21/6/08

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στα Γραφεία Κατασκηνώσεως
στη Χριστιανική Εστία (Μιαούλη 57, Πάτρα)
και στα τηλέφωνα 2610-323.728 & 325.781