2/4/20

Πόσο μεγάλος!

Another Manx Storm

Μη λες στο Θεό πόσο μεγάλη είναι η καταιγίδα που περνάς...,
αλλά πες στην καταιγίδα πόσο μεγάλος είναι ο Θεός που πιστεύεις!

Δεν υπάρχουν σχόλια: