30/11/13

Εορτή του Αγ. Ανδρέου του Πρωτοκλήτου - Ι. Ν. Αγ. Ανδρέου 30.11.2013


Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος - 2 θαυμαστά γεγονότα


Ὁ Ἀνδρέας ὑπῆρξε ὁ κατ’ ἐξοχὴν Ἀπόστολος τῶν Ἑλλήνων. 

Ἡ Σκυθία, δηλαδὴ ἡ σημερινὴ νότιος Ρωσία, ἡ Ἑλληνικὴ Βιθυνία, ὁ Πόντος, ἡ Θράκη, ἡ Μακεδονία, ἡ Ἤπειρος κι ἡ Ἀχαΐα ποτίστηκαν πλούσια μὲ τὸν τίμιο ἱδρώτα τοῦ Πρωτοκλήτου. Ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Βυζαντίου, ποὺ ἀπετέλεσε καὶ ἀποτελεῖ τὸ κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπὸ τὸν Ἀπόστολό μας ἱδρύθηκε. Ἐδῶ ὁ Ἀνδρέας ἐγκατέστησε πρῶτο ἐπίσκοπο τὸν Ἀπόστολο Στάχυ κιαὶαὐτοῦ διάδοχος εἶναι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. 

Σὲ μία του περιοδεία, ἀναφέρεται ἀπὸ τὴν παράδοση, πὼς ὁ Ἅγιος μας ἦλθε καὶ στὸ νησί μας. Τὸ καράβι, ποὺ τὸν μετέφερε στὴν Ἀντιόχεια ἀπὸ τὴν Ἰόππη, λίγο πρὶν προσπεράσουν τὸ γνωστὸ ἀκρωτήρι τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα καὶ τὰ νησιά, ποὺ εἶναι γνωστὰ μὲ τὸ ὄνομα Κλεῖδες, ἀναγκάστηκε νὰ σταματήσει ἐκεῖ σ’ ἕνα μικρὸ λιμανάκι, γιατί κόπασε ὁ ἄνεμος. Τὶς μέρες αὐτὲς τῆς νηνεμίας τοὺς ἔλειψε καὶ τὸ νερό. Ἕνα πρωί, ποὺ ὁ πλοίαρχος βγῆκε στὸ νησὶ καὶ ἔψαχνε νὰ βρεῖ νερό, πῆρε μαζί του καὶ τὸν Ἀπόστολο. Δυστυχῶς πουθενὰ νερό. Κάποια στιγμή, ποὺ ἔφτασαν στὴ μέση τῶν δυὸ ἐκκλησιῶν, ποὺ ὑπάρχουν σήμερα, τῆς παλαιᾶς καὶ τῆς καινούργιας, ποὺ εἶναι κτισμένη λίγο ψηλότερα, ὁ Ἅγιος γονάτισε μπροστὰ σ’ ἕνα κατάξερο βράχο καὶ προσευχήθηκε νὰ στείλει ὁ Θεὸς νερό. Ποθοῦσε τὸ θαῦμα, γιὰ νὰ πιστέψουν ὅσοι ἦταν ἐκεῖ στὸν Χριστό. Ὕστερα σηκώθηκε, σφράγισε μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ τὸν βράχο καὶ τὸ θαῦμα ἔγινε. Ἀπὸ τὴν ρίζα τοῦ βράχου βγῆκε ἀμέσως μπόλικο νερό, ποὺ τρέχει μέχρι σήμερα μέσα σ’ ἕνα λάκκο τῆς παλαιᾶς ἐκκλησίας καὶ ἀπ’ ἐκεῖ προχωρεῖ καὶ βγαίνει ἀπὸ μία βρύση κοντὰ στὴ θάλασσα. Εἶναι τὸ γνωστὸ ἁγίασμα. Τὸ εὐλογημένο νερό, ποὺ τόσους ξεδίψασε, μὰ καὶ τόσους ἄλλους, μυριάδες ὁλόκληρες, ποὺ τὸ πῆραν μὲ πίστη δρόσισε καὶ παρηγόρησε. Καὶ πρῶτα – πρῶτα τὸ τυφλὸ παιδὶ τοῦ καπετάνιου.

Ἦταν καὶ αὐτὸ ἕνα ἀπὸ τὰ πρόσωπα τοῦ καραβιοῦ ποὺ μετέφερε ὁ πατέρας. Γεννήθηκε τυφλὸ καὶ μεγάλωσε μέσα σὲ ἕνα συνεχὲς σκοτάδι. Ποτέ του δὲν εἶδε τὸ φῶς. Δένδρα, φυτά, ζῶα ἀγωνιζόταν νὰ τὰ γνωρίσει μὲ τὸ ψαχούλεμα. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα, ὅταν οἱ ναῦτες γύρισαν μὲ τὰ ἀσκιὰ γεμάτα νερὸ καὶ ἐξήγησαν τὸν τρόπο ποὺ τὸ βρῆκαν στὸ νησί, ἕνα φῶς γλυκιᾶς ἐλπίδας ἄναψε στὴν καρδιὰ τοῦ δύστυχου παιδιοῦ. Μήπως τὸ νερὸ αὐτό, σκέφτηκε, ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὸν ξηρὸ βράχο ὕστερα ἀπ’ τὴν προσευχὴ τοῦ παράξενου ἐκείνου συνεπιβάτη τους, θὰ μποροῦσε νὰ χαρίσει καὶ σ’ αὐτὸν τὸ φῶς του ποῦ ποθοῦσε; Ἀφοῦ μὲ θαυμαστὸ τρόπο βγῆκε, θαύματα θὰ μποροῦσε καὶ νὰ προσφέρει. Μὲ τούτη τὴν πίστη καὶ τὴν βαθιὰ ἐλπίδα ζήτησε καὶ τὸ παιδὶ λίγο νερό. Διψοῦσε. Καιγόταν ἀπ’ τὴν δίψα. Ὁ Ἀπόστολος, ποὺ ἦταν ἐκεῖ, ἔσπευσε καὶ ἔδωσε στὸ παιδὶ ἕνα δοχεῖο γεμάτο ἀπὸ τὸ δροσερὸ νερό. Ὅμως τὸ παιδὶ προτίμησε, ἀντὶ νὰ δροσίσει μὲ τὸ νερὸ τὰ χείλη του, νὰ πλύνει πρῶτα τὸ πρόσωπό του. Καὶ ὦ τοῦ θαύματος! Μόλις τὸ δροσερὸ νερὸ ἄγγιξε τοὺς βολβοὺς τῶν ματιῶν τοῦ παιδιοῦ, τὸ χρόνιο σκοτάδι ἄρχισε νὰ διαλύεται. Καὶ ἕνα φῶς, ἱλαρὸ φῶς, ἄρχισε νὰ λούζει τὰ γύρω πράγματα...

— Πατέρα, πατέρα, ἄρχισε νὰ φωνάζει τὸ παιδὶ πότε ψαχουλεύοντας καὶ πότε τρέχοντας νὰ βρεῖ τὸν πατέρα. Καὶ ὁ καπετάνιος ποὺ τρόμαξε ἀπ' τὶς φωνὲς τοῦ παιδιοῦ τρέχει καὶ αὐτὸς πρὸς τὸ μέρος ποὺ ἀκουόταν ἡ φωνή. Στὸ ἀντίκρισμα τοῦ παιδιοῦ του σταμάτησε, ἔσκυψε καὶ ἄνοιξε τὴν ἀγκαλιά του.
— Παιδί μου, τί σου συμβαίνει; ρώτησε μὲ τρόμο ὁ πατέρας.
— Βλέπω! Πατέρα μου, βλέπω! Γιὰ κοίτα με, βλέπω τὴν θάλασσα, τοὺς ἀνθρώπους, τὰ πανιὰ τοῦ καραβιοῦ μας ποὺ φουσκώνουν. Πατέρα, τὸ εὐλογημένο νερὸ ποὺ μοῦ ἔδωκε ἐκεῖνος ὁ παππούλης, γιὰ νὰ πιῶ καὶ νὰ πλυθῶ, αὐτό μου χάρισε ὅτι ποθούσαμε. Τὸ φῶς μου, πατέρα...

Ὕστερα ἀπὸ μικρὴ διακοπὴ ποὺ πέρασε μέσα σὲ δάκρυα καὶ ἀναφιλητὰ εὐγνωμοσύνης ὁ καπετάνιος σηκώθηκε καὶ εἶπε:
— Παιδί μου, πᾶμε νὰ βροῦμε τὸν παππούλη ποὺ λές, γιὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσουμε γιὰ ὅτι μας χάρισε!
— Ὄχι ἐμένα, εἶπε ὁ Ἀπόστολος ποὺ πλησίασε. Τὸν Χριστὸ νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλοι. Αὐτὸς μᾶς ἔδωκε τὸ νερό. Αὐτὸς γιάτρεψε καὶ τὸ παιδί. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεός, ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος καὶ ἦρθε στὸν κόσμο γιὰ νὰ μᾶς σώσει!

Από το Συναξαριστή

29/11/13

ΟΧΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος


Το Υπουργείο Παιδείας έκανε δεκτές τις τεκμηριωμένες καταγγελίες και δεν ενέκρινε το πρόγραμμα της "Σπείρας" με θέμα «Βιωματική Κατανόηση της Ιδέας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας στα Δημοτικά Σχολεία» που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Δημοτικών Σχολείων .
Συνημμένως σας αποστέλλω το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και τη σχετική καταγγελία.

Τα σεμινάρια είχαν προγραμματιστεί το Σάββατο 30.11.13 στην Πάτρα και στο Αγρίνιο και την Κυριακή 1.12.13 στα Ιωάννινα.

Όπως όμως απεδείχθη μετά  από ενδελεχή έρευνα, τα «βιωματικά σεμινάρια» λειτουργούν ως προκάλυμμα οργανώσεως, η οποία εντάσσεται πνευματικά στον ευρύτερο χώρο της Νέας Εποχής, του αποκρυφισμού, του εσωτερισμού και της της θεοσοφίας !

Ενδεικτικό του ήθους των στελεχών της «σπείρας» είναι ότι μετά τη καταγγελία μου διόρθωσαν την ιστοσελίδα τους για να αποκρύψουν τη σχέση τους με τον αποκρυφιστικό χώρο ! Όμως έχουν γνώση οι φύλακες …

Στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις

Με τιμή και ευχές
π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος
Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών
τηλ. 6945-377621,  agotsopo@gmail.com

Δείτε το έγγραφο


"Ένας Γέροντας διδάσκει τον προορισμό μας".


Την Κυριακή 1/12/2013 & ώρα 6.00 μ.μ.

στη Χριστ. Εστία Πατρών ομιλητής θα είναι 

ο π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης 
Αρχιμανδρίτης - ιεροκήρυκας

με θέμα: 

"Ένας Γέροντας διδάσκει τον προορισμό μας".


Εγκαίνια εκθέσεως Σχολής Αγιογραφίας Ι. Μητροπόλεως Πατρών

Στό πλαίσιο τῶν "Πρωτοκλητείων", ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τόν ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τῆς ἐκθέσεως τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς ἁγιογραφίας τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Στήν ἔκθεση πού φιλοξενεῖται στόν χῶρο του Παλαιού Νοσοκομείου Πατρῶν, ἐκτίθενται ἔργα σε φρέσκο, σε μουσαμᾶ καί ψηφιδωτά τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς.

Ὅλα ἦταν θαυμάσια καί μέσα ἀπ΄αὐτά τα ἔργα φαίνεται ὁ ζῆλος τῶν μαθητῶν, τοῦ καλλιτεχνικοῦ Διευθυντοῦ, τοῦ Ὑπευθύνου τῆς Σχολῆς καί ὃλων ὃσοι βοηθοῦν σ΄αὐτό τό ἔργο. 

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε και εὐχαρίστησε τόν π. Παναγιώτη Ταρσινό, ὑπεύθυνο τῆς Σχολῆς, τόν κ. Πέτρο Λαμπρινάκο Καλλιτεχνικό Διευθυντή, ὅπως καί τούς πολλούς μαθητάς τῆς Σχολῆς, οἱ ὁποίοι ξεπερνοῦν τους ἑκατό.

Ἡ συμμετοχή τοῦ λαοῦ ἧτο μεγάλη καί συγκινητική. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε καί αὐτή τήν παράμετρο. Ὅτι δηλ. μέ τήν παρουσία μας τονώνουμε τό ἠθικό τῶν παιδιῶν μας καί τά βοηθοῦμε νά αποδίδουν κατά τόν καλύτερο τρόπο.

Στό τέλος ἐδόθηκαν οἱ τίτλοι σπουδῶν καί ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε με τήν ὁμιλία τοῦ κ. Πέτρου Λαμπρινάκου καί τήν ξενάγηση στούς χώρους τῆς ἐκθέσεως.

Ἀξιοσημείωτο εἷναι ότι πολλά ἀπό τά ἔργα τῶν μαθητῶν θά πωληθοῦν καί τά ἔσοδα θα διατεθούν ὑπέρ τοῦ φιλοπτώχου ταμείου τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Πατρῶν.
Πνευματική διαθήκη Οσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη


“Ἀγαπητὰ πνευματικά μου παιδιά,

Τώρα ποὺ ἀκόμη ἔχω τὰ φρένας μου σώας θέλω νὰ σᾶς πῶ μερικὲς συμβουλές. 

Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ὅλο στὶς ἁμαρτίες ἤμουνα. 

Καὶ ὅταν μὲ ἔστελνε ἡ μητέρα μου νὰ φυλάω τὰ ζῶα στὸ βουνό, γιατί ὁ πατέρας μου, ἐπειδὴ ἤμασταν πτωχοὶ εἶχε πάει στὴν Ἀμερική, γιὰ νὰ ἐργαστεῖ στὴ διώρυγα τοῦ Παναμᾶ γιὰ ἐμᾶς τὰ παιδιά του, ἐκεῖ ποὺ ἔβοσκα τὰ ζῶα, συλλαβιστὰ διάβαζα τὸ βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου καὶ πάρα πολὺ ἀγάπησα τὸν Ἅγιο Ἰωάννη καὶ ἔκανα πάρα πολλὲς προσευχὲς σὰν μικρὸ παιδὶ ποὺ ἤμουν 12 – 15 χρονῶν, δὲν θυμᾶμαι ἀκριβῶς καλά, καὶ θέλοντας νὰ τὸν μιμηθῶ μὲ πολὺ ἀγώνα ἔφυγα ἀπὸ τοὺς γονεῖς μου κρυφὰ καὶ ἦλθα στὰ Καυσοκαλύβια τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ὑποτάχτηκα σὲ δύο γέροντες αὐταδέλφους, Παντελεήμονα καὶ Ἰωαννίκιο. 

Μοῦ ἔτυχε νὰ εἶναι πολὺ εὐσεβεῖς καὶ ἐνάρετοι καὶ τοὺς ἀγάπησα πάρα πολὺ καὶ γι’ αὐτό, μὲ τὴν εὐχή τους, τοὺς ἔκανα ἄκρα ὑπακοή. 

Αὐτὸ μὲ βοήθησε πάρα πολύ, αἰσθάνθηκα καὶ μεγάλη ἀγάπη καὶ πρὸς τὸν Θεό, καὶ πέρασα πάρα πολὺ καλά. 

Ἀλλά, κατὰ παραχώρηση Θεοῦ, γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου, ἀρρώστησα πολὺ καὶ οἱ Γέροντές μου μοῦ εἶπαν νὰ πάω στοὺς γονεῖς μου στὸ χωριό μου εἰς τὸν ἅγιο Ἰωάννη Εὐβοίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ’ ( ΙΔ’ ΛΟΥΚΑ) , Ήχος πλ Β΄, Εωθινό Α΄


Ο Όρθρος της Κυριακής αυτής εκτός από τα αναστάσιμα τροπάρια περιλαμβάνει και τροπάρια της ακολουθίας του Αγίου Προφήτου Ναούμ.

Το Συναξάρι της ημέρας

Τῇ Α' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ναούμ.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀνανίου τοῦ Πέρσου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ νέου.
Ὁ Ἅγιος Ὀνήσιμος, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἐφέσου, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.
Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείας, ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Απολυτίκιο το αναστάσιμο (ήχος πλ Β')

Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν Άδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ των νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι.

Μετάφραση: 

Αγγελικές Δυνάμεις ήταν στο μνήμα σου, και αυτοί που το φρουρούσαν έγιναν σαν νεκροί. 
Και στεκόταν η Μαρία στον τάφο, αναζητώντας το αμόλυντο σώμα σου. Νίκησες τον άδη και του πήρες ως λάφυρα τα όπλα, χωρίς να πάθεις βλάβη απ΄ αυτόν. Συνάντησες την Παρθένο, δωρίζοντας την ζωή. Δόξα σε σένα Κύριε, που αναστήθηκες από τους νεκρούς.

Απολυτίκιο  Θεοτοκίον  (ήχος πλ Β')

Ὁ τὴν εὐλογημένην καλέσας σου Μητέρα ἦλθες ἐπὶ τὸ πάθος ἑκουσίᾳ βουλῇ, λάμψας ἐν τῷ Σταυρῷ, ἀναζητῆσαι θέλων τὸν Ἀδάμ, λέγων τοῖς Ἀγγέλοις· Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὑρέθη ἡ ἀπολομένη δραχμή, ὁ πάντα σοφῶς οἰκονομήσας, δόξα σοι.

«Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΑΓΝΟΕΙΣ ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ »


Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής ΙΔ' Λουκά (Εφεσ. Β' 4-10)


Οι άγιοι, δεν είναι μόνο απελεύθεροι Χριστού, αλλά είναι και συμπάρεδροί Του. Διά της βοηθείας της χάριτός Του ανυψώθηκαν από τον αισθητό κόσμο και συναναστρέφονται με τον ουράνιο.

Ζούν διά της Ορθοδόξου βιωτής, με τη σταθερή προσδοκία του κόσμου εκείνου και ποθούν το ταχύτερο να εισέλθουν σ' αυτόν. Αυτή είναι, αυτή πρέπει να είναι η λαχτάρα των τέκνων της Εκκλησίας μας. Να αισθάνονται όχι μόνο δούλοι του Κυρίου και στο έργο του, αλλά να έχουν ανυψωθεί για να συμβασιλεύσουν μαζί του.

Μπροστά λοιπόν σ' αυτή την πραγματικότητα, που οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας ξεθωριάζει και χάνει την ουσία του, είναι δυνατόν να είμαστε δυστυχισμένοι;

Μπροστά σ' αυτή την αποκάλυψη του «συνεζωοποίησε», του «συνήγειρε» και «συνεκάθισεν», μπορεί ποτέ να σταθούν εμπόδια για τη Χριστοποίησή μας οι παγίδες του εχθρού και η κακία με το μίσος του κόσμου;

Φίλοι μου, είμαστε εν πολλοίς δυστυχισμένοι στην κοιλάδα αυτή του κλαυθμώνος που ζούμε, εάν βεβαίως πιστεύουμε, όχι αντικειμενικά, αλλά υπάρχει δυστυχία ακριβώς διότι αγνοούμε το ότι είμαστε ευτυχισμένοι. Το ότι δηλ. η σωτηρία, μας έχει χαριστεί, αρκεί εμείς οι ίδιοι να την ενεργοποιήσουμε.

Είθε να πραγματοποιήσουμε το γεγονός αυτό της προσωπικής μας σωτηρίας και ολονέν και περισσότερο να συνειδητοποιούμε και να βιώνουμε «την πολλήν αγάπην Αυτού ήν ηγάπησεν ημάς».

Αμήν

Άρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος
Email: ioil.konitsa@gmail.com

Κόνιτσα.

28/11/13

Παράδειγμα προσευχής


Να ένα παράδειγμα μυστικής προσευχής, που βρέθηκε ανάμεσα στα χαρτιά του μητροπολίτη Μόσχας Φιλαρέτου , μετά τον θάνατό του:

«Κύριε, δεν ξέρω τί να ζητιανέψω από Εσένα. Μόνον εσύ γνωρίζεις τί μου χρειάζεται. Συ με αγαπάς περισσότερο από όσο εγώ ξέρω να αγαπώ τον εαυτό μου . Πατέρα, δώσε στον δούλο Σου εκείνο που ούτε να ζητήσω δεν μπορώ. Δεν τολμώ να σου ζητιανέψω ούτε πάθη ούτε απόλαυση παρά μόνο στέκομαι μπροστά Σου με την καρδιά μου ανοικτή απέναντί Σου. Εσύ βλέπεις ανάγκες που εγώ δεν βλέπω, κοίταξέ με και πράξε κατά το έλεός Σου. Χτύπησε και θεράπευσε , ρίξε με και ανύψωσέ με. Πάλλομαι και σιωπώ μπροστά στην άγια θέλησή Σου και μπροστά στις κρίσεις Σου για μένα. Προσφέρω τον εαυτό μου ως θυσία προς Εσένα. Δεν υπάρχει μέσα μου  άλλη επιθυμία παρά μόνο να εκπληρώσω το θέλημά Σου. Μάθε με να προσεύχομαι . Έλα Εσύ ο Ίδιος μέσα μου να προσεύχεσαι! Αμήν!».


Πηγή: «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ, Δεν φτάνει μόνο η πίστη…
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Β΄» Εκδόσεις «εν πλώ» 
σελ. 248-249

Ο Όσιος Μελέτιος ο εν Υψενή της Ρόδου επίσημα από χθές στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΙΒ´ (12)
Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν ΜΕΛΕΤΙΟΥ τοῦ ἐκ Λάρδου, δομήτορος γενομένου τῆς ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Μονῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὑψενῆς.

Στίχοι.
Μονὴν ἐγείρας τῇ Παρθένῳ Μαρίᾳ,
Μονὰς κατοικεῖς εὐκλεῶς τῶν Ἀγγέλων.
Δευτερίῃ δεκάτῃ Μελέτιος τιμάσθω ἀγλαῶς.

 Ὁ  Ὅσιος καὶ θεοφόρος Πατὴρ ἡμῶν Μελέτιος, γεννήθηκε περὶ τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰώνα στὸ χωριὸ Λάρδος τῆς Ρόδου καὶ ὀνομάστηκε κατὰ τὸ ἅγιο Βάπτισμα Ἐμμανουήλ. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς του Νικόλαος καὶ Σταματία1 τὸν ἀνέθρεψαν κατὰ τὴν ἀποστολικὴ ρήση «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» καὶ ἐμφύτευσαν στὴν ψυχή του τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὶς παραδόσεις τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους. Ἀπὸ τὴ βρεφικὴ ἡλικία φαινόταν ὅτι ἦταν «σκεῦος ἐκλογῆς» ἀφοῦ ἀρνοῦνταν νὰ θηλάσει τὸ μητρικὸ γάλα κατὰ τὶς νηστίσιμες ἡμέρες τῆς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς. Ἀργότερα, ὅταν μεγάλωσε, μοίραζε ἀγαθὰ ἀπὸ τὴν πατρικὴ ἀποθήκη στοὺς φτωχοὺς χωρὶς αὐτὰ νὰ ἐλαττώνονται, γεγονὸς ποὺ προκάλεσε τὴν ἔκπληξη τῶν γονέων του, ποὺ τὸν εἶχαν προηγουμένως ἐπιτιμήσει.

Ἀπὸ τὸν ἐφημέριο τῆς γενέτειράς του διδάχθηκε ἀνάγνωση καὶ γραφὴ καὶ ἐπιδόθηκε μὲ ζῆλο στὴ μελέτη τῶν βίων τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς ἀγῶνες τῶν ὁποίων προσπαθοῦσε νὰ μιμηθεῖ σχολάζοντας στὴν ἀγρυπνία, τὴν προσευχὴ καὶ τὴ νηστεία. Μέσα στὴν ψυχή του ἄναψε ὁ θεῖος πόθος καὶ προτιμοῦσε νὰ ἀποσύρεται στὸ δάσος γιὰ νὰ προσεύχεται ἀπερίσπαστος στὸν Θεό, μὲ θερμὰ δάκρυα, ὁλονύκτιες δεήσεις καὶ γονυκλισίες. Ὁ συνήθης τόπος ποὺ ἀποσυρόταν ἦταν ἕνα σπήλαιο στὴν περιοχὴ τῆς ἐρειπωμένης τότε ἀρχαίας Μονῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ὕψους. 

Κάποια νύκτα ἐνῶ βρισκόταν κοντὰ στὴ Μονὴ προσευχόμενος παρατήρησε στήλη ὑπέρλαμπρου φωτὸς νὰ κατέρχεται ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ νὰ στέκεται πάνω ἀπὸ ἕνα αἰωνόβιο δένδρο ἐλιᾶς. Ἀπόρησε βλέποντας τὸ παράδοξο θέαμα, πλησίασε στὸ μέρος ἐκεῖνο ποὺ ὑποδείκνυε τὸ οὐράνιο φῶς καὶ βρῆκε μία παλαιὰ Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Γονάτισε μὲ δέος, τὴν σήκωσε στὰ χέρια του καὶ τὴν ἀσπάστηκε μὲ πνευματικὴ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση ψάλλοντας ὕμνους δοξολογίας στὸν Θεὸ καὶ ᾄσματα εὐγνωμοσύνης στὴ Θεομήτορα γιὰ τὴ θαυμαστὴ εὐδοκία τῆς χάριτός της. 

27/11/13

Αγιοκατάταξη του Γέροντος Πορφυρίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Η Αγιοκατάταξη του Γέροντος θα τελεσθή την Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013 
στο Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον 
“Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος”

Δείτε εδώ για τη ζωή του Αγ. Πορφυρίου


Ούτε μία μέρα χωρίς επίκληση της Παναγίας μας


Ήταν κάποτε ένας άνθρωπος ευλαβής που ονομαζόταν Αγαθόνικος. Αυτός είχε διδαχθεί, ακόμη από την παιδική του ηλικία, να λέγει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, τον ύμνο αυτό:

«Θεοτόκε, Παρθένε, χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη, συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι Σωτήρα έτεκες, των ψυχών ημών».

Αργότερα έκανε μια ζωή με πολλές φροντίδες και έλεγε σπανιότερα αυτόν τον ύμνο της Κυρίας Θεοτόκου. Κατόπιν σιγά σιγά έπαυσε να τον λέγει.

Ο Θεός όμως, ο Οποίος δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, έστειλε στο σπίτι του έναν ερημίτη από την Θηβαΐδα για να τον ελέγξει διότι ξέχασε αυτόν τον ύμνο της Κυρίας Θεοτόκου. Ο Αγαθόνικος απήντησε στον ερημίτη μοναχό ότι έπαυσε να τον λέγει, διότι, παρότι τον έλεγε για πολλά χρόνια, όμως δεν ευρήκε καμία ωφέλεια.

Τότε ο ερημίτης του είπε: «Φέρε στον νου σου τυφλέ και αχάριστε, πόσες φορές σε βοήθησε αυτή η δοξολογική προσευχή και σε έσωσε από διάφορους πειρασμούς!

Θυμήσου, όταν ήσουν ακόμη παιδί, πως λυτρώθηκες από πνιγμό κατά ένα θαυμαστό τρόπο!  Ενθυμήσου, όταν σε εκτύπησαν πολλοί γείτονες σε μία λακκούβα που είχες πέσει κι όμως έμεινες ατραυμάτιστος! Θυμήσου ακόμη, όταν ταξίδευες κάποτε με κάποιον φίλον σου, επέσατε και οι δυο σας από την καρότσα!

Αυτός έσπασε το πόδι του και συ δεν έπαθες τίποτε. Δεν γνωρίζεις ότι ο φίλος σου είναι κάτω αδύνατος από μία ασθένεια, ενώ εσύ είσαι υγιής και δεν αισθάνεσαι κανένα πόνο;

Και, όταν του έφερε στην μνήμη όλα αυτά τα θαυμαστά έργα, στο τέλος του είπε: «Να ξέρεις ότι όλες αυτές οι δυστυχίες και ατυχίες που ήλθαν στην ζωήν σου, απομακρύνθηκαν από την θεία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, χάρις στην μικρή σου αυτή δοξολογική προσευχή, την οποίαν έλεγες κάθε ημέρα ενώπιόν της.

Δώσε λοιπόν προσοχή και συνέχιζε να προσεύχεσαι και στο μέλλον με την προσευχή αυτή και η Μητέρα του Κυρίου μας δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ». Έτσι κατάλαβε ο Αγαθόνικος και δεν άφησε πάλι αυτή την προσευχή.

Ούτε εμείς να μην αφήνουμε να περνά μία ημέρα χωρίς να προσευχηθούμε μ' αυτή την προσευχή μπροστά στην Κυρία Θεοτόκο κι έτσι θα φυλαγώμεθα από πολλές δοκιμασίες και πειρασμούς στην ζωή μας.

Γέροντας Κλεόπας Ηλίε


Έκθεση Σχολής Βυζαντινής Αγιογραφίας


ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΩΡΑ: 18.00

ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ


26/11/13

Πού είναι ο Θεός;


Όταν περνάς μια μεγάλη δυσκολία και αναρωτιέσαι 
"Πού είναι ο Θεός;"... 

θυμήσου... 

Ο δάσκαλος είναι πάντα σιωπηλός 
κατά τη διάρκεια του τεστ...

ΚΑΘΩΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΟΡΤΑΣΩΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΝΔΡΕΑ...


Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου

Πάτρα. Μιά πόλη μέ ἱστορία πού χάνεται στά βάθη τῶν αἰώνων. Στέφανος τῆς Πελοποννήσου. Τήν προίκισε ὁ Θεός μέ φυσικές ὀμορφιές. Τήν βρέχει καί τήν δροσίζει ἡ θάλασσα. Τῆς δίνει περίσσια χάρη τό βουνό, πού ἀντίκρυ στό πέλαγος, θαρρεῖς συναγωνίζεται τήν γαλάζια γαλήνη τοῦ Πατραϊκοῦ.

Κέντρο ἐμπορικό ἀπό τούς παληούς χρόνους, γέφυρα μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως, σταυροδρόμι πολιτισμῶν καί λαῶν, ἦλθε ἡ ὥρα, ἔφθασε ἡ στιγμή νά γίνῃ τό φῶς τοῦ κόσμου, μέσα ἀπό τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ τήν μεγάλη δωρεά.

Δέν μποροῦσε νά γίνῃ ἀλλιῶς. Αὐτός ὁ τόπος ὁ ξεχωριστός, αὐτή ἡ γῆ, αὐτή ἡ ἀκροθαλασσιά ἔλαμψε ὡς ἀστήρ τῆς οἰκουμένης.

Ἔφθασε ἐδῶ γιά νά πῇ τό δικό του «τετέλεσται», πάνω στόν δικό του Σταυρό, ὁ Πρωτόκλητος Μαθητής, ὁ κλεινός Ἀνδρέας. Ὁ ψαράς, ὁ ταπεινός τῆς Γαλιλαίας, ὁ γυιός τοῦ Ἰωνᾶ καί ἀδελφός τοῦ Πέτρου, ὁ ἀητός ὁ ὑψιπέτης, πάτησε σ’ αὐτή τήν γῆ, στόν τόπο τό δικό μας.

«Εὑρήκαμε τόν Μεσσίαν!». Τό ἐπανέλαβε μέ ζῆλο θερμουργό. «Εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Στό ὄνομά Του σέ θεραπεύω, Μαξιμίλλα. Στό ὄνομά Του σέ καθιστῶ Ἐπίσκοπο, Στρατοκλῆ. Γιά τό Ἅγιο ὄνομά Του ἀνεβαίνω στόν χιαστό Σταυρό».


Στάθηκε μπροστά στόν Σταυρό ὁ Ἀνδρέας μέ χαρά, μέ συγκίνηση βαθειά. «Κύριέ μου, Κύριε, πόσο σ’ εὐχαριστῶ, πού μέ ἀξίωσες νά σέ μιμηθῶ στό πάθος σου τό Ἅγιο!».

25/11/13

Στιγμές από τη συναυλία του Σταμ. Σπανουδάκη στην Πάτρα
Σταμ. Σπανουδάκης: Χαίρε Θάλασσά μου
Ποτέ δεν μου άρεσαν οι πομπώδεις τίτλοι και ονομασίες για τους τίτλους των δίσκων, τη μουσική ή τους στίχους μου. Πάντα ζητούσα, και ακόμα ζητάω, την "άλλη ματιά" το "λίγο αλλιώς", πιο απαλά και χαμηλόφωνα.  Όπως δεν μου αρέσουν τα κεφαλαία ή τα bold στις γραμματοσειρές που χρησιμοποιώ.  Όπως δεν μου αρέσουν και οι άνθρωποι που μιλάνε πολύ ή δυνατά. Κρατάω την εξαίρεση στον κανόνα αυτό, όπως και σε πολλούς άλλους, για τον εαυτό μου.Ο τίτλος "Χαίρε θάλασσά μου" τελικά, όπως πολλοί τίτλοι δίσκων μου, ήρθε από ένα στίχο από τους πρώτους που έγραψα γι' αυτόν τον δίσκο. Και ερχόμενος "πότισε" και τους υπόλοιπους τίτλους και κυρίως, όπως ελπίζω, τη μουσική μου.Λέω λοιπόν "Χαίρε  θάλασσά μου", έχοντας ένα μουσκεμένο ψαλτήρι στα χέρια μου και μία θαλασσοπνιγμένη πατρίδα στην καρδιά μου, και παρακαλώντας Σε να τα φέρεις γρήγορα και τα δύο, σώα και στεγνά, πάλι στην αγκαλιά Σου.Κι εμένα.... 

-Σταμάτης-


Εορτάζει ο Ι.Ν. του Αγ. Στυλιανού


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σ.Α.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Την Δευτέρα παραμονή της εορτής του Αγίου Στυλιανού και ώρα 5.30 μ.μ. θα τελεσθεί Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα.

Το πρωί της Τρίτης και από ώρα 7 π.μ. θα τελεσθεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στην οποία θα λειτουργήσει και θα κηρύξει ο Αρχιμανδρίτης π. Σωτήριος Τσάφος. 


Δωροέκθεση στη Χριστ. Εστία Πατρών
Μαγευτική βραδιά με τον Στ. Σπανουδάκη
Στο κατάμεστο κλειστό γήπεδο του Απόλλωνα, μπροστά σ' ένα ενθουσιώδες κοινό εμφανίστηκε απόψε ο εξαιρετικός Έλληνας συνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης. 

Η συναυλία με τίτλο "ΧΑΙΡΕ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΟΥ" ήταν ενταγμένη στα πλαίσια των Πρωτοκλητείων 2013 και αφορμή υπήρξε η κυκλοφορία του ομώνυμου νέου ψηφιακού δίσκου που όπως ο ίδιος ο Σταμάτης Σπανουδάκης έχει πει, «είναι μουσική και στίχοι για την Παναγία αλλά πλάι της, “κρυμμένο μυστικό”, υπάρχει κι ελπίζει και η Ελλάδα, του χτες και του σήμερα. Σ' αυτές τις δύο “γυναίκες”, λοιπόν, της ζωής μου, αφιερώνω αυτόν το δίσκο και αυτή τη βραδιά».

Ο καταξιωμένος μουσικός δημιουργός προλόγιζε τα κομμάτια του δίνοντας μηνύματα πίστης, φιλοπατρίας και ελπίδας ενώ η παιδική χορωδία του Σπ. Λάμπρου έκλεψε την παράσταση με την άρτια απόδοση και παρουσία της.

Στο τέλος της βραδιάς, ο Σεβ. Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ευχαρίστησε τον συνθέτη αλλά και τον κόσμο για την παρουσία του και τόνισε τη βεβαιότητά του ότι ακόμα και στις πολύ δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας, ο ελληνισμός δεν θα χαθεί γιατί ακουμπάει στη φλόγα της πίστης και της φιλοπατρίας. Προσέφερε δε στον κ. Σπανουδάκη και δύο εικόνες ως αντίδωρο της παρουσίας του.

Ήταν μία υπέροχη βραδιά γεμάτη ήχους και χρώματα, "μια βραδιά μουσικής, αγάπης, προσευχής και υπερηφάνειας".

γ.π.


24/11/13

Στη Γέννηση του Σωτήρος Χριστού - Πατερικές ομιλίες


Στὸ νέο αὐτὸ βιβλίο ἐκδίδονται σὲ μετάφραση ἕξι χριστουγεννιάτικες ὁμιλίες ἁγίων Πατέρων (Γρηγορίου Θεολόγου, Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου καὶ Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως)

Ἐλπίζουμε ὅτι ὁ ἐμπνευσμένος λόγος τῶν ἁγίων μας, πιὸ προσιτός, καθὼς προσφέρεται στὴν ἁπλὴ Νεοελληνική, θὰ βοηθήσει τὸν εὐλαβὴ ἀναγνώστη νὰ χαρεῖ πιὸ πνευματικὰ καὶ νὰ ζήσει πιὸ βαθιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων. 


Πατερικὲς ὁμιλίες 
Ἐπιμέλεια - Ἀπόδοση στὴ Νεοελληνικὴ
 Ἀθανάσιος Ἀ. Φραγκόπουλος
Εκδόσεις Ο ΣΩΤΗΡ
Σελίδες 122.

23/11/13

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΣΤΗΝ "ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ" ! ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

του π. Αναστασίου  Κ.  Γκοτσόπουλου
Εφημερίου Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών
τηλ. 6945-377621,  agotsopo@gmail.com

Πάτρα  20.11.2013

ΑΝΟΙΚΤΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς  αξιοτίμους
κ. Ανδρέα Σαμοθρακίτη, πρόεδρο, 
κα Ελένη Κοττά – Μπαλαδάκη, γραμματέα
κ. Αλέξη Μουζακιώτη, αντιπρόεδρο,
κ. Πάρη Τρίγκα, ταμία,
κα Ρένα Πεγιάζη, ειδική γραμματέα,
κ.κ.  Νίκο Βουτσινά, Βασίλη Πασσά, μέλη
του  Διοικητικού Συμβουλίου
της «Κίνησης “ΠΡΟΤΑΣΗ”, για έναν άλλο τρόπο ζωής»
Ενταύθα


Αξιότιμοι,
όπως γνωρίζετε, εστάλη προς όλους τους εκπαιδευτικούς των Πατρών πρόσκληση για συμμετοχή σε «βιωματικό σεμινάριο» που αφορά στην «Βιωματική Κατανόηση της Ιδέας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας στα Δημοτικά Σχολεία». Το σεμινάριο διοργανώνεται στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Κίνησης "ΠΡΟΤΑΣΗ" (Σαρανταπόρου 20, ΠΑΤΡΑ), ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέου (ώρα 11:00-14:00).

Όπως προκύπτει από την πρόσκληση, η ΠΡΟΤΑΣΗ δεν είναι διοργανωτής του «βιωματικού σεμιναρίου», το οποίο υλοποιείται από άλλο φορέα, άγνωστο στην Πάτρα. Εν τούτοις, το γεγονός και μόνο ότι η ΠΡΟΤΑΣΗ παρέχει το χώρο της και το φιλοξενεί, προσδίδει στον φιλοξενούμενο φορέα και στο ίδιο το σεμινάριο από το κύρος και την ανταπόκριση που έχει η ΠΡΟΤΑΣΗ στην πατραϊκή κοινωνία. 

Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι στη συνείδηση των προσκαλουμένων εκπαιδευτικών βαρύνουσα σημασία θα έχει πρώτιστα το γεγονός ότι φιλοξενείται στην ΠΡΟΤΑΣΗ, τη στιγμή, μάλιστα, που ο φορέας υλοποίησης του σεμιναρίου είναι παντελώς άγνωστος στην πόλη μας.  

Συνεπώς, είναι αναμφισβήτητη η αυξημένη ευθύνη της ΠΡΟΤΑΣΗΣ, αναφορικά με το τι φιλοξενεί στο δικό της χώρο, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης.
Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να σας απευθύνω δημόσια την παρούσα, σε συνέχεια των στοιχείων που σας προσκομίστηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας της 18.11.2013 αναφορικά με το σεμινάριο αυτό.

Α. Η ΠΡΟΤΑΣΗ σε όλους τους τόνους αυτοσυστήνεται, εκτός των άλλων, και ως κίνηση που τηρεί αυστηρά τη θρησκευτική ουδετερότητα. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι η θρησκευτική ουδετερότητα δε μπορεί να δικαιολογήσει τη διοργάνωση σεμιναρίου και την πρόσκληση εκπαιδευτικών σε αυτό ανήμερα της εορτής του Πολιούχου μας και μάλιστα την ώρα της Λιτανείας της Τιμίας Κάρας Του. Και αν οι φιλοξενούμενοι δικαιολογημένα δεν έχουν τέτοιες ευαισθησίες και αναστολές,  προκαλεί θλίψη να συναντούμε την ίδια συμπεριφορά από Πατρινούς που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και δραστηριοποιούνται στην πόλη μας και θέλουν ως πρόσωπα να έχουν σχέση με την πίστη και την παράδοση του τόπου τους … 

Β. Όπως σας κατέδειξα με τα στοιχεία που σας προσκόμισα, το «βιωματικό σεμινάριο» λειτουργεί ως προκάλυμμα οργανώσεως, η οποία εντάσσεται πνευματικά στον ευρύτερο χώρο της Νέας Εποχής, του αποκρυφισμού και του εσωτερισμού ! Αποδέχομαι ως αληθή τη διαβεβαίωση ότι όταν συνεννοηθήκατε για την παραχώρηση του Κέντρου για το σεμινάριο δεν γνωρίζατε ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Αποδέχομαι ως ειλικρινή και τη δεύτερη διαβεβαίωση σε μέλος της ΠΡΟΤΑΣΗΣ που προφορικά σας ενημέρωσε για το θέμα αυτό, ότι αναζητήσατε ύποπτα στοιχεία στην ιστοσελίδα του φορέα και δε βρήκατε ! Έχετε δίκιο, γιατί πράγματι οι οργανώσεις αυτές (σέκτες) δρουν με ύπουλο τρόπο, επιτυγχάνοντας να εξαπατήσουν όχι μόνο τους ανυποψίαστους πολίτες, αλλά και Υπηρεσίες και σημαίνοντες φορείς ! Χρειάζεται κάποιος να είναι πολύ “ψυλλιασμένος” για να μπορέσει να καταλάβει, αρχικά, και στη συνέχεια να αναζητήσει τα πραγματικά στοιχεία που επιμελώς θέλουν να αποκρύπτουν οι νεοεποχίτικες οργανώσεις…

Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας θέσω και δημόσια κάποια ερωτήματα, ώστε να υπάρξει και δι’ αυτού του τρόπου ενημέρωση των εκπαιδευτικών που προσκαλούνται, ουσιαστικά, σε «βιωματικό σεμινάριο» εσωτερισμού ! (τα κείμενα με κόκκινα γράμματα είναι αποσπάσματα από τις ιστοσελίδες του φορέα που φιλοξενείτε) : 

1. Πιστεύετε ότι οι δύο εισηγητές - και κατά δήλωσή τους - «εμψυχωτές της ημερίδας» που θα φιλοξενήσετε στο Κέντρο της ΠΡΟΤΑΣΗΣ, πληρούν τις απαραίτητες επιστημονικές προϋποθέσεις για να διοργανώσουν επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς μας ; Πιο συγκεκριμένα : Ο ένας εκ των δύο «εμψυχωτών» αυτοσυστήνεται ως «ένας σύγχρονος οραματιστής και συνεργάτης της πλανητικής ιεραρχίας και έχει αφιερώσει τη ζωή του στη συλλογική πρόοδο του πλανήτη και της ανθρωπότητας». Στο βιογραφικό του δεν παρουσιάζει κανένα παιδαγωγικό τίτλο, παρά μόνο στον τομέα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και στα εικαστικά. Τονίζει όμως με ιδιαίτερη έμφαση την «ενασχόληση με τη ραδιαισθησία, ραβδοσκοπία και γεωπαθολογία, δίπλωμα στη γεωπαθολογία», την «πολυετή ενασχόληση, εφαρμογή, μελέτη και σπουδή του στους τομείς του διαλογισμού, αποκρυφισμού, τις εναλλακτικές θεραπείες και την πνευματική ψυχολογία».  Επίσης γράφει ότι «στα πλαίσια της υπηρεσίας του στη γη έχει ασχοληθεί και ασχολείται με όλα σχεδόν τα αντικείμενα που προσφέρει η ζωή και επικεντρώνεται τα τελευταία χρόνια στις εναλλακτικές-ενεργειακές θεραπείες, σε σεμινάρια αυτογνωσίας και θεραπείας, ηχογραφήσεις διαλογισμών, γραφή κειμένων, την εκπαίδευση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα με βάση τη γνώση εαυτού και την εικαστική δημιουργία, τη ραβδοσκοπία και γεωπαθολογία, τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες. Όλες του οι ασχολίες ενορχηστρώνονται από τη γνώση εαυτού, για να καταλήξουν σε εργαλεία αφύπνισης και προόδου για όλους τους συμμετέχοντες». Τέλος, το βιογραφικό του ολοκληρώνεται με αναφορά στην «εντατική ενασχόληση με τον εσωτερισμό, μυστικισμό, αποκρυφισμό και την πρακτική εφαρμογή ασκήσεων από τις αρχές της δεκαετίας του 90». Φέτος έδωσε διάλεξη για τη «Νέα Εποχή» (New Age) στα πλαίσια ημερίδας με θέμα «Αστρολογία και ευεξία»!

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013 – ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ


Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (στ΄ 11-18)
          
Ἀδελφοί, Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται.

Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ' αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ.

Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω.

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.
        
Ἀπόδοση στη νεοελληνική:
         
Ἀδελφοί, Κυττάξτε μὲ πόσον μεγάλα γράμματα σᾶς ἔγραψα μὲ τὸ χέρι μου. Ὅσοι θέλουν νὰ φανοῦν εὐάρεστοι μὲ μέσα ἐξωτερικά, αὐτοὶ σᾶς ἀναγκάζουν νὰ περιτέμνεσθε, ἁπλῶς καὶ μόνον διὰ νὰ μὴ καταδιώκωνται διὰ τὸ κήρυγμα περὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. Διότι οὔτε αὐτοὶ ποὺ περιτέμνονται, φυλάττουν τὸν νόμον, ἀλλὰ θέλουν νὰ περιτέμνεσθε σεῖς, διὰ νὰ καυχηθοῦν διὰ τὴν συμμόρφωσίν σας εἰς ἕνα ἐξωτερικὸν τύπον.

Εἰς ἐμὲ δὲ μὴ γένοιτο νᾶ καυχηθῶ διὰ τίποτε ἄλλο παρὰ διὰ τὸν σταυρὸν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ κόσμος εἶναι σταυρωμένος ὡς πρὸς ἐμέ, καὶ ἐγὼ εἶμαι σταυρωμένος ὡς πρὸς τὸν κόσμον. Διότι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε ἡ περιτομὴ οὔτε ἡ ἀκροβυστία ἔχουν ἀξίαν, ἀλλὰ ἡ νέα δημιουργία. Καὶ ὅσοι βαδίσουν σύμφωνα μὲ τὸν κανόνα τοῦτον, εἰρήνη ἂς ἔλθῃ εἰς αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ εἰς τὸν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ.

Εἰς τὸ ἑξῆς ἂς μὴ μὲ ἒνοχλῇ κανείς, διότι ἐγὼ βαστάζω εἰς τὸ σῶμά μου τὰ σημάδια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ εἶναι μὲ τὸ πνεῦμά σας, ἀδελφοί. Ἀμήν.
         

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΒ’ ( ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ) , Ήχος πλ Α΄, Εωθινό ΙΑ΄


Ο Όρθρος της Κυριακής αυτής εκτός από τα αναστάσιμα τροπάρια περιλαμβάνει και μεθέορτα τροπάρια της ακολουθίας των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου. 

Το Συναξάρι της ημέρας

Τῇ ΚΔ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ῥώμης.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πέτρου, Ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἄγιος Μάλχος ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Καρίων ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ἑρμογένης, Ἐπίσκοπος Ἀκραγαντίνων, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Φιλούμενος καὶ Χριστοφόρος ξίφει τελειοῦνται.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Εὐγένιος, ἐν ὀπῇ τείχους βληθεὶς τῆς εἰσόδου πηλῷ ἀναφραγείσης, τελειοῦται.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Προκόπιος καὶ Χριστοφόρος ξίφει τελειοῦνται.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Κορίνθῳ, καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ ἐν τῇ Χρυσῇ Πέτρᾳ ἀσκήσαντος, ὃς ὥρμητο ἐκ τῶν τῆς Ἀνατολῆς μερῶν, καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν ἐν τῇ ῥηθείσῃ Πέτρᾳ.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Θεοδώρου τοῦ ἐν Ἀντιοχείᾳ.
Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείας, ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.


Απολυτίκιο το αναστάσιμο (ήχος πλ Α')

Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν
τῷ σταυρῷ, καὶ θάνατονὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.

Μετάφραση: 

Τον Λόγο, που μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα δεν έχει αρχή, που γεννήθηκε από την Παρθένο για τη σωτηρία μας, ας υμνήσουμε οι πιστοί και ας προσκυνήσουμε. Διότι δέχτηκε ευχαρίστως με το σώμα του να ανέβει πάνω στον Σταυρό, και να υπομείνει θάνατο, και να σηκώσει ζωντανούς αυτούς που είχαν πεθάνει.

22/11/13

Το ημερολόγιο τσέπης 2014 - έκδοση του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου ΠατρώνΑφιερωμένο στη μνήμη του π. Παΐσιου Αγιορείτου


Πρόσκληση - ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

             Ἐν Πάτραις  τῇ 15ῃ Νοεμβρίου 2013

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Πρός 
τούς Ἀξιοτίμους κ.κ. Ἐκπαιδευτικούς
Α/θμίου καί Β/θμίου Ἐκπαιδεύσεως

Ἀγαπητοί μου,

Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἐκδηλώσεων «Πρωτοκλήτεια 2013» σᾶς προσκαλοῦμε στὴν ἑσπερινὴ λατρευτικὴ Σύναξη στὸν Νέο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πολιούχου μας, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθῇ πρός τιμήν τῶν Ἐκπαιδευτικῶν ὅλων τῶν βαθμίδων καί κατὰ τὴν ὁποία θὰ γίνῃ ἡ καθιερωμένη βράβευση Φοιτητῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπρώτευσαν κατὰ τίς πρόσφατες Γενικές Ἐξετάσεις γιὰ τὰ Α.Ε.Ι. καὶ Α.Τ.Ε.Ι. τῆς χώρας μας. Ἡ ἐν λόγῳ ἐκδήλωση θὰ λάβῃ χώρα τό Σάββατο 23-11-2013 καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. 

Πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ Ἑσπερινοῦ θά γίνῃ ἡ ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ τοῦ Νέου Ἀσκητοῦ ἀπό τήν Ἱερά Μονή Νοτενῶν. 

Μετά τόν Ἑσπερινό, θὰ  ἐπακολουθήσῃ μικρή δεξίωση στὴν ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καφετέρια (NEW PALACE). 

Μέ πατρικές  εὐχές καὶ εὐλογίες.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΠΑΤΡΩΝ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

21/11/13

υπακοή


''Η υπακοή έχει αξία, όταν γίνεται σε κάτι που μας φαίνεται παράλογο. Στο λογικό δεν έχει αξία και δεν λέγεται υπακοή αλλά συμφωνία, και είναι παράλογο να μην υπακούσει κανείς σ`αυτή την περίπτωση''. 

π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

Νορβηγία: Απολύθηκε παρουσιάστρια ειδήσεων επειδή φορούσε...σταυρόΔημοφιλής παρουσιάστρια από την Νορβηγία, απολύθηκε επειδή βγήκε στον αέρα φορώντας ένα…σταυρό, κάτι που η μουσουλμανική κοινότητα της χώρας θεώρησε σκανδαλώδες.

Η εμφάνιση της Siv Kristin Sællmann στο κανάλι NRK με ένα χρυσό μενταγιόν το οποίο ήταν διακοσμημένο με μαύρα πετράδια σε σχήμα σταυρού, φέρεται να προκάλεσε την οργή μελών της μουσουλμανικής κοινότητας που διοργάνωσαν διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι η αλυσίδα με τον σταυρό, «προσέβαλε το Ισλάμ».

Σύμφωνα με τους μουσουλμάνους, η επίδειξη ενός χριστιανικού συμβόλου δεν εγγυάται την αμεροληψία του καναλιού.

Το αποτέλεσμα ήταν ο διευθυντής του καναλιού να καλέσει την τηλεπαρουσιάστρια για εξηγήσεις και εν τέλει να την…απαλλάξει από τα καθήκοντά της για να μην προκληθούν επεισόδια.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣΠού είναι άραγε ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Η "προοδευτική" Νορβηγία ήταν χώρα που υποτίθεται σεβόταν την πολυπολιτισμικότητα και ανεχόταν τη διαφορετικότητα... Μιλάμε πια για σύγχρονους διωγμούς... Ο χριστιανισμός δεν διώκεται μόνο στη Συρία και την Αίγυπτο σήμερα αλλά σιγά σιγά και στην Ευρώπη... 

γ.π.