27/9/19

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
«Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ»


ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τό Σάβ­βα­το 28/9/2019 στό Ἱ­ε­ρό Ναό τοῦ Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λι­κοῦ Συλ­λό­γου «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ», Μι­α­ού­λη 68, θά τε­λε­σθῆ Θεία Λει­τουρ­γία, κα­τά τήν ὁ­ποία θά ἱ­ε­ρουρ­γή­ση καί θά ὁ­μι­λή­ση ὁ Αἰ­δε­σι­μο­λο­γι­ώ­τα­τος Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος π.Ἰ­ω­άν­νης Μπα­ρού­σης.

Ὥ­ρα ἐ­νάρ­ξε­ως Ὄρ­θρου 7.00 π.μ.

Ὁ Ἱ­ε­ρα­πό­στο­λος Ἀρ­χιμ. π.Χα­ρί­των Πνευ­μα­τι­κά­κις ἀ­νά­με­σα στά Ἀ­φρι­κα­νό­που­λα στήν Κα­νάν­γκα, ὅ­που ἐ­πί 25 χρό­νια θυ­σι­ά­στη­κε γιά τή δι­ά­δο­σι τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πί­στε­ως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: