30/9/13

Διψά η ψυχή μου τον Κύριο - Άγ. Σιλουανός ο Αθωνίτης


Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα Τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ; Εσύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, και η ψυχή μου Σε αγάπησε έως τέλους.

Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο Μοναστήρι, γνώρισε η ψυχή μου τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος∙ αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το μέγα Του έλεος. Γέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο, και γράφω την αλήθεια για χάρη του λαού.

Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ. Πιστεύετε στον Θεό, πιστεύετε ότι υπάρχει το Άγιο Πνεύμα ∙ το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη. Και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν τον Θεό.

Η χάρη του Θεού δίνει δύναμη για να αγαπάς τον Αγαπημένο. Τότε η ψυχή μου έλκεται αδιάκοπα προς την προσευχή και δεν μπορεί να λησμονήσει τον Κύριο ούτε για ένα δευτερόλεπτο...

Αρχονταρίκι - Καινοτόμες δραστηριότητες κατήχησηςΗ εκπομπή "Αρχονταρίκι" με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο με θέμα: 

"Καινοτόμες δραστηριότητες σύγχρονης κατήχησης", 

με καλεσμένους τους: π.Δημήτριο Μπαθρέλλο, Μαρία Γιατρίνη και Κυριακή Τριανταφυλλίδου, η οποία προβλήθηκε από την ΕΤ-1 στις 03/01/2010.

49η επέτειος επανακομιδής Τιμίας Κάρας Αγ. Ανδρέου


Φωτο: dete.gr, romfea.gr

28/9/13

Τι νομίζεις;Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013 – Β΄ ΛΟΥΚΑ


Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Β΄ επιστολή Παύλου (α΄21 – β΄4)
     
Ἀδελφοί, ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεός, ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν.
 
Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον. Οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν· τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.
 
Ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. Εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν ὁ εὐφραίνων με εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ;
 
Καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτό, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω ἀφ᾿ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν. Ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς.
   
Ἀπόδοση στη νεοελληνική:
  
Ἀδελφοί, ἐκεῖνος ποὺ μᾶς στερεώνει μαζὶ μ’ ἐσᾶς εἰς τὸν Χριστὸν καὶ μᾶς ἔχρισε, εἶναι ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος καὶ μᾶς ἐσφράγισε καὶ ἔδωκε εἰς τὶς καρδιές μας τὸ Πνεῦμα σὰν ἀρραβῶνα.
 
Ἐπικαλοῦμαι μάρτυρά μου τὸν Θεόν, ὅτι διὰ νὰ μὴ σᾶς λυπήσω δὲν ἦλθα ἀκόμη εἰς τὴν Κόρινθον. Ὄχι διότι θέλομεν νὰ σᾶς ἐξουσιάζωμεν σὲ ζητήματα τῆς πίστεώς σας, ἀλλὰ εἴμεθα συνεργάται τῆς χαρᾶς σας, διότι στέκεσθε σταθεροὶ εἰς τὴν πίστιν.
 
Ἀπεφάσισα νὰ μὴ σᾶς κάνω καὶ ἄλλην δυσάρεστην ἐπίσκεψιν. Ἐὰν ἐγὼ σᾶς λυπῶ, τότε ποιὸς μοῦ προξενεῖ χαρὰν παρὰ ἐκεῖνος ποὺ τὸν κάνω νὰ λυπᾶται;
 
Καὶ σᾶς ἔγραψα ἀκριβῶς αὐτό, ὥστε, ὅταν ἔλθω, νὰ μὴ λυπηθῶ ἀπὸ ἐκείνους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔπρεπε νὰ χαίρω, διότι ἔχω παποίθησιν δι’ ὅλους σας ὅτι ἡ χαρά μου εἶναι καὶ χαρὰ ὅλων σας. Σᾶς ἔγραψα ἀπὸ μεγάλην θλῖψιν καὶ στενοχωρίαν τῆς καρδιᾶς, μὲ πολλὰ δάκρυα, ὄχι διὰ νὰ λυπηθῆτε, ἀλλὰ διὰ νὰ γνωρίσετε τὴν ὑπερβολικὴν ἀγάπην ποὺ ἔχω γιὰ σᾶς.

«Πρόσεχε τα μικρά ελαττώματα».

 
Στο Κέντρο Ενοριακής Διακονίας
 Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών
(Μητρ. Παρθενίου 18 – πλησίον Ναού) 

Την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 6.30 μ.μ. 
θα ομιλήσει ο Αρχιμ. π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης,

με θέμα: 
«Πρόσεχε τα μικρά ελαττώματα».
 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΛΟΥΚΑ 

Ο Όρθρος της Κυριακής αυτής εκτός από τα αναστάσιμα τροπάρια περιλαμβάνει και τροπάρια της ακολουθίας του Οσίου Πατρὸς Κυριακού του Αναχωρητού.
(Συνηθίζεται  στην πόλη της Πάτρας να διαβάζονται  και τροπάρια της ακολουθίας της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ως τοπική εορτή.)

Το Συναξάρι της ημέρας

Τῇ ΚΘ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων ἑκατὸν πεντήκοντα Μαρτύρων τῶν ἐν Παλαιστίνῃ, καὶ τῶν Ἁγίων
Μαρτύρων Τρύφωνος, Τροφίμου καὶ Δορυμέδοντος, καὶ τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Πετρωνίας.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Γουδελίας.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κασδόου καὶ Κασδόας.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Δάδα, Γοβδελαᾶ, υἱοῦ Σαβωρίου βασιλέως Περσῶν.

 Ἡ ἁγία Μάρτυς Πετρωνία ξίφει τελειοῦται.

Τη αυτή ημέρα πανήγυριν εόρτιν άγει η των Πατρών Εκκλησία, επι τη επιστροφή, (μετά προσδοκία αιώνων), της σεπτής Κάρας του Πολιούχου αυτής, πανευφήμου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, από της πρεσβυτέρας Ρώμης, τη κστ΄ του Σεπτεμβρίου μηνός, σωτηρίου έτους 1964.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.


Απολυτίκιο το αναστάσιμο (ήχος πλ Α')

Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, καὶ θάνατονὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.

Μετάφραση:

Τον Λόγο, που μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα δεν έχει αρχή, που γεννήθηκε από την Παρθένο για τη σωτηρία μας, ας υμνήσουμε οι πιστοί και ας προσκυνήσουμε. Διότι δέχτηκε ευχαρίστως με το σώμα του να ανέβει πάνω στον Σταυρό, και να υπομείνει θάνατο, και να σηκώσει ζωντανούς αυτούς που είχαν πεθάνει.

Απολυτίκιον Τιμίας Κάρας Αγίου Ανδρέου (ήχος Δ΄)

Ως θείον θησαύρισμα καταπιστεύσαι ποθών, εις Ρώμην εκόμισε Παλαιολόγων βλαστός,
δουλείας εν έτεσι, Κάραν σου την αγίαν, εκ Πατρών, ω Ανδρέα, συ δε τω κορυφαίω αδελφώ εκοινώνεις· διο επιστραφείσαν ημίν, προστάτην κεκτήμεθα.

Μετάφραση:

Σαν θείο θησαυρό, ποθώντας να εμπιστευθεί, στα χρόνια της δουλείας ένας απόγονος των Παλαιολόγων, μετέφερε την Αγία Κάρα σου από την Πάτρα στη Ρώμη, ω Ανδρέα, ενώ εσύ επικοινωνούσες με τον αδελφό σου που ήταν κορυφαίος των Αποστόλων. Γι αυτό καθώς μας επιστράφηκε σε έχουμε για προστάτη μας.

Απολυτίκιο του Οσίου Πατρὸς Κυριακού (ήχος Α΄)

         Τῆς ἐρήμου πολίτης, καὶ ἐν σώματι Ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε   Πατὴρ   ἡμῶν Κυριακέ· νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τάς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σου πᾶσιν ἰάματα.

Μετάφραση:

Της ερήμου πολίτης και άγγελος με σώμα και θαυματουργός αναδείχθηκες θεοφόρε Πατέρα μας Κυριακέ. Με νηστεία με αγρυπνία και με προσευχή, αφού έλαβες ουράνια χαρίσματα, θεραπεύεις τους αρρώστους και τις ψυχές αυτών που προστρέχουν με πίστη σε σένα. Δόξα σ΄ αυτόν που σου έδωσε δύναμη, δόξα σε αυτόν που σε στεφάνωσε, δόξα σ΄ αυτόν που ενεργεί διὰ σού σε όλους θεραπείες.

         Απολυτίκιο της Θεοτόκου (ήχος Α΄ )

Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ ἐσαρκοῦτο  τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη  δίκαιος Δαυΐδ. Ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν,βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί· δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοῦ· δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς, διὰ τοῦ τόκου σου.

Μετάφραση:

Όταν ο Γαβριήλ σου είπε δυνατά και καθαρά το Χαίρε, συγχρόνως με τη φωνή έπαιρνε σάρκα ο Κύριος των πάντων, σε σένα την αγία Κιβωτό, όπως είπε ο δίκαιος Δαυίδ. Αποδείχτηκες οι είσαι πιο Πλατιά από τους ουρανούς, επειδή κράτησες στη μήτρα σου τον Δημιουργό σου.  Δόξα σε αυτόν που κατοικεί μέσα σε σένα. Δόξα σε αυτόν που προήλθε από σένα. Δόξα σε αυτόν που μας ελευθέρωσε δια του τοκετού σου.


Κοντάκιον το Αναστάσιμον (ήχος πλ Α')

Πρὸς τὸν ᾍδην Σωτήρ μου συγκαταβέβηκας, καὶ τὰς πύλας συντρίψας ὡς παντοδύναμος, τοὺς θανόντας ὡς Κτίστης συνεξανέστησας, καὶ θανάτου τὸ κέντρον Χριστὲ συνέτριψας, καὶ Ἀδὰμ τῆς κατάρας ἐρρύσω Φιλάνθρωπε· διὸ πάντες σοι κράζομεν· Σῶσον ἡμᾶς Κύριε.


Μετάφραση:

         Έχεις κατέβει  από επιείκεια (προς τον άνθρωπο) στον άδη Σωτήρα μου, και αφού συνέτριψες   τις πύλες ως παντοδύναμος, ανέστησες μαζί σου ως Δημιουργός αυτούς που πέθαναν και έσπασες τελείως το κεντρί του θανάτου Χριστέ, και έσωσες από την κατάρα Φιλάνθρωπε τον Αδάμ. Γι΄ αυτό και όλοι σου κράζουμε σώσε μας Κύριε.

27/9/13

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ΤΑ ΦΩΤΟΝΙΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ. ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ


Ζούμε σε έναν πανέμορφο κόσμο που το μυστικό της ζωής το σηκώνουν μικροσκοπικές οντότητες που λέγονται γονίδια. Είναι δυσδιάκριτα, δεν φαίνονται. Όμως αυτά προσδιορίζουν τη ζωή και τα ιδιώματά της. Αυτά χαρακτηρίζουν το κάθε πρόσωπο, καθορίζουν την ταυτότητα. Με ακρίβεια και λεπτομέρειες.
 

Κολυμπάμε μέσα σε έναν ωκεανό άπειρων σωματιδίων, που ταυτοποιούνται με ποικίλα και παράξενα ονόματα: Quarks, γκλουόνια, μποζόνια, λεπτόνια, βαρυόνια, νετρίνα, φωτόνια και πλήθος άλλων. Καί που δεν φαίνονται. Όμως αυτά τα μικρά στηρίζουν το μεγαλείο αυτού του κόσμου. Αυτά κρύβουν το μυστήριό του. Όλα έχουν την αποστολή και τη σημασία τους. Όσο μικρά κι αν είναι. Κάποια είναι υπεύθυνα για τη μάζα. Λέγονται μποζόνια. Ούτε καταλαβαίνουμε γιατί. Χωρίς όμως αυτά δεν θα ψηλαφούσαμε τον κόσμο μας. Άλλα πάλι βοηθούν στη διάδοση των δυνάμεων. Κάποια είναι γνωστά ως γκλουόνια. Κι αυτό κακόηχο. Καί άλλα συγκροτούν το φως. Αυτά λέγονται φωτόνια. Πιό εύηχο όνομα.

Μάζα, δυνάμεις, φως.

ΜΕ ΘΛΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΕΣ - π. Ιωήλ....
Και αν κάποιες ψυχές, ακόμα δεν έχουν αισθανθεί τι θα πει πόνος και δάκρυ, ας έχουν κατά νου τον ψαλμωδό, ο οποίος γεμάτος από την εμπειρία της εναλλαγής πόνου και χαράς – χαράς και πόνου, χαράσσει την φράση που καταρτίζει τους πιστούς: «Ητοιμάσθην και ουκ εταράχθην» (Ψαλμ. ΡΙΗ΄60).

Όμως, προσοχή, διότι όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα του κόσμου αυτού, έτσι και η θλίψις αρχίζει, μεγαλώνει, φθάνει στην οξύτητα και θα λέγαμε στο απροχώρητο, και έπειτα υποχωρεί και φεύγει.

Για τους πιστούς όμως, για τους οπαδούς του Χριστού και τα μέλη της Εκκλησίας, συμβαίνει και κάτι άλλο παράδοξο. Συμβαίνει κάτι το αξιοθαύμαστο, που αλλάζει την πορεία της επιγείου ζωής και διαμορφώνει νέες καταστάσεις της χάριτος. Η θλίψη μετατρέπεται σε χαρά, ευφροσύνη και αγαλλίαση. Και όπως διακηρύσσει και πάλι ο Απόστολος Παύλος: «αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν» (Β΄ Κορ. Δ΄17). Αρκεί να την δέχονται οι πιστοί όπως θέλει ο Κύριος και όπως βίωναν τη θλίψη οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Δηλ. με υπομονή και εγκαρτέρηση, με ασάλευτη πίστη και ελπίδα στον Θεό και στο Πανάγιο θέλημά του.

Όσο δε για τους ποιμένες και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρες, ας διδάσκονται και ας εστιάζουν την προσοχή τους στα «ποιμαντικά δάκρυα» του Αποστόλου.
 

Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος
Email: ioil.konitsa@gmail.com
Κόνιτσα.

Ἡ ἑλληνική κοινωνία ἀργοπεθαίνει
Ἡ εἴδηση, βεβαιωμένη μὲ τὸ στόμα τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, δημοσιεύθηκε στὰ Μέσα Ἐνημερώσεως στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου ἔτσι ἁπλά: Μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2014 ἀπολύονται 15.000 δημόσιοι ὑπάλληλοι· 4.000 τὸ 2013 καὶ 11.000 τὸ 2014. Ἐπιβαλλόμενη, λένε, ἐνέργεια, ἀφοῦ οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι εἶναι ὑπεράριθμοι, ἡ οἰκονομία τοῦ τόπου ἔχει καταβαραθρωθεῖ καὶ ἡ Τρόικα τῶν ἐκπροσώπων τῶν δανειστῶν μας ἀπαιτεῖ δραστικὰ μέτρα ἐξυγιάνσεως τῆς οἰκονομίας. Τὴν ἴδια ὥρα οἱ ἐπιχειρήσεις κλείνουν ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη, ἡ ἀνεργία ἔχει ἐκτιναχθεῖ σὲ ὕψη δυσθεώρητα – στὴν κορυφὴ τῆς Εὐρώπης – καὶ τώρα ἄλλοι 15.000 θὰ προστεθοῦν στὸ ἄθλιο καραβάνι τοῦ ἑνάμισι καὶ πλέον ἑκατομμυρίου ἀνέργων ποὺ παραδέρνει ἀπελπισμένο στὴν ἁλμυρὴ ἔρημο τῆς παγκοσμιοποιημένης οἰκονομίας. Ἀπολύονται λοιπὸν 15.000. Γιὰ τοὺς δημοσιογράφους ἡ εἴδηση τελειώνει σ᾿ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Ὅπως τελειώνουν καὶ ὅλες οἱ παρόμοιες εἰδήσεις· γιὰ τὰ 60.000 π.χ. λουκέτα καταστημάτων μέσα στὸ 2013, γιὰ τὸ κλείσιμο πλήθους ἐπιχειρήσεων, τὴν κατάργηση δημόσιων ὀργανισμῶν. 

Οἱ δανειστές μας θὰ ἐκφράσουν ἱκανοποίηση γιὰ τὰ «σωστὰ» μέτρα καὶ οἱ πολιτικοὶ τῆς χώρας θὰ συνεχίσουν τὸ μακάβριο παραλήρημά τους, ἐπιρρίπτον τας τὶς εὐθύνες τῆς καταστάσεως ὁ ἕνας στὸν ἄλλο καὶ ἀδυνατώντας νὰ ἔλθουν ἔστω καὶ σὲ στοιχειώδη συνεννόηση γιὰ τὰ προβλήματα τοῦ τόπου. Καὶ εἶναι ἀφόρητη ὀδύνη νὰ ἀκούει κανεὶς τὴν παγερὴ ξύλινη γλώσσα τους, τόσο ξένη καὶ ἀπόμακρη ἀπὸ τὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων· τραγικὰ προβλήματα! Διότι ἡ παραπάνω εἴδηση σημαίνει ὅτι πολλὲς ἀπὸ τὶς 15.000 οἰκογένειες τῶν ἀπολυομένων θὰ μείνουν ξαφνικὰ χωρὶς εἰσόδημα· οἰκογένειες μὲ παιδιά, μὲ ὑποχρεώσεις, μὲ ἐνοίκια, χρέη, φορο λογικὰ βάρη. Πῶς θὰ ζήσουν ὅλοι αὐτοί; Θὰ βροῦν ἐργασία στὰ καταστήμα τα ποὺ κλείνουν; 

Σὲ καταστήματα ποὺ ὁ ὑπουργὸς καὶ ἡ Βουλὴ νομοθέτησαν ἀσεβῶς νὰ ἀνοίγουν τὴν Κυριακή; Ἂν ἦταν λάθος ἡ ὑπεράριθμη πρόσληψη τόσων ἀνθρώπων, αὐτὸ δὲν διορθώνεται μὲ τὴν ψυχρὴ ἀπόλυση. Δὲν πρέπει νὰ ὑπάρξει κάποια μέριμνα γιὰ ὅλους αὐτούς; Δὲν εἴμαστε ζούγκλα ἄγριων θηρίων, εἴμαστε κοινωνία ἀνθρώπων. Ἡ κοινωνία ἀργοπεθαίνει, οἱ νέοι ἀδυνατοῦν νὰ δημιουργήσουν οἰκογένεια... Οἱ πολιτικοί μας, ἂν δὲν μποροῦν νὰ βγοῦν ἔξω ἀπὸ τὸν ψεύτικο κόσμο τῆς κούφιας ψευδολογίας, τὴν ὁποία ἔχουν συνηθίσει νὰ χρησιμοποιοῦν, τουλάχιστον ἂς σιωποῦν μπροστὰ στὴν ἀνείπωτη τραγωδία στὴν ὁποία ἔχουν ὁδηγήσει τὴ χώρα.

Πῶς μποροῦν ἀκόμη νὰ φωνασκοῦν καὶ νὰ χασκογελοῦν; Δὲν εἶναι ἄνθρωποι; Τί εἶναι; Ἄψυχες τροϊκανὲς μηχανές;

osotir.org
 

26/9/13

49η επέτειος Επανακαμιδής της Τιμίας Κάρας Αγ. ΑνδρέουΣάββατο 28/9 στις 7.00 μ.μ.: 

Μεγάλος Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου. Θα χοροστατήσει ο Μητρ. Διαυλείας κ. Γαβριήλ, ενώ θα ομιλήσει ο Μητρ. Ιερισσού κ. Θεόκλητος.

Κυριακή 29/9 
7.00 – 10.00 π.μ. : Όρθρος – Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Ι.Ν. Αγ. Ανδρέου. Θα προεξάρχει και θα ομιλήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος. 

5.45 μ.μ.: Ιερά Λιτανεία της Αγίας Κάρας και της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Ανδρέου με κατεύθυνση την Ιχθυόσκαλα και δια θαλάσσης προς τον Μόλο Αγίου Νικολάου.
 

Στην Ιχθυόσκαλα στις 6.15 θα τελεστεί αγιασμός με αφορμή την έναρξη της νέας περιόδου των αλιέων. 
Στις 7.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Ευχαριστήριος Δοξολογία στην πλατεία Τριών Συμμάχων και στις 7.15 το απόγευμα θα ξεκινήσει η Ιερά Λιτανεία της Τιμίας Κάρας και της εικόνας του Πολιούχου των Πατρών Αποστόλου Ανδρέα κατά μήκος της οδού Αγίου Ανδρέου, για να καταλήξει στον ομώνυμο Ιερό Ναό όπου και θα ψαλεί Ιερά Παράκληση προς τον Απόστολο Ανδρέα.


24/9/13

Στο Στέλιο μας... με αγάπη και σεβασμό
«Μακάριος ὃν ἐξελέξω καὶ προσελάβου· κατασκηνώσει ἐν ταῖς αὐλαῖς σου» (Ψ., 64.5)
 

Σεβασμιώτατε,
Σεβαστοί πατέρες,
 

Αγαπημένε μας φίλε Στέλιο,
 

Εκ μέρους του Τομέα Επιστημόνων της Χρ. Εστίας Πατρών, ως φίλος και συνάδελφος, καλούμαι τούτη την ώρα να σου απευθύνω λίγα λόγια αγάπης και σεβασμού.
 

Συναχθήκαμε σήμερα «εν σιωπή και προσευχή πολλή», ταπεινοί προσκυνητές και θαυμαστές της ζωής σου, του αγώνα σου αλλά και του πόνου σου. Κατά το πρότυπο του αγίου σου, οσίου Στυλιανού του Παφλαγόνος, «Ἔλαμψαν τὰ καλά σου ἔργα ὡς ἥλιος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐν οὐρανῷ». 
Ανέβηκες με την αξία σου και το κοφτερό μυαλό σου σε απάτητες κορυφές της ανθρώπινης γνώσης. Υπηρέτησες την νομική επιστήμη, όχι με την υποκριτική συνέπεια της ανθρώπινης αυταρέσκειας και αναγνώρισης, αλλά αγωνιζόμενος να επικρατήσει η δικαιοσύνη του Θεού εκεί, από όπου Αυτός συστηματικά εξορίζεται. Αγάπησες με όλο σου το «είναι» Χριστό και Ελλάδα. Γι᾿ αυτό γύρισες στον τόπο σου, στο λιμάνι σου. Υπήρξε συνειδητή σου επιλογή να «κάψεις τα καράβια σου» για χάρη τούτης της «σταυρωμένης πατρίδας, που μες στα μάτια της είδες της ανάστασης φως».
 

Αδελφέ μας, οι γονείς μας μας έμαθαν να μπουσουλάμε στις εκκλησιές, να αισθανόμαστε τον Θεό «Πατέρα», την Παναγιά «Μητέρα» και τους αγίους «φίλους» μας. Ο Κύριος έστειλε στο δρόμο μας ανθρώπους με γνήσιο τον φόβο Του, για να μας διδάξουν και να μας υπηρετήσουν. Σταθήκαμε ευλογημένοι. Μας έδειξαν το μονοπάτι της αγιότητας. Κάποιοι μείναμε μεταξεταστέοι. Εσύ όμως αρίστευσες και σε τούτο το πεδίο. Ο Χριστός εναπέθεσε στα χέρια σου ως κλειδί της Βασιλείας Του, την ασθένειά σου. Και εσύ δέχθηκες τούτη τη δοκιμασία ως δώρο ακριβό. Δεν λύγισες. Δέχτηκες τον σταυρό σου. Τον αγάπησες, τον αγκάλιασες, τον φίλησες και τον κουβάλησες πρόθυμα μέχρι το τέλος. Ξεκλείδωσες τον Παράδεισο, «γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου». Σε μια εποχή που ο κόσμος μας απερίσκεπτα και εγωιστικά απαρνήθηκε το ζεστό χέρι του Θεού, εσύ το άγγιξες με πίστη και βεβαιότητα ότι «Δικαίων δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος» (Σοφ. Σολ., 3.1).
 

23/9/13

Πρωταθλητής του Πόνου - Παύλος Κούλης


Η νέα παραγωγή της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης αφορά τη ζωή ενός ανθρώπου, του Παύλου Κούλη, που βρέθηκε, ξαφνικά, να αγωνίζεται στο σκληρό αγώνισμα του πόνου στο οποίο, τελικά, αναδείχθηκε πρωταθλητής.


Στο βίντεο μιλούν άνθρωποι που τον γνώρισαν, που μίλησαν και έζησαν μαζί του, όπως ο συνομαδάρχης του κ. Γεώργιος Ψαλτάκης, το κατηχητόπουλό του κ. Γεώργιος Μαρκαντωνάτος και ο φίλος του κ. Νικόλαος Βοϊνέσκος (*).


Δείτε το ντοκιμαντέρ εδώ.

 
(*) Ο κ. Νικόλαος Βοϊνέσκος, που μιλά στο ντοκιμαντέρ, είναι συναγωνιστής του Παύλου Κούλη στο πρωτάθλημα του πόνου, καθώς έχει πλήρη τύφλωση και στα δύο μάτια από την ηλικία των 20 ετών, όντας φοιτητής φιλολογίας, την οποία και τελείωσε ως αριστούχος.

Πηγή: xfd.gr

22/9/13

Στυλιανού Μάλλιαρη αιωνία η μνήμη


Ο αγαπημένος μας φίλος με το γλυκό κι ευγενικό του χαμόγελο, τα πολλά χαρίσματα και αρετές, ο αδελφός μας Στυλιανός Μάλλιαρης, έφυγε σήμερα από κοντά μας... 

Το ομαδόπουλο με το ζωηρό βλέμμα και ανήσυχο πνεύμα, ο ομαδάρχης μας που διηκόνησε θυσιαστικά και με αγάπη στην κατασκήνωσή μας, ο πάντα δραστήριος και ζωντανός Στέλιος μας...

αγωνίστηκε και δοκιμάστηκε πολύ στη ζωή του. 

Προσευχόμαστε θερμά ο Θεός του ελέους και των οικτιρμών  να τον αναπαύσει από τους κόπους του και να του χαρίσει να ζήσει μέσα στη ζεστασιά της οικογένειας των Αγίων Του.

Εμείς θα τον θυμόμαστε πάντα με απέραντη αγάπη. Ας είναι αιωνία του η μνήμη.


Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλλεί την Τρίτη 24.9.13 στις 4.00 μ.μ. 
από τον Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πατρών.

Μαράν Αθά - π. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως το «Μαράν αθά», και με τις δυο του τώρα όψεις, τόσο της Δευτέρας Παρουσίας, όσο και αυτής του θανάτου και της προσωπικής συναντήσεως με τον Κύριο, δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, εκτός των άλλων, διότι το αποτέλεσμα της πρώτης συναντήσεως, καθορίζει και παγιώνει την όλη κατάσταση κατά την ημέρα της παγκοσμίου Κρίσεως.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Απόστολος στην πρώτη προτροπή του προς του Κορινθίους, απευθύνει το «Γρηγορείτε». Και παραγγέλει σ'΄αυτούς, αλλά και σ' εμάς, να είμαστε άγρυπνοι και ξύπνιοι πνευματικώς. Να μη μας πιάνει ο ύπνος της οκνηρίας και δεμένους μας ρίχνει στα δίχτυα της «ευπερίστατης αμαρτίας» (Εβρ. ΙΒ΄1), που εγκλωβίζει την ψυχή στα ποικίλα πάθη και τη ναρκώνει στις κακές αδυναμίες.

Έτσι, κοντά στην εγρήγορση έρχεται η πνευματική ανδρεία και η ενδυνάμωση στον υψηλότατο των αγώνων, που μπορεί να σκεφθεί ο άνθρωπος. Και φυσικά, όσο συνειδητότερος ο αγώνας, τόσο και περισσότερη η ανδρεία και ο άγρυπνος λογισμός επάνω «στα τείχη της καρδιάς».