31/12/13

Κοπή Βασλόπιτας


Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την παραμονή του νέου έτους στις 6.00 μ.μ., θα τελεστεί στο νέο ιερό ναό του Αγίου Ανδρέου Πατρών πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός και στο τέλος θα γίνει η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο.

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


Καθώς ἑορτάζομε γιά μιά ἀκόμη φορά τήν Πρωτοχρονιά, μέσα σέ ἕνα κλῖμα ζοφερό, ἔρχονται κάποια γεγονότα νά μᾶς ξυπνήσουν άπό τόν πνευματικό λήθαργο, στόν ὁποῖο βρισκόμαστε ἐν πολλοῖς, ὑπενθυμίζοντάς μας ὅτι ὁ κόσμος προχωρεῖ χωρίς ὅραμα καί βασανίζεται ἀπό ποικίλα καί μεγάλα προβλήματα, καί ὡς ἐκ τούτου πρέπει ὅλοι μας νά ἀναλάβωμε τίς εὐθύνες μας.

Τό 2013 ἦταν ἕνας δύσκολος χρόνος, πού ἄφησε πολλές θλίψεις καί πικρίες ἕνεκα τῆς ἀνέχειας καί τῆς ἔνδειας, τῆς ἀνεργίας, τῆς ἀπανθρωπίας, κυρίως ὅμως ἕνεκα τῆς ἀποστασίας ἀπό τόν Θεό.

• Στήν Ἑλλάδα οἱ δυσκολίες ἦταν καί εἶναι μεγάλες σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Ὁ ἀγώνας δύσκολος, ὁ δρόμος τραχύς. Χωρίς νά θέλωμε νά εἴμαστε ἀπαισιόδοξοι, θεωροῦμε ὅτι ἡ ὅλη ἐικόνα προοιωνίζει σκληρό μέλλον. Μακάρι νά συνειδητοποιήσωμε τήν ἀλήθεια, ἡ ὁποία εἶναι μία. Χρειάζεται μετάνοια, ἀλλαγή τρόπου ζωῆς καί σκέψεως, ἑνότητα καί ὁμόνοια. Ἀπαιτεῖται πίστη ἀκράδαντη στόν Θεό καί ἀγάπη πρός αὐτόν τόν τόπο πού τόσο ταλαιπωρεῖται, ὡς μή ὤφελεν, ἀπό τά παιδιά του καί ἀπό τούς ξένους.

Τώρα, παρά ποτέ, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συστράτευση τῶν κοινωνικῶν καί πολιτικῶν δυνάμεων, γιά νά κλείσουν οἱ πληγές καί νά προχωρήσωμε πρός τήν ἔξοδο ἀπό τήν πολυεπίπεδη κρίση.

Αὐτό ὅμως τό ἔργο ἀπαιτεῖ θυσίες καί αὐταπάρνηση. Εἴμαστε ἄραγε ἕτοιμοι νά δουλέψωμε ὅλοι μας, κατά τό νέο ἡμερολογιακό ἔτος, γιά τήν ἀνόρθωση τῆς «πεπτωκυίας σκηνῆς»;

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Τῇ Α' τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἑορτάζομεν τὴν κατὰ σάρκα Περιτομὴν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θεόδοτος ξίφει τελειούται.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, ὁ Πατὴρ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἐν εἰρήνῃ τελειούται.
Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.

Απολυτίκιο Αγίου Βασιλείου
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου, δι' οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας, Βασίλειον Ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Απολυτίκιο της Εορτής
Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες, Θεὸς ὢν κατ' οὐσίαν, πολυεύσπλαγχνε Κύριε• καὶ Νόμον ἐκπληρῶν, περιτομήν, θελήσει καταδέχῃ σαρκικήν, ὅπως παύσῃς τὰ σκιώδη, καὶ περιέλῃς τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἡμῶν. Δόξα τῇ ἀγαθότητι τῇ σῇ, δόξᾳ τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου, δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου.

Κοντάκιο της Εορτής
Ὁ τῶν ὅλων Κύριος, περιτομὴν ὑπομένει, καὶ βροτῶν τὰ πταίσματα, ὡς ἀγαθὸς περιτέμνει δίδωσι τὴν σωτηρίαν σήμερον κόσμῳ χαίρει δὲ ἐν τοῖς ὑψίστοις καὶ ὁ τοῦ Κτίστου, Ἱεράρχης καὶ φωσφόρος, ὁ θεῖος μύστης Χριστοῦ Βασίλειος.

Από την Θ΄ Ωδή του κανόνα
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, τῶν ἄνω στρατευμάτων.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν κατὰ τὸν Νόμον, σαρκὶ περιτμηθέντα.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐν τῇ ὀγδόῃ, περιτομὴν λαβόντα.
Σήμερον ὁ Δεσπότης, τέμνεται τὴν σάρκα, ὡς βρέφος πληρῶν τὸν Νόμον.
Σήμερον ὁ Δεσπότης, σαρκὶ περιετμήθη, καὶ Ἰησοῦς ἐκλήθη.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐν Ἱεράρχαις, Βασίλειον τὸν Μέγαν.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐκ Καισαρείας, Βασίλειον τὸν Μέγαν.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν τῆς οἰκουμένης, ὑπέρλαμπρον φωστῆρα.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν κεκοσμηκότα, Χριστοῦ τὴν Ἐκκλησίαν.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου, καὶ ἀδιαιρέτου, θεότητος τὸ κράτος.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην, ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας.

30/12/13

Υποδοχή του νέου χρόνου στο ναό των Εισοδίων


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Την παραμονή της πρωτοχρονιάς Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 
2013 θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Εισοδίων 
Θεοτόκου Πατρών από 9:00 μ.μ. - 1:00 π.μ.


«Εφυγε» στα 47 του χρόνια ο γιατρός-ήρωας του Θεαγενείου


Έφυγε από τη ζωή στα 47 του χρόνια, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, ο γιατρός του Θεαγενείου Θανάσης Τριαρίδης.

«Φοβάσαι;» ρώτησε την εξαδέλφη του Αγγελική Τριαρίδου.

«Κοίτα», της είπε, «δεν είναι κακό να φοβάσαι.

Αλλά μην σταματήσεις ούτε στιγμή να βάζεις κόντρα...»

Ο γιατρός που την τελευταία δεκαετία δημιούργησε έναν ιδιότυπο αστικό θρύλο, «έναν υπερ-ήρωα της ιατρικής»...

Ο άνθρωπος με τη μαγνητική προσωπικότητα,την εμμονική ανιδιοτέλεια, που ήξερε τη μυστική συνταγή για το χάπι κατά του Φόβου.

Είναι ο καρκινοπαθής γιατρός του Θεαγενείου που το πρωί έκανε τις πιο βαριές χημειοθεραπείες και αμέσως μετά έμπαινε στα χειρουργεία να χειρουργήσει τους ασθενείς του.

Και στη συνέχεια, στα εξωτερικά ιατρεία έβλεπε τους εκατοντάδες αρρώστους που τον περίμεναν, ειδικά αυτόν.
Και για να μην αφήσει κανέναν χωρίς εξέταση, έβαζε εθελοντικά εξωτερικά ιατρεία το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ.

Ενώ, λόγω της αρρώστιας του, μπορούσε να πάρει ατέλειωτες άδειες, αυτός πολλαπλασίασε τις ώρες της δουλειάς του.

Όσοι ακούγανε τη φήμη υπέθεταν πως είναι ψέματα, πως είναι μια υπερβολή: δεν μπορεί, έλεγαν, να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που αντέχει αυτό το πρόγραμμα μετά από μια χημειοθεραπεία.

Κι έπειτα μια δεύτερη πληροφορία διασταύρωνε την πρώτη φήμη και μια τρίτη την επικύρωνε.

Ο Θανάσης αναποδογύριζε τους νόμους της λογικής, δίνοντας σε όλους μας, στους καιρούς της παροντικής μικροψυχίας, ένα σπάνιο υπόδειγμα δοτικότητας, αλληλεγγύης και προσφοράς.

Και όλα αυτά δίχως να διανοηθεί ποτέ να ζητήσει οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή να το εξαργυρώσει με άλλον τρόπο.

Ακόμη και όταν του φέρνανε διάφορα δώρα ευγνωμοσύνης (τρόφιμα ή κρασιά), εκείνος τα μοίραζε γελώντας στις νοσηλεύτριες ή τα έδινε σε άλλους ασθενείς που είχαν ανάγκη.

Έμπρακτα έδειξε αυτό που θεωρούν άλλοι,οτι δεν μπορούν να κάνουν !

Ηταν γιατί το Ήθελε !

Παράδειγμα προς μίμηση για τους Ίδιους,τους α-σθενείς του!

Για το πως να αντιμετωπίζουν την Α-Σθένεια !

Να μην χάνουν το ΣΘΕΝΟΣ τους !

Η Α-Σθένεια ειναι αποκοπή απο την Ζωή !

Ο Θεός μας δινει ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε και όχι ό,τι εμείς νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε!

Και αυτός ο άνθρωπος έδειχνε καθημερινά σε συμΠάσχοντες... την Δύναμη που – Έχει μέσα του ο Ανθρωπος όταν Θέλει!

Ο Θεός να τον αναπαύσει...

ΠΗΓΗ: http://www.toxwni.gr/ellada/item/9780-efige-sta-47-tou-xronia-o-giatros-iroas-tou-theageneiou#.UsFkZ_RdVIG

Η δύναμη της χριστιανικής αγάπης


Ήταν το καλοκαίρι του 1974.

Τα τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο. Και σκορπούν το θάνατο. Στην Μόρφου συμβαίνει ένα συνταρακτικό γεγονός. Τούρκοι στρατιώτες συλλαμβάνουν 15 χριστιανούς. Τους φέρνουν στην αυλή του σπιτιού ενός Ελληνοκυπρίου δασκάλου. Και τους καταδικάζουν σε θάνατο. Ετοιμάζουν τα όπλα. Και στρέφουν τους αιχμαλώτους (άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά) στον τοίχο. Θρήνος, κλαυθμός, οδυρμός. Τραγικές στιγμές για τους μελλοθανάτους. Περιμένουν μέσα σε κλίμα φόβου και αγωνίας τον Τούρκο αξιωματικό να έλθει και να διατάξει «πυρ».

Στρέφουν τότε το νου τους και την καρδιά τους στην Ελπίδα των Απελπισμένων. Και προσεύχονται όλοι τους θερμά για το τελευταίο τους ταξίδι και ιδιαίτερα ο δάσκαλος: «Θεέ μου, συγχώρεσέ μας και δέξου μας κοντά Σου. Μνήσθητι ημών, Κύριε, εν τη Βασιλεία Σου». Ο Τούρκος αξιωματικός έρχεται. Κοιτάζει τους στρατιώτες του με τα όπλα, κοιτάζει βλοσυρός και τους μελλοθάνατους. Ρίχνει μια ματιά προς τα πάνω. Μια κληματαριά απλώνεται και σκεπάζει την αυλή. Ζητάει ένα τσαμπί σταφύλι, για να παρατείνει έτσι σκόπιμα την αγωνία των αιχμαλώτων. Παίρνει το τσαμπί. Μα, ενώ ετοιμάζεται να το φάει, ακούγεται δυνατή η φωνή του δασκάλου:

"Μην το φας! Προχτές το ράντισα με φάρμακο. Είναι ισχυρό δηλητήριο! Θα πεθάνεις!"
Ο αξιωματικός μένει άναυδος. Και γεμάτος κατάπληξη ρωτάει:

"Καλά, αφού ξέρεις, ότι σε λίγο θα δώσω διαταγή να σας σκοτώσουν, γιατί δεν με άφησες να το φάω και έτσι να με εκδικηθείς;"

Του απάντησε ο δάσκαλος, με ειρήνη και γαλήνη:
"Είμαι χριστιανός. Και τώρα που πρόκειται να φύγω από τον κόσμο αυτό και να παρουσιασθώ ενώπιον του Θεού, δεν θα ήθελα να βαρύνω την ψυχή μου με μια αμαρτία τόσο βαρειά."

Ο Τούρκος αξιωματικός συγκλονίζεται, για μια ακόμα φορά. Στρέφεται και λέει στους στρατιώτες του:
"Αν έβρισκα έναν τέτοιο Τούρκο, θα έδινα και τη ζωή μου ακόμα! Μαζέψτε τα όπλα και αφήστε τους ελεύθερους όλους! "

Χρειάζονται σχόλια; Η δύναμη της χριστιανικής αγάπης, είναι ισχυρότερη από τα όπλα. Τα νικάει όλα.

Αρχιμ. Γρηγόριος Λίχας Ι. Μ. Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.

ΖΩΝΤΑΝΗ ἀναμετάδοση του 54ου Παιδαγωγικοῦ Συνεδρίου του Συλλόγου Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αθήνα)


Ἀπό τήν Τράπεζα Ἰδεῶν μπορεῖτε νὰ παρακολουθήσετε ζωντανά το 54ο Παιδαγωγικὸ Συνέδριο Μ. Βασιλείου μὲ θέμα:

«Οἱ σύγχρονες θεσμικὲς κρίσεις ὑπὸ τὸ φῶς τῆς πολιτείας καὶ τῶν διδαχῶν τοῦ πατρο-Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ».

πού διεξάγεται σήμερα Δευτέρα  30 Δεκεμβρίου 2013 στό Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν καί διοργάνωσε ὁ Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος»

Ὅσοι δεν μπορεῖτε νά βρίσκεστε ἐκεῖ, καθώς καί ἡ Ἑλληνική ὁμογένεια ἀπό κάθε σημεῖο τῆς γῆς, ὑποβάλετε  τά ἐρωτήματά σας σέ πραγματικό χρόνο στούς εἰσηγητές (γράψτε ονοματεπώνυμο,  ιδιότητά σας και σαφές ερώτημα).

Tό email τοῦ συνεδρίου γιά ὑποβολή ἐρωτημάτων εἶναι: 54psmv@gmail.com

29/12/13

Ο Λόγος Σάρξ εγένετο

Και επειδή ζούμε αυτές τις άγιες ημέρες μέσα στην Ιερή ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων, ας δώσουμε τον λόγο στον ρωμαλέο αγωνιστή της πίστεώς μας, στον πατέρα και διδάσκαλο, τον Μέγα Αθανάσιο.

Γεμάτος δέος και ενθουσιασμό, μπροστά στο μυστήριο της Γεννήσεως, αναφέρει τα εξής στο περίφημο έργο του «περί ενανθρωπήσεως»: «Ο Θεός, όχι μόνο μας έπλασε από το μηδέν, αλλά με την χάρη του Λόγου, μας ανέπλασε, για να ζούμε κοντά Του. Οι άνθρωποι όμως, απεστράφησαν τα αιώνια και με τη συμβουλή του διαβόλου επέστρεψαν στα φθαρτά και έγιναν οι ίδιοι αίτιοι να καταστραφούν. Έτσι η φθορά κατέκτησε τους ανθρώπους και ο λογικός και κατ' εικόνα Θεού πλασμένος άνθρωπος, εχάνετο...

Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, για να πετύχει, να αναδημιουργήσει, τον κατ' εικόνα άνθρωπο, Αυτός που ήταν η εικόνα του Πατρός... Γι' αυτό ακριβώς ήλθε ο Χριστός στον κόσμο, για να δώσει στην φθαρμένη εικόνα του Θεού την πρώτη της ομορφιά».

Και συνεχίζει στο καταπληκτικό νόημα του μεγάλου γεγονότος: «Ο Λόγος σάρξ εγένετο, για να κάμει τον άνθρωπο δεκτικό της Θεότητος... Αυτός έγινε άνθρωπος, για να γίνουμε εμείς θεοί. Έγινε άνθρωπος, για να μας θεοποιήσει διά του Εαυτού του και γεννήθηκε από γυναίκα Παρθένο, για να οδηγήσει την πλανεμένη δική μας γέννηση στον Εαυτό Του και γίνουμε κι εμείς γένος άγιον και «κοινωνοί θείας φύσεως», όπως έγραφε ο μακάριος Πέτρος»!

Είθε αδερφοί μου, το μεγάλο αυτό γεγονός, να το συνειδητοποιούμε ολοένα και περισσότερο στη ζωή μας.

Αμήν

Άρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος
Email: ioil.konitsa@gmail.com
Κόνιτσα.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, Ήχος Β΄, Εωθινό Ε΄


Το Συναξάρι της ημέρας

Τῇ ΚΘ’τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῶν ἁγίων Νηπίων, τῶν ὑπὸ Ἡρῴδου ἀναιρεθέντων, χιλιάδων δεκατεσσάρων.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη πάντων τῶν Χριστιανῶν καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ἐν λιμῷ καὶ δίψει καὶ μαχαίρᾳ καὶ κρύει τελειωθέντων.
Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν Σύναξις ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις εἰς τὸν ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἔνθα ἡ ἁγία σορός. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μαρκέλλου, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Ἀκοιμήτων. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Θαδδαίου τοῦ Ὁμολογητοῦ. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῶν ἁγίων 40 Μαρτύρων πλησίον τοῦ Χαλκοῦ τετραπύλου.
Ὁ ἐν ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γεώργιος ὁ ἐπίσκοπος Νικομηδείας, ὁ ποιητὴς ᾀσματικῶν τινων κανόνων καὶ ἑτέρων γλαφυρῶν ὕμνων, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.
Οἱ Ὅσιοι πατέρες Βενιαμὶν καὶ Ἀθηνόδωρος ἐν εἰρήνῃ τελειοῦνται.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν, μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ Δικαίων Θεοπατόρων, Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος τῆς Ἁγίας Παρθένου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου, καὶ Δαυΐδ τοῦ Προφήτου καὶ Βασιλέως. 

Απολυτίκιο το αναστάσιμο (ήχος Β΄)
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον, Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

Μετάφραση: 
Όταν κατέβηκες κάτω προς τον θάνατο, εσύ που είσαι η αθάνατη ζωή, τότε τον έκανες νεκρό τον θάνατο, με την λάμψη της Θεότητάς σου, που ήταν σαν αστραπή. Και όταν σήκωσες από τα καταχθόνια (τα μέρη που είναι κάτω από τη γη) αυτούς που είχαν πεθάνει, όλες οι δυνάμεις που είναι στα επουράνια κραύγαζαν: Δόξα σε Σένα, Χριστέ ο Θεός μας, που δίνεις ζωή.

26/12/13

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα Μητροπ. Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ


.......
Ἡ αἴσθηση ὅμως τοῦ μυστηρίου καὶ τῆς εὐλογημένης ἀπορίας δὲν σταματᾶ ἐδῶ. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ θεολογικὸ γεγονὸς τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ σημεῖο τῆς ἐκ Παρθένου Γεννήσεως, τὸ μυστήριο ἐκφράζεται καὶ ἀπὸ τὸν τρόπο, τὸν τόπο, τὶς συνθῆκες καὶ τοὺς ὅρους μὲ τοὺς ὁποίους ὁ Κύριος ἐνδύεται τὴν ἀνθρώπινη σάρκα. Λέγει πάλι ὁ ἐμπνευσμένος ὑμνoγράφος γιὰ τοὺς μάγους ὅτι αὐτὸ ποὺ τοὺς κατέπληξε δὲν εἶναι οἱ θρόνοι καὶ τὰ σκῆπτρα ἑνὸς ἐπιγείου βασιλέως, ἀλλὰ ἡ ἔσχατη πτωχεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ: «Τί γὰρ εὐτελέστερον σπηλαίου; τί δὲ ταπεινότερον σπαργάνων;»

Καὶ ἐδῶ γεννᾶται ἡ νέα ἀπορία: Πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ Θεὸς νὰ λανθάνει, νὰ κρύβεται, μέσα σὲ μιὰ τέτοια ὑπερβολὴ κενώσεως; Νὰ γεννᾶται κάτω ἀπὸ τὶς πλέον ταπεινὲς συνθῆκες ποὺ μπορεῖ νὰ γεννηθεῖ ἄνθρωπος; Γιατί κατὰ τὸν ἐρχομό Του, ἀντὶ νὰ φανερώνει, Αὐτὸς νὰ κρύβει τὴ δόξα Του;...

Απόσπασμα από το μήνυμα του Σεβ. Μητροπ. 
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

όλο το μήνυμα μπορείτε να διαβάστε εδώ

Γέρων Παΐσιος - Ρωσική Ταινία25/12/13

Τα κάλαντα στο νοσοκομείου του Ρίου

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ανήμερα των Χριστουγέννων, βρεθήκαμε στο νοσοκομείο του Ρίου. Φίλοι παλιοί και νέοι, μικροί και μεγαλύτεροι. Να ψάλλουμε και να τραγουδήσουμε σε ανθρώπους που δοκιμάζονται στο κρεβάτι του πόνου. 

Προπορευόταν με την εικόνα της Γεννήσεως ο ακούραστος π. Χαρίτων Αθανασόπουλος που διακονεί καθημερινά τους νοσηλευομένους.

Και του χρόνου!Ευχαριστούμε το Θανάση Νικολόπουλο για τις φωτογραφίες

Είπαμε τα κάλαντα στον Μητροπολίτη κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ και στην μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων "Η Αγ. Σκέπη"

Πηγή: Αναστάσιος

Ευλογημένα Χριστούγεννα
Ο θάνατος του Νεογέννητου - Του Χρήστου Γκουνέλα, Θεολόγου


Ποτέ δεν αγκαλιάστηκε ο θάνατος τόσο από τη ζωή όσο με τη γέννηση του Θεανθρώπου. Οσμή θανάτου είχε η ανθρώπινη ζωή, όταν γεννήθηκε ο Χριστός και την ίδια οσμή πήρε και ο Χριστός με τη γέννησή Του.
     
Με πολλή σοφία ο αγιογράφος εικονίζει το Νεογέννητο ήδη μέσα σε νεκρική λάρνακα, προεικόνιση του Σταυρικού θανάτου που αναμένει το Θείο Βρέφος. Η ζωή Του μάλιστα κινδυνεύει από την πρώτη μέρα. Ένα Βρέφος που γεννιέται αθόρυβα και ταπεινά, καθίσταται «επικίνδυνο» για τους ηγέτες του κόσμου τούτου.
     
Από τότε μέχρι και σήμερα γεννιέται κάθε Χριστούγεννα, κάθε μέρα, μέσα μας και έξω μας, ξανά και ξανά το ίδιο Θείο Βρέφος. Γεννιέται συνεχώς, γιατί συνεχώς πεθαίνει και ανασταίνεται.
     
Το εμπόριο της Γιορτής (όσο έχει απομείνει λόγω οικονομικής κρίσης), ο Santa Claus, το…χαμένο – στις σύγχρονες μέρες - νόημα  των Χριστουγέννων θα απασχολήσει και πάλι τους πιο…βαθυστόχαστους.

Από την άλλη, οι πιο…ανάλαφροι και…έχοντες θα διάγουν τις ημέρες αυτές με ξεκούραση ή διασκεδάζοντας, άντε και λίγο εκκλησία - έτσι για το καλό. Εκτός από αυτούς που, σύμφωνα με τις στατιστικές, ζούνε  κάτω από το όριο της φτώχειας και για άλλη μια φορά, τα Χριστούγεννα γι’ αυτούς θα είναι δύσκολα. Η… σκέψη πολλών από μας όμως θα είναι κοντά τους, ίσως και με λίγο κρέας και ένα…πακέτο μακαρόνια.
     
Άλλωστε, υπάρχουν και πλούσιοι που θα οργανώσουν Χριστουγεννιάτικα φιλανθρωπικά gala για την ενίσχυση των αναξιοπαθούντων.
     
Τι περίεργη τελικά και τραγική μοιάζει αυτή η γιορτή των Χριστουγέννων! Το Νεογέννητο να θανατώνεται τη στιγμή που γεννιέται, ίσως και πριν ακόμη καλά καλά γεννηθεί.
     
Και το μυστήριο συνεχίζεται: Δεν ενοχλείται από το θάνατό Του. Ίσα – ίσα εκουσίως τον υπομένει. Χαίρεται με το θάνατό Του, γιατί μ’ αυτόν θα πατήσει το θάνατο του κόσμου - «θανάτω θάνατον πατήσας» - και θα αναστηθεί ήσυχα στις ταπεινές ψυχές κρυφά, χωρίς λαμπιόνια και θόρυβο, έτσι όπως γεννήθηκε.

Καλά Χριστούγεννα!

Πηγή

"Μυστήριο παράξενο και παράδοξο αντικρίζω"


του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
     
Μυστήριο παράξενο και παράδοξο αντικρύζω. Βοσκών φωνές φτάνουν στ' αυτιά μου. Δεν παίζουν σήμερα με τις φλογέρες τους κάποιον τυχαίο σκοπό. Τα χείλη τους ψάλλουν ύμνο ουράνιο.

Οι άγγελοι υμνολογούν, οι αρχάγγελοι ανυμνούν, ψάλλουν τα Χερουβείμ και δοξολογούν τα Σεραφείμ. Πανηγυρίζουν όλοι, βλέποντας το Θεό στη γη και τον άνθρωπο στους ουρανούς.

Σήμερα η Βηθλεέμ μιμήθηκε τον ουρανό: Αντί γι' αστέρια, δέχτηκε τους αγγέλους, αντί για ήλιο, δέχτηκε τον Ήλιο της δικαιοσύνης. Και μη ζητάς να μάθεις το πώς. Γιατί όπου θέλει ο Θεός, ανατρέπονται οι φυσικοί νόμοι.

Εκείνος λοιπόν το θέλησε. Και το έκανε. Κατέβηκε στη γη κι έσωσε τον άνθρωπο. Όλα συνεργάστηκαν μαζί Του γι' αυτόν το σκοπό.

Σήμερα γεννιέται Αυτός που υπάρχει αιώνια, και γίνεται αυτό που ποτέ δεν υπήρξε. Είναι Θεός και γίνεται άνθρωπος! Γίνεται άνθρωπος και πάλι Θεός μένει!
Φόβο νιώθω μπροστά στο θείο μυστήριο. Τί να πω και τί να λαλήσω;

Βλέπω εκείνη που γέννησε. Βλέπω κι Εκείνον που γεννήθηκε. Αλλά τον τρόπο της γεννήσεως δεν μπορώ να τον καταλάβω. Όπου θέλει, βλέπετε, ο Θεός, νικώνται οι φυσικοί νόμοι. Έτσι έγινε κι εδώ: Παραμερίστηκε η φυσική τάξη και ενέργησε η θεία θέληση.

Πόσο ανέκφραστη είναι η ευσπλαχνία του Θεού! Ο προαιώνιος Υιός του Θεού, ο άφθαρτος και αόρατος και ασώματος, κατοίκησε μέσα στο φθαρτό και ορατό σώμα μας. Για ποιό λόγο; Να, όπως ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι πιστεύουμε περισσότερο σ' ό,τι βλέπουμε παρά σ' ό,τι ακούμε. Στα ορατά πιστεύουμε. Στ' αόρατα όχι. Έτσι δεν πιστεύαμε στον αόρατο αληθινό Θεό, αλλά λατρεύαμε ορατά είδωλα με μορφή ανθρώπων.

Δέχτηκε λοιπόν ο Θεός να παρουσιαστεί μπροστά μας με ορατή μορφή ανθρώπου, για να διαλύσει μ' αυτόν τον τρόπο κάθε αμφιβολία για την ύπαρξή Του. Κι ύστερα, αφού μας διδάξει με την αισθητή και αναμφισβήτητη παρουσία Του, να μας οδηγήσει εύκολα στην αληθινή πίστη, στ' αόρατα και υπερφυσικά.

Κατάπληξη με γεμίζει το θαύμα! Παιδί βλέπω τον προαιώνιο Θεό! Σε φάτνη αναπαύεται, Αυτός που έχει θρόνο τον ουρανό! Χέρια ανθρώπινα αγγίζουν τον απρόσιτο κι ασώματο! Με σπάργανα είναι σφιχτοδεμένος, Αυτός που σπάει τα δεσμά της αμαρτίας!

Πήρε το σώμα μου. Μου προσφέρει το Πνεύμα Του. Μου χαρίζει το θησαυρό της αιώνιας ζωής, παίρνοντας αλλά και δίνοντάς μου: Παίρνει τη σάρκα μου για να με αγιάσει, μου δίνει το Πνεύμα Του για να με σώσει.

Σήμερα λύθηκαν τα μακροχρόνια δεσμά. Ο διάβολος καταντροπιάστηκε. Οι δαίμονες δραπέτευσαν. Ο θάνατος καταργήθηκε. Ο παράδεισος ανοίχτηκε. Η κατάρα εξαφανίστηκε. Η αμαρτία διώχτηκε. Η πλάνη απομακρύνθηκε. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε.

Το κήρυγμα της ευσέβειας ξεχύθηκε και διαδόθηκε παντού. Η βασιλεία των ουρανών μεταφυτεύθηκε στη γη. Οι άγγελοι συνομιλούν με τους ανθρώπους. Όλα έγιναν ένα.
Γιατί;

Γιατί κατέβηκε ο Θεός στη γη κι ο άνθρωπος ανέβηκε στους ουρανούς. Κατέβηκε ο Θεός στη γη και πάλι βρίσκεται στον ουρανό. Ολόκληρος είναι στον ουρανό κι ολόκληρος στη γη. Έγινε άνθρωπος κι είναι Θεός. Είναι Θεός και πήρε σάρκα. Κρατιέται σε παρθενική αγκαλιά και στα χέρια Του κρατάει την οικουμένη.

24/12/13

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΤῇ ΚΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Ἡ προσκύνησις τῶν Μάγων.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν θεασαμένων Ποιμένων τὸν Κύριον.
Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κοντάκιο
Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει.
Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

Μετάφραση:
Η Παναγία σήµερα στον κόσµο φέρνει ως άνθρωπο τον Άκτιστο Θεό, και η γη το Σπήλαιο στον Απροσπέλαστο παρέχει. Άγγελοι µε τους βοσκούς δοξολογούνε και µάγοι έρχονται στο δρόµο µε τ΄ αστέρι. Αφού προς χάρη µας γεννήθηκε Νέο Παιδί, ο ‘Άχρονος Θεός.

Από την Θ΄ Ωδή του κανόνα
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων. 
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου, Θεὸν σαρκὶ τεχθέντα.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐν τῷ Σπηλαίῳ, τεχθέντα Βασιλέα.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τῶν ὑπὸ τῶν Μάγων, Θεὸν προσκυνηθέντα.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ὑπὸ Ἀστέρος, τοῖς Μάγοις μηνυθέντα.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν ἁγνὴν Παρθένον, τὴν γεννησαμένην, Χριστὸν τὸν Βασιλέα.
Μάγοι καὶ Ποιμένες, ἦλθον προσκυνῆσαι, Χριστὸν τὸν γεννηθέντα, ἐν Βηθλεὲμ τῇ πόλει.
Σήμερον ἡ Παρθένος, τίκτει τὸν Δεσπότην, ἔνδον ἐν τῷ Σπηλαίῳ.
Σήμερον ὁ Δεσπότης, τίκτεται ὡς βρέφος, ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου.
Σήμερον οἱ Ποιμένες, βλέπουσι τὸν Σωτῆρα, σπαργάνοις εἱλημένον, καὶ κείμενον ἐν Φάτνῃ.
Σήμερον ὁ Δεσπότης, ῥάκει σπαργανοῦται, ὁ ἀναφὴς ὡς βρέφος.
Σήμερον πᾶσα κτίσις, ἀγάλλεται καὶ χαίρει, ὅτι Χριστὸς ἐτέχθη, ἐκ τῆς Παρθένου Κόρης.
Οὐράνιαι Δυνάμεις τεχθέντα τὸν Σωτῆρα, Κύριον καὶ Δεσπότην, μηνύουσι τῷ κόσμῳ.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου, καὶ ἀδιαιρέτου, Θεότητος τὸ κράτος.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην, ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας.

Αίνοι – Και νυν…
Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου. Σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται, καὶ ὁ Λόγος σαρκοῦται. Αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἀγάλλονται, καὶ ἡ γῆ σὺν τοῖς ἀνθρώποις εὐφραίνεται. Οἱ Μάγοι τὰ δῶρα προσφέρουσιν, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα κηρύττουσιν, ἡμεῖς δὲ ἀκαταπαύστως βοῶμεν· Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Μετάφραση
Σήμερα γεννιέται ο Χριστός στη Βηθλεέμ απ΄την Παρθένα. Σήμερα ο άναρχος παίρνει αρχή, και  Λόγος σαρκώνεται. Οι (Αγγελικές) Δυνάμεις των ουρανών αγάλλονται και η γη μαζί με τους ανθρώπους ευφραίνεται. Οι Μάγοι προσφέρουν τα δώρα. Οι Ποιμένες κηρύττουν το θαύμα. Και εμείς με ασταμάτητη φωνή φωνάζουμε: Ανήκει δοξολογία στο Θεό που κατοικεί στους ουρανούς και στη γη ειρήνη, στους ανθρώπους η εύνοια του Θεού.


"ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ"


Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το χριστουγεννιάτικο παζάρι των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ", την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013. Στην Αγορά Αργύρη, οι μαθητές όλων των βαθμίδων (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου), με πολύ κέφι και διάθεση να ζήσουν αλλά και να μεταδώσουν σε όλους τη χαρά, τη ζεστασιά και την αγάπη των ημερών, έστησαν, με τη βοήθεια των δασκάλων και καθηγητών τους, το παζάρι τους με χειροποίητες κατασκευές τους και γλυκά. 

Οι χορωδίες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου έψαλαν τα κάλαντα και τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενθουσιάζοντας τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τη φαντασία, το μεράκι, τη δημιουργικότητα και κυρίως τη διάθεση των μαθητών για προσφορά στο συνάνθρωπο.

Όλοι οι μαθητές θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους, όσοι επισκέφτηκαν το παζάρι και στήριξαν αυτή τους την προσπάθεια.

Τα έσοδα, όπως είχαν ήδη αποφασίσει οι μαθητές, παραδόθηκαν στην πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού, κα Έλλη Τζόλα - Σερέτη. Η κα Τζόλα επισκέφθηκε το σχολείο μας την επόμενη μέρα και ενημέρωσε τους μαθητές των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου για το σκοπό της ιδρύσεως του Συλλόγου καθώς και για το έργο που επιτελεί.

Εσπερινός


Η ακολουθία του Εσπερινού των Χριστουγέννων θα τελεσθεί 
στον Ι. Ν. Αγίου Χρυσοστόμου 
(εντός της Χριστ. Εστίας Πατρών) 
σήμερα στις 6.00 μ.μ.

6η Πανελλήνια Συνάντηση Χαρούμενων Αγωνιστών Λυκείου
Εικονοστάσι της Μαρίας Μουρζά30 κείμενα- έμμετρα συναξάρια-διανθισμένα με υδατογραφίες της Β. Γώγου

Γραμμένα για αγίους του σήμερα, που έζησαν δίπλα μας
Ομόνοια
Αιγάλεω
Κάλυμνο
Σηλυβρία
Μικρασία
Για να πορευόμαστε σε νύχτες ζοφερές, σαν τώρα
Για να φέγγει στο δρόμο μας

Εκδόσεις: Εν εσόπτρω
διάθεση: βιβλιοπωλείο Ο ΣΩΤΗΡ

Γιορτινά Αφηγήματα - ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΝΝΑΤο βιβλίο περιλαμβάνει δύο ιστορίες που διαδραματίζονται μέσα στην ατμόσφαιρα των ελληνικών νησιωτικών Χριστουγέννων με πρωταγωνιστές ήρωες της καθημερινής ζωής που συνδυάζουν την αταξία και την ανεμελιά με το φιλότιμο και τη ζεστή παιδική καρδιά. «Τα γιορτινά αφηγήματα» είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα ωραιότερα παιδικά βιβλία της ελληνικής εκδοτικής παραγωγής και θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς αναγνώστες. 

Χρονολογία έκδοσης: 12 2013
ISBN: 978-960-495-138-3
Σχήμα: 21Χ29
Σελίδες: 32
Κατηγορία είδους: ΒΙΒΛΙΟ
Εκδότης: ΑΘΩΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

23/12/13

Στην Αγάπη με αγάπη


Ο Θεός δίνει την Αγάπη Του, δίνει τον Εαυτό Του με κάθε δυνατό τρόπο. Είναι έτοιμος να μπει στη ζωή μας, να γεμίσει τις καρδιές μας, να θρονιαστεί στη διάνοιά μας, να γίνει η βούληση της βούλησής μας. 

Για να Του επιτρέψουμε όμως να το κάνει πρέπει να του δώσουμε τον εαυτό μας, πρέπει να απαντήσουμε στην Αγάπη με αγάπη, στην εμπιστοσύνη που ο Θεός δείχνει σ' εμάς να απαντήσουμε με πίστη, δηλαδή με εμπιστοσύνη και πιστότητα σ' Αυτόν.  

Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Μπλουμ

Κάλαντα και φέτος ανήμερα της εορτής


Θα πούμε κι εμείς τα κάλαντα...

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα είμαστε ανήμερα της εορτής των Χριστουγέννων στο νοσοκομείο του Ρίου.

Να τραγουδήσουμε και να ψάλλουμε σκορπίζοντας ελπίδα και αγάπη σε ανθρώπους πονεμένους...

Συνάντηση 10.50 έξω απ' τη Χριστιανική Εστία ή 
11.10 π.μ. μπροστά στο νοσοκομείο (κεντρική διοίκηση).

Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους!!!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Μητρ. Πατρών ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Χριστουγεννιάτικη Εγκύκλιος


«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε».

Ὁ ἱερός ὑμνογράφος μέ χαρά καί ἀγαλλίαση καλεῖ τούς ἀνθρώπους ὅπου γῆς, νά δοξολογήσουν τόν Θεό, γιατί ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν ἔγινε πραγματικότης. Τά δεσμά ἐλύθησαν καί ὁ ἄνθρωπος ἐλευθερώνεται πλέον ἀπό τήν προγονική κατάρα, μέσα ἀπό τήν ἑκούσια κένωση, τό ἄδειασμα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος, «ἵνα τόν ἄνθρωπον Θεόν ἀπεργάσηται».

«Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε».

Ἐλᾶτε οἱ ἄνθρωποι, ἑνωθῆτε μέ τίς οὐράνιες δυνάμεις, ὑποδεχθῆτε «τόν Ἄρτον τόν ἐξ οὐρανοῦ καταβάντα».
Δέν πρόκειται γιά ἕνα ἁπλό ἐπισκέπτη. Δέν ἔρχεται ἕνας ἰσχυρός ἡγέτης. Δέν κατεβαίνει ἄγγελος ἀπό τόν οὐρανό, γιά νά μᾶς φέρῃ κάποιο μήνυμα.

Ὁ ἴδιος ὁ Θεός σαρκώνεται, ἀφοῦ «οὔτε ἄγγελος, οὔτε ἄνθρωπος, οὔτε ἄλλη κτιστή δύναμις» ἠδύνατο νά ἀποκαταστήσῃ τήν ἀμαυρωθεῖσαν εἰκόνα καί νά ἀνακαινίσῃ τήν σύμπασαν κτίσιν.

«Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε».

Πρόγραμμα ακολουθιών Ι.Ν. Αγ. Σκέπης


ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΑΣ   ΣΚΕΠΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Στον Ιερό Ναό οι Ακολουθίες κατά το δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων θα έχουν ως εξής.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Εορτή Χριστουγέννων
Θεία Λειτουργία. Από 6.30. π.μ. έως 9.30 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Θεία Λειτουργία.   Ώρα ενάρξεως 7. π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΔΕΝ θα γίνει Θεία Λειτουργία

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Θεία Λειτουργία.   Ώρα ενάρξεως 7. π.μ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Εορτή Θεοφανείων  
Θεία Λειτουργία και  Μέγας Αγιασμός.
Ώρα ενάρξεως 6.30 π.μ.

22/12/13

Χριστουγεννιάτικο ΔίλημμαΠηγή: http://istologio.org

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ , Ήχος Α΄, Εωθινό Δ΄

 

Ο Όρθρος της Κυριακής αυτής εκτός από τα αναστάσιμα τροπάρια περιλαμβάνει τροπάρια  προεόρτια των Χριστουγέννων καθώς και τροπάρια της ακολουθίας των αγίων θεοφόρων Πατέρων.

Το Συναξάρι της ημέρας

Τῇ ΚΒ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας, τῆς Φαρμακολυτρίας.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Χρυσογόνου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Θεοδότης καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἁγίου Μάρτυρος Ζωΐλου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Τὰ θυρανοίξια τῆς τοῦ Θεοῦ μεγάλης Ἐκκλησίας.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Τὸ φωτοδρόμιον τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ , Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως, Μνήμην ἄγειν ἐτάχθημεν παρὰ τῶν Ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων, ἀπὸ Ἀδὰμ ἄχρι καὶ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κατὰ γενεαλογίαν, καθὼς ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ἱστορικῶς ἠριθμήσατο, ὁμοίως καὶ τῶν Προφητῶν καὶ τῶν Προφητίδων.
Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Απολυτίκιο το αναστάσιμο (ήχος Α΄)
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν, διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις των οὐρανῶν ἐβόων σοι ζωοδότα. Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου Χριστέ, δόξα τῇ βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε φιλάνθρωπε.

Μετάφραση:
Αν και σφραγίστηκε ο λίθος από τους Ιουδαίους, και στρατιώτες φρουρούσαν το αμόλυντο σώμα σου, αναστήθηκες μετά από τρεις ημέρες, Σωτήρα, δωρίζοντας στον κόσμο τη ζωή. Γι αυτό οι Δυνάμεις των ουρανών φώναζαν δυνατά σε σένα Ζωοδότα· Δόξα στην ανάστασή σου Χριστέ, δόξα στη Βασιλεία σου, δόξα στο προαιώνιο σχέδιο για τη σωτηρία μας μόνε Φιλάνθρωπε.

Απολυτίκιο των αγίων θεοφόρων Πατέρων (ήχος Β΄)
Μεγάλα τὰ τῆς Πίστεως κατορθώματα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως, οἱ Ἅγιοι τρεῖς Παῖδες ἠγάλλοντο· καὶ ὁ Προφήτης Δανιήλ, λεόντων ποιμήν, ὡς προβάτων ἐδείκνυτο. Ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Μετάφραση:
Είναι μεγάλα τα κατορθώματα της πίστης! Μέσα στο καμίνι της φωτιάς , οι Τρεις άγιοι Νέοι αισθάνονταν μεγάλη χαρά, σαν να βρίσκονταν σε (δροσερό) νερό που αναπαύει. Και ο προφήτης Δανιήλ αποδεικνυόταν μέσα στα λιοντάρια σαν ποιμένας προβάτων. Με τις δεήσεις τους Χριστέ και Θεέ μας σώσε τις ψυχές μας.

21/12/13

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής Προ της Χριστού Γεννήσεως (Εβρ. ΙΑ' 9-10, 32-40)

« ΠΡΟΕΟΡΤΑΣΩΜΕΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ »

Όμως, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, δεν έχει μόνο ιστορία. Έχει και προϊστορία. Έχει ακόμα και προγόνους, οι οποίοι ήταν άνθρωποι πολλής φλογερής πίστεως, αλλά και άλλους με ανθρώπινες αδυναμίες, δίχως αυτό να θίγει τον ενανθρωπήσαντα. Αντιθέτως μάλιστα, αποδεικνύει ότι ο Χριστός δέχεται να σαρκωθεί και να σώσει όλο το γένος των ανθρώπων. Γι' αυτό και το Αποστολικό ανάγνωσμα, μας προετοιμάζει για το μεγάλο γεγονός της «κατά σάρκα γεννήσεως», προβάλλοντας αυτούς τους κατά σάρκα προγόνους του Ιησού. 

Και επόμενο είναι, ως πρώτος απ' όλους ν' αναφέρεται ο Γενάρχης. Ο Πατριάρχης Αβραάμ. Προβάλλεται η μεγάλη του πίστη, η οποία αποτελεί παράδειγμα προς όλους τους κατά πνεύμα απογόνους του, οι οποίοι πιστεύουν και σώζονται διά του Ιησού.

Προβάλλεται από το Ιερό κείμενο ο Αβραάμ, διότι μέσω της πίστεώς του, ζούσε την ουράνια πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού.

Πράγματι, μοναδικό φαινόμενο στον προ Χριστού κόσμο. Η εκλεκτή αυτή ψυχή, «εξεδέχετο την τους θεμελίους έχουσαν Πόλην, ης τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός» (Εβρ. ΙΑ' 10).
Βίωνε τόσο πολύ το γεγονός της πίστεως, ώστε έμενε ως ξένος στη γη που του υποσχέθηκε ο Θεός και τη θεωρούσε ξένη χώρα και όχι δική του. Και διέμενε εκεί σε σκηνές, μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ήταν συγκληρονόμοι της ίδιας υποσχέσεως του Θεού.

Φυσικά, όπως γίνεται κατανοητό, αυτή την πραγματικότητα την βίωναν και όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στη συνέχεια του Αποστολικού μας αναγνώσματος. Και όχι μόνο αυτά, πολλά, πάρα πολλά άλλα πρόσωπα, σε σημείο να καταγράφει ο ιερός συγγραφέας «επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος» (Εβρ. ΙΑ' 32).

Άρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος
Email: ioil.konitsa@gmail.com

Κόνιτσα.

20/12/13

Θα Του προσφέρουμε εκείνο που μπορούμε;


(Αληθινά περιστατικά πριν 50 χρόνια στο χωριό)

“Tί Σοί προσενέγκωμεν, Χριστέ;”, θά ψάλει μεθαύριο μελωδικά ὁ γέρο Στάθης, ὁ ψάλτης στό μικρό, φτωχό χωριό.

Τή μοναδική ἐκείνη θεϊκή βραδιά τά πλάσματά Του ὅλα προσήνεγκαν Αὐτῷ «τήν εὐχαριστίαν». Τό καθένα ἀπ᾽ ὅ,τι τοῦ ἦταν δυνατόν: Οἱ ἀστραπόμορφοι Ἄγγελοι τόν ὕμνο τους τό δοξολογητικό. Δῶρα τίμια», βασιλικά, κατά τόν πλοῦτο τους οἱ Μάγοι. Καί οἱ φτωχοί Ποιμένες διαλάλησαν παντοῦ «τό παρόν μυστήριον» τοῦ θαύματος «ἐκδιηγούμενοι»… Προσήνεγκαν Αὐτῷ ὅ,τι τούς ἦταν δυνατό. Καί μεῖς; 

Ἔβρεχε ὁ Θεός, βροχή ψιλή, ποτιστική. Ρυάκια μικρά οἱ δρόμοι τοῦ χωριοῦ, ξεπλύθηκαν γιά καλά, καί στίς ἐλιές τά ἀσημόφυλλα λαμπύριζαν στάζοντας δροσοσταλίδες. Μόλις πού εἶχε τελειώσει ἡ θεία Λειτουργία στή μικρή ἐκκλησία, ὅταν ἔφτασε ἀποσταμένος καί μουσκεμένος ἀπό μακρινό χωριό ἕνας γέρος ζητιάνος. Ὁ παπα-Μιχάλης, φτωχός οἰκογενειάρχης μέ ὀχτώ παιδιά, δέν εἶχε τί νά τόν φιλέψει. Μά ἡ πλούσια καρδιά του δέν τοῦ ᾽λεγε νά τόν ἀφήσει ἔτσι. Μεθαύριο δέν περιμένουμε τήν ΑΓΑΠΗ; Ἔλαμψε πρόσχαρα τό πάντα ἱλαρό του βλέμμα. Ἡ ἀγάπη πάντα βρίσκει… Κι αὐθόρμητα, χαμογελαστά τοῦ δίνει… Ὅ,τι εἶχε κείνη τή στιγμή. Τή μεγάλη, καινούρια, μαύρη ὀμπρέλλα του. Κείνη πού ᾽χε πάντα συντροφιά σάν πήγαινε νά λειτουργήσει στά ἐξωκκλήσια ἤ στά χωράφια του γιά τίς δουλειές.

Δῶρο ἀκριβό καί χρειαζούμενο. Κι ἐμεῖς εἴδαμε καί καταλάβαμε πολλά… Καί μάθαμε. Γιά μιά ἀγάπη-θυσία πού βρίσκει κι ἀπ᾽ τό ὑστέρημα νά δίνει στόν ἐλάχιστο ἀδελφό, στό Χριστό.

………………………………………………………………………..

Εξόδιος Ακολουθία Ηλία ΘεοδωρόπουλουΤα Βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών για το 2013 - τιμή και στην Ιεραποστολή


Συνολικά 46 βραβεία Θετικών Επιστημών, Γραμμάτων και Καλών Τεχνών, Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών απονεμήθηκαν από την Ακαδημία Αθηνών το απόγευμα της Παρασκευής 20 Δεκεμβρίου, στην καθιερωμένη ετήσια πανηγυρική συνεδρία του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της χώρας.

Ανάμεσα στις βραβεύσεις ξεχωρίζει το Βραβείο της Ακαδημίας μετά θάνατον στον 15χρονο Τηλέμαχο Τσιμηρίκα, ο οποίος κάηκε στην προσπάθειά του να διασώσει από πυρκαγιά τα δύο μικρότερα αδέλφια του. 

Επίσης, το Βραβείο εις μνήμην Φωτεινής Κουνάδη–Κατσαρέλη στην Ιεραποστολή Kolwezi της Επισκοπής Κατάγκα του Κονγκό για την μακροχρόνια φιλανθρωπική και κοινωνική της δράση που επιτελείται κάτω από αντίξοες συνθήκες. 

όλα τα βραβεία μπορείτε να δείτε εδώ