παιδιά, ὅσο καὶ γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικούς. Ἐπιπλέον εἶναι ἀνάγκη νὰ προτείνουν στοὺς νεαροὺς βλαστοὺς ποικιλία θεμάτων μὲ μορφωτικὸ ἢ ψυχαγωγικὸ χαρακτήρα, τὰ ὁποῖα θὰ προσφέρουν ὠφέλιμη καὶ δημιουργικὴ ἀπασχόληση στὴν εὐαίσθητη ἡλικία τους, ἀποφεύγοντας τὶς ὀδυνηρὲς παγίδες τοῦ ψηφιακοῦ κόσμου, ποὺ ἀπειλοῦν καὶ τὴν ἠθικὴ ὑπόστασή τους.

Φωτοστιγμές από κατασκήνωση αγοριών δημοτικού 2023 (ΙI)

 10/9/23

Πατρών Χρυσόστομος: «Μη λησμονείτε Μικρά Ασία και Κωνσταντινούπολη…»

 


...Μή λησμονεῖτε, ἀδελφοί, τήν Μικρα Ἀσία, τήν Γῆ τῆς Ἰωνίας, τόν Πόντο, τήν Καππαδοκία, τίς ἁγιασμένες, τίς μαρτυρικές καί αἱματοποτισμένες γαῖες καί πατρίδες μας.

Μή λησμονεῖτε τήν Κωνσταντινούπολη, τό Πατριαρχεῖο μας, τούς φύλακες τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων τοῦ Γένους, τούς τε εἰς οὐρανούς μαρτυρικῶς μεταστάντας καί ἐκεῖ μετά ἀγίων καί ἀγγέλων ἀναπαυομένους, ἀλλά καί τούς σημερινούς φύλακας τῶν τόπων, τῆς ἱστορίας, τῆς τιμῆς καί τῶν Ἁγίων τῆς Ἑλληνορθοδοξίας καί συμπάσης τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐκεῖ καί εἰς αὐτούς ἀτενίζομε, γι' αὐτούς προσευχόμεθα καί ὀφείλομε εὐκαίρως ἀκαίρως νά ἐπισκεπτώμεθα γιά νά ἀναβαπτιζώμεθα....


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, 10.9.23

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΕΔΩ


Φωτοστιγμές από κατασκήνωση αγοριών δημοτικού 2023 (Ι)

 
9/9/23

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 


Παιδιά μου εὐλογημένα,

Μέ πόνο ψυχῆς βλέπομε τίς καταστροφές πού ἒγιναν στήν Πατρίδα μας ἀπό τίς φοβερές πλημμύρες καί εἴμαστε ὅλοι συγκλονισμένοι.

Συνεχίζομε Κλῆρος καί Λαός νά προσευχόμαστε μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας καί νά παρακαλοῦμε τόν Κύριό μας, ὣστε νά λυπηθῇ τόν Λαό Του.

Ἱκετεύομε τήν Παναγία μας, προκειμένου νά μεταφέρῃ τίς προσευχές ὅλων πρός τόν Κύριο καί νά γίνῃ ὁ Ὑιός καί Θεός Της καί πανοικτίρμων Δεσπότης, ἵλεως γιά ὅλους μας. Συνεχίστε ἀδελφοί μου, νά προσεύχεσθε, τώρα μάλιστα πού πλησιάζει ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, γιά νά προστατεύῃ τήν Πατρίδα μας ὁ Σταυρῷ προσηλωθείς καί Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν Κύριός μας μέ τήν χάρη Tου καί νά ἐνισχύῃ τούς πονεμένους πλημμυροπαθεῖς ἀδελφούς μας.

Παράλληλα, θά εἴμαστε κοντά στούς ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας αὐτές τίς δύσκολες στιγμές καί μέ ὅσα ἄλλα μέσα διαθέτομε.

Γιά τόν λόγο αὐτό, ὅλες αὐτες τίς ἡμέρες, στούς Ἱερούς Ναούς μας, θά συγκεντρώνονται εἴδη πρώτης ἀνάγκης, νερό καί τρόφιμα τά ὁποῖα ἀντέχουν ἐκτός ψυγείου καί τά ὁποῖα θά ἀποσταλοῦν ἄμεσα, σέ συνεργασία μέ τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Θεσσαλίας, στούς ἀδελφούς μας πού περνοῦν αὐτές τίς μεγάλες δυσκολίες, ἐξ αἰτίας τῶν καταστρεπτικῶν πλημμυρῶν.

Ἐπιπλέον σήμερα, θά περιαχθῇ δίσκος σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς καί τίς Ἱερές Μονές τῆς Μητροπόλεώς μας, ὑπέρ τῶν πλημμυροπαθῶν τῆς Θεσσαλίας.

Σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς ἱκετεύω ὅλους, νά δείξετε γιά μιά ἀκόμη φορά, σπλάγχνα οἰκτιρμῶν καί ἀγάπης πρός τούς πληγέντας καί νά εἶστε βέβαιοι ὅτι ὁ Κύριος ἑκατονταπλασίονα μισθόν θά ἀποδώσῃ, ἀπό τόν οὐρανό, γιά τόν καθ’ ἕνα σας.

Με αὐτές τίς σκέψεις καί τήν βεβαιότητα γιά τήν βοήθειά σας πρός τούς πλημμυροπαθεῖς ἀδελφούς


Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ, σᾶς εὐλογῶ καί σᾶς εὐχαριστῶ.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

6/9/23

Άνθρωπος στη θάλασσαααααα...

 


Ο Χριστός είπε: «Εγώ ήλθον ίνα ζωήν έχωσι και περισσόν έχωσιν» (Ιωάν. ι’, 10), δηλ. Εγώ ήλθα για να έχουν (τα λογικά μου πρόβατα) ζωή, και μάλιστα περίσσια ζωή.

Ο έμπρακτος σεβασμός για τη ζωή των συνανθρώπων μας δεν πρέπει να είναι μόνο η εν αγάπη αλληλεγγύη μας αλλά η καταπολέμηση της βίας, της αδικίας και της αδιαφορίας που υπονομεύουν την αξία της ζωής τους. 


O Αντώνης Καργιώτης, 36 χρονών, βρήκε φρικτό θάνατο το βράδυ της Τρίτης στο λιμάνι του Πειραιά, αφού τον έριξαν στη θάλασσα μέλη του πληρώματος του πλοίου Blue Horizon της Attica Group. 


ΑΓΚΥΡΑ ΕΛΠΙΔΑΣ 2023 - Φωτοστιγμές από κατασκήνωση αγοριών Γυμνασίου Λυκείου (Ι)

 

Η Δ.Ι.Σ. για τις νέες ταυτότητες

 Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με τις νέες αστυνομικές ταυτότητες, τις οποίες η υπεύθυνη Ελληνική Πολιτεία αποφάσισε να εκδώσει, δημοσιοποιεί τις κατωτέρω θέσεις Της, απευθυνόμενη προς τον ιερό Κλήρο και τον ευσεβή Λαό:

1. Η Ιερά Σύνοδος αντιλαμβάνεται την ανησυχία κάποιων χριστιανών, γι’ αυτό ζητά από όλους να έχουν εμπιστοσύνη στην Εκκλησία και τους υπεύθυνους Ποιμένες Της, οι οποίοι γρηγορούν για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη ζωή των πιστών.

2. Όσες απόψεις ή επιφυλάξεις αναπαράγονται από παραθρησκευτικές αντιλήψεις γύρω από τις αστυνομικές ταυτότητες των πολιτών δεν είναι αμιγώς ορθόδοξης προέλευσης.

3. Δεν είναι θεολογικώς ισχυρές οι θεωρίες ότι προσβάλλεται το δόγμα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού από τη μορφή και το περιεχόμενο της νέας αστυνομικής ταυτότητας, όπως αυτή ρυθμίζεται από τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις (2018, 2019, 2023).

Επίσης παραθρησκευτική αφετηρία έχει η χρήση φράσεων περί «ηλεκτρονικού φακελώματος» που επιβάλλει η «Νέα Τάξη Πραγμάτων» και η «παγκοσμιοποίηση», καθώς δεν στοχεύει στην προστασία των ατομικών ελευθεριών των πολιτών, αλλά υπονοεί ότι η Ελληνική Δημοκρατία, οι υπηρεσίες της και η εκάστοτε εκλεγμένη Κυβέρνηση είναι «όργανα του Αντιχρίστου».

4. Το 2019 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε τη νομιμότητα της Υπουργικής Αποφάσεως του 2018 για τη νέα αστυνομική ταυτότητα (αποφάσεις 2388/2019, 2389/2019). Αφ’ ενός απέρριψε τις νομικές διαφωνίες σχετικά με την προστασία της προσωπικότητας, της θρησκευτικής συνειδήσεως και των προσωπικών δεδομένων του πολίτη, αφ’ ετέρου ακύρωσε μερικώς την Υπουργική Απόφαση του 2018 ως προς μία διάταξή της, που προέβλεπε άμεση χρήση της ταυτότητας από τους πολίτες ως κάρτας υπηρεσιών ψηφιακής διακυβερνήσεως, καθώς αυτή η λειτουργία της δεν προβλεπόταν νομοθετικώς.

Έκτοτε η Πολιτεία συμμορφώθηκε και εξέδωσε δύο διορθωτικές Υπουργικές Αποφάσεις (2019, 2023).

Σε κάθε περίπτωση η κρίση για τη νομιμότητα της αστυνομικής ταυτότητας ανήκει στη δικαιοδοσία της δικαστικής εξουσίας της χώρας, που ήδη αποφάνθηκε, και αφορά ένα διοικητικής φύσεως ζήτημα των σχέσεων Κράτους και πολίτη.

5. Παρά ταύτα το θέμα μελετάται σε όλες τις προεκτάσεις του και θα παραπεμφθεί σε μελλοντική έκτακτη σύγκληση της Σεπτής Ιεραρχίας.


Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εορτή των Αγίων της Μικρασιατικής Καταστροφής

 


31/8/23

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ στην ΑΓΚΥΡΑ


Την Κυριακή 13 Αυγούστου 2023 ο Σεβ. Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ επισκέφθηκε την ΑΓΚΥΡΑ γεμίζοντας με χαρά και ευλογία τους 85 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και τα 15 στελέχη που βρίσκονταν στην κατασκήνωση.

Παρά το βεβαρυμμένο πρόγραμμά του τις ημέρες εκείνες παρακάθισε και στο γεύμα των κατασκηνωτών, άκουσε τα τραγούδια και τις κραυγές τους και έδωσε πατρικές, γεμάτες σοφία συμβουλές στα παιδιά για τη ζωή τους.

Η ΓΕΧΑ Πατρών εκφράζει για μία ακόμα φορά τις θερμές ευχαριστίες της προς τον Σεβ. Ποιμενάρχη μας για την επίσκεψή του στην κατασκήνωση καθώς και για την αγάπη με την οποία περιβάλλει τους κατασκηνωτές και τα στελέχη της.

 


30/8/23

Π. Ν. Τρεμπέλας, π. Βολουδάκης, «Ὀρθόδοξος Τύπος» - Σταύρος Μποζοβίτης

 


Π. Ν. Τρεμπέλας, π. Βολουδάκης, «Ὀρθόδοξος Τύπος»

Σταύρος Μποζοβίτης


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Ὁ ἐνδεδειγμένος χῶρος δημοσιεύσεως τοῦ κειμένου ποὺ ἀκολουθεῖ ἦταν ἡ ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος», καὶ ἐκεῖ πραγματικὰ ἐστάλη αὐτὸ πρὶν ἀπὸ 14 μῆνες (12.7.2022) ὡς ἀπάντηση σὲ ἐπικρίσεις κατὰ τοῦ Τρεμπέλα ἀπὸ τὸν π. Βασίλειο Βολουδάκη ποὺ εἶχαν δημοσιευτεῖ σ᾿ αὐτή. Ὅμως ἡ Ἐφημερίδα ἀρνήθηκε νὰ δημοσιεύσει τὸ κείμενο. Μάλιστα δὲν καταδέχτηκε νὰ δώσει ἐξήγηση γιὰ τοὺς λόγους τῆς ἀρνήσεώς της, παρὰ καὶ τὴ σχετικὴ τηλεφωνικὴ αἴτηση πρὸς τὸν διευθυντή της. Κατόπιν αὐτοῦ παρεκάλεσα τὸν κ. Λουδάρο νὰ φιλοξενήσει τὸ κείμενο στὸ ORTHODOXIA INFO, καὶ τὸν εὐχαριστῶ ὁλόψυχα γι᾿ αὐτό. Πρὸς διευκόλυνση τῶν ἀναγνωστῶν ποὺ τυχὸν θὰ ὑποβληθοῦν στὸν κόπο νὰ τὸ μελετήσουν, εἶναι  ἀπαραίτητο νὰ σημειωθοῦν κάποια στοιχεῖα:

Στὶς 11 Φεβρουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε στὴν Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἀπομαγνητοφωνημένο κείμενο ὁμιλίας τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη μὲ τὸν τίτλο: «Διατί θέλουν ἔγγαμον τὴν Παναγίαν;» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, ἀρ. φύλλου 2388).

Στὴν ὁμιλία του αὐτὴ ὁ π. Βασίλειος, ἀντικρούοντας τὸν ἰσχυρισμὸ τοῦ καθηγητοῦ Χρυσοστόμου Σταμούλη ὅτι ὁ Χριστός μας θὰ μποροῦ­σε νὰ γεννηθεῖ καὶ ἀπὸ ἔγγαμη γυναίκα, αἰφνιδίως στράφηκε κατὰ τῶν ἀειμνήστων καθηγητῶν Ἀνδρέα Θεοδώρου, Μέγα Φαράντου καὶ ἰδιαίτερα κατὰ τοῦ καθηγητοῦ Τρεμπέλα, λέγοντας μεταξὺ ἄλλων ἐπὶ λέξει καὶ τὰ ἑξῆς: «Ὁ μακαριστὸς Παναγιώτης Τρεμπέλας, ὁ Μέγας Φαράντος, καθηγητὴς Δογματικῆς, ἔχουν πέσει σὲ πολλὰ λάθη καὶ παραπέμπει ὁ ἕνας στὸν ἄλλον. Ὁ Μέγας Φαράντος παραπέμπει στὸν Παν­αγιώτη Τρεμπέλα, ὁ ὁποῖος λέει βλάσφημα πράγματα καὶ ἦταν εὐσεβέστατος ἄνθρωπος».

Προσθέτει δὲ ὁ π. Βασίλειος συγκαταβατικά: «Δὲν γνώριζαν οἱ ἄνθρωποι. Εἶχαν προσεγγίσει ἀκαδημαϊκά. Οἱ Ἱεράρχες μας ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον σὲ ὅλη τὴν περίοδο αὐτὴ δὲν εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ πιάσουν αὐτὰ τὰ λάθη τὰ μεγάλα».

Στὴ συκοφαντική του αὐτὴ ἐπίθεση κατὰ τοῦ Τρεμπέλα ἀπάντησα μὲ κείμενο ποὺ δημοσιεύτηκε στὴν Ἐφημερίδα στὶς 20 Μαρτίου 2022 μαζὶ μὲ μακροσκελὴ ἀνταπάντηση τοῦ π. Βασιλείου.

(https://orthodoxostypos.gr/θεολογικοσ-διαλογοσ/)

Στὴν ἀνταπάντησή του ὁ π. Βασίλειος ἐπιτέθηκε μὲ ἀπίστευτη δριμύτητα κατὰ τοῦ Τρεμπέλα. Ἔτσι ἄρχισε νὰ συντάσσεται τὸ παρὸν κείμενο πρὸς ἀναίρεση τῶν νέων συκοφαντιῶν. Στὸ μεταξὺ ἀπέστειλα ἐπιστολὴ στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο», μὲ τὴν ὁποία ἔθετα στὸν π. Βασίλειο δύο ἐρωτήματα, μὲ τὴν ἀμυδρὴ ἐλπίδα ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ βοηθηθεῖ νὰ κατανοήσει δυὸ κραυγαλέα λάθη του καὶ μὲ μία αἴτηση συγγνώμης νὰ θέσει τέλος στὴν ἀντιπαράθεση. Ἀντ᾿ αὐτοῦ δέχθηκα νέα ἐπίπληξη, συνοδευόμενη ἀπὸ εἰρωνικὲς ἐκφράσεις.

(https://orthodoxostypos.gr/θεολογικοσ-διαλογοσ-2/)

Στὸ ἀποκορύφωμα, ὅταν ἀπεστάλη ἡ ἀπάντηση στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο», συνάντησε ἄρνηση δημοσιεύσεως. Ἔτσι – ὅπως τονίστηκε στὴν ἀρχὴ τοῦ παρόντος σημειώματος – προέκυψε ἡ δημοσίευσή του ἐδῶ μὲ ἐλάχιστες, κυρίως ὀρθογραφικές, διορθώσεις ὡς χρέος ἱερὸ στὴ μνήμη τοῦ Καθηγητοῦ Παναγιώτου Τρεμπέλα, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ θεολόγου ποὺ ἀναλώθηκε ὐπηρετώντας τὴν Ὀρθοδοξία μας, ὁ ὁποῖος ὅμως πολεμήθηκε, συκοφαντήθηκε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ συκοφαντεῖται ἀδίκως μέχρι καὶ σήμερα.

Πιθανὸν κάποιους τὸ παρὸν κείμενο νὰ τοὺς στενοχωρήσει.

Ὅμως τὸ χρέος πρὸς τοὺς νεκρούς, ποὺ πιὰ ἀδυνατοῦν νὰ ἀπαντήσουν, βαραίνει πολύ).


Ὁ Τρεμπέλας συκοφαντούμενος Γ΄

Κατασκήνωση φοιτητών Χ.Φ.Δ. 2023 - Φωτοστιγμές