30/8/14

Επικήδειος στην εξόδιο ακολουθία του Νικόλαου Σωτηρόπουλου - Αρχιμ. Δανιήλ Γ Άεράκης

Ἀπολογητής, ἑρμηνευτής, ἀγωνιστής

†  Νικόλαος Σωτηρόπουλος
 (Τὴν 28 Αὐγούστου ἀνεχώρησε γιὰ τὴν οὐράνια πόλι ὁ σπουδαῖος θεολόγος καὶ ἑρμηνευτὴς τῶν Γραφῶν Νικόλαος  Σωτηρόπουλος. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλη στὴν ἱ. Μονὴ Εἰσοδίων Θεοτόκου Μυρτιᾶς-Ἀγρινίου. Μὲ εὐλογία τοῦ ἐπιχώριου ἐπισκοποῦ π. Κοσμᾶ, προέστη καὶ μίλησε ὁ Ἱεροκηρυξ ἀρχιμ. Δανιὴλ Ἀεράκης. Δημοσιεύουμε τὴν ὁμιλία του.)

«Παῦλος, δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμενος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ» (Ρωμ. α' 1).
 

1. • Ἂν ἀφωρισμένος, κατὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη, καὶ μάλιστα τὴν ἀποστολικὴ γλῶσσα, εἶναι ὁ διαλεγμένος, ὁ ξεχωριστὸς γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ ἐκλεκτὸς διδάχος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ εἰδικὰἐπεσταλμένος γιὰ τὸ ἔργο τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος, ἂν αὐτὸς εἶναι ἀφωρισμένος, τότε ὁ ἀδελφός μας Νικόλαος Σωτηρόπουλος ἦταν ὄντως ἀφωρισμένος· ἀπὸ τὸν οὐρανὸ βέβαια, ὄχι ἀπὸ τὴ γῆ, ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ βέβαια, ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους.
 

• Ἦταν ὁ κλητὸς ἀπόστολος καί ἐκλεκτὸς ἱεραπόστολος.
 

• Ἦταν ὁ «ἀφωρισμένος ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ» (Γάλ. α' 15), σὰν τὸν Παῦλο τὸν ἀπόστολο. Ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας του Πολυτίμης, ἦταν ὁ πολύτιμος δοῦλος τοῦ Κυρίου μας ἸησοῦΧριστοῦ.
 

• Ἦταν ὁ διαλεγμένος ἀπὸ τὸν Χριστό, ὄχι μόνο διότι πρὸ καταβολῆς κόσμου ἦταν σχεδιασμένο νὰ γίνη θεολόγος καὶ κήρυκας θερμός, ἄλλα καὶ διότι ὁ ἴδιος ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ἔκανε τὴ μεγάλη τοῦ ἐκλογή. Ἡ καρδιά του καὶ ἡ φωτισμένη του διάνοια ψήφισε“παιδιόθεν” Ἰησοῦν Χριστὸν «ἐσταυρωμένον καὶ ἀναστάντα».
 

• Ἦταν ὁ ἀφωρισμένος ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, μαζὶ μὲ ἄλλους τότε συνηλικιῶτες του, καὶ ἀπεστάλη, ὅπως ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας (Πράξ. ιγ' 2) στὸ ἔργο τοῦ Κυρίου.
 

2. • Ἂν ἀπόστολος καὶ ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ὁ καλὸς μαθητής, ποὺ στὴ συνέχεια γίνεται διδάσκαλος, τότε ὁ ἀδελφὸς Νικόλαος ἦταν ἀληθινὰ ἀπόστολος Κυρίου. Καὶ κατὰ κόσμον μαθητὴς ἄριστος σὲ ὅλα τὰ γνωστικά ἐπίπεδα, ἄλλα καὶ κατὰ Χριστὸν μαθητὴς γνήσιος καὶ ἐπιμελής του μεγάλου δασκάλου τῆς κηρυκτικῆς καὶ ἱερποστολικῆς τέχνης, τοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου Καντιώτου.
 

Καθίσαμε μαζὶ παρὰ τοὺς πόδας ἐκείνου. Μὰ ὁ Νικόλαος ξεχώριζε. Μαθητὴς τοῦ π. Αὐγουστίνου, μιμητὴς τῆς καθαρῆς ζωῆς του, ἀκροατὴς τῶν μύχιων σκέψεών του, ὑπογραφέας τῶν συγγραμμάτων του, ἀκόλουθος στὰ μαχητικά του  ἴχνη.
 

3. • Ἂν ἀπόστολος εἶναι ὅποιος κοπιάζει ὄχι ἁπλῶς γιὰ τὴν ἐξάπλωσι τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ γιά τὴ διαφύλαξι «τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας», κατὰ τὸν Παῦλο, τότε ὁ Νικόλαος ὑπῆρξε προσεκτικὸς ἀπόστολος Χριστοῦ.
 

Κοπίασες, ἀγαπητὲ Νικόλαε, γιὰ τὸ Εὐαγγέλιο (Φιλιπ. β' 22), τώρα ἀναπαύεσαι ἐκ τῶν κόπων σου.
Ἀγάπησες τὸ τρέξιμο γιά τὸ εὐαγγέλιο τῆς Ἐκκλησίας· τώρα παίρνεις τὸν ξεχωριστὸ μισθὸ ἐκείνων, ποὺ εἶναι «κοπιῶντες ἐν λόγῳ» (Α' Τιμ. ε' 17).
 

Ἐβαστασες τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου «ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ βασιλέων, υἱῶν τε Ἰσραὴλ» (Πράξ. θ' 15) πάνω ἀπὸ πενήντα χρόνια, μέχρι ποὺτὸ σῶμα σου κάμφθηκε καὶ δὲν μποροῦσαν τὰ πόδια σου νὰ τὸ βαστάσουν. Μὰ τώρα βαστάζεις τὸ «βάρος τῆς δόξης» τῆς ἐν οὐρανοῖς.
 

Ἀγωνίστηκες, μὲ τὴν ἰδιαίτερη θεολογική σου εὐαισθησία, ἐναντίον τῶν διαστρεβλωτῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ἤσουν ὁ μοναδικὸς νὰ βρίσκης τὰ χωρία, «ἅτινά ἐστι δυσνόητα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν, ὡς καὶ τὰς λοιπὰς Γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν» (Β' Πέτρ. γ' 16). Ξεκαθάριζες τὸ νόημα τῶν δύσκολων χωρίων, ἰδίως στοὺς τέσσερις ὀγκώδεις τόμους σου «Ἑρμηνεία δυκόλων χωρίων». Ἀπεδείκνυες λάμπουσα τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως, κατακεραυνώνοντας ἀσεβεῖς, αἱρετικούς, ἄθεους καὶ ἀμοραλιστές.
 

Εκδρομή στις Σπέτσες (για μαθητές λυκείου)
Ανταπόκριση από Άγκυρα


Τελειώνει σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η κατασκηνωτική περίοδος 2014 στην κατασκήνωση Άγκυρα.

Οι τελευταίοι κατασκηνωτές, οι φίλοι μας από τον Πύργο, ετοιμάζονται ήδη να αναχωρήσουν για την πόλη τους γεμάτοι έντονα συναισθήματα και ζωηρές εντυπώσεις.

Τους ευχόμαστε καλό ταξίδι και να μας ξαναέρθουν και του χρόνου.

Μερικές ακόμα φωτογραφίες από τα παιχνίδια τους.


29/8/14

Μήνυμα του Μητροπ. Πατρών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ προς τους επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων


Σέ σᾶς παιδιά μου ἀγαπητά καί εὐλογημένα πού εἰσήλθατε στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς χώρας μας εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου δύναμη καί ἐπιτυχία στόν ἀγῶνα σας, ὥστε νά ἐκπληρώσετε τίς βαθύτατες ἐπιθυμίες καί τούς ὡραίους στόχους πού ἔχετε θέσει στή ζωή σας.

Σᾶς συγχαίρω ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου καί σᾶς διαβεβαιῶ, ὅτι σᾶς συνοδεύει ἡ πατρική μου ἀγάπη καί ἡ θερμή προσευχή μου πρός Κύριον, γιά πρόοδο στή ζωή σας.

Ὁ ἀγώνας σας καί οἱ προσπάθειές σας ἐστέφθησαν ἀπό ἐπιτυχία. Ἡ χαρά σας καί ἡ χαρά τῶν γονέων σας εἶναι καί δική μας χαρά καί εὐφροσύνη.

Προσβλέπομε στά πρόσωπά σας μέ χρηστές ἐλπίδες, γιά τό μέλλον τοῦ τόπου μας καί ὄχι μόνο.

Κλεῖστε βαθειά στήν ψυχή σας τήν πίστη στόν Θεό, τήν ἀγάπη στόν ἄνθρωπο καί τήν ἀγάπη γιά τόν τόπο μας.

Διατηρεῖστε τήν ἀγωνιστικότητα, τήν διάθεση γιά ἐργασία, τήν αἰσιοδοξία καί τήν ἐλπίδα.

Σέ ὅσα παιδιά δέν κατάφεραν νά περάσουν σέ κάποια ἀπό τίς Σχολές τῆς Τριτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης θά ἤθελα νά ἐπισημάνω ὅτι ὑπάρχουν τεράστιες δυνατότητες καί πολλές εὐκαιρίες στή ζωή, τίς ὁποῖες μπορεῖ νά ἐκμεταλλευθῇ ὁ ἄνθρωπος ὥστε νά ἐπιτύχῃ τούς στόχους του. Μιά «ἀποτυχία» μπορεῖ νά ἀποτελέσῃ ἕνα δυνατό ἐφαλτήριο γιά ἐλπιδοφόρα ἅλματα σέ πολλά πεδία τῆς ζωῆς.

Παιδιά μου, συνεχίστε τόν ἀγῶνα μέ ἐνθουσιασμό, δύναμη, χαρά, ἐλπίδα καί ἀποφασιστικότητα γιά τήν νίκη καί τήν καταξίωσή σας. Ἡ ζωή σᾶς ἀνήκει. Εἴμαστε μαζί σας, μέ τήν ἀγάπη μας καί τήν θερμή προσευχή μας.Πωλεῖται ψυχὴ σὲ τιμὴ εὐκαιρίαςΤὴν ὥρα ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμὲς ἡ τελικὴ τύχη τοῦ λεγόμενου ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου εἶναι ἄ­­­γνωστη. Ἐπρόκειτο νὰ συζητηθεῖ στὴ Βουλὴ στὶς 26 Αὐγούστου, ­ζητήθηκε ὅμως ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο Ὑπουργὸ ἀ­­ναβολὴ γιὰ τὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου.
 

Τὸ πρὸς ψήφιση νομοσχέδιο συν­άν­τησε τὴν ἀντίδραση 38 βουλευτῶν τοῦ κόμματος τῆς Νέας ­Δημοκρατίας, ἐνῶ 8 ἀνεξάρτητοι βουλευτὲς σὲ αὐ­στηρὴ ἀνακοίνωσή τους τονίζουν ὅτι: «Τὸ ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο, ὅπως ἔρχεται γιὰ ψήφιση, ἀποτελεῖ μία κατάπτυστη καὶ ἀντεθνικὴ ­ὑπαγόρευση ἀπὸ τοὺς γνωστούς - ­ἄγνωστους ὑ­­ποβολεῖς. Ἡ ἀπουσία ἀναφορᾶς στὶς γενοκτονίες τῶν Ποντίων, τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Ἑλλήνων τῆς Μ. Ἀσίας τὸ καθιστᾶ μνημεῖο ὑπόδουλης ἀποικίας».
 

Τὸ νομοσχέδιο αὐτό, ποὺ τάχα συν­τάχθηκε γιὰ νὰ καταπολεμήσει τὴν ξε­νοφοβία καὶ τὸν ρατσισμό, στὴν πραγματικότητα ἐξυπηρετεῖ ἄλλους σκοπούς. Ποιούς; Ἂς ­ὀνομάσουμε κα­θα­ρὰ «τὰ σύκα σύκα καὶ τὴ σκάφη ­σκά­φη»· τοὺς ἑξῆς δύο: ἀφενὸς μὲν τὸν ἐξαναγκασμὸ σὲ ἀπόλυτη σιωπὴ ὡς πρὸς τὰ σχέδια καὶ τὶς μεθόδους τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ γιὰ ἐπιβολὴ παγκόσμιας κυβερ­νήσεως, καὶ ἀφετέρου τὴν προώθηση τῆς διαστροφῆς τῆς ­ὁμοφυλοφιλίας.
 

Ἐναντίον τοῦ νομοσχεδίου ἔχουν ἐκ­φρασθεῖ μὲ δηλώσεις καὶ ἐπιστολὲς πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ ὁρισμένοι Μη­τρο­πο­λίτες. 

Περιμένουμε ὅμως τὴ σαφὴ τοποθέτηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰδικότερα γιὰ τὸ θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας.
 

Δικαίως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί­της Μεσογαίας κ. Νικόλαος δήλωσε: «Εἶ­ναι κρίμα αὐτὴ ἡ Κυβέρνηση ὡς τελευταία πράξη πρὶν ἀπὸ τὴν αὐτοκτονία της νὰ μᾶς ἀφήνει ὡς νομοθετημένη πλέον κληρονομιὰ τὰ ἐπίχειρα τοῦ ἠθικοῦ παραλογισμοῦ της».
 

Ὁ δὲ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σερα­­φεὶμ ἔκλεισε τὴ δραματικὴ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ μὲ τὴ ­φράση: «Ἐλ­πίζω νὰ συνειδητοποιήσετε ὅτι ­ἐμ­­­­μέ­­­νοντας στὸ ἄθλιο αὐτὸ νομοθέτημα πω­λεῖτε σὲ τιμὴ εὐ­καιρίας τὴν ψυχή σας γιὰ με­ρικοὺς ­ἀκόμη μῆνες ­Πρωθυπουργίας!»
 

Τὸ ζήτημα εἶναι σοβαρότατο, διότι ­πλέον ποινικοποιεῖται ἡ σκέψη, ἡ διατύπωση διαφορετικῆς γνώμης. Σωστὰ τόνισε στὸν Πρωθυπουργὸ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς: «Ἀνοίγετε τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου μὲ αὐτὸ τὸ σχέδιο Νόμου, διότι ποινικοποιεῖτε καὶ αὐτὴ τὴν ἐπιστημονικὴ ἄποψη». Μετὰ τὴν κόλαση τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως, τὴ χιτλερικὴ καὶ τὴν κομμουνιστικὴ δικτατορία ἐπιβάλλεται στὸν πλανήτη ἀπόλυτη λογοκρισία.
 

Στὴ χώρα ποὺ γέννησε τὴ δημοκρατία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ φιμωθεῖ ἡ ἐλεύθερη ἔκ­φραση τοῦ λόγου. Ἐκφράζουμε τὴν ἐλπίδα ὅτι τελικὰ θὰ ἐπικρατήσει ἡ σύνεση καὶ ὁ σεβασμὸς στὶς πατροπαράδοτες ἀξίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Περιοδικό "Ο ΣΩΤΗΡ"

28/8/14

Μεγάλες επιτυχίες για το Λύκειο της Αναγέννησης


Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στη μετέπειτα ζωή τους.


ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ - ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΛΛΙΣΤΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ

ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ ΣΣΕ

ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΕΑ ΙΩΑΝ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) - ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΤΖΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
 

ΤΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Εκοιμήθη ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος
Σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014, εκοιμήθη ο  κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Θεολόγος-Φιλόλογος,  συγγραφέας και ιδρυτικό μέλος της Αδελφότητος Θεολόγων «Ο Σταυρός».

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλλεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014, και ώρα 5 μ.μ. στην Ιερά Μονή Εισοδίων Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχωνίδος της Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Ο Θεός να αναπαύσει την μακαρία ψυχή του.


Άγκυρα 2000 - Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ - δημοτικό

ΣυγχαρητήριαΠολλές και εγκάρδιες οι ευχές μας σε όλους τους επιτυχόντες στις πανελλήνιες εξετάσεις. 

Τους ευχόμαστε να έχουν καλές σπουδές 
και να εργαστούν φιλότιμα και με όραμα 
για την επίτευξη των στόχων τους.

Ο Θεός να είναι μαζί τους!


27/8/14

Επιστολή Μητροπολίτου Φλωρίνης για το “αντιρατσιστικό” νομοσχέδιοἘξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,
 

Αἰσθανόμεθα ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ Σᾶς ἀπευθύνωμεν τὴν παροῦσαν ἐπιστολήν, προκειμένου νὰ διατυπώσωμεν ὁρισμένας σκέψεις καὶ ἀνησυχίας σχετικῶς πρὸς τὸ ὑπὸ κατάθεσιν καὶ ψήφισιν ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου Σχέδιον Νόμου «Καταπολέμηση ἐκδηλώσεων ῥατσισμοῦ καὶ ξενοφοβίας».

Ὡς γνωρίζετε, ἐγκαταβιοῦμεν εἰς μίαν ἀκριτικὴν περιφέρειαν τῆς Πατρίδος μας, ἡ ὁποία σεμνύνεται, πέραν τῶν ἄλλων, καὶ διὰ τὴν καταγωγὴν σημαντικοῦ τμήματος τοῦ πληθυσμοῦ της ἐκ τῶν ἱερῶν καὶ αἱματοβαμμένων χωμάτων τῆς ἡγιασμένης γῆς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τοῦ ἡρωφόρου Πόντου.
 

Τούτου δοθέντος, θεωροῦμεν ἐπιβεβλημένην ἀναγκαιότητα τὴν διατύπωσιν τῶν διατάξεων τοῦ ἀνωτέρω Σχεδίου Νόμου κατὰ τρόπον ὥστε νὰ μὴν θίγηται ἡ ἱερὰ μνήμη τῶν ἀμετρήτων θυμάτων τῶν γενοκτονιῶν τοῦ Ποντιακοῦ καὶ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀλλὰ, τοὐναντίον, νὰ προστατευθῇ καὶ νὰ ἀναδειχθῇ εὐρέως τὸ δίκαιον αἴτημα ὅλων τῶν Ἑλλήνων περὶ διεθνοῦς ἀναγνωρίσεως τῶν γενοκτονιῶν τούτων, ἀναγνώρισιν εἰς τὴν ὁποίαν ἄλλωστε ἔχει ἀπὸ καιροῦ προβῇ τὸ Ἑλληνικὸν Κοινοβούλιον.
 

Ἐπὶ πλέον, θεωροῦμεν ἄκρως σημαντικὴν προϋπόθεσιν τὴν μέσῳ τοῦ προωθουμένου Σχεδίου Νόμου διασφάλισιν τοῦ δικαιώματος ἡμῶν τῶν Ποιμένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διὰ τὴν ἀνεμπόδιστον κήρυξιν τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου, λόγου ἀληθείας καὶ σωτηρίας πρὸς ὅλον τὸν κόσμον, διὰ τοῦ ὁποίου πολεμεῖται ἡ ἁμαρτία, ἡ διαστροφὴ καὶ ὁτιδήποτε ἀντιβαίνει εἰς τὸν Θεϊκὸν νόμον.
 

Ἐπὶ δεκαετίας κηρύττομεν καὶ δὲν θὰ παύσωμεν ἕως τῆς τελευταίας πνοῆς ἡμῶν νὰ κηρύττωμεν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀναλλοίωτον ἀλήθειαν τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ δὲν δυνάμεθα νὰ διανοηθῶμεν ὅτι εἷς ὑπὸ ψήφισιν Νόμος τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας θὰ ἀπαγορεύσῃ ἢ θὰ κολάσῃ ποινικῶς τὸ δικαίωμα ἐλευθερίας τῆς ἐκφράσεως καὶ τοῦ λόγου, καὶ δὴ τοῦ αἰωνίου καὶ πάντοτε ἐπικαίρου λόγου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
 

Καὶ ἀντὶ οἱασδήποτε περαιτέρω ἀναφορᾶς, περιοριζόμεθα ἁπλῶς νὰ ὑπενθυμίσωμεν ὅτι «ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται» (Ἐπιστολὴ Β’ πρὸς Τιμόθεον, κεφ. 2, ἐδάφ. 9).
 

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, ἐλπίζοντες ὅτι θὰ ἐπιδείξητε προσωπικὸν καὶ ἄμεσον ἐνδιαφέρον διὰ τὴν διαμόρφωσιν ἑνὸς Σχεδίου Νόμου, τὸ ὁποῖον θὰ τιμᾷ τὸν Ἑλληνικὸν νομικὸν πολιτισμόν, πρωτίστως δὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν, τὴν Ἑλληνικὴν ἱστορίαν καὶ τὰς ἀμετρήτους θυσίας τῶν Ἑλλήνων, διατελοῦμεν,
 

Μετὰ πολλῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Στιγμές από την Άγκυρα (κατασκήνωση Πύργου) 2014

26/8/14

Η Ιερά Σύνοδος για το αντιρατσιστικό


«Κατά την σημερινή Συνεδρία της, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος συνέχισε την συζήτηση επί του θέματος που έχει ανακύψει από την κατάθεση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων και από την προσωρινή αναβολή της συζητήσεώς του προς βελτίωση ωρισμένων διατάξεων.

Η γενική άποψη του Μακαριωτάτου Προέδρου και των Συνοδικών Αρχιερέων και η εκτίμηση αυτών περί των επιδιωκομένων σκοπών του Νομοσχεδίου είναι ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία της κοινωνικής ειρήνης και όλων ανεξαιρέτως των προσώπων η ομάδων προσώπων, τα οποία προσδιορίζονται με βάση την φυλή, το χρώμα, την θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική καταγωγή, και ευρίσκονται εντός των ορίων της χώρας μας.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος έχει δεινοπαθήσει από διωγμούς αλλοθρήσκων, αλλά και από κηρύγματα μίσους προερχόμενα από αντορθόδοξα θρησκευτικα μορφώματα γνωστών αιρετικών προπαγανδών, που προσπαθούν με μύριες παράνομες μεθόδους να αποσπάσουν τους ορθοδόξους Χριστιανούς από την Μητέρα Εκκλησία, η οποία κηρύσσει επί αιώνες, αλλά και τώρα, την αγάπη, την ειρήνη και την συνεργασία μεταξύ των λαών, χωρίς να ενοχλή κανένα.

Η Εκκλησία της Ελλάδος επί χρόνια τώρα βοηθεί και περιθάλπει χιλιάδες νομίμων και παρανόμων μεταναστών, ανεξαρτήτως θρησκευτικής πίστεως και φυλετικής καταγωγής, ακόμη και σήμερα εν μέσω της οικονομικής κρίσεως. Επιπλέον, διδάσκει όχι απλώς την ανοχή απέναντι στον «άλλον», όπως επιδιώκεται με το νομοσχέδιο, αλλά – πολύ περισσότερο – την έμπρακτη αγάπη προς τον πλησίον.

Ο δεκάλογος με τις χρήσιμες οδηγίες προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο!


Διαβάστε αγαπητοί φίλοι, τους συμβουλές που έδωσαν ειδικοί επιστήμονες στους συχνά ανυποψίαστους γονείς μέσω της βρετανικής εφημερίδας Guardian.

1.Ξεκινήστε τη συζήτηση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο όσο τα παιδιά είναι νεαρά. Μιλήστε τους από μικρά για τους κινδύνους που έχει το διαδίκτυο, εξηγώντας τους, ότι όπως και στη ζωή, έτσι και στο διαδίκτυο, υπάρχουν καλά και κακά πράγματα.

2. Μην κάνετε on line κάτι που δεν κάνετε face to face. Πηγαίνετε ποτέ στην πραγματική ζωή να μιλήσετε με έναν άγνωστο; Όχι. Μην το κάνετε λοιπόν στο διαδίκτυο.

3. Μην συμπεριφέρεστε σαν κατάσκοποι. Οι γονείς παρακολουθούν αν τα παιδιά επισκέπτονται τα σωστά σάιτ, φροντίζουν για την εξάρθρωση κακόβουλων λογισμικών, αλλά δεν πρέπει να δίνουν την εντύπωση στα παιδιά τους ότι τα κατασκοπεύουν.

4. Μάθετε στα παιδιά σας να μη δέχονται δώρα από αγνώστους on line. Εξηγείστε τους να μην ανοίγουν «δώρα» που έρχονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αν δεν είστε και εσείς δίπλα τους, επίσης μη τους επιτρέπετε να ανοίγουν τα συνημμένα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Ό,τι γράφεται δεν ξεγράφεται. Διδάξτε τα παιδιά σας να μη δίνουν πληροφορίες στο διαδίκτυο για την οικογένειά σας και θυμηθείτε ότι μπορεί η Google να ισχυρίζεται ότι σβήνει τις πληροφορίες που θέλετε να σβηστούν, αλλά αυτό ισχύει μόνο για την Ευρώπη.

6. Ποτέ μην αφήνετε τα ανήλικα παιδιά σας να «σερφάρουν» στο διαδίκτυο χωρίς την επίβλεψή σας. Τα παιδιά να χρησιμοποιούν πάντα τους υπολογιστές ή τα tablets σε χώρους που βρίσκονται και τα άλλα μέλη της οικογένειας και όχι στα υπνοδωμάτια τους.

Στιγμές από την Άγκυρα 2014 (κατασκήνωση Πύργου)

25/8/14

Η (ξύλινη) άγκυρα εκλάπη!!!

Η ξύλινη Άγκυρα βρίσκεται εκεί από το 1959

Η ξύλινη άγκυρα (ΦΩΤΟ) που βρισκόταν έξω από την κατασκήνωσή μας, η συγκεκριμένη είναι δωρεά παλαιού κατασκηνωτή το 2012, δεν είναι πλέον στη θέση της. 

Κάποιος την πήρε!!! Αδυνατούμε να καταλάβουμε το γιατί...

Αν κάποιος την δει κάπου, παρακαλούμε ας μας ειδοποιήσει άμεσα... (τηλ. κατασκ. 2610.931.975)

Ευχαριστούμε!

ΓΕΧΑ ΠΑΤΡΩΝ

Προϋπόθεση πνευματικής καταστάσεως
Ὅσο λιγότερο ἀκουμποῦμε σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο -δὲν ἐννοῶ μόνο τὴν ἁμαρτία, ἐννοῶ ἀκόμη καὶ τὰ φυσικὰ πράγματα- τόσο πιὸ πολὺ ἐφοδιάζεται ἡ ψυχή μας μὲ προϋποθέσεις πνευματικῆς καταστάσεως. 

Ἔφθασε ἡ Παναγία, ὅπως λέει τὸ τροπάριό της, νὰ πεθάνει, ἀλλὰ στὴν οὐσία μὲ τὸν θάνατό της νὰ ζεῖ. Αὐτὸς ἀκριβῶς εἶναι καὶ ὁ δικός μας προορισμός. Μαζί μὲ τὴν Παναγία, φεύγοντας ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο, ἂν λίγο τὸν ἔχουμε ἀκουμπήσει μόνο, πολὺ θὰ ζήσουμε κατὰ πνεῦμα καὶ στὸν χῶρο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς χάριτός Του.

Μητροπ. Μεσογαίας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σκυταλοδρομία διαφορετική

Ένα ακόμα καινούριο ομαδικό παιχνίδι ήρθε να ομορφύνει τις μέρες των κατασκηνωτών στην ΆΓΚΥΡΑ. Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες.

Στιγμές από την Άγκυρα (κατασκηνωτές από τον Πύργο - 2014)