29/12/12

Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012 – ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ


Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (α΄ 11-19)
     
Αδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν τῷ ᾿Ιουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.
 
Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.
   
Ἀπόδοση στη νεοελληνική:
  
Αδελφοί, σᾶς κάνω γνωστόν ὅτι τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον ἐκηρύχθηκε ἀπὸ ἐμέ, δὲν εἶναι ἀνθρώπινον, διότι οὔτε τὸ ἐπῆρα οὔτε τὸ ἐδιδάχθηκα ἀπὸ ἀνθρώπους ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχετε ἀκούσει, βέβαια, τὴν ἄλλοτε διαγωγήν μου εἰς τὸν Ἰουδαϊσμόν, ὅτι δηλαδὴ ὑπερβολικὰ κατεδίωκα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πολεμοῦσα. Καὶ εἶχα μεγαλύτερες προόδους εἰς τὸν Ἰουδαϊσμὸν ἀπὸ πολλοὺς συνομηλίκους συμπατριώτας μου, μὲ τὸν ὑπερβολικὸν ζῆλον ποὺ ἔδειχνα διὰ τὰς πατρικάς μου παραδόσεις. Ὅταν ὅμως εὐδόκησε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μὲ ξεχώρισε ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας μου καὶ μὲ ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτός του, νὰ ἀποκαλύψῃ μέσα μου τὸν Υἱόν του, διὰ νὰ κηρύττω αὐτὸν εἰς τὰ ἔθνη, ἀμέσως δὲν συμβουλεύθηκα ἀνθρώπους, οὔτε ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα πρὸς ἐκείνους ποὺ ἦσαν ἀπόστολοι πρὶν ἀπὸ ἐμέ, ἀλλ’ ἔφυγα εἰς τὴν Ἀραβίαν καὶ πάλιν ἐπέστρεψα εἰς τὴν Δαμασκόν. Ἔπειτα, ὕστερα ἀπὸ τρία χρόνια, ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα διὰ νὰ γνωρίσω τὸν Πέτρον καὶ ἔμεινα κοντά του δέκα πέντε ἡμέρας. Ἄλλον ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους δὲν εἶδα παρὰ τὸν Ἰάκωβον, τὸν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου.


Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών σε δύο Πακιστανούς


Η Ελλάδα τίμησε την αυτοθυσία των δύο Πακιστανών που τον περασμένο Απρίλιο βρήκαν τραγικό θάνατο στην προσπάθειά τους να απεγκλωβίσουν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από τις ράγες του τρένου.
 
Ο Hamayun Anwar, 18 ετών και Wakar Ahmed, 32 ετών, ήταν ανάμεσα στους τέσσερις Πακιστανούς που έτρεξαν να βοηθήσουν όταν είδαν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι να έχει “εγκλωβιστεί” πάνω στις γραμμές του τρένου, στο Κρυονέρι. Οι εγκλωβισμένοι άρχισαν να καλούν για βοήθεια. Συγκεντρώθηκαν σχεδόν 30 άνθρωποι. Μόνο τέσσερις πήγαν να βοηθήσουν. Ήταν όλοι από το Πακιστάν.

Γύρισαν το αυτοκίνητο, έσπασαν το τζάμι αλλά δεν άκουσαν ούτε και είδαν το τρένο που ερχόταν. Κι εκείνο, δε σφύριξε εκείνη τη μέρα, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν και να χάσουν τη ζωή τους.


«Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στόν καιρό τῆς πανθρησκείας»

 
Ἡ Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» σέ συνεργασία μέ τόν τομέα Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος», ἐκτιμώντας τή σοβαρότητα τοῦ προβλήματος πού δημιουργεῖ ἡ διδασκαλία τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά Δημοτικά καί τά Γυμνάσια βάσει τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν, διοργανώνει Ἡμερίδα μέ θέμα:

 «Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
στόν καιρό τῆς πανθρησκείας»

τό Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012, ὥρα 9.30 π.μ.

στήν αἴθουσα τῆς Ἑνώσεως Γονέων «Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή» Ἀμπελοκήπων.

Εἰσηγοῦνται:
κ.Ἡρακλῆς Ρεράκης, καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
κ. Ἰωάννης Μπεϊνᾶς, θεολόγος - καθηγητής Γυμνασίου
κα Ζαχαρούλα Ταβουλάρη-Λουκέρη, διευθύντρια Δημοτ. Σχολείου

την ημερίδα μπορείτε να ακούσετε εδώ
 

28/12/12

53ο Παιδαγωγικό Συνέδριο - Μ. Βασίλειος Αθηνών


Δείτε ζωντανά το 53ο Παιδαγωγικό Συνέδριο του Συλλόγου Ορθοδ. Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος» που διεξάγεται σήμερα από τις 9.15΄ στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών πατώντας εδώ


27/12/12

Δημιουργώντας στον πάγοΠαρότι ρωσικής τεχνοτροπίας, ο συγκεκριμένος εντυπωσιακός και παγωμένος χριστιανικός ναός βρίσκεται στην Κίνα. Οι εικονιζόμενοι γλύπτες δουλεύουν με υπομονή στον πάγο συμμετέχοντας στο ετήσιο διεθνές φεστιβάλ σκι και πάγου του Vasaloppet, στην πόλη Τσανγκτσούν (Vasaloppet China Ski Festival at Jingyuetan Park in Changchun).
 

Γράμμα του μικρού Brian λίγο πριν πεθάνει


Συγκλονίστηκαν όλοι όταν είδαν το γράμμα ενός από τα 20 παιδιά που χάθηκε από τα πυρά του αδίστακτου Αdam Lanza στο Connecticut στις 14 Δεκέμβρη. 

Ο μικρός Brian ενώ άκουγε τους πυροβολισμούς πήρε χαρτί και μολύβι και έγραψε βιαστικά στη μητέρα του μερικά λόγια για να την «αποχαιρετήσει», καθώς κατάλαβε ότι σε λίγα λεπτά θα γινόταν «άγγελος» και δεν θα την ξαναέβλεπε. 

"Μαμά σε αγαπώ. Είμαι καλά και χαρούμενος, συγνώμη που δεν υπήρξα καλός γιος και που δεν σε έκανα ευτυχισμένη. Σε αγαπάω από τον Παράδεισο. Brian". 

Το δράμα του Θεού - Χριστουγεννιάτικη ιστορία - Του π. Δημητρίου ΜπόκουΤο χιόνι στοιβαζόταν πυκνό όλο το απόγευμα ντύνοντας την ορεινή πολίχνη, που είχε κουρνιάσει στην απάνεμη πλαγιά του βουνού, στα λευκά. Μα ωστόσο ο παγωμένος αέρας σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, δεν της χαριζόταν καθόλου. Σάρωνε τις πλαγιές, στριμωχνόταν βουίζοντας στα σοκάκια, ξεχυνόταν γοργά στην απλωμένη κοιλάδα, πιστός στο ραντεβού του με τις άπειρες λευκές νυφούλες
που, παιχνιδιάρες, άπιστες, ψυχρές, στριφογύριζαν αδιάκοπα, λοξοδρομώντας απρόβλεπτα σε κάθε του ερωτικό άγγιγμα.

Τα Χριστούγεννα έρχονταν τυλιγμένα στην ομορφιά.

Κοντοστάθηκε μπρος στην κλειστή πόρτα. Τίναξε το χιόνι από πάνω του, ξερόβηξε και μπήκε. Με το άνοιγμα της πόρτας το χιόνι, σπρωγμένο απ' τον άνεμο, χύθηκε μέσα κι ανακάτεψε την πνιγηρή ατμόσφαιρα του καπηλειού κάνοντας όλους να γυρίσουν τα κεφάλια τους. Μα αυτός, χωρίς να καλησπερίσει, χωρίς να κοιτάξει κανένα, προχώρησε στη γωνιά του και σωριάστηκε βαρύς στην άδεια καρέκλα,γυρνώντας σχεδόν την πλάτη του σε όλους. 


Όμως δεν φάνηκε να πειράχτηκε ή να παραξενεύτηκε κανένας. Το γκαρσόνι μάλιστα, με το που τον είδε, έτρεξε αμέσως με το καραφάκι και το ποτήρι στο χέρι στο τραπέζι του.

Όλοι τον ήξεραν στη μικρή τους πόλη.

26/12/12

Τα κάλαντα και στο νοσοκομείο του Αγ. Ανδρέα


Η Χριστιανική Φοιτητική Δράση καθώς και Χαρούμενες Αγωνίστριες από την Χριστιανική Εστία Πατρών επισκέφθηκαν και στάθηκαν στο πλάι των ασθενών και των συγγενών τους μεταφέροντας με τους βυζαντινούς ύμνους το χαρμόσυνο μήνυμα της Γέννησης του Χριστού και δίνοντάς τους μια ευχάριστη μουσική νότα!

Τα νοσοκομεία που επισκέφθηκαν ήταν «Ο Άγιος Ανδρέας» και το στρατιωτικό 409.

Ο ιερέας με την εικόνα της Γεννήσεως καθώς και κύριοι και κυρίες της Προνοίας με  ωφέλημα πνευματικά βιβλία και γλυκά περνούσαν από κάθε ασθενή και τόνωναν την πίστη του.

Στους διαδρόμους νεαρές κοπέλες και μητέρες με μικρά παιδιά τραγουδούσαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και έψαλλαν δυνατά για να ακούσει κάθε πονεμένη ψυχή το «Χριστός γεννάται»!

Και του χρόνου!Πηγή: Αγ. Βαρβάρα Πατρών

Επίσκεψη του Μητροπ. Πατρών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ στην Αγ. Σκέπη

Επίσκεψη αγάπης πραγματοποίησε το μεσημέρι των Χριστουγέννων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος για να ευχηθεί και να ευλογήσει τον καθένα προσωπικά από τους τροφίμους και το προσωπικό της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγία Σκέπη».

Ο Σεβασμιώτατος με άνεση χρόνου συζήτησε μαζί τους, και τους εξέφρασε την πατρική του αγάπη και το ενδιαφέρον του. Τους πρόσφερε γλυκίσματα και τους έδωσε προς ευλογία εικόνα των Χριστουγέννων.

Πηγή: Αναστάσιος

Σαν να σε νιώθω έτσι που στέκεις σκεφτικός…


Πάντα στή σκιά τῶν γεγονότων. Πάντα σέ δεύτερο πλάνο. Πάντα νά διακονεῖς καί νά ὑπηρετεῖς τό μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ σύμπαντος κόσμου μέ ἀξίνα καί ἄροτρο τόν δικό σου πόνο, τήν ἀφόρητη ζάλη τῶν ἀντικρουόμενων λογισμῶν σου καί τήν ἀναντίλεκτη ὑπακοή στά κελεύσματα τοῦ οὐρανοῦ. Πρόσωπο σιωπηλό, διδάσκεις αἰῶνες τώρα, μέσα ἀπ’ τή σιωπή σου ὅλους ὅσους θελήσουν νά τήν ἑρμηνεύσουν καί νά τήν ἐπεξηγήσουν.

Δέν ξέρω γιατί, ἀλλά μικρός ποτέ δέν ἑστίαζα στήν παρουσία σου καί τή συμβολή σου. Ἄλλα πρόσωπα καί πράγματα τραβοῦσαν τήν προσοχή μου καί ἀνέβαζαν τόν ἐνθουσιασμό μου. Ἡ Παναγία! Τό σπήλαιο! Ἡ φάτνη! Συγχώρα με, ἀλλά κάποτε πιό πολύ μέ ἐντυπωσίαζαν τά ἄλογα ζῶα ἀπό τή δική σου παρουσία. Αὐτά σέ πρῶτο πλάνο, δίπλα στό νεογέννητο Χριστό, νά Τόν θερμαίνουν μέ τό χνῶτο τους. Κι ἐσύ ἀπόμερος. Σκυφτός. Συλλογισμένος.
 
Κι ὅμως, καθώς τά χρόνια περνοῦσαν, ξέκλεβα πιό πολύ τή ματιά μου, ὅταν θωροῦσα τήν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως, ἀπό τή φάτνη καί σέ κοιτοῦσα πότε-πότε. Στήν ἀρχή μέ περίεργες σκέψεις. Κατόπιν μέ αἴσθημα κατανόησης καί πιό μετά μέ σκιρτήματα θαυμασμοῦ καί ἀναγνώρισης. Ἴσως γιατί κάποτε σάν οἱ ζωές μας νά συμπορεύθηκαν.

Η Εκκλησία δίπλα μας«Και όποιος επιθυμεί να εργαστεί στην ελληνική γη, συμβάλλοντας στη διατροφική επάρκεια τής χώρας και στην ανάπτυξη σύγχρονων εξαγώγιμων προϊόντων καλλιέργειας και βοσκής, ας γνωρίζει ότι, όση λίγη γη ανήκει ακόμα στην Εκκλησία, θα είναι στη διάθεσή του»...

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών & πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 

Ολόκληρο το χριστουγεννιάτικο μήνυμα διαβάστε εδώ

25/12/12

Στο νοσοκομείο του Ρίου σήμερα για τα κάλαντα

70 φίλοι όλων των ηλικιών, μέλη της Χριστ. Εστίας Πατρών, είπαν και φέτος τα κάλαντα ανήμερα της εορτής των Χριστουγέννων στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου. Προπορευόταν όπως πάντα ο ακούραστος αρχιμ. π. Χαρίτων με την εικόνα της Γεννήσεως ανά χείρας. Η μελωδία από τους ύμνους, τα κάλαντα και τα τραγούδια γλύκανε και φέτος τις ψυχές όχι μόνο των νοσηλευομένων που ήταν πολλοί και φέτος αλλά και των συγγενών που στέκονταν υπομονετικά δίπλα τους.

Ευχηθήκαμε σε όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ιδιαιτέρως στο νοσηλευτικό προσωπικό που μας περιμένει κάθε χρόνο και πασχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Στο τέλος, ο π. Χαρίτων ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους επισημαίνοντας ότι η συμπαράσταση στον πόνο του αδελφού είναι καθήκον για κάθε Χριστιανό.

Και του χρόνου!


24/12/12

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Σεβ. Μητροπ. κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΓι’ ατό ς μή πελπιζώμεθα, δελφοί. Τά παθήματά μας πιστεύω τι δη ρχισαν νά γίνωνται μαθήματα. ρκετά περιπλανηθήκαμε στίς χρες τίς βατες καί νυδρες. ρκετά δικήσαμε τόν αυτό μας, ποτιμντας τήν θεοειδ καί θεοσφράγιστη παρξή μας. Τό λοιπόν δελφοί, «καιρός το ποισαι τ Κυρί» (Ψαλμ. 118. 126). ψυχή μας ναζητ τόν Σωτρα της. Γνωρίζει τι Σαρκωθείς Θεός ναμένει ν χαρ καί γαλλιάσει νά το προσφέρωμε τά δρα μας. πιμένει νά το δώσωμε τούς θησαυρούς μας. Καί δού, στάμεθα νώπιον το σαρκί φανέντος Υο καί Λόγου το Θεο, καί κούομε τό ρώτημά Του, πως γιος ερώνυμος: «Παιδιά μου, τί θά μο προσφέρετε σήμερα τήν μέρα τς γεννήσεώς μου;». μες παντμε πως γιος: «Κύριε τί θά μπορούσαμε νά σο δώσωμε; ... δέν χομε τίποτε». λλά κενος πιμένει: «Καί μως χετε κάτι πού μπορετε καί πρέπει νά μο τό δώσετε... τίς μαρτίες σας. Ατό εναι τό καλύτερο δρο γιά μένα. Δστε μου τίς μαρτίες σας, γιά νά τίς συγχωρήσω λες».

ολο το μήνυμα εδώ
 

Η ταπείνωση των Χριστουγέννων - π. Μωυσής


Γράφει ο Μοναχός Μωυσής, Αγιορείτης
Ενώπιον της αγίας φάτνης ας ομολογήσουμε ειλικρινά ότι απατηθήκαμε προσκυνώντας αλλότριους θεούς, θυσιάζοντας σε ξένα είδωλα. Νομίσαμε τους εαυτούς μας ελεύθερους κι ευτυχισμένους. Ανομήσαμε,παρακούσαμε, τίποτε δεν συντηρήσαμε απ’ όσα ωραία μας ζήτησε. Όμως ο Χριστός έρχεται και για μας, γιατί είναι πάντοτε πλούσιος σε αγαθότητα. Η απογοήτευση μας κούρασε αλλά και μας ταπείνωσε. Η ταπείνωση μας οδηγεί στην άκρα ταπείνωση.

Οι άγγελοι, λέει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ο Αγιορείτης, με την κατά σάρκα γέννηση του Σωτήρος γνώρισαν, κατά το εξαίσιο παράδειγμά του, ότι υψώνεται κανείς όχι με την υπερηφάνεια αλλά με την ταπείνωση. Έτσι και οι άνθρωποι γνώρισαν με τον καλύτερο τρόπο πως η οδός της σωτηρίας είναι το ταπεινό φρόνημα. Με την ταπείνωση επανορθώνεται η αποστασία.Ο δαίμονας καταντροπιάστηκε και ηττήθηκε με το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Έτσι, η άγνωστη για τον δαίμονα ταπείνωση τον κατανικά με τη στάση των ταπεινών. Ο μεγάλος Θεός γίνεται μικρός από αγάπη στον άνθρωπο.

Το μεγαλείο των Χριστουγέννων μπορούν να αισθανθούν περισσότερο οι ταπεινοί.

Χρόνια ΠολλάΘερμές οι ευχές μας προς όλους τους φίλους της Ενώσεώς μας και του ιστολογίου μας 
για Ευλογημένα και Άγια Χριστούγεννα.
Ο Κύριός μας να σας χαρίζει πλούσια 
τα δώρα της αγάπης Του.

22/12/12

Εξομολογήσεις του Ι. ΑυγουστίνουΕκδότης : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
Συγγραφέας : Άγιος Αυγουστίνος
Μεταφραστής : Αμπατζοπούλου Φραγκίσκη


«Οι Εξομολογήσεις, έργο κλασικό που γνώρισε τεράστια απήχηση στον δυτικό κόσμο, είναι η ιστορία της νεότητας του Αυγουστίνου και η μαρτυρία της πνευματικής του περιπλάνησης και της μεταστροφής του. Με το έργο αυτό ο Αυγουστίνος θεωρείται ότι εγκαινιάζει την παράδοση του εξομολογητικού λόγου, που επιχειρεί να διερευνήσει αυτό που ο ίδιος ονόμασε άβυσσο της ανθρώπινης συνείδησης. Ο Αυγουστίνος των Εξομολογήσεων δεν είναι ο ίδιος για όλους τους μελετητές του. Καθένας προτείνει τη δική του εκδοχή. Το μόνο βέβαιο είναι το ίδιο το έργο, το οποίο μόνο πρόσφατα αντιμετωπίστηκε ως λογοτέχνημα στο σύνολό του». Με το Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης Έργου Ξένης Λογοτεχνίας στην Ελληνική Γλώσσα τιμήθηκε η καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, για τις Εξομολογήσεις του Αγίου Αυγουστίνου (σειρά Ναυτίλος-Αναγνώσματα).


Η τήρηση των εντολών - Μητροπ. Μεσογαίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Είναι αλήθεια ότι η εποχή μας αδικεί μια μεγάλη ευλογία που έχει δώσει ο Θεός. Την ευλογία των εντολών. Θεωρεί ότι η τήρηση των εντολών αποτελεί μια μηχανική, επιφανειακή ηθική και ότι ο λόγος περί τηρήσεως των εντολών είναι μια ηθικολογία που προάγει τον ευσεβισμό.

Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Αν προσέξουμε, θα δούμε ότι και το Ευαγγέλιο και ή πατερική γραμματολογία και η εμπειρία της Εκκλησίας, είναι γεμάτα από προτροπές για τήρηση των εντολών και προσδιορίζουν την αγιότητα- μεταξύ άλλων- και ως έκφραση της τηρήσεως των εντολών • «εάν αγαπάτε με, τάς εντολάς τάς εμάς τηρήσατε», λέει ο ίδιος ο Κύριος.  Η προσπάθεια τηρήσεως των εντολών μας μεταφέρει από την αμφιβολία και τους επικίνδυνους ακροβατισμούς των «βιωμάτων», στην πραγματικότητα των αδυναμιών μας.

Διαβάζουμε συχνά ένα βιβλίο, κάνουμε μια ωραία συζήτηση, μιλάμε για τον πλατυσμό της καρδιάς, για τις αναρριχήσεις του νοός, για τις πνευματικές αναβάσεις, και μετά από λίγο μας διακόπτει ο άντρας ή η γυναίκα μας στο σπίτι, και αντιδρούμε με ένταση και εκνευρισμό. Τι έννοια έχουν τότε όλες αυτές οι συζητήσεις;

Κρατάμε το κομποσχοίνι στο χέρι, τηρούμε ίσως τις νηστείες • επειδή έτσι μάθαμε, αλλά δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις εντολές της αγάπης, της υπομονής. Και της αμοιβαίας ανοχής, της συγχωρητικότητας• νοείται το εξής φαινόμενο: Ενώ εμφανιζόμαστε με μια μοναχικού χαρακτήρα παραδοσιακότητα είμαστε πολύ σκληρόκαρδοι άνθρωποι. Λυτό πού μαλακώνει την ψυχή σαν σφυρί που τη χτυπάει, είναι οι εντολές και ο αγώνας τους.

Οι εντολές υπάρχουν για δύο λόγους: Πρώτον, για να μας ταπεινώνουν καί, δεύτερον, για να μας δείχνουν την πορεία μας.

Ο Απόστολος (Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως)

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 – ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ια΄ 9-10, 32-40)
     
Ἀδελφοί, πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός.
Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ Ἰεφθάε, Δαυΐδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τούς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς.
Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι
.
   
Ἀπόδοση στη νεοελληνική:
  
Ἀδελφοί, μὲ τὴν πίστιν κατῴκησε εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας σὰν ξένος σὲ μιὰ ξένη χώρα, ζῶν σὲ σκηνές, μαζὶ μὲ τὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν Ἰακώβ, οἱ ὁποῖοι ἦσαν συγκληρονόμοι τῆς ἰδίας ὑποσχέσεως, διότι ἐπερίμενε τὴν πόλιν, ἡ ὁποία εἶχε στερεὰ θεμέλια καὶ τῆς ὁποίας ἀρχιτέκτων καὶ δημιουργὸς εἶναι ὁ Θεός.
Καὶ τί ἀκόμη νὰ πῶ; Δὲν μοῦ ἐπιτρέπει ὁ χρόνος νὰ σᾶς διηγηθῶ διὰ τὸν Γεδεών, τὸν Βαράκ, τὸν Σαμψών, τὸν Ἰεφθάε, τὸν Δαυΐδ καὶ Σαμουὴλ καὶ τοὺς προφήτας, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν πίστιν ἀνέτρεψαν βασίλεια, ἔκαναν ἔργα δικαιοσύνης, ἐπέτυχαν τὴν πραγματοποίησιν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβησαν τὴν δύναμιν φωτιᾶς, διέφυγαν τὴν σφαγήν, ἔγιναν ἀπὸ ἀδύνατοι δυνατοί, ἔγιναν ἰσχυροὶ σὲ καιρὸν πολέμου, ἔτρεψαν εἰς φυγὴν παρατάξεις τῶν ἐχθρῶν. Γυναῖκες ἔλαβαν τοὺς νεκρούς των δι’ ἀναστάσεως, ἄλλοι δὲ ἐβασανίσθησαν καὶ δὲν ἐδέχθησαν νὰ ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι, διὰ νὰ ἐπιτύχουν μίαν ἄλλην καλυτέραν ἀνάστασιν. Ἄλλοι ἐδοκιμάσθησαν μὲ ἐμπαιγμοὺς καὶ μαστίγωσιν, ἀκόμη δὲ καὶ μὲ δεσμὰ καὶ φυλακήν. Ἐλιθοβολήθησαν, ἐπριονίσθησαν, ὑπέστησαν πολλὰς δοκιμασίας, ἐθανατώθησαν μὲ μάχαιραν, περιπλανῶντο φοροῦντες δέρματα προβάτων καὶ δέρματα αἰγῶν, ἐστεροῦντο, ὑπέφεραν θλίψεις καὶ κακουχίας, (ἄνθρωποι διὰ τοὺς ὁποίους δὲν ἦτο ἄξιος ὁ κόσμος), ἐπλανῶντο σὲ ἐρήμους καὶ σὲ βουνὰ, σὲ σπήλαια καὶ σὲ τρύπες τῆς γῆς.
Ὅλοι αὐτοί, ἂν καὶ εἶχαν καλὴν μαρτυρίαν διὰ τὴν πίστιν τους, δὲν ἔλαβαν ὅ,τι εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ Θεός, διότι εἶχε ὁ Θεὸς προβλέψει κάτι καλύτερον ἀναφορικῶς μ’ ἐμᾶς διὰ νὰ μὴ φθάσουν ἐκεῖνοι εἰς τὴν τελειότητα χωρὶς ἐμᾶς.

Από την κρίση στην ελπίδα - Αρχ. Γ. Καψάνης


"...Τα εφετινά Χριστούγεννα βρίσκουν τον λαό μας σε κρίσιμη ακόμη κατάσταση. 

Οι επικυρίαρχοι δανειστές μας, μάς επιβάλλουν όλο και πιο δυσβάστακτες φορολογίες. Οι νέοι μας μαστίζονται από την ανεργία. Οι ηλικιωμένοι βιώνουν πρωτοφανή ανασφάλεια. Για πολλούς χάθηκε η ελπίδα. Συνάνθρωποί μας δεν αντέχουν πλέον την οικονομική δυσπραγία. Οι περισσότεροι αγωνιούν για περαιτέρω συνέπειες. Κάποιοι απελπίζονται και, δυστυχώς, ορισμένοι αυτοκτονούν...
Στην προσπάθεια να δοθή κάποια λύσις γίνονται πολιτικές, οικονομικές και άλλες αναλύσεις, για να βρεθή τι φταίει, τι μας οδήγησε μέχρις εδώ.

Οι πιστοί άνθρωποι όμως θέτουν αλλοιώς το ερώτημα: 
Άραγε, τι θέλει ο Θεός από εμάς; Γιατί επέτρεψε αυτή την δοκιμασία; 

Καί αναζητούν την αιτία με ελπίδα σε Εκείνον που προνοεί με αγάπη για τον κόσμο του.
 

21/12/12

ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ, ΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥΣυγγραφέας: Ελ. Τζιάσιου
Εκδόσεις ΣΩΤΗΡ


Ημερίδα για τα Θρησκευτικά στην Αθήνα
Ἡ Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» σέ συνεργασία μέ τόν τομέα Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος»,
ἐκτιμώντας τή σοβαρότητα τοῦ προβλήματος πού δημιουργεῖ ἡ διδασκαλία τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
στά Δημοτικά καί τά Γυμνάσια βάσει τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν, σᾶς προσκαλεῖ σέ Ἡμερίδα πού διοργανώνει μέ θέμα:
 
«Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στόν καιρό τῆς πανθρησκείας»
τό Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012, ὥρα 9.30 π.μ.

στήν αἴθουσα τῆς Ἑνώσεως Γονέων «Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή» Ἀμπελοκήπων (Μεγ. Σπηλαίου 4 - Ἀθήνα, πίσω ἀπό τό κτίριο τῆς Γ.Α.Δ.Α. – στάση Μετρό: Ἀμπελόκηποι)

Εἰσηγοῦνται:

κ.Ἡρακλῆς Ρεράκης, καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

κ. Ἰωάννης Μπεϊνᾶς, θεολόγος - καθηγητής Γυμνασίου
κα Ζαχαρούλα Ταβουλάρη-Λουκέρη, διευθύντρια Δημοτικοῦ Σχολείου

19/12/12

Κάλαντα και φέτος ανήμερα της εορτής


Θα πούμε κι εμείς τα κάλαντα...

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα είμαστε ανήμερα της εορτής των Χριστουγέννων στο νοσοκομείο του Ρίου.

Να τραγουδήσουμε και να ψάλλουμε σκορπίζοντας ελπίδα και αγάπη σε ανθρώπους πονεμένους...

Συνάντηση 10.50 έξω απ' τη Χριστιανική Εστία ή 
11.10 π.μ. μπροστά στο νοσοκομείο (κεντρική διοίκηση).

Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους!!!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

18/12/12

Ευτυχία


Ευτυχία είναι όταν αυτό που σκέφτεσαι, 
αυτό που λες και αυτό που κάνεις 
βρίσκονται σε αρμονία.

Μαχ. Γκάντι