28/2/18

Γιορτή Χαράς και φέτος
Μέσα στό Φῶς τῆς ἁγνῆς χαρᾶς
μ’ ἒβαλες νά ζῶ, Χριστέ μου!
Κι εἶναι χίλιες δυό χαρές
πού μέ περιμένουν ...

Τήν Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω τό πρωί 260 μαθήτριες ἢρθαμε στή Γιορτή Χαρᾶς !...

Τί νά πρωτοθυμηθεῖ κανείς;

Τή Φίνη, τό ἀτρόμητο δελφίνι, πού μᾶς καλωσόρισε καί μᾶς τράβηξε σέ ἀτελείωτα παιχνίδια στά γαλανά νερά;...

Τήν καλοσύνη τῶν δυτῶν, πού μᾶς δάνεισαν τή στολή τους γιά νά πλησιάσουμε τ’ ἀπομεινάρια τοῦ ναυαγίου καί νά τά φέρουμε στή στεριά;...

Ποιά μας μπορεῖ νά ξεχάσει τήν συμμετοχή της στήν «Πριγκιπική Περιπέτεια», τό χαμόγελο στά χείλη τῆς Μαργαριταρένιας καί τῆς Κοραλένιας;...

Ἀγωνιστήκαμε νά κερδίσουμε καί μιά θέση γιά ταξίδι μέ ὑποβρύχιο, ἀλλά γιά τίς περισσότερες ... ἂπιαστο ὂνειρο!...

Στήν ἂσκηση ἑτοιμότητας τά «Χαρούμενα Ναυτάκια» πήραμε ἂ ρ ι σ τ α ! Τί γρηγοράδα ἦταν αὐτή... Τί συντονισμός... Τί ἱκανότητες πρωτόγνωρες καί θαυμαστές...

Στό τέλος συγκεντρωθήκαμε στό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Μαζί μας μέ τήν προβολή ἦρθε καί ἡ νεομάρτυρας ἁγία Ἀκυλίνα. Ἡ ζωή της μᾶς σαγήνευσε... Ὁ διάλογος τῆς Ἀκυλίνας καί τῆς πιστῆς μητέρας της ἠχοῦν ἀκόμα στ’ αὐτιά μας:

- Πρόσεχε , παιδί μου ! Μήν ἀρνηθεῖς ποτέ καί γιά τίποτα τόν Χριστό !

- Τό Θησαυρό πού μοῦ ’δωσες, μητέρα, μεῖνε ἣσυχη πιστά θά Τόν φυλάξω! ...

Τά τραγούδια, τά πολλά παιχνίδια, ἡ ὡραία προβολή γέμισαν τήν ψυχή μας...

Φύγαμε μέ τήν μεγάλη ἀπόφαση γερά νά κρατήσουμε τό διαμάντι τῆς Πίστης ! ...

Ὃλες μαζί φωνάξαμε :

Πιστεύω στόν Χριστό !
Τήν Πίστη μου τώρα καί πάντα γερά θά τήν κρατῶ !

Καί τοῦ χρόνου !!! ...
Μητροπολίτης Κονίτσης κ.κ. ΑΝΔΡΕΑΣ: Ελληνοαλβανικές σχέσεις

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ

«Οἱ εἰδήσεις πού ἔρχονται ἀπό τόν χῶρο τῆς Βορείου Ηπείρου εἶναι ἰδιαίτερα ἀνησυχητικές. Ἀκούγεται μετ’ ἐπιτάσεως, ὅτι γίνονται συζητήσεις ἀνάμεσα στήν Ἑλληνική καί τήν Ἀλβανική Κυβέρνηση, προκειμένου ἡ γειτονική χώρα νά ἐνταχθῇ στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Ἀλλά οἱ συζητήσεις αὐτές:

1) Εἶναι ἐντελῶς μυστικές καί, τό χειρότερο, γίνονται ἐν ἀγνοίᾳ τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ἄν, ὅμως, οἱ Βορειοηπειρῶτες δέν γνωρίζουν «τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα», τότε πῶς εἶναι δυνατόν νά διεξάγωνται διαπραγματεύσεις ἐρήμην τῶν γηγενῶν κατοίκων τῆς προαιωνίως Ἑλληνικῆς Βορείου Ἠπείρου; Ρωτᾶμε, γιατί κάποια ἡμερήσια ἐπαρχιακή ἐφημερίδα δημοσίευσε τήν εἴδηση (χωρίς νά ὑπάρξῃ διάψευση) ὅτι Ἑλλάδα καί Ἀλβανία ἔχουν συμφωνήσει ἡ μέν δεύτερη νά δεχθῇ νά μήν κάνη λόγο γιά τούς «Τσάμηδες», ἡ πρώτη δέ νά μήν ἀναφέρῃ ὡς ὑπαρκτό τό θέμα καί τό ὄνομα Βόρειος Ἤπειρος!

Ἀλλ’ ἐάν τά παραπάνω ἀληθεύουν, τότε – τό λέω ξεκάθαρα – ἔχουμε ἐθνική προδοσία, ἀφοῦ ξεπουλιέται ἡ Βόρειος Ἤπειρος, ὅταν οἱ Ἕλληνες κάτοικοί της βρίσκωνται στό σκοτάδι τῆς ἀγνοίας γιά τό τί «μαγειρεύεται» εἰς βάρος τους. Ἀντί τό Βορειοηπειρωτικό νά εἶναι πρῶτο θέμα στίς συζητήσεις μεταξύ Ἑλλάδος καί Ἀλβανίας, βρίσκεται τελευταῖο (ἄν εἶναι καί τελευταῖο) ἐπειδή ἔτσι θέλουν οἱ Βρυξέλλες καί ἡ Ἀμερική. Τό λιγώτερο πού μπορεῖ κανείς νά πῇ γιά τήν, οὐσιαστικά ἀνύπαρκτη, ἐξωτερική ἑλληνική «πολιτική» εἶναι ἡ λέξη: ΝΤΡΟΠΗ.

2) Ἐξισώνουν τό ὑπαρκτό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα, μέ τό ἀνύπαρκτο «Τσάμικο». Ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι τμῆμα τῆς ἐλεύθερης Ἠπείρου (ἄρα τῆς ἑνιαίας Ἠπείρου). Καί τό 1914 κατωχυρώθηκε ἡ Αὐτονομία της μέ τό «Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας» (17.5.1914), ἀφοῦ εἶχε προηγηθῆ, μέ λαμπρή μάλιστα ἐπιτυχία, ὁ ἔνοπλος ἀγῶνας τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Σημειώνουμε, ὅτι τό «Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας» τό ἔχει συνυπογράψει καί ἡ Ἀλβανία. Ἑπομένως, εἴτε τό θέλει εἴτε δέν τό θέλει ἡ Ἀλβανία, τό Βορειοηπειρωτικό εἶναι γιά τήν Ἑλλάδα ζήτημα ἀπολύτως ὑπαρκτό.

Ἀντίθετα, τό «Τσάμικο» δέν ὑπάρχει γιά τήν Ἑλλάδα, ὅπως, ἄλλωστε, ἔχουν διακηρύξει ὅλες οἱ μέχρι τώρα Ἑλληνικές κυβερνήσεις. Διότι, οἱ «Τσάμηδες», ὡς σύμμαχοι πρῶτα τῶν Ἰταλῶν κι’ ὕστερα τῶν Γερμανῶν εἰσβολέων, διέπραξαν ἀνήκουστα ἐγκλήματα εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων τῆς Θεσπρωτίας. Μετά δέ τό τέλος τοῦ πολέμου, καταδικάστηκαν, ἐρήμην, ἀπό τό στρατοδικεῖο τῶν Ἰωαννίνων. Συνεπῶς, γιά τήν Ἑλλάδα δέν ὑπάρχει – τό ξανατονίζω, δέν υπάρχει – «Τσάμικο ζήτημα».

3) Ἄν, ὅμως, ἡ Ἑλλάδα δέν σταθῇ στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί δέν ἀντιτάξῃ τά ἐθνικά της δίκαια γιά τήν βασανισμένη καί χιλιοπροδομένη Βόρειο Ἤπειρο, ἀπέναντι στίς πανάθλιες μεθοδεύσεις τῶν «μεγάλων» αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀλλά καί στήν πονηριά τῶν Ἀλβανῶν, πού ὁλόκληρες δεκαετίες μέχρι σήμερα ἔχουν ἀφάνταστα τυραννήσει τούς Βορειοηπειρῶτες, θά εἶναι ἀνάξια τῶν γενναίων παιδιῶν της, πού γιά τήν Γῆ τοῦ Πύρρου πολέμησαν νικηφόρα καί πολλά ἔπεσαν στά πεδία τῶν μαχῶν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος!

Ἡ Κυβέρνηση, ἀφήνοντας κατά μέρος τήν δῆθεν «μυστική» διπλωματία, ὀφείλει νά ἐνημερώσῃ πάραυτα, πρῶτα τούς Βορειοηπειρῶτες κι’ ὕστερα ὁλόκληρο τόν Ἑλληνικό Λαό γιά τίς ἐξελίξεις, ὥστε ὅλοι ν’ ἀναλάβουμε τίς εὐθύνες μας. Κι’ ἄς γνωρίζῃ καλά, ὅτι δέν θά ἀνεχθῇ μιά ἀκόμη «χαμένη» πατρίδα, ὁ ὑπερήφανος ἐθνικά Ἑλληνισμός».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)


Εορτασμός Αγίου Γρηγορίου Παλαμά στον Ναό του "Πρωτοκλήτου"


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ»

Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Ἑ­ορ­τα­σμός Ἁ­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου Πα­λα­μᾶ
στόν Ἱ­ε­ρό Ναό τοῦ «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ»

Μέ τίς εὐ­χές καί εὐ­λο­γί­ες τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ θά ἑ­ορ­τα­σθῆ στόν νέ­ον Ἱ­ε­ρό Ναό τοῦ Συλ­λό­γου Ὀρ­θο­δό­ξου Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λῆς, 
«Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ», ὁδός Μι­α­ού­λη 68, 

ὁ «πρό­μα­χος» τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας, 
Ἅ­γι­ος Γρη­γό­ρι­ος ὁ Πα­λα­μᾶς.

Κυ­ρι­α­κή 4/3/2018: Θεία Λει­τουρ­γία τοῦ Με­γ. Βα­σι­λεί­ου.

Ὥ­ρα ἐ­νάρ­ξε­ως Ὄρ­θρου 7.00 π.μ.

27/2/18

Λέμε ΟΧΙ... μεγάλη ἀνοικτή ἐκδήλωση στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τήν Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 στις 13.00Λέμε ΟΧΙ:

- στά Θρησκευτικά χωρίς Θεό!

- στά Θρησκευτικά μέ τόν Χριστό ἁπλῶς «μεγάλο δάσκαλο», στό ἴδιο ἐπίπεδο μέ τόν Μωάμεθ, τόν Βούδα, τόν Κομφούκιο.

- στά Θρησκευτικά πού αὐτοαποκαλοῦνται «ὀρθόδοξα» καί δέν διδάσκουν τό ὅτι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος καί πώς ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νά γίνει Θεός.

- στά Θρησκευτικά πού διδάσκουν τίς αἱρέσεις ὡς «χριστιανικές παραδόσεις».

- στά Θρησκευτικά πού σερβίρουν διαστρεβλωμένη τήν ἀλήθεια, ἀποκρύπτουν καί ἀποφεύγουν τά κύρια σημεῖα της καί προκαλοῦν ἀπόλυτη σύγχυση στό μυαλό καί τίς ψυχές τῶν παιδιῶν.

- στά Θρησκευτικά ὡς κρατικό μάθημα πού ὅμως ἀντιβαίνει στό Σύνταγμα καί τούς νόμους τοῦ κράτους (!) καί προσβάλλει τήν ἴδια τήν ὑπόσταση τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσης τοῦ ἔθνους μας.

- στά Θρησκευτικά πού ἐγκλωβίζουν τά παιδιά στήν ἐγκόσμια ματαιότητα τοῦ «ἐδῶ καί τώρα» καί τά ἀποκόπτουν ἀπό τήν προοπτική τῆς αἰωνιότητας.

Ἐνάντια στήν ἔκτακτη αὐτή ἀπειλή πρός τά παιδιά μας, ἐκφράζουμε τήν ἀνησυχία μας καί ἑνώνουμε τή φωνή μας μέ ὅλους τούς Ἕλληνες στή μεγάλη ἀνοικτή ἐκδήλωση στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τήν Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 στις 13.00.

Στήν ἐκδήλωση θά ὁμιλήσει ὁ Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης μέ θέμα: «Ἡ Χριστομαχία στά νέα Θρησκευτικά καί οἱ συνέπειές της στήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν».

Ὅλοι μαζί νά διατρανώσουμε τήν ἀντίθεσή μας στήν ἐπιβολή τῶν νέων «Φακέλων μαθήματος». Δέν θά ἀφήσουμε νά μυήσουν τά παιδιά μας στήν πανθρησκεία, τον συγκρητισμό, τον αγνωστικισμό καί νά τά ὁδηγήσουν στό σκοτάδι τῆς ἄγνοιας καί τῆς πλάνης.

Ἔχουμε χρέος ἱερό νά τούς παραδώσουμε ἀνόθευτο τόν θησαυρό τῆς ὀρθόδοξης πίστης καί ζωῆς.

*Γιά μιά ἀναλυτική ἐνημέρωση ἐπί τῶν μεγάλων προβλημάτων τῶν νέων «Φακέλων Μαθητῆ» τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, διαβάστε ἐδῶ

25/2/18

ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

syllalithrio athhna gia thrhskeytika 2018 01


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ἡ Α.Σ.Π.Ε. καί τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν, ὀργανώνουμε παλλαϊκό συλλαλητήριο στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί πορεία στη Βουλή, τήν Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 καί ὥρα 13.00, ἀντιδρώντας στόν πολυθρησκειακό προσανατολισμό τῶν Νέων Θρησκευτικῶν.

Καλοῦμε ὅλους τούς Ἕλληνες νά δώσουν δυναμικά τό παρόν τους στή μεγάλη ἀνοικτή ἐκδήλωση μέ ὁμιλητή τόν πρόεδρο της Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. κ. Ἡρακλῆ Ρεράκη καί θέμα: «Ἡ Χριστομαχία στά νέα Θρησκευτικά καί οἱ συνέπειές της στήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν».

Ὅλοι μαζί νά διατρανώσουμε τήν ἀντίθεσή μας στήν ἐπιβολή τῶν νέων «Φακέλων μαθήματος», ἐπειδή:

* Ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τό ἰσχύον Σύνταγμα καί τούς νόμους τῆς Ἑλλάδος.

* Ὑποβαθμίζουν ὕπουλα τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας.

* Ὁδηγοῦν στήν πανθρησκεία, τόν συγκρητισμό, τόν ἀγνωστικισμό καί τήν ἀθεΐα.

* Στηρίζουν τήν ἄνιση μεταχείριση τῆς συντριπτικῆς πλειονότητος τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν, σέ σχέση μέ τίς μικρές ἀριθμητικές ὁμάδες τῶν ἀλλοθρήσκων.

Ὅλοι μαζί νά αγωνιστοῦμε:

Γιά νά μήν ἐπιτρέψουμε τήν ἀλλοίωση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος τῶν παιδιῶν μας.

Ἡ Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος (Α.Σ.Π.Ε.)

καί τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν

Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη (Ε.ΡΩ.)

Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν

Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)

Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.)

Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις (Π.Ο.Ε.)

Πανελλήνιος Ἕνωσις Γονέων «Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή» (Γ.Ε.Χ.Α.)

Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»


π. Λίβυος: Ο Θεός δεν φοράει κονκάρδα...


Δυσκολευόμαστε αφάνταστα, να καταλάβουμε ότι ο Θεός εισέρχεται στην ζωή μας, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, πολλές φορές παράδοξους, που ξεπερνάνε την δική μας»θρησκευτική» λογική. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχοντας τόσο πολύ περιορίσει μέσα μας, τον τρόπο παρουσίας του Θεού στην ζωή μας, δεν αντιλαμβανόμαστε, ότι είναι ήδη εκεί μέσα στην καθημερινότητα μας, με πολλές μορφές και τρόπους.

Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Jim Forest, "ο Θεός δεν μπαίνει στην ζωή μας φορώντας μια κονκάρδα που γράφει,"Γειά, είμαι ο Θεός". Μας συναντά ανώνυμα, σιωπηλά και διακριτικά, μας κάνει έκπληξη, τέτοια που ούτε την περιμένουμε ούτε την φανταζόμαστε. Και μας βρίσκει παντού, οχι μόνο στην εκκλησία, αλλά και στο ζωολογικό κήπο, στο σούπερ μάρκετ ή στο μετρό…».

Κυριακή της Ορθοδοξίας
Προσωπικὴ ἐμπειρία πίστεως

... Βέβαια ἡ ὀρθόδοξη πίστη δὲν κατακτᾶται ὡς θεωρητικὴ γνώση, οὔτε ἐξαντλεῖται στὴ διδασκαλία κάποιων δογμάτων. Στὴν οὐσία ἀποτελεῖ προσωπικὴ ἐμπειρία καὶ βίωμα ζωῆς. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Φίλιππος πρότεινε στὸν φίλο του τὸν Ναθαναὴλ νὰ ἔρθει ὁ ἴδιος καὶ νὰ γνωρίσει προσωπικὰ τὸν Χριστό. «Ἔρχου καὶ ἴδε»! τοῦ εἶπε. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ πλησιάσουμε μόνοι μας νὰ γευθοῦμε, νὰ καταλάβουμε τί πιστεύουμε, τί εἶναι ἡ χριστιανικὴ ζωή, τί μεγαλεῖα ζοῦμε στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Νὰ ἐκτιμήσουμε τὴν πίστη μας, ποὺ εἶναι ἀληθινὴ καὶ ὁλοζώντανη. Νὰ τὴ χαροῦμε καὶ νὰ τὴν ἀπολαύσουμε! Τί μπορεῖς νὰ καταλάβεις, ἂν σοῦ μιλᾶνε μόνο γιὰ τὴ γλυκύτητα ποὺ ἔχει τὸ μέλι, κι ἐσὺ δὲν τὸ ἔχεις γευθεῖ οὔτε μία φορά;… Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας εἶναι θησαυρός. Ἡ λατρεία μας, πλοῦτος ἀνεξ­άν­τλητος. Ἡ πνευματικὴ ζωὴ εἶναι χαρὰ καὶ ἀπόλαυση. Ὅλα αὐτὰ ὅμως μποροῦ­με νὰ τὰ νιώσουμε, μόνο ἂν τὰ γευθοῦμε προσω­πικά.

Μέσα στὸν ἀλλοπρόσαλλο κόσμο ποὺ ζοῦμε, σὲ καιροὺς πρωτοφανοῦς συγχύσεως καὶ συμβιβασμῶν, σήμερα, Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, προβάλλει ἐπιτακτικὸ τὸ χρέος μας: νὰ βιώσουμε τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ παράδοση ὡς τὴ μοναδικὴ ὁδὸ σωτηρίας καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ νὰ τὴν διατηρήσουμε γνήσια καὶ ἀνόθευτη. Ἔτσι τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ μεταλαμπα­δεύεται ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ καὶ θὰ ἀκτι­νοβολεῖ σ’ ὅλο τὸν κόσμο· «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς»!"Ο ζητιάνος βασιλιάς"Αν οι κάτοικοι μιας χώρας έχουν πράγματι ό,τι αγαθό επιθυμούν, πώς είναι δυνατόν να μη ζουν ευτυχισμένοι; Τι είναι αυτό που λείπει από μια κοινωνία που ευημερεί; Για ποιο πράγμα μπορεί να ζητιανεύει ένας βασιλιάς; Τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται… Αυτό το γνωρίζει καλά ο βασιλιάς της Νεφελοχώρας, ο Συνέσιος, και προκειμένου να διαπιστώσει την αλήθεια πίσω από τα φαινόμενα, παίρνει μια μεγάλη απόφαση.

Τι θα κάνει; Με τι θα έρθει αντιμέτωπος; Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που τον απασχολούν θα είναι αυτές που περιμένει;

Από 6 ετών.

Συγγραφέας: ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Εκδόσεις: ΕΑΡ
Σελίδες: 32
Έκδοση: 1η
Κωδικός Βιβλίου: 05-046

Αρχ. Αστέριος Χατζηνικολάου: «ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΕΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ»


«ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΕΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ»
Ἡ κατανυκτική πορεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

Ἡ ἔκδοση αὐτή μᾶς βοηθάει στήν κατανυκτική πορεία τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, νά ἑτοιμασθοῦμε κατάλληλα γιά νά εἰσέλθουμε στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, καί νά συμπορευθοῦμε μέ τόν Κύριο στήν ὁδό τῆς αὐταπαρνήσεως καί τῆς θυσίας· γιά νά Τόν ἀκολουθήσουμε καί στή δόξα καί τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως, στό φῶς τῆς ἀνέσπερης ἡμέρας τῆς Βασιλείας Του.

Συγγραφέας: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ)
Εκδόσεις: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
Σελίδες: 376
Έκδοση: 1η
Κωδικός Βιβλίου: 01-5

O Β΄ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών


O Β΄ Κατανυκτικός Εσπερινός
θα τελεσθεί την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου

στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Ευαγγελιστρίας Πατρών 
και ώρα 6:00 μ.μ.

21/2/18

Tό πρῶτο Μεγάλο Ἀπόδειπνο τῆς Ἁγίας Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.


Τό πρῶτο Μεγάλο Ἀπόδειπνο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐτελέσθη τήν Καθαρά Δευτέρα, 19.2.2018, στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στήν Χριστιανική Ἑστία Πατρῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στό στάδιο τῶν πνευματικῶν ἀγωνισμάτων τῆς ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί στά πνευματικά ἐφόδια τά ὁποία μᾶς δίδει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, προκειμένου νά φθάσωμε στό τέρμα αὐτῆς τῆς πορείας, πού εἶναι ἡ συνάντησή μας μέ τόν Ἐσταυρωμένο καί Ἀναστάντα Κύριό μας.

Εὐχήθηκε δέ σέ ὅλους Καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί κάθε εὐλογία καί ἐνίσχυση στό πνευματικό στάδιο παρά Κυρίου.


20/2/18

Εκοιμήθη ο ζητιάνος που βοηθούσε ορφανοτροφεία & εκκλησίες


Εκοιμήθη ο επονομαζόμενος «Άγιος του Μπαιλόβο», ο Ντόμπρι Ντιμίτροβ Ντόμπρεβ, πιο γνωστός ως παππούς Ντόμπρι, σε ηλικία 103 ετών. Ζητιάνευε καθημερινά μπροστά από τον καθεδρικό ναό του Αγ. Αλεξάνδρου Νέβσκυ (Alexander Nevsky), στη Σόφια της Βουλγαρίας, και τα χρήματα που συγκέντρωνε τα δώριζε για την αποκατάσταση διαφόρων ορθοδόξων εκκλησιών και ορφανοτροφείων.

Ο Ντόμπρι γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου 1914, στο χωριό Μπαιλόβο. Ο πατέρας του πέθανε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918) και η μητέρα του μεγάλωσε τα παιδιά της μόνη της. Σε μία από τις βομβιστικές επιθέσεις στη Σόφια, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μία βόμβα έσκασε κοντά του και έχασε σχεδόν τελείως την ακοή του.

Με το πέρασμα των ετών, ο γέροντας απαρνήθηκε την υλιστική ζωή, για τον πνευματικό κόσμο. Γύρω στο έτος 2000, δώρισε όλα τα υπάρχοντά του στην εκκλησία και μέχρι τώρα ζούσε μία ασκητική ζωή, στο πατρικό του χωριό Μπαιλόβο.

Η κηδεία του έγινε στις 15 Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου που βρίσκεται δίπλα από το σπίτι του στο Μπαιλόβο.

Μάθετε περισσότερα για αυτόν από τα παρακάτω βίντεο:

Πηγές: Ο Νεκρός | Προσκυνητής


Το πέταγμα του χαρταετού και η πνευματική πορεία του ανθρώπου


Αποτέλεσμα εικόνας για χαρταετοί

- Η πνευματική πορεία δεν είναι μια γραμμική, προοδευτική πορεία προς τη θέωση. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα, διαφοροποιημένα, διαδοχικά πνευματικά στάδια που οδηγούν στην αγιότητα. Αλλά μια ατέρμονη, προσωπική δυναμική, εξελικτική, σταυροαναστάσιμη διαδικασία η οποία χαρακτηρίζεται από παλινδρομήσεις, οπισθοχωρήσεις, κρίσεις, στασιμότητες, παλινδρομήσεις, νίκες, ήττες, επιτυχίες και αποτυχίες.

Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την πνευματική πορεία με το πέταγμα του χαρταετού:

Τα υλικά του χαρταετού εικονίζουν τα βιολογικά μας δεδομένα.

Τα ζύγια, την ψυχοσυναισθηματική ισορροπία.

Η ουρά, τον προσωπικό σταυρό.

Ο σπάγκος, τη σωφροσύνη που μας γειώνει στην πραγματικότητα και δεν επιτρέπει στα μυαλά μας να πάρουν αέρα.

Οι χειρισμοί που απαιτούνται, τη διάκριση.

«Κεφάλι» κρατάει ο πνευματικός πατέρας ο οποίος είναι οδηγός και συμπαραστάτης.

Ο άνεμος είναι το πνεύμα του Θεού, η Χάρη χωρίς την οποία τίποτε δεν γίνεται.

Όταν ο άνεμος είναι καλός και ο χαρταετός καλοζυγισμένος το πέταγμα γίνεται εύκολα. Συνήθως όμως κάτι δεν πάει καλά και χρειάζεται επίμονη προσπάθεια μέχρι να σηκωθεί ψηλά ο χαρταετός και να «βρει τον αέρα του»: 

προσθαφαίρεση ουράς, σκουλαρίκια, διόρθωση στα ζύγια, τρέξιμο, ξεμπέρδεμα καλούμπας κλπ. Συχνά μπερδεύεται ο σπάγκος, ο αετός πέφτει σε αγκαθωτούς θάμνους, ψάχνουμε να τον βρούμε, χτυπάμε, ιδρώνουμε, φωνάζουμε, νευριάζουμε, μαλώνουμε ή ζηλεύουμε τους άλλους που πάνε ψηλότερα.

Όταν ο αετός ανεβαίνει ψηλά νιώθουμε τη βεβαιότητα ότι τα καταφέραμε. Όταν πέφτει βολίδα ή παίρνει τούμπες ή γέρνει, τρέχουμε, αμολάμε και μαζεύουμε καλούμπα προσπαθώντας να του δώσουμε ύψος ενώ μέσα μας εναλλάσσονται συναισθήματα ενθουσιασμού και απογοήτευσης. Την ώρα της πάλης ξεχνάμε ότι το πέταγμα εξαρτάται κυρίως από τον άνεμο και την κατασκευή του αετού και παλεύουμε απεγνωσμένα να τον ανεβάσουμε ψηλά σαν να εξαρτώνται όλα από τη θέληση, τη δύναμη και την τεχνική μας.

Όταν ο αετός βρει τον αέρα του (αρπαγή από τη Χάρη) κρατιέται μόνος του στον ουρανό (ζωή προσευχής) αρκεί να τον κρατάμε με την άκρη του σπάγκου στο έδαφος (ταπείνωση). Βέβαια πάλι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα όπως: να σταματήσει ο άνεμος (άρση της Χάριτος) ή να μας ξεφύγει ο αετός, αν τραβάει πολύ ο αέρας και δεν τον έχουμε στέρεα δεμένο (υψηλοφροσύνη). Και αλίμονο, όσο ψηλότερο είναι το σημείο από το οποίο θα πέσει ο αετός μας τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να συντριβεί.

Οι περισσότεροι από εμάς αρχίζουμε και τελειώνουμε την πνευματική μας πορεία χωρίς ποτέ να ανεβούμε τόσο ψηλά ώστε να «βρούμε τον αέρα μας». Έτσι ενώ γλιτώνουμε τον κίνδυνο μιας τελειωτικής πτώσης, δεν χαιρόμαστε ποτέ την ανάβαση στους ουρανούς.


18/2/18

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ


Παιδιά μου εὐλογημένα,

Μέ τήν χάρη τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν, εἰσερχόμεθα στήν ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἀρχίζομε ἓνα πνευματικό ἀγῶνα μέσα στό στάδιο τῆς πνευματικῆς ἀσκήσεως, τῆς νήψεως, τῆς περισυλλογῆς, τῆς νηστείας, τῆς προσευχῆς καί βεβαίως καί πρωτίστως τῆς Μυστηριακῆς ζωῆς.

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὡς φιλόστοργη μητέρα, μᾶς ἐνισχύει προσφέροντάς μας τά πνευματικά ἐφόδια, ὣστε μέ ἀσφάλεια νά διανύσωμε αὐτή τήν περίοδο καί νά φθάσωμε στό τέρμα τῆς ὁδοῦ, δοξάζοντας τόν σαρκί παθόντα καί ταφέντα καί ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα Κύριό μας.

Ἀς ἀναφερθοῦμε ὃμως στόν τρόπο αὐτῆς τῆς ἐνισχύσεως ὑπό τῆς μητρός ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἂς ἀξιοποιήσωμε τίς πνευματικές εὐκαιρίες, οἱ ὁποῖες πλουσιοπαρόχως μᾶς παρέχονται.

Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου: «Στην είσοδο της Αγίας Τεσσαρακοστής»

Σχετική εικόνα

Θέλω να σας αναγγείλω ότι ήλθε η αγία Τεσσαρακοστή, που είναι το φάρμακο των ψυχών μας. Διότι ο Κύριός μας, σαν Πατέρας φιλόστοργος θέλει να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες, που κάναμε επί τόσον καιρό. Κανόνισε μάλιστα ως μέσο θεραπείας και τη νηστεία.


Κανείς λοιπόν ας μη γίνεται κατσούφης, κανείς ας μη σκυθρωπάζει, αλλά ας σκιρτά και ας χαίρεται και ας δοξάζει τον Θεό, ο Οποίος φροντίζει για τις ψυχές μας. Αυτός μας καθόρισε την άριστη οδό της νηστείας, που με πολλή χαρά πρέπει ο καθένας μας να την υποδεχθεί.

Οι ειδωλολάτρες νομίζουν για γιορτές και πανηγύρεις τη μέθη και όλη την άλλη ακολασία και τις ελεεινότητες και ασχήμιες, που ακολουθούν. Η Εκκλησία του Θεού όμως θεωρεί ως γιορτή και πανηγύρι τη νηστεία και την απάρνηση της κοιλιοδουλείας και όλες τις αρετές, που προέρχονται από αυτήν.

Διότι η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο πνευματικό. Γι’ αυτό πρέπει εκείνοι που έρχονται στην Εκκλησία να παίρνουν τα κατάλληλα φάρμακα και να τα τοποθετούν στα τραύματα της ψυχής τους και έτσι να επιστρέφουν στο σπίτι τους.


Η ακρόαση του θείου λόγου από μόνη της δεν ωφελεί, αν δεν έχεις να παρουσιάσεις ανάλογα έργα αρετής. «Οὐχ οἱ ἀκροαταί τοῦ νόμου δίκαιοι παρά τῷ Θεῷ, ἀλλ’ οἱ ποιηταί τοῦ νόμου δικαιωθήσονται» (Ρωμ. β΄ 13), λέει ο μακάριος Παύλος. Και ο Χριστός διδάσκοντας το λαό έλεγε: «Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε, Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τό θέλημα τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. ζ΄ 21).

Καλή Σαρακοστή, αγαπητοί φίλοι!


Αποτέλεσμα εικόνας για Σαρακοστή


Σε ρυθμούς ήρεμους…

Χαμηλώνω ταχύτητα
να δω τα άνθη της αμυγδαλιάς που άνθισαν
να παρατηρήσω τα λιβάδια που πρασίνισαν μέρες τώρα
και εγώ δεν “πρόλαβα” να περπατήσω δίπλα τους…

Να νιώσω την άνοιξη να εισβάλει στην φύση και στην ψυχή μου
τις αχτίδες του ήλιου να φωτίζουν την ύπαρξή μου…


Κατεβάζω ταχύτητα
να κινηθώ σε ρυθμούς αργούς, φυσικούς
να ζήσω όσα αξίζουν
και όσα αργούν να γεννηθούν εντός μου
και θέλουν την υπομονή, την καρτερία και την αντοχή μου
για να βιώσω την μεγαλοσύνη τους…

Αλεξάνδρα Χ. Τ. 

17/2/2018

Α' Κατανυκτικός Εσπερινός

Αποτέλεσμα εικόνας για ναός Αγ. Ανδρέας Πατρών

Ο πρώτος κατανυκτικός εσπερινός θα τελεστεί 
την Κυριακή 18/2 στις 18.00 
στο νέο ιερό ναό του Αγίου Ανδρέου Πατρών χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών
κ.κ. Χρυσοστόμου.


14/2/18

Μεσογαίας Νικόλαος: "Αγιότητα και σύγχρονη εποχή"
Το Μεγάλο Απόδειπνο την Καθαρά Δευτέρα


Αποτέλεσμα εικόνας για καντήλι

Την Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 6.00 μ.μ. 
 στη Χριστιανική Εστία Πατρών και στο παρεκκλήσιο 
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (Μιαούλη 57)  
θα τελεσθεί η Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου 
υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών 
κ.κ. Χρυσοστόμου.


13/2/18

ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΑΝΘΙΜΟΥ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Π. «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ».
Την προσεχή Πέμπτη, 15/2/2018,
ο Ιερός Ναός του Νοσοκομείου μας «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» θα τιμήσει τη μνήμη του Οσίου Ανθίμου τού εν Χίω.


Είναι ο Άγιος της αγάπης και της θυσίας. 
Υπηρέτησε τον ασθενή συνάνθρωπο στο νοσοκομείο και το λεπροκομείο της Χίου. 
Είναι ο ιδρυτής και κτήτορας της Ι. Μονής 
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» στη Χίο.


Στον Ιερό μας Ναό υπάρχει και τιμάται με κάθε λαμπρότητα η εικόνα του Οσίου Ανθίμου του θαυματουργού. Επίσης τίθεται προς προσκύνηση και Ιερό λείψανό του, πολύτιμη δωρεά της Ιεράς Μονής, φροντίδι του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.

Η παρουσία του Αγίου αποτελεί πηγή ευλογίας για όλους μας, ιδιαιτέρως για τους ασθενείς και τους εργαζομένους του νοσοκομείου μας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Ώρα 6:00 - 7:30 μ.μ.

Αρχιερατικός Εσπερινός υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ.κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ.


ΠΕΜΤΠΗ 15/2 ΠΡΩΪ: Ώρα 6:30 - 9:30 π.μ.

Αρχιερατική Θ. Λειτουργία υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.


ΠΕΜΠΤΗ 15/2 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Ώρα 6:00 – 7:00 μ.μ.

Ι. Παράκλησις προς τον Όσιο Άνθιμο. Θα ψάλει χορωδία Ιεροψαλτών.

Τι μιλά τελικά στην καρδιά που παλεύει με το Θεό;


Σχετική εικόνα

Μητροπολίτη Λεμεσού Γέροντα Αθανασίου

Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος στη Νέα Σκήτη ήταν περίπου τέτοιος μήνας, αρχάς Νοεμβρίου με το δικό μας ημερολόγιο εκεί, όπου ένα βράδυ, περασμένη λίγο η ώρα χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας και ανοίξαμε να δούμε ποιος ήταν. Ήταν τρία παιδιά τα οποία χάθηκαν στο δρόμο και δεν μπορούσαν να φιλοξενηθούν βέβαια στο Μοναστήρι γιατί είχε κλείσει, ούτε πουθενά αλλού και έπρεπε να τα φιλοξενήσουμε εμείς στη δική μας καλύβη. Δεν υπήρχε πρόβλημα βέβαια.

Προσπαθήσαμε να τους φιλοξενήσουμε, να τους ετοιμάσουμε κάτι να φάνε.

Ένας εξ’ αυτών όμως ήταν πολύ αρνητικός. Εγώ κάθισα λίγο μαζί τους να τους μιλήσω μέχρι να φάνε τα παιδιά, να μην τους αφήσουμε μόνους τους. Eίπαμε κάποια πράγματα. Το ένα το παιδί ήταν αρνητικός, ήταν δύσκολος. Χαμογελούσε ειρωνικά, με έβλεπε έτσι παράξενα. Καταλάβαινα ότι δεν του άρεσα τρόπον τινά, δεν ξέρω.

Αφού φάγανε το φαγητό τους, πήγα να τους δείξω -ήμουν υπεύθυνος αρχοντάρης- τα δωμάτια. Μου λέει ένας.

– Πάτερ, μπορώ να δώσω στο Θεό την τελευταία ευκαιρία να μου μιλήσει;

– Ωραία σκέψη. Και τι θα γίνει τώρα; Δηλαδή πως θα δώσεις του Θεού την τελευταία ευκαιρία να σου μιλήσει;

– Θέλω να μιλήσουμε.

12/2/18

Εκδρομή στην ορεινή Αρκαδία - φωτο


Εκδρομή στην ορεινή Αρκαδία


125 μαθητές γυμνασίου και λυκείου μαζί με τους 15 ομαδάρχες τους βρέθηκαν το Σάββατο 10.2.18 στην ορεινή Αρκαδία. 

Η χειμερινή εκδρομή τους ξεκίνησε με μια πρώτη στάση στον φιλόξενο Ι.Ν. Αγ. Τριάδος Ψαθοπύργου όπου έγινε η πρωινή προσευχή και το αγιογραφικό ανάγνωσμα. Ακολούθησε το πρωινό.

Δεύτερη στάση ήταν στο χιονοδρομικό κέντρο του Μαινάλου. Επειδή το χιόνι δεν ήταν πυκνό, δεν υπήρχαν σκιέρ κι έτσι απολαύσαμε μόνοι μας το χιονοπόλεμο, τα έλκηθρα και την ανάβαση στο χιονισμένο βουνό.

Το μεσημεράκι φάγαμε σε ένα εστιατόριο της Βυτίνας εξαιρετικά μαγειρεμένα φαγητά και περιηγηθήκαμε το κέντρο του γραφικού αυτού χωριού της Αρκαδίας με τα πέτρινα σοκάκια και τις φυσικές ομορφιές.

Τελευταία στάση ήταν η Ι. Μ. Φανερωμένης στο Χιλιομόδι Κορινθίας όπου προσκυνήσαμε την εικόνα της Παναγίας εναποθέτοντας εκεί τα αιτήματά μας.

Και του χρόνου! 
Δήμαρχος Σκοπίων: «Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν ποτέ κομμάτι της ιστορίας μας»


Ομολογία του Δημάρχου Σκοπίων – «Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν ποτέ κομμάτι της ιστορίας μας» | Newsit.gr

«Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν ποτέ κομμάτι της κανονικής ιστορίας μας. Εντάχθηκε στην ιστορία μας τα τελευταία δέκα χρόνια» τονίζει ο δήμαρχος των Σκοπίων και στενός συνεργάτης και φίλος του πρωθυπουργού της ΠΓΔΜ, Πέτρε Σιλέγκοφ.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Documento, ο Σιλέγκοφ εξηγώντας την άποψή του, λέει πως όταν μιλά κάποιος για τέτοιου είδους εθνότητες, κράτη και λαούς, αναφέρεται στα τελευταία τριακόσια χρόνια, ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε δυο χιλιάδες τριακόσια πριν, και υπογραμμίζει πως ο ίδιος προτιμά να τον βλέπει "περισσότερο ως τον ηγέτη που εκπολίτισε όλο τον κόσμο".

Πηγή: Newsit.gr

11/2/18

Η Μέλλουσα Κρίση

Αποτέλεσμα εικόνας για η μέλλουσα κρίση

... O άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος, ερμηνεύοντας αυτήν την περικοπή (σ.σ. της Μελλούσης Κρίσεως), λέγει ότι ο Χριστός αναφέρεται σε κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Το ότι ελέγχει τους αμαρτωλούς, επειδή πεινούσε και δεν τον έθρεψαν ή διψούσε και δεν του έδιναν νερό να πιει, σημαίνει ότι πεινούσε την σωτηρία τους και αυτοί δεν ανταποκρίνονταν. Ο άνθρωπος με την δημιουργία του από τον Θεό, ως κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση Του, και με την είσοδό του στην Εκκλησία, που είναι το Σώμα του Χριστού, είναι στενά συνδεδεμένος με τον Θεό. Ιδίως με τα μυστήρια ο άνθρωπος γίνεται μέλος του Σώματος του Χριστού. Όταν λοιπόν, δεν ζει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού τότε είναι σαν να αφήνει πεινασμένο και διψασμένο τον Χριστό.

Αναλύοντας αυτήν την σκέψη του, ο άγιος Συμεών λέγει ότι ο Χριστός πείνασε την επιστροφή και μετάνοια του ανθρώπου και εκείνος δεν ικανοποίησε την πείνα Του. Εδίψησε την σωτηρία του, και δεν του έδωσε την δυνατότητα να την γευθεί. Ήταν γυμνός από τις ενάρετες πράξεις του, και δεν τον έντυσε, γιατί, αφού ο Χριστιανός είναι μέλος του Χριστού, όταν στερείται αυτών των αρετών είναι σαν να αφήνει γυμνά και έκθετα τα μέλη Του. Ήταν κλεισμένος στην στενή, ακάθαρτη και σκοτεινή φυλακή της καρδίας του, και δεν θέλησε να τον επισκεφθεί ή να τον εξαγάγει στο φως. Γνώριζε ο Χριστιανός ότι ο Χριστός ήταν ασθενής, λόγω της ραθυμίας και της απραξίας του (του Χριστιανού), και δεν τον διακόνησε δια των αγαθών έργων και πράξεων...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ


«Τα Παιδιά Μαθαίνουν Αυτό που Ζουν»

Σχετική εικόνα

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στην επίκριση, μαθαίνουν να αποδοκιμάζουν.


Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στην εχθρότητα, μαθαίνουν να είναι επιθετικά.

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στο φόβο, μαθαίνουν να φοβούνται.

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στον οίκτο, μαθαίνουν να λυπούνται τον εαυτό τους.

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στο χλευασμό, μαθαίνουν να είναι συνεσταλμένα.

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στην ζήλια, μαθαίνουν να ζηλεύουν.

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στη ντροπή, μαθαίνουν να νιώθουν ένοχα.

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στην ενθάρρυνση, μαθαίνουν να έχουν αυτοπεποίθηση.

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στην ανεκτικότητα, μαθαίνουν να έχουν υπομονή.

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στον έπαινο, μαθαίνουν να εκτιμούν.

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στην αποδοχή, μαθαίνουν να αγαπούν.

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στην επιδοκιμασία, μαθαίνουν να αγαπούν τον εαυτό τους.

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στην αναγνώριση, μαθαίνουν ότι είναι καλό να έχουν στόχους.

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στην προσφορά, μαθαίνουν να είναι γενναιόδωρα.

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στην ειλικρίνεια, μαθαίνουν να είναι φιλαλήθη.

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στη δικαιοσύνη, μαθαίνουν να είναι δίκαια.

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στην καλοσύνη και το ενδιαφέρον, μαθαίνουν να δείχνουν σεβασμό.

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα στην ασφάλεια, μαθαίνουν να έχουν πίστη στον εαυτό τους και στους γύρω τους.

Όταν τα παιδιά ζουν μέσα σε φιλική ατμόσφαιρα, μαθαίνουν ότι ο κόσμος είναι φιλικό και ευχάριστο μέρος για να ζουν.

Ντόροθυ Λο Νόλτε


Εκδρομή στην Κέρκυρα προγραμματίζουν οι φοιτήτριες της Χ.Φ.Δ.
Η σκέψη της φετινής εκδρομής των φοιτητριών της ΧΦΔ Πατρών αποτελεί την καλύτερη ξεκούραση μετά από την εξεταστική περίοδο που μόλις τελείωσε!


ΚΕΡΚΥΡΑ

11, 12, 13 Μαΐου 2018 


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΟΗΣ: ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
Δείτε την εκπομπή ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

από τον τηλεοπτικό σταθμό ΛΥΧΝΟΣ

9/2/18

Στον Ι. Ν. Αγίας Μαρίνης Πατρών ο κ. Νικόλαος ΠαπάςΤην Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 
μετά την θεία Λειτουργία στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας μας θα προσφερθεί κέρασμα και θα ομιλήσει 

ο κ. Νικόλαος Παππάς 

Σύμβουλος ψυχικής υγείας και εξειδικευμένος στην απεξάρτηση, με θέμα: 

«Εθισμός σε αλκοόλ, ναρκωτικά κ.α.»

33ο Παιδαγωγικό Συνέδριο ΧΕΠ: Χαιρετισμός κ. Καραγεωργόπουλου Γ.Θεοφιλέστατε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου

σεβαστοί πατέρες,

Κύριε πρόεδρε του συνεδρίου

Κύριοι εισηγητές

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι

Ξεχωριστή είναι η μέρα κατά την οποία πραγματοποιείται το φετινό μας συνέδριο.

3 Φεβρουαρίου του 2018, παραμονή του παλλαϊκού συλλαλητηρίου στην Αθήνα, για τη Μακεδονία μας, μέσω του οποίου ο λαός μας επιθυμεί να διατρανώσει προς πάσα κατεύθυνση ότι θέλει να παραμείνει ο αποκλειστικός κυρίαρχος και συνεχιστής της ιστορίας του.

Ταυτόχρονα δε να στείλει μήνυμα ότι κάθε επίβουλος της ιστορίας αυτής, με όποιο τρόπο και αν μηχανεύεται να αποσπάσει εδάφη, ονόματα, ιστορία, θα μας βρει απέναντί του.

Κατά την ίδια έννοια και το φετινό συνέδριο της Χριστιανικής Εστίας Πατρών με τον τίτλο: «Η συμβολή της φυσικής οικογένειας στην ισόρροπη ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών» επιχειρεί στη δύσκολη, ταραχώδη, μεταβατική, αλλοπρόσαλλη εποχή μας να αποδείξει κάτι που ως τώρα στο συλλογικό υποσυνείδητο της ελληνικής κοινωνίας υπήρξε αυτονόητο: 

το γεγονός δηλαδή ότι η οικογένεια έτσι όπως τη γνωρίζει η ανθρωπότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής της με πατέρα, μητέρα και παιδιά είναι ο φυσικός τρόπος με τη βιολογική αλλά και την κοινωνική έννοια για να έρθει στον κόσμο και να αναπτυχθεί κάθε καινούργια ανθρώπινη οντότητα.

Νύχτα Τσικνοπέμπτης: Μια πολύ διδακτική ιστορία


Αποτέλεσμα εικόνας για μασκαράδες

«Πώς αγριεύουν έτσι οι άνθρωποι; Πώς μεμιάς αφήνονται έρμαια στις ροπές καί στίς τάσεις τής φθαρτής ανθρώπινης τους φύσης; Πώς κατάντησε απόψε αυτή η ήσυχη επαρχιακή πόλη;

Θαρρείς και δεν την κατοικούν άνθρωποι αλλά ανθρωπόμορφα τέρατα πού άλλος με κεφάλι γαιδάρου, άλλος λιονταριού, άλλος πιθήκου τρέχουν νά προλάβουν νά γλεντήσουν, νά μεθύσουν, να αμαρτήσουν όσο γί­νεται περισσότερο. Γιατί απόψε είναι Τσικνοπέμπτη καί γέμισε ή πόλη μασκαράδες. Απόψε κάθε λογικός άνθρωπος δέν ξεμυτίζει από το σπίτι του».Αυτά σκεφτότανε ο παπα-Θανάσης, καθώς έμπαινε ατό σπίτι του γυρνώντας από τό ναό.- ’Α, παπαδιά μου, το κακό παράγινε! Ο Θεός νά μας συγχωρέσει, είπε στη γυναίκα του, μόλις μπήκε μέσα.Εκείνη τόν κοίταξε μέ κατανόηση.- Ο Θεός νά μας φυλάει, είπε καί άρχισε νά ετοιμάζει τό βραδινό φαγητό.

Στο σπίτι του παπα-Θανάση, περασμένα πια τα μεσάνυχτα, επικρατεί ησυχία. Τά παιδιά καί ή παπαδιά είχαν ήδη κοιμηθεί κι ο παπα-Θανάσης ετοιμαζότανε και κείνος νά πάει για ύπνο,όταν ακούστηκε τό κουδούνι τής πόρτας. Τινάχτηκε μέσα στόν ύπνο της η παπαδιά καί βρέθηκε δίπλα στον παπα-Θανάση.

– Μην ανοίγεις τέτοια νύχτα, πάτερ μου! τόν παρακάλεσε φοβισμένη.

– Γιατί φοβάσαι; την καθησύχασε εκείνος. Είναι η πρώτη φορά πού μας κτυπούν τέτοια ώρα τηήν πόρτα; Αφού τό ξέρεις το σπίτι του Ιερέα διανυκτερεύει κάθε βράδυ.

– Ναι, μα απόψε…

Της χαμογέλασε ό παπα-Θανάσης καί άνοιξε τήν πόρτα.

– Πάτερ μου, με συγχωρείτε πού ήρθα τέ­τοια ώρα, όμως η μάνα μου πεθαίνει και ζητά να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει.

7/2/18

Κων. Χολέβας: ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ ΤΟ ΤΕΧΝΗΤΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ» ΕΘΝΟΣ


Ιούλιος 1903. Οι οπαδοί της Μεγάλης Βουλγαρίας και του ρωσόφιλου Πανσλαβισμού έχουν δημιουργήσει την Σxισματική Εξαρχία, δηλαδή μία εκκλησιαστική οντότητα την οποία δεν αναγνωρίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και τον πολιτικό της βραχίονα, το ΒΜΡΟ. Στα ελληνικά μεταφράζεται ΕΜΕΟ και σημαίνει Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση. Στόχος τους να πείσουν δια της βίας και με τις ένοιλες ομάδες των κομιτάτων τους Χριστιανικούς πληθυσμούς της Μακεδονίας να δηλώσουν Βούλγαροι- Εξαρχικοί και όχι Έλληνες – Πατριαρχικοί. Προκαλούν επεισόδια κατά των Οθωμανών, οι οποίοι ακόμη κατέχουν τη Μακεδονία. Στις 20 Ιουλίου, την ημέρα του Προφήτη Ηλία (Ίλι-ντεν στα βουλγαρικά) ξηλώνουν μερικές σιδηροδρομικές γραμμές και λίγους τηλεγραφικούς στύλους. Οι Οθωμανοί στρατιώτες για αντίποινα καίνε τρεις κωμοπόλεις με Βλαχόφωνο ελληνικό πληθυσμό: Το Κρούσοβο, το Νυμφαίο και την Κλεισούρα.

Οι Πρόξενοι των Μεγάλων Δυνάμεων από τη Θεσσαλονίκη μεταδίδουν τα γεγονότα στις πρωτεύουσές τους. Τα κείμενα υπάρχουν. Μιλούν για διαμάχη Ελλήνων και Βουλγάρων σε μία τουρκοκρατούμενη περιοχή. Πουθενά δεν γίνεται αναφορά σε «μακεδονικό» έθνος.

Ας διαβάσουμε και τις Οθωμανικές απογραφές για τον πληθυσμό της Μακεδονίας, όπως πχ αυτή του Χιλμί Πασά το 1904. Καταγράφει Τούρκους, Έλληνες, Εβραίους, Βουλγάρους, λίγους Ρουμανίζοντες, αλλά πουθενά δεν βρίσκει ξεχωριστό «μακεδονικό» έθνος.

1918. Μετά την ήττα της Οθωμανικής και της Αυστριακής αυτοκρατορίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργείται ένα νέο κράτος στα Βαλκάνια, η γνωστή μας Γιουγκοσλαβία με τον αρχικό τίτλο: Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων. Πουθενά δεν γίνεται αναφορά σε «Μακεδόνες» ως έθνος. Η περιοχή Σκοπίων αποκαλείται Νότια Σερβία και αργότερα Βάρνταρσκα, δηλαδή περιοχή του ποταμού Αξιού.

Εκδρομή στα χιόνια για μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου