31/8/20

π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος: ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! Η ΜΑΣΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΗ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ!

 Αγιορείτης μοναχός MD Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής για τη μάσκα στους  Ναούς - ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Α. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Εἰρηναῖος, ἐπίσκοπος ἐγνωσμένου ἤθους καὶ κύρους, ποὺ ἀπολαμβάνει μεγάλου σεβασμοῦ καὶ τιμῆς στὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν, σὲ ὁμιλία του στὸν πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀποστ. Τίτου Ἡρακλείου στὶς 25.8.20 προέτρεψε τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ χρησιμοποιοῦν τὴ μάσκα μέσα στοὺς Ἱ. Ναοὺς διότι, δὲν εἶναι δυνατὸν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας νὰ ὑπάρξει διασπορὰ τοῦ ἰοῦ, διότι δὲν εἶναι οἱ Ναοὶ μας ἑστίες μολύνσεως καὶ μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ. Μάλιστα σὲ δήλωσή του σὲ τοπικὸ τηλεοπτικὸ σταθμὸ μετὰ τὴ Θ. Λ. ἐπέμεινε στὴν προτροπὴ του δηλώνοντας: «εἴμαστε ἐλεύθεροι στὴν Ἐκκλησία, δὲν εἴμαστε σκλαβωμένοι. Τουλάχιστον μέσα στὸ ναὸ νὰ μὴ φοροῦμε. Ἔξω ἀπὸ τὸ ναό, ἐντάξει»[1].

Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, τά κρατικά καὶ παρακρατικά στελέχη καὶ ἡ μισθωμένη ἀργυρώνητη δημοσιογραφία ὅρμησαν ἐναντίον του[2], διότι τόλμησε νὰ διαφοροποιηθεῖ καὶ νὰ χαρακτηρίσει οὐσιαστικὰ ὡς fake news τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι μολυνόμαστε μέσα στὴν Ἐκκλησία κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἱ. Ἀκολουθιῶν. 

Ἄς προσπαθήσουμε λοιπὸν νὰ συμβάλουμε καὶ ἐμεῖς στὸ δημόσιο προβληματισμό, ἂν πράγματι ὑπάρχει κίνδυνος μολύνσεως τῶν πιστῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁπότε ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἀπαραίτητη ἢ ἂν ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτὸς εἶναι ἐπιστημονικὰ ἀναπόδεικτος καὶ ὡς ἐκ τούτου ψευδὴς.

Ὅπως εἶναι γνωστὸ, ἡ βάση κάθε ἐπιστημονικῆς ἔρευνας καὶ ἐργασίας συνίσταται στὸ τρίπτυχο παρατήρηση - ὑπόθεση - πείραμα. Στὴν προκειμένη περίπτωση: i) παρατηρήθηκε καὶ καταγράφηκε ὅτι ἡ ὕπαρξις τῆς νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τῆς διασπορᾶς της στὴν κοινότητα εἶναι γεγονὸς,  ii) γιὰ νὰ κατανοηθεῖ δε ὁ μηχανισμὸς τῆς διασπορᾶς καὶ οἱ ἑστίες μεταδόσεως διατυπώνεται μία θεωρία (ὑπόθεση) ἡ ὁποία βασίζεται στὰ μέχρι τώρα δεδομένα καὶ τέλος, iii) γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ θεωρία ὡς πρὸς τὶς ἑστίες μετάδοσης διεξάγεται ἀνάλογο πείραμα. Ἂν ἡ διατυπωθεῖσα ὑπόθεση εὐσταθεῖ θὰ τὴν ἐπιβεβαιώσουν τὰ ἀποτελέσματα τοῦ πειραματικοῦ ἐλέγχου. Ἂν τὸ πείραμα δὲν ἐπιβεβαιώσει τὴ θεωρία, ἡ θεωρία αὐτομάτως καταπίπτει καὶ –ἂν εἴμαστε σοβαροὶ– δὲν δικαιολογούμαστε πλέον νὰ τὴν ὑποστηρίζουμε. Ὀφείλουμε, τότε, νὰ ἀναζητήσουμε ποιὲς παράμετροι δὲν ἀξιολογήθηκαν σωστὰ ἢ δὲν ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν κατὰ τὴ διατύπωση τῆς ὑποθέσεως-θεωρίας.

 

Β. Στὸ καθοριστικὸ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα καὶ τὴν κοινωνία ἐρώτημα ἂν οἱ Ναοὶ εἶναι ἑστίες μολύνσεως καὶ διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ καὶ ἂν ὑπάρχει περίπτωση νὰ μολυνθεῖ ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ ἕνας πιστός, ὁ ὁποῖος συμμετέχει σὲ Θ. Λειτουργία στὴ χώρα μας δίνονται δύο, κυρίως, ἀπαντήσεις:

1. Ἡ πρώτη ἀπάντηση εἶναι ἡ ἐπίσημη, ἡ “κρατικὴ” (τὴν ὁποία ὑποστηρίζουν πολλοὶ ἐκ τῶν εἰδικῶν, σχεδὸν ὁμόφωνα οἱ δημοσιογράφοι καὶ ὁρισμένοι κληρικοί): «Ναί, μπορεῖ νὰ μολυνθεῖ ὁ πιστός! Διότι στὴ Θ. Λειτουργία ὑπάρχει συνωστισμὸς λαοῦ καὶ ἀφοῦ στὸ συνωστισμὸ προκαλεῖται διασπορά, ὁ λαὸς ποὺ παρίσταται μολύνεται. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο καλῶς ἀπαγορεύτηκαν οἱ Θ. Λειτουργίες καὶ καλῶς ἔκλεισαν οἱ Ναοί, γιὰ νὰ προστατευτεῖ ἡ δημόσια ὑγεία. Ἐὰν δὲν λαμβάνονταν αὐτὰ τὰ μέτρα θὰ θρηνούσαμε χιλιάδες νεκροὺς ὅπως στὴν Ἰταλία! Καὶ τώρα καλῶς ἐπιβάλλεται ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση μάσκας μέσα στὸ Ναό!  Εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητη!».

2. Τὴ δεύτερη ἄποψη διατυπώνουν πολλοὶ ἐκ τῶν πιστῶν Χριστιανῶν καὶ σημαντικῶν κληρικῶν καὶ θεολόγων: «Ὄχι, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μολυνθεῖ ὁ πιστὸς μέσα στὸ Ναὸ κατὰ τὴ συμμετοχή του στὴ Θ. Λειτουργία καὶ συνεπῶς κακῶς ἀπαγορεύτηκε ἡ Θ. Λειτουργία καὶ κακῶς ἔκλεισαν οἱ Ναοὶ καὶ ἀσφαλῶς εἶναι ἐντελῶς περιττὴ ἐντός τοῦ Ναοῦ ἡ χρήση μάσκας».

Μητροπολίτης Κονίτσης κ.κ. ΑΝΔΡΕΑΣ: Ὁ Ἕλληνας ΥΠΕΞ κ. Δένδιας ἄς μή παρασυρθῇ ἀπό χαμόγελα καί ἁπλόχερες ὑποσχέσεις τῆς Ἀλβανίας κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του.

 Μητροπολίτης Κονίτσης Ανδρέας : Κύριοι, ξυπνήστε ! Η Χώρα και η Βόρειος  Ήπειρος κινδυνεύουν τα έσχατα. | ΑΒΕΡΩΦ

«Δημοσιεύθηκε στόν ἡμερήσιο Ἀθηναϊκό Τύπο ἡ πληροφορία, ὅτι τήν προσεχῆ ἑβδομάδα ὁ Ἕλληνας Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας θά ἐπισκεφθῇ τά Τίρανα, ὅπου θά ἔχῃ συζητήσεις μέ τόν Ἀλβανό Πρωθυπουργό Ἔντι Ράμα.

Ὁ διάλογος μεταξύ τῶν δύο Χωρῶν (Ἑλλάδος - Ἀλβανίας) εἶναι κατ’ ἀρχήν εὐπρόσδεκτος. Μᾶς προκάλεσε, ὅμως, κάποια ἀνησυχία ἡ πληροφορία, ὅτι οἱ δύο πλευρές ἀποφάσισαν νά συνεχίσουν τίς διαπραγματεύσεις, στό πλαίσιο τῶν ὁποίων, μεταξύ τῶν θεμάτων πού θα συζητηθοῦν, θά εἶναι ἡ ὁριστικοποίηση τῶν λεπτομερειῶν σχετικά μέ τήν συμφωνία ὁριοθετήσεως τῶν ὑδάτων καί τόν καθορισμό τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης (Α.Ο.Ζ.) μεταξύ τῶν δύο χωρῶν. Στήν συνέχεια γίνεται λόγος γιά τήν de jure κατάργηση τοῦ νόμου περί ἐμπολέμου καταστάσεως, καθώς καί διάφορα ἄλλα ζητήματα, ἐνῷ τελευταία εἶναι ἡ βελτίωση τῆς καταστάσεως τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας στήν Ἀλβανία, ὅπως καί τά … δικαιώματα τῶν Ἀλβανῶν μεταναστῶν στήν Ἑλλάδα!

Ὅμως, κατά τήν γνώμη μας, τό πρῶτο θέμα πού θά πρέπῃ νά συζητηθῇ εἶναι τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν, τά ὁποῖα - ὅπως ὅλοι γνωρίζουν - ὁ Ράμα ὄχι μόνο δέν σέβεται, ἀλλά ἀσύστολα καί ἀδίστακτα καταπατεῖ. Διότι, ἐάν ὑποθέσουμε ὅτι ἐπιτυγχάνεται ἡ ὁριοθέτηση τῶν ὑδάτων καί τῆς Α.Ο.Ζ., ἀλλά ἡ Ἀλβανία δέν ἀλλάξῃ τακτική ἔναντι τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ποιό θά εἶναι τό ὄφελος;

Γι’ αὐτό μᾶς φαίνεται παράξενη ἕως ὕποπτη ἡ χαρά τῶν ἀλβανικῶν Μ.Μ.Ε., ἀφοῦ λέγεται ὅτι ἡ «Ἑλληνική ἐπιθετική διπλωματία στήν περιοχή θά ἀποφέρῃ τά σχετικά «δῶρα» γιά τήν Ἀλβανία». Ἄραγε ποιά «δῶρα» ὀνειρεύονται οἱ γείτονες;

Εἶναι κατανοητό, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει νά ἀντιμετωπίσῃ τήν Τουρκία καί τό φιλοπολεμικό της μένος, γι’ αὐτό ἴσως προσπαθεῖ νά ἐπιλύσῃ διάφορα προβλήματα μέ ἄλλες γειτονικές χῶρες, ὅπως ἡ Ἀλβανία. Αὐτό, ὅμως, ἐπ’ οὐδενί λόγῳ πρέπει νά γίνῃ εἰς βάρος τῶν ἀδελφῶν Βορειοηπειρωτῶν. Κι’ ὅπως τονίζαμε σέ πρόσφατες δηλώσεις μας, ἐάν ἡ Ἀλβανία συνεχίσῃ νά παραβιάζῃ τά δικαιώματα τῶν ἐκεῖσε Ἑλλήνων, δέν πρέπει μέ κανένα τρόπο νά γίνῃ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ὁ Ἕλληνας ΥΠΕΞ κ. Δένδιας ἄς μή παρασυρθῇ ἀπό χαμόγελα καί ἁπλόχερες ὑποσχέσεις τῆς γείτονος. Κατά τό κοινῶς λεγόμενο, ἄν χρειασθῇ «νά πατήσῃ πόδι». Μόνο αὐτή τήν γλῶσσα καταλαβαίνουν οἱ Ἀλβανοί. Ἄς μείνῃ σταθερός καί ἀνυποοχώρητος. Ἄς προσέξῃ δέ καί τό ζήτημα τῶν ἐγκληματιῶν «Τσάμηδων», τούς ὁποίους ὑπογείως παρακινεῖ ἡ Ἀλβανία σέ παράλογες καί ἀνιστόρητες διεκδικήσεις εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Τέλος, στήν Ἑλλάδα δέν ὑπάρχει «ἀλβανική μειονότητα». Σέ ὅσους δέν ἀρέσει ἐδῶ, ἄς ἐπιστρέψουν στήν πατρίδα τους. Διαφορετικά, ὑπάρχει φόβος νά δημιουργηθῇ πρόβλημα ἐκ τοῦ μηδενός. “Οἱ καιροί οὐ μενετοί”».  

31.8.2020

29/8/20

Ο Αχαιός Ιερέας που έφυγε για τη Ζάμπια

 

Θέλει κότσια και βαθιά πίστη. Ο παπα-Αντώνης Γιαχαλής, μέχρι πρότινος εφημέριος του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ισώματος, άφησε πίσω του τα πάντα για να περπατήσει στο ιεραποστολικό στρατό του π. Χαρίτωνος Πνευματικάκη.

Στη Ζάμπια βρίσκεται πλέον η χάρη του. Στην καρδιά της Αφρικής, για να δώσει πρόσθετο νόημα στην χριστιανορθόδοξη ζωή του. Να περιστοιχίζεται από παιδάκια, να λειτουργεί και να διδάσκει το λόγο του θεού. Πίσω του άφησε οικογένεια, φίλους, τον σύλλογο πολυτέκνων του οποίου έχει διατελέσει γενικός γραμματέας και τα χωράφια του, που καλλιεργούσε με μεράκι και γευόταν τους καρπούς των κόπων του. Αφησε πίσω του τις ιερατικές υποχρεώσεις ενός χωριού, πήρε το ράσο και το καλυμμαύκι του και βρίσκεται ήδη εκεί που τον πρόσταξε η καρδιά του.

Στη Ζάμπια ο παπά Αντώνης ταξίδεψε μαζί με την έγκριση και την ευχή του Σεβ. Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομου και με τη συμβολή του Συλλόγου Εξωτερικής Ιεραποστολής «ο Πρωτόκλητος» του οποίου πρόεδρος είναι ο κ. Νίκος Σίμος.

Τα νέα που στέλνει από την Αφρικανική χώρα ο παπά Αντώνης δικαιώνουν την απόφασή του, γιατί εκεί αποκτά πληρότητα ο θεάρεστος ρόλος ενός ιεραποστόλου. Ταυτόχρονα τιμά την ιεραποστολική παράδοση της Πάτρας και κάνει υπερήφανη την τοπική εκκλησία.

ΠΗΓΗ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Κοίταξε να διορθώσεις τον εαυτό σου... όχι τους άλλους

 Ερωτήσεις στην κατασκήνωση #2 (2019)

 
9/8/20

Ο πρώτος εορτασμός του Αγίου Καλλινίκου Εδέσσης


Έξι εβδομάδες μετά την αγιοκατάταξη (23.06.2020) από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο του μακαριστού Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας (1967-1984) κυρού Καλλινίκου (Πούλου), η Εκκλησία μας εόρτασε για πρώτη φορά τη μνήμη του, η οποία ορίσθηκε να τιμάται την 8η Αυγούστου εκάστου έτους.

Τῇ ὀγδόῃ Αὑγούστου, 
μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν, 
Καλλινίκου Ἐπισκόπου Ἐδέσσης. 

Τῆς Ἐδέσσης ποιμένα, Ἀρχιθύτην πανεύφημον, καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἁπάσης, τὸ λαμπρὸν σεμνολόγημα, Καλλίνικον τιμήσωμεν πιστοί, τοῦ κλήρου καὶ λαοῦ τὸν ποδηγόν, ὡς πρεσβεύοντα ἀπαύστως ὑπὲρ αὐτῶν, τῶν ἐκβοώντων πάντοτε. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἀναδείξαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Μητρ. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ WARE: Ο υπολογιστής σου δεν πρόκειται ποτέ να σε αγαπήσει!

 Take A Break From Facebook? 50 Things To Do Without Internet Or TV

Η εποχή μας, είναι μία εποχή που κυριαρχείται όλο και πιο πολύ από τις μηχανές. Η χρήση της τεχνολογία είναι καλή και ευλογημένη, όμως δυστυχώς πολλοί άνθρωποι είναι τόσο απασχολημένοι «μιλώντας» στους υπολογιστές τους, ώστε έχουν όλο και λιγότερο χρόνο να συζητήσουν μεταξύ τους.

Αντιμέτωποι με μία τέτοια απανθρωποποιητική τάση, υφίσταται για μας, ως ορθοδόξους και ως χριστιανούς, μία επείγουσα ανάγκη να διακηρύξουμε την υπέρτατη σημασία των άμεσων σχέσεων, πρόσωπο με πρόσωπο.

Είμαι ουσιαστικά πρόσωπο όταν συναντώ τους άλλους, όταν εισέρχομαι σε διάλογο μαζί τους, όταν τους κοιτάω στα μάτια και τους επιτρέπω να κοιτάξουν τα δικά μου.

Με άλλα λόγια, σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι ζωτικής σημασίας η απόδοση έμφασης στην αξία της φιλίας και της προσωπικής αγάπης. Μόνο τα πρόσωπα είναι ικανά για αγάπη: μπορεί να αγαπάς τον υπολογιστή σου, αλλά ο υπολογιστής σου δεν σε αγαπά. 

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ώστε τα πρόσωπα, με την εκπληκτική ικανότητά τους για αμοιβαία στοργή και αγάπη, να επισκιαστούν και να καταποθούν από τις μηχανές.


από το βιβλίο: Η Ορθόδοξη Θεολογία στον 21ο αιώνα

εκδ. : ΙΝΔΙΚΤΟΣ

Ιερά Σύνοδος: Οδηγίες για Λιτανείες χωρίς συνωστισμό

 Κορωνοϊός - Άγιο Όρος: Αλλιώτικη φέτος η λιτανεία της εικόνας ...

Κατόπιν ερωτημάτων πολλών πιστών περί των ισχυουσών συστάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου σχετικώς προς την τέλεση των λιτανειών κατά την προσεχή περίοδο πληροφορούμε ότι η Ιερά Σύνοδος προσφάτως εξέδωσε το Εγκύκλιο Σημείωμα υπ’ αριθ. 3499/1445/28.7.2020, διά του οποίου υπενθύμισε τις σχετικές αποφάσεις Της ως προς την ακριβή και συνεπή τήρηση των προβλεπομένων μέτρων προφυλάξεως για την προστασία της δημόσιας υγείας στους Ιερούς Ναούς, με την προτροπή προς όλους τους Κληρικούς, τους Μοναχούς και τις Μοναχές και τα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και Ηγουμενοσυμβουλίων, για την πιστή και μετά προσοχής τήρησή τους, όπου περιέχεται και η σύσταση: «Η τέλεσις Λιτανειών θα πραγματοποιήται μετά μεγάλης προσοχής, άνευ συνωστισμού του συμμετέχοντος πιστού λαού, και εάν ή δυνατόν, εν συντομία, συμφώνως τη ποιμαντική κρίσει του οικείου Ποιμενάρχου».

Η εν λόγω σύσταση περί τηρήσεως αποστάσεων και αποφυγής συνωστισμού τελεί σε συμφωνία με το ισχύον κατά τον χρόνο εκδόσεώς της νομοθετικό πλαίσιο για τις συγκεντρώσεις σε εξωτερικούς χώρους, υπό την επιφύλαξη τυχόν μεταβολής του εκ μέρους της Πολιτείας κατά τις επιστημονικές εισηγήσεις και αναλόγως της πορείας της επιδημίας του κορωνοϊού covid-19.

Το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου υπενθυμίζει την από 04.08.2020 δήλωση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, η οποία έχει ως ακολούθως: «Η Εκκλησία μας, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της πανδημίας, στάθηκε, όπως ακριβώς όφειλε, με όλες της τις δυνάμεις, στο πλευρό της υπεύθυνης ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της εθνικής δοκιμασίας. Ενωμένοι, και πάντα στο πλαίσιο της αγαστής συμπόρευσης που, ιστορικά και διαχρονικά, χαρακτηρίζει τη σχέση των δύο κορυφαίων θεσμών του έθνους μας, πετύχαμε πολλά. Η Ελλάδα μας έγινε επαινετό παράδειγμα σε ολόκληρη την Οικουμένη, γιατί όλοι μαζί, με αίσθηση πατριωτικού καθήκοντος, ακούσαμε τους ειδικούς και προστατεύσαμε το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής και υγείας, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Χωρίς άλλωστε τους ανθρώπους ούτε Πολιτεία υπάρχει ούτε Εκκλησία. Και η αποστολή της Εκκλησίας δεν είναι άλλη από το να διακονεί τον άνθρωπο θυσιαστικά και στον απόλυτο βαθμό, με ασύνορη αγάπη για το πρόσωπό του και για την ύπαρξή του. Σήμερα, που ο κίνδυνος της πανδημίας φαίνεται να απειλεί εκ νέου τη χώρα μας, η Εκκλησία μας, και πάλι, οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και αυτό θα πράξει. Όπως άλλωστε και ο πιστός λαός μας, που, πειθαρχημένα και συνετά, ακολούθησε και ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων υγειονομικών αρχών. Για το κοινό καλό. Για να αποτελέσει σύντομα η πανδημία, με τη βοήθεια του Θεού και με την κομβική συμβολή της επιστήμης, έναν εφιάλτη που πέρασε ανεπιστρεπτί, με το μικρότερο δυνατό κόστος για την πατρίδα μας και για τον λαό μας».

Η Εκκλησία της Ελλάδος συνεχίζει να τηρεί την ίδια υπεύθυνη θέση έναντι του ιερού Κλήρου και του πιστού Λαού Της, ενδιαφερόμενη τόσο για την υγεία και την ζωή των ανθρώπων, όσο και για την εξασφάλιση της ακωλύτου τελέσεως της Θείας Λατρείας.

7/8/20

Ἐγκώμια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Γηροκομητίσσης Πατρῶν-Ἀνακοίνωσις

 

Tήν Κυριακή 9 Αὐγούστου 2020 καί ὥρα 7:00 τό ἀπόγευμα στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Γηροκομητίσσης Πατρῶν, θά ψαλοῦν τά Ἐγκώμια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Στήν Ἱερά Ἀκολουθία, θά χοροστατήσῃ καί θά ὁμιλήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.

Τά Ἐγκώμια τῆς Παναγίας άλλονται κάθε χρόνο στήν ὡς ἄνω Ἱερά Μονή καί εἶναι ποίημα τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Πατρῶν Διονυσίου, ἀπό τό ἔτος 1541 .


6/8/20

Εόρτασε το εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Κυρίου στην κατασκήνωση


Στην Άγκυρα σήμερα, αγαπητοί φίλοι, όπου εόρταζε το εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Τη θεία Λειτουργία τέλεσε ο παν. αρχιμ. π. Σωτήριος Τσάφος ενώ το θείο λόγο κήρυξε ο θεολόγος κ. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στη Μεταμόρφωση του Χριστού αλλά και στις προϋποθέσεις για τη μεταμόρφωση της ζωής μας.

Στο τέλος ευχήθηκε από καρδιάς στο εορτάζοντα π. Σωτήριο που τόσα πολλά έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει στο πνευματικό έργο της κατασκήνωσης και της εκκλησίας γενικότερα.

Η ΓΕΧΑ Πατρών εύχεται ολοψύχως στον εορτάζοντα σεβ. π. Σωτήριο να συνεχίζει να είναι "επί των επάλξεων" για πολλά χρόνια ακόμα, να μας νουθετεί και να μας καθοδηγεί "εν σοφία" και να τον γεμίζει ο μεταμορφωθείς Κύριος με δύναμη και θεία πνοή ώστε να ξεκουράζει πνευματικά όλους όσους προστρέχουν κοντά του.

4/8/20

Γιορτάζει το εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως στην ΑΓΚΥΡΑ
Οι κασέτες της ΣΦΕΒΑ σε ψηφιακή μορφή

Κ20 - Εις Μνημόσυνον

Οι 21 από τις 22 κασέτες ήχου που εξέδωσε η Σ.Φ.Ε.Β.Α. από το 1982 έως το 1999 ψηφιοποιημένες (μαζί με τα εξώφυλλά τους) βρίσκονται διαθέσιμες για αποθήκευση στον ηλεκτρονική υπολογιστή σας στη διεύθυνση 

https://www.dropbox.com/sh/syikvlhgnrnbdsl/AACeJJXRj40aUWKuE0FuEbKDa?dl=0

Ακούγοντάς τες θα ζήσετε τον αγώνα και την αγωνία του αειμνήστου Μητροπολίτου Κονίτσης κυρού ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ για τα δίκαια των Βορειοηπειρωτών σε καιρούς δύσκολους και αφιλόξενους. 

Θα αφουγκραστείτε το δράμα που εκείνοι βίωναν αλλά και θα καταλάβετε πόσο δικαιώθηκε ο Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ που ανάλωσε τη ζωή του προσπαθώντας να αφυπνήσει συνειδήσεις και να εμπνεύσει νεανικές καρδιές στον εθνικό αγώνα.

Άλλωστε οι μνήμες είναι ακόμα ζωντανές... γιατί ο σύγχρονος αγώνας για τη Β. Ήπειρο δεν τελείωσε με τον ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ. Με τον ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ άρχισε...


Μητροπολίτης Κονίτσης: ''Ο Ράμα μηχανεύεται πολλούς τρόπους για να εξοντώσει τον Ελληνισμό της Β. Ηπείρου''

konitsis rama

«Ο ανθελληνισμός του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα για μια ακόμη φορά «εθαυματούργησε»!!

Όπως έγραψε η έγκυρη και μεγάλης κυκλοφορίας ημερήσια Γιαννιώτικη εφημερίδα «ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» (Σάββατο – Κυριακή 1-2 Αυγούστου 2020) «ακόμη πιο βαθειά βάζει «πόδι» στην Αλβανία η Τουρκία, η οποία επιχειρεί με κάθε τρόπο να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της γείτονος και κυρίως τον φιλοτουρκισμό που επιδεικνύει ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα». Ο «Π.Λ.» προσθέτει ακόμη ότι «ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είναι προφανές, ότι χρησιμοποιεί την Αλβανία ως «μοχλό πίεσης» κατά της Ελλάδος και αυτό αποδεικνύεται από την τελευταία «γενναιοδωρία» του να δωρίσει εξοπλισμό και στολές για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών της Αλβανίας συνολικής αξίας 1,5 εκ. Ευρώ, ενώ έχουν προηγηθεί δωρεές πολεμικού υλικού κ.α.».

Αποκαλυπτική των τουρκικών, αλλά και των αλβανικών σχεδίων είναι αναφορά Αλβανίδος βουλευτού, «ότι από το 1988 έχουν ψηφισθεί από την Αλβανική Βουλή 26 στρατιωτικές συμφωνίες και πρωτόκολλα με την Τουρκία»! (η υπογράμμιση, δική μου).

Και όλα αυτά, ενώ κατρακυλά συνεχώς η οικονομία της Τουρκίας, γεγονός που δημιουργεί πανικό.

Όλες αυτές οι κινήσεις του Έντι Ράμα σε ένα μονάχα αποβλέπουν.

Σ’ αυτό που κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει, δηλαδή στην πίεση προς τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό και, τελικώς, στην εξόντωσή του.

Η κατάσταση στον προαιωνίως Ελληνικό χώρο της Βορείου Ηπείρου έχει γίνει αυτόχρημα εκρηκτική.

Ο Ράμα μηχανεύεται πολλούς τρόπους για να εξοντώση τον εκεί Ελληνισμό.

Και παρ’ όλα όσα του καταλογίζουν οι πολιτικοί αντίπαλοί του, αυτός, έχοντας τις πλάτες της Τουρκίας, δεν λογαριάζει κανένα και τίποτε.

Είναι δε εξοργιστικό το γεγονός να θέλη η Ελλάδα την εισδοχή της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση!!!

Εάν, ο μη γένοιτο, συμβή κάτι τέτοιο, τότε – και το λέγω με βαθύτατη θλίψη – θα τεθή ταφόπλακα στο εθνικό Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα.

Ας μη λησμονούμε, ότι το Βορειοηπειρωτικό το ανέστησε από την αφάνειά του και το έκανε Πανελλήνιο και Παγκόσμιο θέμα, ο μεγάλος και άγιος όντως Ιεράρχης και άμεσος Προκάτοχός μου, αοίδιμος Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κυρός Σεβαστιανός.

Δέχθηκε, τότε, ύβρεις, συκοφαντίες, ακόμη και απειλές για την ζωή του. Όμως με την δύναμη του Χριστού και τις Πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου δεν κάμφθηκε, δεν ελύγισε.

Και, στο τέλος, όταν έπεσαν τα ηλεκτροφόρα συρματοπλέγματα και είδαν όλοι την αθλιότητα στην οποία είχε καταδικάσει Βορειοηπειρώτες και Αλβανούς το απάνθρωπο καθεστώς των Χότζα – Αλία, είπαν όλοι εν ενί στόματι: «ο Σεβαστιανός δικαιώθηκε».

Κάνω έκκληση θερμότατη προς την Κυβέρνηση και τον πολιτικό κόσμο της Χώρας μας: - Προσέξτε την Βόρειο Ήπειρο.

Προσεύχομαι να μας φωτίση όλους ο Χριστός να πράξουμε το Χρέος μας στους αδικημένους και πονεμένους Βορειοηπειρώτες αδελφούς μας, προτού να είναι αργά».

2/8/20

Μαρία Καράμπελα: Κοσμούσε την κοινωνία

Μαρία Καράμπελα: Κοσμούσε την κοινωνία

Μία αξιόλογη γυναίκα που αποτελούσε στολίδι για την τοπική κοινωνία απεβίωσε. Πρόκειται για την πρεσβυτέρα Μαρία χήρα ιερέως Νικολάου Καράμπελα η οποία απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών.


Είχε υποστεί βαρύτατο εγκεφαλικό τον περασμένο Μάρτιο και από τότε νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι που κατέληξε.

Η εκλιπούσα αποτέλεσε παράδειγμα συζύγου, πρεσβυτέρας, μητέρας και γιαγιάς καθώς ανέθρεψε 14 παιδιά και κράτησε στην αγκαλιά της 16 εγγόνια. Υπήρξε μία ευγενική ψυχή με πλούσιο ψυχικό κόσμο και βαθειά και καθαρή πίστη στον Θεό τον οποίο υπηρέτησε ως πρεσβυτέρα αλλά και με τον γενικότερο τρόπο της ζωής της.

Αποτελούσε παράδειγμα άξιας μητέρας. Παρ' ότι έμεινε χήρα για αρκετά χρόνια αγωνίστηκε και μεγάλωσε τα παιδιά της με αξίες και εκκλησιαστικές αρχές. Έτσι παρέδωσε στην κοινωνία επιστήμονες και άξιους οικογενειάρχες. Μα πάνω απ' όλα αυτό που την ενδιέφερε και για το οποίο εργάστηκε με πάθος και αφοσίωση ήταν τα παιδιά της να γίνουν χρήσιμοι άνθρωποι για την κοινωνία. Και δεν ήταν μητέρα μόνον για τα 14 παιδιά της αλλά για κάθε παιδί που αντιλαμβανόταν ότι είχε ανάγκη. Υπήρξε άνθρωπος της προσφοράς και της θυσίας. Πάντα χαμογελαστή και πρόσχαρη σκόρπιζε στους γύρω της αγάπη, αισιοδοξία και δύναμη. Τα χείλη της ξεστόμιζαν μόνον τον καλό λόγο.

Ήταν ένα πρόσωπο ευρέως αγαπητό και όσοι τη ζούσαν από κοντά τη θαύμαζαν για την υπομονή της, την ηρεμία της και τη γαλήνη με την οποία αντιμετώπιζε κάθε δυσκολία που συναντούσε.

Η εξόδιος ακολουθία της ετελέστη σήμερα και ώρα 11.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Κοιμητήριο του Σαραβαλίου.

Ας είναι αιωνία η μνήμη της!


1/8/20

Άξιος ο νέος διάκονος π. Κωνσταντίνος Σολέας!


Ένας παλιός φίλος που διέμενε στο φοιτητικό οικοτροφείο της Χριστιανικής Εστίας Πατρών και είχε προσφέρει πολλά ως κατηχητής και ομαδάρχης στην κατασκήνωσή μας, έλαβε σήμερα τον πρώτο βαθμό της ιερωσύνης από τα τίμια χέρια τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό τού Τιμίου Σταυρού Στροβόλου στη Λευκωσία.

Πρόκειται για τον π. Κωνσταντίνο Σολέα, δάσκαλο στο επάγγελμα, οποίος απευθυνόμενος προς τον Μακαριώτατο εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για την ευλογία που τού επεφύλαξε με τη σημερινή χειροτονία, μνημόνευσε τους εφημερίους τού Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού π. Αναστάσιο Τελεβάντο και π. Αγάπιο Κυκκώτη, τον πνευματικό και συμμαρτυρούντα για τη σημερινή χειροτονία ιερομ. Σάββα Σταυροβουνιώτη, τούς προϊσταμένους ιερείς κατά την διακονία του στο εν Πάτραις οικοτροφείο, συγγενείς, φίλους, μαθητές και όλους όσοι συμπαρίστανται στον πνευματικό αγώνα του.

Ο Μακαριώτατος διαβεβαίωσε τον π. Κωνσταντίνο ότι θα είναι πάντοτε πρόθυμος να ακούει τους προβληματισμούς του και να τον στηρίζει σε ό,τι χρειαστεί και εξέφρασε τη βεβαιότητα για την μετέπειτα ευάρεστη στον Θεό πορεία τού νέου διακόνου, γεγονός που το πιστοποιεί τόσο η μόρφωση, το ήθος και η ταπείνωση που διακρίνουν τον π. Κωνσταντίνο, αλλά κυρίως η αγάπη προς την Εκκλησία και τον Χριστό. «Όπως ο ίδιος ο Χριστός θυσιάστηκε για μας, έτσι κι εσύ σήμερα, που εορτάζει η επτάλοφος Κωνσταντινούπολις την Πρόοδο τού Τιμίου Σταυρού, θυσιάζεσαι για όλο το ποίμνιο τού Χριστού»...


Αναφωνούμε ΑΞΙΟΣ και τον παρακαλούμε να δέεται και για τους φίλους του στην Πάτρα αλλά και για την κατασκήνωση στην οποία προσέφερε με μεράκι και αγάπη πολλή...  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Από σήμερα το περιοδικό "ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ" και στο διαδίκτυο1960-2020: 60 χρόνια παρουσίας


800 και πλέον τεύχη γραμμένα με γνώση και αγάπη για τη νεότητα και αφοσίωση στα ιδανικά της Φυλής.


Στα 60 χρόνια της προσφοράς του, το «Προς τη ΝΙΚΗ» κάνει δυναμικά την είσοδό του και στο χώρο του διαδικτύου! Ο ανεκτίμητος πλούτος του είναι διαθέσιμος ψηφιακά σε όλους τους συνδρομητές του.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρεις το τελευταίο τεύχος, όλα τα τεύχη από το 1960 μέχρι σήμερα μαζί με το ευρετήριο θεμάτων, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό που προβάλλει τα πιο σύγχρονα άρθρα του «Προς τη ΝΙΚΗ».


Επιπλέον, η ιστοσελίδα προσφέρει σε όλους τους αναγνώστες της καθημερινά:

- το αγιολόγιο της ημέρας,
- επίκαιρα θέματα και απόψεις
- πλούσιο ψυχαγωγικό υλικό, με κατασκευές, συνταγές και διαδραστικά παιχνίδια.


Νέα μέτρα από σήμερα για την πανδημία

ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει υποχρεωτική τη μάσκα και στις ...

Νέα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού ανακοίνώθηκαν χθες 31.7.20 από τον  υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης εν μέσω αύξησης των κρουσμάτων και της επιδείνωσης της επιδημιολογικής εικόνας στη χώρα μας. Ανάμεσα στα άλλα:

Για το διάστημα από 1η έως 31 Αυγούστου:

· είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας (σ.σ. των εκκλησιών).

· απαγορεύεται η διοργάνωση πανηγυριών και άλλων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων.


Από την 1η έως τις 15 Αυγούστου:

· ισχύει αναστολή επισκεπτηρίων σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων (πχ γηροκομεία), δομές ευάλωτων ομάδων (πχ άστεγοι, πρόσφυγες κοκ) και νοσοκομεία.

· ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους, όταν δεν είναι εφικτή η τήρηση αποστάσεων.

Από την 3η έως τις 15 Αυγούστου:

· θεσπίζεται όριο 100 ατόμων σε τελετές γάμων, βαφτίσεων, κηδειών με τήρηση όλων των υφιστάμενων υγειονομικών κανόνων.

Αύγουστος, ο μήνας της Παναγίας


Αύγουστος, Ο Μήνας Της Παναγίας

Υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε, φρούρει, 

φύλαττε ημάς από παντός κινδύνου!