20/11/23

Κουρά Γαβριήλ Κωνσταντινίδη

 


Σέ κλῖμα ἱερᾶς κατανύξεως, ἐτελέσθη  στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Πάντων, Τριταίας Πατρῶν, ἡ εἰς Μοναχόν κουρά τοῦ εὐλαβεστάτου νέου Γεωργίου Κωνσταντινίδη, Θεολόγου, ὑπευθύνου τῶν νεανικῶν ὁμάδων τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν καί Διευθυντοῦ τοῦ Οἰκοτροφείου Ἀρρένων.

Στόν νέο Μοναχό, ὁ Σεβασμιώτατος ἒδωσε τό ὂνομα Γαβριήλ, διά τόν Μέγα Ἀρχιστράτηγο τῶν Οὐρανίων Δυνάμεων, τόν Ἀρχάγγελο ὁ ὁποῖος, μετέφερε στήν Παναγία τά οὐράνια μηνύματα, ἀλλά καί πρός τιμήν  τοῦ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου Ἀρχιμανδρίτου Γαβριήλ Ἀθανασιάδη, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε στήν Πάτρα, ὡς Ἱεροκήρυξ ἐπί πολλά ἒτη, ἐργαζόμενος καλλίκαρπα καί πολύκαρπα στόν ἱερό Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου καί ὡς ἀδελφός καί μέλος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ».

Στόν νέο Μοναχό, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ πολλή πατρική ἀγάπη καί μέσα ἀπό τά λόγια τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου Θεσσαλονίκης παρουσίασε τό ἒργο καί τήν ἀξία τοῦ μοναχοῦ.

Ἐπίσης μίλησε γιά τόν Μοναχό, ὡς ἱεραπόστολο, ὃπως τόν θέλει καί τόν χαρακτηρίζει ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί εὐχήθηκε στόν Μοναχό Γαβριήλ, νά ἒχῃ δύναμη παρά Θεοῦ καί ζῆλον ἱερό, ὣστε διατηρώντας τήν ἀσκητική βιοτή, νά ἐργάζεται  ἱεραποστολικά γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
ΦΩΤΟ: Ευγενία Πατσού

Δεν υπάρχουν σχόλια: