24/4/20

π. Απόστολος Τσολάκης: "Χριστός Ανέστη, Λέμε αλήθεια;"
Ομιλία που έγινε στη Χριστιανική Εστία Πατρών 

στις 10.5.2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: