29/6/15

Ας προσευχηθούμε..."Στήν Εὐρώπη ἡ ὁποία συνεχῶς ἀποχριστιανίζεται, ἀρνουμένη τίς χριστιανικές της ρίζες, ἐπικρατεῖ τό ψυχρό κλῖμα τῆς προτεσταντικῆς νοοτροπίας, ὅπου λείπουν ἡ ἀνθρωπιά καί τά αἰσθήματα καί ἀντιμετωπίζονται οἱ ἄνθρωποι μέ τήν ψυχρή λογική τῶν ἀριθμῶν καί τῶν οἰκονομικῶν μεγεθῶν. Γι’ αὐτό καί ὑπάρχει αὐτή ἡ ἀντιμετώπιση ἀπέναντι στή χώρα μας. Ὅταν λείπη ἡ ἀγάπη πού τήν ἐμπνέει ὁ Ἐσταυρωμένος καί Ἀναστάς Κύριος, ἡ κοινωνία εἶναι μιά ἀπρόσωπη μάζα, πού αὐτομηδενίζεται ἐγκλωβισμένη στά ἀτομιστικά καί ἐγωϊστικά της τείχη.

Ἀπό τήν ἄλλη, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες βασίσαμε ἕνα δρόμο, τά τελευταῖα χρόνια καί θελήσαμε νά ἐπιτύχωμε κάποιους στόχους, χωρίς τήν παραμυθία καί τήν παράκληση, τήν βοήθεια καί οὐράνια ἐνίσχυση τοῦ Κυρίου μας. Ζητήσαμε τό «θαῦμα» στηριζόμενοι στίς δικές μας ψεύτικες δυνάμεις καί ἀπολυτοποιήσαμε τά δικά μας, πολύ λίγα ἀνθρωπίνως, προσόντα. Βαδίσαμε ἕνα δρόμο μέ ἀγκάθια, ἀνυπόδυτοι καί θελήσαμε νά διαπραγματευτοῦμε τίς τύχες τοῦ Λαοῦ μας ἀπέναντι στούς ψυχρούς συνομιλητές μας, χωρίς Θεό, χωρίς νά ὑψώσωμε τά μάτια μας στόν οὐρανό, χωρίς νά κοιτάξωμε πώς οἱ Πατέρες μας ἀγωνίστηκαν γιά νά μᾶς παραδώσουν αὐτό τόν τόπο.

...Αὐτές τί δύσκολες ὧρες πού διέρχεται ὁ Ἑλληνικός Λαός, ἔστω καί τήν ἐσχάτη στιγμή, εἶναι ἀνάγκη νά ἀκούσωμε τόν λόγο τοῦ Κυρίου: « Τό «ὕπαγε» μέσα ἀπό τό ὁποῖο μᾶς δείχνει τόν δρόμο πού πρέπει νά ἀκολουθήσωμε καί τό «ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι». Τό πρόβλημα εἶναι πόσο πιστεύομε στό Θεό, ἄν πιστεύωμε, πόσο πιστεύομε στίς ἀξίες καί στήν παράδοση αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ καί στό ἄν θέλωμε νά βοηθήσωμε τήν Πατρίδα μας, ὥστε νά ἐξέλθῃ ἀπό τόν ὠκεανό τῆς ἀπελπισίας...

Μακάρι νά κατανοήσωμε, ὅτι αὐτός ὁ δύσκολος δρόμος τό «ὕπαγε» δηλαδή, ὁδηγεῖ στό φῶς, μόνο, ἐφ’ ὅσον ἔχομε μαζί μας τόν Ἰησοῦ Χριστό. Σέ ὁποιαδήποτε ἄλλη περίπτωση ματαιοπονοῦμε.

Τώρα, ἄς προσευχηθοῦμε. «Κύριε τῶν Δυνάμεων, μεθ' ἡμῶν γενοῦ, ἄλλον γάρ ἐκτός σου βοηθόν, ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν, Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς."

Απόσπασμα από το κήρυγμα του Μητρ. Πατρών κ. ΧΡΥΣΟΣΟΤΟΜΟΥ, 
28 Ἰουνίου 2015, Ἱ. Ναός Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν

28/6/15

"Αποκαλωδίωση" στις διακοπές


Πολυτελές ξενοδοχείο στη λουτρόπολη Μπάντεν-Μπάντεν της Γερμανίας τοποθέτησε ειδικό κουμπί διακοπής του σήματος Ιντερνετ στα δωμάτια των πελατών του, επιτρέποντάς τους να «αποκαλωδιωθούν» κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Οπως αναφέρει ο τοπικός Τύπος, διακριτικοί ασημί διακόπτες τοποθετήθηκαν στα δωμάτια του ξενοδοχείου «Βίλα Στεφανί». Οταν ο πελάτης πατήσει τον διακόπτη, θέτει σε λειτουργία κλωβό χάλκινων καλωδίων, ικανό να παρεμποδίσει τη διείσδυση κάθε ασύρματου σήματος...

Ο διευθύνων σύμβουλος της ξενοδοχειακής εταιρείας Oetker Collection, ιδιοκτήτης του «Βίλα Στεφανί», Φρανκ Μάρενμπαχ, αναφέρει ότι σχεδόν το ήμισυ των δωματίων του ξενοδοχείου έκανε χρήση του διακόπτη κάποια στιγμή κατά τη διαμονή τους.

Παρότι και άλλα ξενοδοχεία ή σπα ανά τον κόσμο προσφέρουν προγράμματα «τεχνολογικής αποτοξίνωσης», κανένα δεν έφθασε τόσο μακριά όσο το «Βίλα Στεφανί». Ο κ. Φρανκ Μάρενμπαχ εκτιμά πως η ευρεσιτεχνία της εταιρείας του θα γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα στα ερχόμενα χρόνια, καθώς ολοένα και περισσότεροι πελάτες αναζητούν ηρεμία και απομόνωση σε έναν ασφυκτικά δικτυωμένο κόσμο.

«Το να κοιτάς συνέχεια τα μηνύματά του στο κινητό τηλέφωνο, δεν αποτελεί ένδειξη ευφυΐας, αλλά ανοησίας», λέει ο κ. Μάρεναμπχ.


ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πόσοι θὰ σωθοῦν;Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ κοιτών­τας γύρω μας ­διαπιστώνουμε τὸ ὀλιγάριθμο τῶν πιστῶν χριστια­νῶν. Πόσοι ἀλήθεια ἐκκλησιάζονται κά­θε Κυριακή; Πόσοι τηροῦν τὶς ­νηστεῖες τῆς Ἐκκλησίας μας; Πόσοι ἐξομολογοῦνται καὶ κοινωνοῦν μὲ προετοιμασία; Πόσοι ζοῦν συνειδητὰ τὴ ζωὴ ποὺ ζητᾶ ὁ Κύριός μας καὶ ὁρίζει τὸ Εὐαγγέλιό Του; Λίγοι. Ἐλάχιστοι. Καὶ ὅσο συνειδητοποιοῦμε τὸ ἐλάχιστο αὐτὸ ποσοστό, τόσο καὶ ἀπογοητευόμαστε καὶ ἀπελπιζόμαστε. Καὶ τελικὰ ἀναρωτιώμαστε: ἂν εἶναι ἔτσι, ποιοὶ λοιπὸν θὰ σωθοῦν; Ποιοὶ θὰ ἀξιωθοῦν νὰ ἀπολαύσουν τὴ χαρὰ τῆς μελλούσης Βασιλείας τῶν οὐρανῶν; 

Ὅμως τὸ ἐρώτημα οὔτε ἀναδύεται ἀπὸ τὴν ὑπάρχουσα ἀπογοητευτικὴ πραγματικότητα οὔτε πρωτοφανὲς καὶ σύγχρονο εἶναι. Εἶναι ἐρώτημα ­σύγχρονο τῆς ἐποχῆς τοῦ Κυρίου. Τέθηκε στὸν ἴδιο τὸν Κύριο 2.000 χρόνια πρίν. Κάποιος δηλαδὴ Τὸν ρώτησε: «Κύριε, εἰ ὀλί­γοι οἱ σωζόμενοι;» (Λουκ. ιγ΄ [13] 23)· Κύριε, εἶναι ἄραγε ὄντως λίγοι αὐτοὶ ποὺ τελικὰ σώζονται; Καὶ βέβαια, πολὺ σωστὰ τὸ ἐρώτημα ἐτέθη στὸν Κύριο, διότι μόνος Αὐτὸς ἦταν σὲ θέση ὡς παντογνώστης νὰ γνωρίζει τὴν ἀπάντηση σ’ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα.

Ἀλλὰ ὁ Κύριος δὲν ἔδωσε ἄμεση ἀπάν­τηση.
Καὶ δέν ἔδωσε ἀπάντηση, γιατὶ δὲν ἦλ­θε στὴν πρώτη ἐπὶ τῆς γῆς παρουσία Του γιὰ νὰ μᾶς φανερώσει ὅ,τι θὰ ἀποφασίσει κατὰ τὴ Δευτέρα Του Παρουσία.

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε στὸ παραπάνω ἐρώτημα, δὲν ἱκανοποίησε τὴν περιέργεια τοῦ ἐρωτῶντος. Θέλησε ὅμως νὰ τοῦ ἀπαντήσει γιὰ νὰ τὸν ὠφελήσει.

Τριήμερο στο Αθαμάνιο 2015 (μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα)


Το τριήμερο στο Αθαμάνιο Άρτας πλησιάζει...

Φέτος, η κατασκήνωση θα ανοίξει το μεσημέρι της Πέμπτης 2ας Ιουλίου και θα κλείσει το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου.

Το Σάββατο το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία ώστε το πρωί της Κυριακής γύρω στις 8.00΄π.μ. να μπορούν όλοι να ετοιμαστούν για αναχώρηση.


Δηλώσεις συμμετοχής
στον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΑΤΘΑΙΟ

τηλ.:210 7230245
6938174020

25/6/15

Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδης: "Η ζωή και ο θάνατος"


Αναδημοσιεύουμε άρθρο του μακαριστού Μιχαήλ E. Μιχαηλίδη στο φύλλο της 22 Νοεμβρίου 2013 του "Ορθοδόξου Τύπου", του οποίου ήταν τακτικός συνεργάτης.


"Η ζωή και ο θάνατος"

Τού κ. Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Η ανθρώπινη ζωή – όπως και όλη η δημιουργία – είναι έργο της παντοδυναμίας του Θεού. Όχι όμως και ο θάνατος. Ο θάνατος οφείλεται αποκλειστικά στον άνθρωπο. «Ο Θεός θάνατον ουκ εποίησεν, ουδέ τέρπεται επ’ απωλεία ζώντων» (Σοφ. Σολ. Α 13).


Εκείνο που διαπιστώνουμε, είναι η τελειότητα της ανθρώπινης ύπαρξης με τη δυσυπόστατη οντολογία της: Το σώμα και την ψυχή. Η ανθρώπινη ζωή μοιάζει με ταξίδι, που περνάει από τέσσερις σταθμούς:

1.Η παιδική ηλικία. Το γλυκοχάραμα.Η αμέριμνη ηλικία που το παιδί ξέρει μονάχα να παίζει, να τρέχει και να χαμογελά.

2. Η εφηβική ηλικία. Το πρωϊνό της χαράς και της ελπίδας, που όλα φαίνονται ρόδινα. Είναι η ηλικία της δράσης και του αγώνα.

3. Η μέση ηλικία. Το μεσημέρι της ζωής. Η ώριμη ηλικία που σαν το δέντρο, σιγά-σιγά, ρίχνει τα φύλλα. Είναι η σοβαρή ηλικία του θερισμού. Η ηλικία με τα μεστωμένα στάχυα.

Και 4. Η γεροντική ηλικία. Το βράδυ της ζωής. Η ηλικία της ησυχίας και της απομόνωσης. Η ηλικία του απολογισμού, της μετάνοιας και της εξιλέωσης, που περιμένει το αιώνιο ξεκούρασμα. Αυτό το τελευταίο, το λέει περιγραφικά και ο θεόπνευστος ποιητής: «Αι ημέραι των ετών ημών εν αυτοίς εβδομήκοντα έτη, εάν δε εν δυναστείαις ογδοήκοντα έτη, και το πλείον αυτών κόπος και πόνος (Ψαλμ. 89, 10).

Ο θάνατος, ωστόσο, δεν είναι μόνο το τέρμα, αλλά και το ξεκίνημα μιας άλλης, αιώνιας ζωής. Το απαγγέλλουμε με τόση πίστη, στην ορθόδοξη λατρεία μας: «Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος». Έχουμε άραγε τακτοποιήσει τις πνευματικές μας αποσκευές, για το αιώνιό μας ταξίδι;

Οι αληθινοί, βέβαια, χριστιανοί, είναι πάντοτε έτοιμοι. Δεν φοβούνται, αλλά χαίρουν πάντοτε με τη σκέψη του θανάτου. Δυό «μνήμες» πρέπει να μας συνέχουν, για την ωφέλεια της ψυχής μας: Η «μνήμη Θεού» και η «μνήμη θανάτου».

Η εκκλησιαστική ιστορία λέει πως, παλαιότερα σε μοναστήρι της Δύσης, οι μοναχοί χαιρετιούνταν με τον εσχατολογικό χαιρετισμό: «Memento mori» (Θυμήσου πως είσαι θνητός). Η μνήμη του θανάτου μας προφυλάσσει από την πλανεμένη ιδέα πως θα ζήσουμε για πολλά χρόνια και δεν είναι καλό να χάσουμε τις απολαύσεις της ζωής!

Η ξεχνάμε το πρόσκαιρο της ζωής η κι αυτά τα ατυχήματα και δυστυχήματα και τις απροσδόκητες ασθένειες;… Τι είναι η ζωή μας; Ρωτάει ο αδελφόθεος Ιάκωβος. Και απαντά: «ατμίς γαρ έσται η προς ολίγον φαινομένη, έπειτα δε και αφανιζομένη» (Δ 14).

Μη ξεχνάμε τον αιώνιο λόγο του Κυρίου: «γίνεσθε έτοιμοι, ότι η ώρα ου δοκείτε ο υιός του ανθρώπου έρχεται» (Ματθ. ΚΔ 44). Γιαυτό, φλογερός πόθος και ικεσία μας, η Λειτουργική ευχή: «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών… και καλήν απολογίαν…».

Ορθόδοξος Τύπος αρ. φυλ. 1999, 22 Νοεμβρίου 2013


Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη, αιωνία η μνήμη!Εκοιμήθη εν Κυρίω 
ο Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδης
Θεολόγος – Συγγραφέας
Αγωνιστής της ΕΟΚΑ


Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πολυδρόσου Χαλανδρίου 
την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 11 π.μ. 


Αιωνία η μνήμη του!

22/6/15

Άγκυρα 2001 - ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ (Γυμνάσιο)Συνέντευξη του Κώστα ΑγέρηΟ 25χρονος παραδοσιακὸς καλλιτέχνης Κώστας Αγέρης ήταν ο νικητής στη μουσική εκπομπὴ «The Voice 2» αποδεικνύοντας σε όλους ότι η παράδοση μπορεί να είναι «εμπορικὴ» και αποδεκτή από το νεανικό κοινό.

Αντιγράφουμε αποσπάσματα από μια πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια». 


Συμμετεῖχες στὸ θρησκευτικὸ τραγούδι μὲ τίτλο «Ξενιτεμένη Παναγιά», ποὺ ἀναφέρεται στὴν Παναγία Σουμελά, τὸ ὁποῖο ἠχογραφήθηκε στὸ ἱστορικὸ ὁμώνυμο μοναστήρι. Γυρίσατε μάλιστα καὶ βιντεοκλὶπ στὴν περιοχή. Πῶς βίωσες ἐκεῖνες τὶς ἔντονες ἡμέρες;

Ἦταν μιὰ ἀνατριχιαστικὴ στιγμὴ ὅταν τὸ ἠχογραφούσαμε ἀλλὰ πολὺ περισσότερο στὰ γυρίσματα τοῦ βιντεοκλίπ, ὅταν πήγαμε στὰ ἅγια χώματα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στὴν Τραπεζούντα (σημερινὴ Τουρκία) μαζὶ μὲ τρεῖς πολὺ καταξιωμένους Πόντιους ἑρμηνευτές, τοὺς Στάθη Νικολαΐδη, Ἀλέξη Παρχαρίδη καὶ Δημήτρη Καρασαβίδη ἀλλὰ καὶ τὸν συνθέτη τοῦ κομματιοῦ Χρῆστο Παπαδόπουλο, γνωστὸ στὸ εὐρὺ κοινὸ ὡς μέλος τοῦ συγκροτήματος Παιδιὰ ἀπὸ τὴν Πάτρα.

Νομίζω ὅτι μᾶς ἔχει χαραχθεῖ καὶ θὰ μᾶς μείνει ἀξέχαστη στὸ μυαλό μας, γιατί βρισκόμασταν μέσα στὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας Σουμελᾶ καὶ οὐσιαστικὰ τραγουδούσαμε γιὰ τὸν ξεριζωμὸ τῶν Ποντίων, τραγουδούσαμε γιὰ τὸν πόνο τοῦ ἔθνους μας καὶ τῆς πατρίδας μας, ἦταν κάτι πολὺ συγκινητικό.

Μάλιστα θυμᾶμαι ὅτι ἀκόμα καὶ οἱ φρουροὶ τοῦ μοναστηριοῦ καὶ κάποιοι Τοῦρκοι τῆς περιοχῆς εἶχαν ἔρθει, μᾶς ἀγκάλιασαν καὶ ἔγιναν μιὰ παρέα μὲ ἐμᾶς.


Ἔχεις ἐπισκεφθεῖ στὸ πρόσφατο παρελθὸν τὸ Ἅγιον Ὅρος. Τί διδάχτηκες ἀπὸ τοὺς μοναχούς;

Ένας Άγιος άστεγος (αληθινή ιστορία)Η ματιά του με διαπερνούσε ενοχλητικά στο αργό περπάτημα μου λίγα μέτρα πιο πέρα.

Αναζητούσα κάτι άλλο, αλλά προέκυψε αυτό το βλέμμα, που σαν να μου μιλούσε χωρίς ήχο με καθήλωσε και με γέμισε ενοχές…

Εγώ κρατώντας μια τυρόπιτα και ένα μπουκάλι νερό αμέριμνος αλλά και ψυχρός, εκείνος ένας πεινασμένος και κομματιασμένος ψυχικά περίμενε όχι την τυρόπιτα, αλλά το τέλος που δεν ερχόταν…
 Τον κοίταξα άλλη μια φορά και του την πρόσφερα μαζί το νερό… Την πήρε στα χέρια αλλά δεν την έφαγε…

«Ένα τσιγάρο έχεις να μου δώσεις;»

«Δεν καπνίζω», του λέω, αλλά τρέχω στο περίπτερο δίπλα του και αγοράζω ένα πακέτο, δεν θυμάμαι και ποια μάρκα. Το προσφέρω χαμογελώντας και καθώς απομακρύνομαι μη έχοντας να δώσω κάτι άλλο, ξεκίνησε η δική του προσφορά!!!

«Το τσιγάρο με σκοτώνει, ενώ η τυρόπιτα ανανεώνει το ραντεβού με την κόλαση για αργότερα…».

Τα βήματά μου στους Αγίους Τόπους


Οι εκδόσεις Άθως/Εφηβικά παρουσιάζουν το πρώτο βιβλίο μίας νέας σειράς που έχει στόχο να ταξιδέψει τα μεγαλύτερα παιδιά του δημοτικού καθώς και τους εφήβους στα μεγάλα προσκυνήματα.

Τα κείμενα, απλά, άμεσα, γεμάτα ενθουσιασμό είναι της εκπαιδευτικού Αδαμαντίας Αλατάρη, ενώ η πλούσια εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχά. Ιστορία, γεωγραφία, θεολογικές και λαογραφικές αναφορές προσφέρονται στον αναγνώστη μέσα από μια ευχάριστη και ανάλαφρη αφηγηματική γραμμή.

«Εκεί στο κέντρο της Γης που οι αποστάσεις σε μεταφέρουν, σε συγκλονίζουν και σε σημαδεύουν. Εκεί που ακούγεται ο ψίθυρος της καρδιάς σου, εκεί που αισθάνεσαι το δάκρυ της ψυχής σου να στάζει αβίαστα, εκεί που τα Ουράνια…χαμηλώνουν! Εκεί στην Αγία Γη η Μαρία πατά για πρώτη φορά στη ζωή της τα Άγια χώματα, ακολουθώντας τα βήματα του Χριστού και μας μοιράζει όμορφες εικόνες γεμάτες ζωή και συναισθήματα. Μας συνοδεύει σ’ένα ταξίδι ονείρου και μας ακουμπά στην πραγματικότητα, σε μια γέφυρα Ζωής, που αγγίζει την παιδική και εφηβική ψυχή. Μας δημιουργεί την επιθυμία και την ανάγκη να βρεθούμε και εμείς Εκεί, προσκυνητές της αγάπης Του!».


Χρονολογία έκδοσης: 06 2015
ISBN: 9789604951826
Σχήμα: 17X24
Σελίδες: 72

Εκδότης: ΑΘΩΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

19/6/15

Όχι στο σύμφωνο συμβίωσης των ομοφυλοφίλωνΑΓΩΝΙΟΥΜΕ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ - ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ

- Προτοῦ μιά ἐλάχιστη μειοψηφία σοδομιστῶν καταφέρει νά βυθίσει τήν Πα­τρί­δα μας στό χάος τῆς ἀβύσσου...

- Προτοῦ οἱ ἐκπρόσωποί μας στό Κοινοβούλιο ὑποταχθοῦν στίς ἐντολές τῶν Βρυξελλῶν, πού ἀδίστακτα ἐπιδιώκουν νά μολύνουν μέ τό θανατηφόρο δηλητήριό τους τά ἁγιασμένα χώματα αὐτοῦ τοῦ τόπου...
- Προτοῦ ἡ διάβρωση καί σήψη τῆς ἠθικῆς διαστροφῆς παρασύρει τίς συν­ει­δήσεις τῶν ἀνθρώπων τούτης τῆς χώρας μέ τήν τετρακισχίλια ἱστορική καί πο­λιτισμική κληρονομιά...
- Προτοῦ ὁ ἱερός θεσμός τῆς οἰκογένειας ἁλωθεῖ ὁλοκληρωτικά καί στήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας...

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

- Ἀγωνιζόμαστε μέ ὅλα τά εἰρηνικά μέσα γιά τήν ἄμεση ἐνημέρωση καί εὐαισθητοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
- Ἀπευθύνουμε ἔκκληση πρός τήν ἑλληνική Πολιτεία νά μήν ἐπιτρέψει νά συντελεσθεῖ τό κυοφορούμενο ἔγκλημα.
- Ἀναμένουμε ἀπό τήν πνευματική ἡγεσία τῆς Πατρίδας μας, τόν ἱερό κλῆρο, τίς ἱερές μονές, τήν Ἱερά Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί κατεξοχήν τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά ὑψώσουν τεῖχος ἀπόρθητο στήν κατα­στρο­φική ἐπέλαση κατά τοῦ τόπου μας.
- Δηλώνουμε μέ κάθε τρόπο ὅτι εἴμαστε ἀντίθετοι μέ τή θεσμοθέτηση τῆς ὀλέ­θριας ἐκτροπῆς, πού ἀπεργάζεται τόν ἠθικό ἐκφυλισμό τοῦ ἀνθρώπου, διαστρέφει τή φύση του, παραβιάζει τό νόμο τοῦ Θεοῦ καί ἐπισύρει τήν ὀργή Του.

ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ» 
www.osotir.gr
18/6/2015


Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ψήφισμα Ἱερατικῆς Συνάξεως Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν (19.6.2015)


Ψήφισμα Ἱερατικῆς Συνάξεως
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

19.6.2015

Ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος, ὁ Ἐπίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος καί ἃπαντες οἱ συμμετασχόντες Πρεσβύτεροι, Διάκονοι καί Μοναχοί στήν Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, σήμερα 19.6.2015, ἀπεφασίσαμε καί συνυπογράφομε τά ὡς κάτωθι:

Μᾶς ἀνησυχεῖ τά μέγιστα ἡ κρίσιμη κατάσταση, στήν ὁποία εὑρίσκεται ἡ χώρα μας καί προσευχόμεθα ἰδιαιτέρως, ὣστε νά εὐοδωθοῦν οἱ προσπάθειες τῆς Ἡγεσίας της, γιά ἒξοδο ἀπό τά ἀδιέξοδα στά ὁποῖα εὑρισκόμεθα. Παράλληλα ὃμως προβληματιζόμεθα γιά τήν ἐπιχειρουμένη πνευματική καί ἠθική ἀποδόμηση τῆς Πατρίδος μας.

Πρωτίστως διακηρύττομε μετά παρρησίας καί συνειδήσεως εὐθύνης ἒναντι Θεοῦ καί τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἒναντι τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ:

● Ὃτι ἡ ἀσφαλής ὁδός σωτηρίας εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ἡ βοήθειά μας καί παράκλησή μας εἶναι ὁ ἲδιος Θεός, τόν ὁποῖο ἐλυπήσαμε καί λυποῦμε δυστυχῶς καθ’ ἡμέραν μέ τήν ἀποστασία μας ἀπ’ Αὐτόν. Διά τοῦτο πάλιν καί πολλάκις πρέπει νά προσπίπτωμεν καί προσευχητικῶς καί μυστικῶς νά ἐξαιτούμεθα τό μέγα ἔλεος Aὐτοῦ προτρεπόμενοι καί καλοῦντες εἰς προσευχήν καί μετάνοιαν τόν Λαό καί ἐφαρμόζοντες πρῶτοι τήν ὁδόν τῆς μετά δακρύων μετανοίας.

● Βλέποντες τήν συνεχῆ κάθοδο καί πτώση τῶν ἀξιῶν, ἐκφράζομε τόν ἔντονο προβληματισμό μας καί τήν ἀνησυχία μας γιά τήν πορεία τῆς πατρίδος μας, ἀλλά καί τήν πικρία μας, γιά τήν υἱοθέτηση, ὑπό τῶν ἐχόντων τάς εὐθύνας τῆς πολιτείας, πρακτικῶν ξένων πρός τήν ἰδιοσυγκρασία τῶν Ἑλλήνων.

18/6/15

Εγκαίνια Ι. Ναού Αγ. Χριστοφόρου στο Ρίο


Τα εγκαίνια του ιερού ναού του Αγ. Χριστοφόρου (οδός Πιτίτσης 13, Ρίο) θα πραγματοποιηθούν το προσεχές Σαββατοκύριακο 20 & 21 Ιουνίου. 

Στον πανηγυρικό εσπερινό που θα ξεκινήσει στις 19.00 το απόγευμα του Σαββάτου όσο και στη Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου 2015, θα χοροστατήσει και θα κηρύξει τον θείο λόγο ο Σεβ. Μητροπ. Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος.


17/6/15

Αρχιεπίσκοπος σε Υπ. Δικαιοσύνης: ''Με το σύμφωνο συμβίωσης επιβραβεύετε την ανευθυνότητα''


"Νεοφιλελεύθερη επιβράβευση της ανευθυνότητας στις διαπροσωπικές σχέσεις" χαρακτηρίζει ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος το σύμφωνο συμβίωσης σε επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Έχοντας εξουσιοδότηση της Ιεράς Συνόδου ο Αρχιεπίσκοπος καταθέτει στην επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης τους προβληματισμούς της Εκκλησίας για το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για να νομιμοποιήσει το σύμφωνο συμβίωσης...

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ


16/6/15

Η γιόγκα δεν έχει καμία θέση στη ζωή των ΧριστιανώνΣτο πλαίσιο του σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας, η οποία στην Ελλάδα είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη και σεβαστή, αλλά και της ποιμαντικής της ευθύνης για την αποφυγή δημιουργίας κλίματος θρησκευτικού συγκρητισμού, με αφορμή την πρόσφατη καθιέρωση από τον ΟΗΕ της 21ης Ιουνίου ως «Παγκόσμιας Ημέρας Γιόγκα», η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος υπενθυμίζει στο χριστεπώνυμο Πλήρωμα ότι: 

η «Γιόγκα» αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο της θρησκείας του Ινδουϊσμού, έχει ποικιλομορφία σχολών, κλάδων, εφαρμογών και τάσεων και ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ «είδος γυμναστικής».

Ως εκ τούτου η «Γιόγκα» τυγχάνει απολύτως ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας και δεν έχει καμία θέση στη ζωή των Χριστιανών.

Ανακοινωθέν της Ι. Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος 

Αχρήματη κοινωνίαΔὲν πρόλαβε νὰ στεγνώσει τὸ μελάνι προηγουμένου μας σχολίου μὲ τὸν ­τίτλο «Ὁ κλοιὸς σφίγγει ἀσφυκτικά», ὅταν ἔ­­­σκα­σε ἡ εἴδηση - βόμβα ὅτι στὴ Δανία ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ καταργήσει παντελῶς τὰ μετρητὰ καὶ νὰ ἐπιβάλει τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος γιὰ ὅλες τὶς ἀγορές.


Ἡ εἰσήγηση πρὸς τὸ Κοινοβούλιο «δὲν ἀναμένεται νὰ συναντήσει ἰσχυρὲς ἀντιρρήσεις, καθὼς οἱ Δανοὶ χρησιμοποιοῦν πιστωτικὲς καὶ χρεωστικὲς ἀκόμη καὶ γιὰ μικρὲς καθημερινὲς συναλλαγὲς ἢ γιὰ νὰ ἀγοράσουν ἕνα πακέτο τσίχλες ἀπὸ τὸ παντοπωλεῖο τῆς γειτονιᾶς τους.
Μάλιστα, ὅπως ὑποστηρίζει τὸ χρηματοπιστωτικὸ ἰνστιτοῦτο Finansraa­det, μὲ μία οἰκονομία ­ἀπαλλαγμένη ἀ­­­­­­πὸ τὰ μετρητά, τὰ καταστήματα θὰ ἐξ­οικονομήσουν τὰ χρήματα ποὺ ἐ­πεν­δύ­ουν σήμερα γιὰ μέτρα ­ἀσφαλείας ἀλλὰ καὶ τὸν χρόνο ποὺ σπαταλοῦν οἱ ταμίες δίνοντας ρέστα» («Καθημερινὴ» 7-5-2015).

Ἡ εἴδηση, φαίνεται, ἐνέπνευσε τὰ κυβερ­νητικὰ στελέχη καὶ μάλιστα τὸν Ἀντιπρόεδρο κ. Δραγασάκη, ὥστε στὴ σύσκεψή του μὲ τὸ Διοικητικὸ ­Συμβούλιο τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν «συμφωνήθηκε ἡ συγκρότηση Ὁμάδας Ἔργου μὲ τὴ συμμετοχὴ ἐκπροσώπων τοῦ Γραφείου τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης, τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν, ἡ ὁποία θὰ ἐκπονήσει, ἐντὸς 30 ἡμερῶν, στρατηγικὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ψηφιακῶν συναλλαγῶν στὴ χώρα μας καὶ τὸν δραστικὸ περιορισμὸ τῆς κυκλοφορίας τοῦ φυσικοῦ χρήματος» (newpost.gr/post/462164).

Τὸ μόνο ποὺ λησμόνησε νὰ μᾶς πεῖ τὸ παραπάνω ἔξυπνο ἰνστιτοῦτο εἶναι τὸ πό­σο ἀσφαλὲς θὰ εἶναι τὸ πλαστικὸ αὐτὸ σύστημα ἀγορᾶς, ἀφοῦ οἱ ἠλεκτρονικὲς ἀπάτες αὐξάνονται σήμερα κατακόρυφα καὶ κανένα σύστημα ἀσφαλείας δὲν μπορεῖ νὰ τὸ προστατεύσει ἀποτελεσματικά.

Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι ­ὁδεύουμε ἰλιγγιωδῶς πρὸς τὴν «ἀχρήματη κοινω­νία», ὅπου θὰ ὑπάρχει ­ἀσφυκτι­κὸς ἔλεγχος τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν καί, ὅ­πως καίρια ἐπισημάνθηκε, «με­­ταβαίνουμε ταχέως στὸ σημεῖο ὅπου ἡ χρήση τῶν μετρητῶν θεωρεῖται ­‘‘ὕποπτη δραστηριότητα’’ στὴν ­κυριολεξία» (kato­hi­ka.gr/2015/03).

Ἔτσι θὰ ἐξουδετερωθεῖ ὁποιαδήποτε ἀντίδραση: Χρησιμοποιεῖς μετρητά; Εἶσαι ὕ­­­ποπτος ἢ μᾶλλον ἔνοχος. Καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀποδείξεις, ὅπως λέγεται, «ὅτι δὲν εἶσαι ἐλέφαντας», ὅτι δηλαδὴ δὲν σχεδιάζεις κάτι παράνομο, ἀφοῦ ἀρνεῖσαι νὰ δεχθεῖς τὴ χρήση ἠλεκτρονικοῦ χρήματος.
Ὁ καιρὸς τοῦ Ἀντιχρίστου, κατὰ τὸν ὁ­­ποῖο, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως (ιγ΄ 16-18), δὲν θὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ πουλήσει ἢ νὰ ἀγοράσει κάτι, ἂν δὲν εἶναι σφραγισμένος μὲ τὸν ἀριθμό του, τὸ 666, φαίνεται πὼς φθάνει μὲ ταχύτητα ἀστραπῆς.

περ. Ο ΣΩΤΗΡ

14/6/15

Συντροφιά με τον Αγ. Λουκά τον Ιατρό


Τί σχέση έχει ένα παιδί με ένα γιατρό; Τί σχέση έχει ένα παιδί μ’ έναν Αρχιεπίσκοπο γιατρό; Τί θα μπορούσε να δώσει σ’ ένα παιδί ένας Άγιος Αρχιεπίσκοπος και γιατρός;

Ας ακολουθήσουμε τα βήματα του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας ανακαλύπτοντας κοινά βιώματα και συναισθήματα στη ζωή των Αγίων και των παιδιών μας... 

Παιδιά, το ταξίδι αρχίζει, ελάτε στη συντροφιά μας!

Σχήμα: 21Χ27, σελ: 56

Πάνω από 80.000 εκτρώσεις το χρόνο στην Ελλάδα

΄

Τουλάχιστον 80.000 εκτρώσεις γίνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, μία στις τέσσερις γυναίκες που κάνουν άμβλωση είναι έφηβη, ενώ η οικονομική κρίση οδηγεί ολοένα και περισσότερα ζευγάρια να βάζουν τέλος στις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, αναφέρουν οι διοργανωτές του 1ου Πανελλήνιου Σεμιναρίου Ψυχοσωματικής στην Μαιευτική Γυναικολογία με θέμα «Προσεγγίζοντας την ψυχική διάσταση της γυναίκας», που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη.

Εκπαιδευτήρια Κορίνθου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ: 10 χρόνια (2005-2015)
Τετραήμερο στο Αθαμάνιο Άρτας 2015


Μία ξεχωριστή ευκαιρία (στα 1.100 μ.υψόμετρο στο όρος Τζουμέρκα Άρτας) μέσα στις δύσκολες μέρες που περνούμε, να βρεθούμε για λίγο μεταξύ μας, να συμπνευματισθούμε και να ανανεώσουμε τις δυνάμεις μας για τη συνέχιση της πορείας μας μέσα στον κόσμο που ζούμε.

Η κατασκήνωση ανοίγει το απόγευμα της Πέμπτης 2ας Ιουλίου και κλείνει το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουλίου.


Δηλώσεις συμμετοχής
στον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΑΤΘΑΙΟ

τηλ.:210 7230245
6938174020

π. Αστέριος Χατζηνικολάου: "Οι τρεις κυοφορίες των παιδιών μας"Ομιλία του π. Αστερίου Χατζηνικολάου στη ΓΕΧΑ Λάρισας 
(31.03.2013) με θέμα: 

''Oι Tρεις Kυοφορίες των παιδιών μας''

Πέταξε ψηλάΠέταξε όσο πιο ψηλά μπορείς...
Τα ύψη ΔΕΝ σκοτώνουν...

Τα χαμηλοπετάγματα
πονάνε και ματώνουν!