25/9/23

Ἐπιστροφὴ στὸ βιβλίο

 


Ἡ Σουηδία, μιὰ χώρα ποὺ ὑπῆρξε πρωτοπόρα στὴ χρήση ψηφιακῆς τεχνολογίας στὰ σχολεῖα της, «ἀνακρούει πρύμναν» καὶ γυρνᾶ στὸν παραδοσιακὸ τρόπο παροχῆς γνώσεων στοὺς μαθητές, μέσα ἀπὸ τὸ ἔντυπο βιβλίο. Ἡ σχετικὴ εἴδηση εἶναι ἀποκαλυπτική:

«Στὸν πατροπαράδοτο τρόπο ἐκμάθησης στὰ σχολεῖα κάνει στροφὴ ἡ Σουηδία, μετὰ τὸν “προβληματικὸ” δρόμο τῆς ὑπερ-ψηφιο­ποίησης ποὺ εἶχε ἀκολουθήσει τὰ τελευταῖα χρόνια. (…) Τὰ βιβλία ἐπανακτοῦν τὸν χαμένο τους ρόλο καὶ ἐπιστρέφουν στὶς σχολικὲς αἴθουσες. Σύμφωνα μὲ τὸν “Guardian”, ἡ ἔμφαση θὰ δίνεται πλέον στὰ τυπωμένα βιβλία, τὴν ἥσυχη ἀνάγνωση καὶ τὴν ἐξάσκηση στὸ γράψιμο μὲ τὸ χέρι, καὶ θὰ ἀφιερώνεται λιγότερος χρόνος στὰ “tablets”, τὴν ἔρευνα στὸ διαδίκτυο καὶ τὶς δεξιότητες πληκτρολόγησης».

Ὁ λόγος τῆς ἐπιστροφῆς στὰ βιβλία εἶναι ὅτι παρατηρήθηκε τὰ τελευταῖα χρόνια πτώση τῆς ἀναγνωστικῆς ἱκανότητας τῶν μαθητῶν τοῦ δημοτικοῦ, πράγμα ποὺ ἀποδόθηκε καὶ στὴν ὑπερβολικὴ χρήση τῆς ὀθόνης. Ἐξάλλου τὸ ἐρευνητικὸ Ἰνστιτοῦτο «Καρολίνσκα» τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς ἀνέφερε ὅτι «ὑπάρχουν σαφεῖς ἐπιστημονικὲς ἀποδείξεις ὅτι τὰ ψηφιακὰ ἐργαλεῖα μᾶλλον βλάπτουν παρὰ ἐνισχύουν τὴ μάθηση. (…) Ἡ ἑστίαση θὰ πρέπει νὰ ἐπιστρέψει στὴν ἀπόκτηση γνώσεων μέσῳ ἔντυπων ἐγχειριδίων καὶ τῆς ἐμπειρογνωμοσύνης τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἀντὶ νὰ ἀποκτᾶ κανεὶς γνώσεις κυρίως ἀπὸ ἐλεύθερα διαθέσιμες ψηφιακὲς πηγὲς ποὺ δὲν ἔχουν ἐλεγχθεῖ γιὰ τὴν ἀκρίβειά τους».

Παρομοίως καὶ ἡ «UNESCO» «ἀπηύθυνε “ἐπείγουσα ἔκκληση γιὰ τὴν κατάλληλη χρήση τῆς τεχνολογίας στὴν ἐκπαίδευση”. (…) Ἡ τεχνολογία στὴν ἐκπαίδευση θὰ πρέπει νὰ ἐφαρμόζεται μὲ φειδὼ καὶ ὄχι νὰ ἀντικαθιστᾶ τὴ διδασκαλία ποὺ παρέχεται ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ δασκάλου», ὑπογράμμισε ὁ Ὀργανισμός.

Ὅλα αὐτὰ ἔκαναν τὴ σουηδικὴ κυβέρνηση νὰ ἀποφασίσει «ἐπενδύσεις ὕψους 57,5 ἑκατομμυρίων εὐρὼ γιὰ τὴν ἀγορὰ βιβλίων στὰ σχολεῖα φέτος. Ἐπιπλέον, 42 ἑκατομμύρια εὐρὼ θὰ δαπανηθοῦν ἐτησίως τὸ 2024 καὶ τὸ 2025, γιὰ νὰ ἐπιταχυνθεῖ ἡ ἐπιστροφὴ στὰ σχολικὰ βιβλία», ἐνῶ, «σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο, ἡ κυβέρνηση θὰ τερματίσει ἐντελῶς τὴν ψηφιακὴ μάθηση γιὰ παιδιὰ κάτω τῶν ἕξι ἐτῶν» («iefimerida.gr» 12-9-2023).

Εἶναι ἀναμφισβήτητα πολὺ σημαντικὰ τὰ πορίσματα αὐτὰ τῶν σχετικῶν ἐπιστημονι­κῶν ἐρευνῶν, τὰ ὁποῖα ὁδήγησαν τὴν κυβέρνηση τῆς Σουηδίας στὶς συγκεκριμένες ἀποφάσεις. Πρέπει νὰ ληφθοῦν σοβαρὰ ὑπ᾿ ὄψιν ἀπὸ ὅλες τὶς κυβερνήσεις. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς γονεῖς ποὺ ἔχουν παιδιὰ σὲ μικρὴ ἡλικία. Νὰ ὠθοῦν τὰ παιδιά τους – ὅσο κι ἂν εἶναι δύσκολο αὐτό – σὲ λελογισμένη χρήση τῆς ὀθόνης καὶ νὰ τὰ συνηθίζουν, πρῶτα μὲ τὸ δικό τους παράδειγμα, στὴ χρησιμοποίηση τοῦ ἔντυπου βιβλίου, τὸ ὁποῖο καλλιεργεῖ τὴν κριτικὴ σκέψη, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ὀθόνη ποὺ δημιουργεῖ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, παθητικοὺς δέκτες. Ἔχει πολὺ μεγάλη σημασία αὐτὸ γιὰ τὴν καλλιέργεια ἠθικῆς εὐθύνης καὶ τελικὰ πνευματικῆς ἐλευθερίας στὴ νέα γενιά.


Άξιοι!

 
Μετά τόν Ἑσπερινό (23.9.23) ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, προεχείρισε πνευματικούς τούς εὐλαβεστάτους Πρεσβυτέρους Δημήτριον Μπιλιανόν, Ἐφημέριον Τσουκαλεΐκων καί Γρηγόριον Κόρδαν, Ἐφημέριον Ἀκταίου.


Μεγαλειώδης ὁ ἑορτασμός γιά τήν τιμία Κάρα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν Πάτρα.

 


Συμπληρώθηκαν 59 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανακομιδή τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα ἀπό τήν Ρώμη, ὃπου εὑρίσκετο ἀπό τό ἒτος 1462.

Ἡ ὑποδοχή, τότε 26 Σεπτεμβρίου 1964, πραγματοποιήθηκε στήν Πλατεία Τριῶν Συμμάχων τῶν Πατρῶν, ὃπου χιλιάδες Πατρέων μέ ἐπικεφαλῆς τήν Ἐκκλησιαστική καί Πολιτική Ἡγεσία, ὑπεκλίθησαν ἐνώπιον τοῦ χαριτοβρύτου θησαυροῦ, τόν ὁποῖον παρέδωσε στά χέρια τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Πατρῶν Κωνσταντίνου, ὁ Καρδινάλιος Μπέα.

Οἰ ἐφετινοί ἑορτασμοί συνήγειραν χιλιάδες Πατρέων καί ἂλλων προσκυνητῶν καί πραγματοποιήθησαν μέ κάθε ἐκκλησιαστική κατάνυξη καί λαμπρότητα  στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Προσκεκλημένοι ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, συμμετεῖχαν, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, Κερκύρας, Παξῶν καί  Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος προέστη τῆς θείας Λειτουργίας καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ὁ Σισανίου καί Σιατίστης κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί ὁ Καστορίας κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος ἐχοροστάτησε στόν Ἑσπερινό καί ὡμίλησε δεόντως καί βεβαίως ὁ οἰκεῖος Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος στόν Ἑσπερινό στό κήρυγμά του κατ’ αρχήν ευχαρίστησε τον Ποιμενάρχη των Πατρών κ. Χρυσόστομο, για την πρόσκληση και, κυρίως για την διαχρονική ευγενή, φιλάδελφη και συνετή στάση του προς τους γείτονες Μητροπολίτες, την οποία γνωρίζει ο ίδιος από τότε που υπηρετούσε ως Ιερέας συνεργάτης του Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου. 

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος μίλησε για την αξία της κεφαλής του ανθρώπου, και για την αξία της τιμίας κάρας του αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, χρησιμοποιώντας και χωρία του Οσίου Σιλουανού που εορτάζει αυτή την ημέρα. 

Με αυτόν τον τρόπο τόνισε την Ορθόδοξη ανθρωπολογία, η οποία περιλαμβάνει την τήρηση το πέντε αισθήσεων, τον ευσεβή λογισμό και τέλος την χρίση της κεφαλής και όλου του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα, με το Οποίο γνωρίζει ο άνθρωπος τον Θεό. 

Σε αντίθεση με την κοσμική ανθρωπολογία που πρεσβεύει την ικανοποίηση των αισθήσεων, το ατομικό ανθρώπινο θέλημα και την αυτονομημένη λογική. 

Τέλος μίλησε για το έργο του αγίου Αποστόλου στην Πάτρα, για το ότι ακούει τις προσευχές του λαού και τις ευχές του Ποιμενάρχη των Πατρών.

Παρακάλεσε δε τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη τον Πατρών να εύχεται ώστε να εκπληρωθεί ο πόθος του αγίου Αποστόλου πού είναι να λάβουν όλοι οι άνθρωποι το Άγιο Πνεύμα και να γνωρίσουν τον Θεό.

Ὁ Σεβασμιώτατος Κερκύρας κ. Νεκτάριος στή Θεία Λειτουργία ,μεταξύ τῶν ἂλλων, ἐτόνισε: «Ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας τόν ὁποῖον σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ καί ἰδιαιτέρως ἡ Ἀποστολική πόλη καί Μητρόπολη τῶν Πατρῶν, ὑπῆρξε ἀναζητητής τῆς Ἀληθείας. Ὁ ἲδιος προβληματιζόταν γιά τήν ἀποστασία τοῦ Λαοῦ καί τήν ποικίλη ἁμαρτία πού εἶχε κατακλύσει τόν παλαιό Ἰσραήλ καί ἠθέλησε νά ἀναλάβῃ τήν ἱερά διακονία νά κηρύξῃ μετάνοια καί τήν Ἀλήθεια  στούς ἀνθρώπους».

Σέ ἂλλο σημεῖο ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε:

17/9/23

Κυριακή μετά την Ύψωση του Σταυρού


Τί εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ; Σταυρός εἶναι οἱ θλίψεις, ὁ πόνος, οἱ δοκιμασίες, ἡ ἀσθένεια, ἡ ἐγκατάλειψη ἡ ἀνθρώπινη, ἡ καταφρόνηση. Ἡ παντός εἴδους στέρηση εἶναι σταυρός. Σταυρός εἶναι καί ἡ ἄσκησις. Ὁ,τιδήποτε κάνουμε ἑκούσιο γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι σταυρός...

Ὁ Θεός θά μᾶς βοηθήσει, καί πάνω ἀπ᾿ ὅλα, ὁ Θεός θά μᾶς σώσει, ἄν ἔχουμε καρδιά πού συμπαθεῖ, ἄν ἔχουμε καρδιά πού συγχωρεῖ. Στόν ἀγῶνα πού πρέπει νά κάνουμε ἐναντίον τῶν παθῶν μας καί τῆς φιλαυτίας μας, σ᾿ αὐτόν τόνἀγῶνα χρειαζόμαστε τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Καί ὁ Θεός θά μᾶς δώσει τήν δύναμή Του, ἄν εἴμαστε ἄνθρωποι συγχωρήσεως, ἄν συγχωροῦμε, ἄν δέν μετροῦμε μέ τήν μεζούρα τό λάθοςτοῦ ἄλλου, ἄν μποροῦμε νά μεμφθοῦμε τόν ἑαυτό μας. 


(Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΥ-ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ: ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ

 


Το εργαστήρι του αγιογράφου

Ελάτε, μικροί και μεγάλοι, να γνωρίσουμε μαζί τα μυστικά των βυζαντινών αγιογράφων! Ελάτε να σχεδιάσουμε και να χρωματίσουμε ακολουθώντας ένα-ένα τα βήματά τους, εικόνες αγίων, κτήρια, δέντρα, βουνά, ζώα, λουλούδια, τοπία, με τον τρόπο τον βυζαντινό.

Ελάτε να γίνουμε αγιογράφοι χρησιμοποιώντας τα δικά μας απλά υλικά!

Ένα βιβλίο για μικρούς και μεγάλους μαθητές αγιογραφίας. Για παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς και για όποιον άλλον επιθυμεί να μάθει αυτήν την ευλογημένη τέχνη!


Συγγραφέας: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΥ-ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Εκδόσεις: ΕΑΡ

Σελίδες: 144

Κωδικός: 05-136

Τὰ παιδιὰ εὐάλωτα στὸν ψηφιακὸ κόσμο

 


«Ἀπροστάτευτα στὶς παγίδες τοῦ Διαδικτύου εἶναι τὰ Ἑλληνόπουλα. Ὁ ἕνας στοὺς τρεῖς ἐφήβους ἔχει δεχθεῖ διαδικτυακὴ παρενόχληση, ἐνῶ ὁ ἕνας στοὺς τέσσερις ἀποδέχεται αἰτήματα φιλίας ἀπὸ ἀγνώστους. Μάλιστα, ἡ εὐθύνη τῶν γονιῶν εἶναι μεγάλη, καθὼς οἱ ἑπτὰ στοὺς δέκα ἐφήβους μπαίνουν στὰ κοινωνικὰ δίκτυα ἀπὸ μικρὴ ἡλικία. Παράλληλα, πολλὰ παιδιὰ ἀπὸ φόβο ἢ ντροπὴ δὲν ἐνημερώνουν τοὺς γονεῖς τους ἐὰν τοὺς συμβεῖ κάτι ἄσχημο στὸ Διαδίκτυο – συνθήκη ποὺ τὰ καθιστᾶ εὐάλωτα σὲ κινδύνους.

Τὰ ἀνησυχητικὰ αὐτὰ εὑρήματα καταγράφονται σὲ ἔρευνα ποὺ πραγματοποίησε τὸ Ἑλληνικὸ Κέντρο Ἀσφαλοῦς Διαδικτύου τοῦ Ἱδρύματος Τεχνολογίας καὶ Ἔρευνας σὲ δεῖ­γμα 13.000 μαθητῶν 12-18 ἐτῶν, σὲ περίπου 500 σχολεῖα τῶν νομῶν Ἀττικῆς, Θεσσαλονίκης, Ἕβρου, Ἰωαννίνων, Ἡρακλείου καὶ Δωδεκανήσου. (…)

Στὸν ἀχανὴ ψηφιακὸ κόσμο παιδιὰ καὶ ἔφηβοι ἔρχονται καθημερινὰ ἀντιμέτωποι μὲ κινδύνους ποὺ ἀπειλοῦν τὴ σωματικὴ καὶ ψυχική τους ὑγεία, πολλὲς φορές ἐντελῶς ἀνυ­περάσπιστοι».

Τὰ παραπάνω στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἔχουν δημοσιευθεῖ στὴν «Καθημερινή», πρέπει ὄχι ἁπλῶς νὰ προβληματίσουν, ἀλλὰ νὰ ἐνεργοποιήσουν θετικὰ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς ἐκπαιδευτικούς, ὥστε νὰ ἀγρυπνοῦν μὲ σύνεση στὴ συμπεριφορὰ τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐφήβων ποὺ ἔχουν στὰ χέρια τους. Ἡ σωστὴ ἐνημέρωση γιὰ τοὺς κινδύνους τοῦ Διαδικτύου εἶναι κάτι πολὺ βασικὸ τόσο γιὰ τὰ παιδιά, ὅσο καὶ γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικούς. Ἐπιπλέον εἶναι ἀνάγκη νὰ προτείνουν στοὺς νεαροὺς βλαστοὺς ποικιλία θεμάτων μὲ μορφωτικὸ ἢ ψυχαγωγικὸ χαρακτήρα, τὰ ὁποῖα θὰ προσφέρουν ὠφέλιμη καὶ δημιουργικὴ ἀπασχόληση στὴν εὐαίσθητη ἡλικία τους, ἀποφεύγοντας τὶς ὀδυνηρὲς παγίδες τοῦ ψηφιακοῦ κόσμου, ποὺ ἀπειλοῦν καὶ τὴν ἠθικὴ ὑπόστασή τους.

Φωτοστιγμές από κατασκήνωση αγοριών δημοτικού 2023 (ΙI)