17/4/20

ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος: Επιστολή προς στόν Κο Πρωθυπουργό: Είναι δυνατόν να σιγήσουν και οι δεήσεις υπέρ των κεκοιμημένων;


... Ἡ πενηντάχρονη διακονία μου στό κοιμητήριο, οἱ πικρότατες διαμαρτυρίες ἀναριθμήτων πενθούντων καί ἡ προσωπική μου χηρεία περιπεπλεγμένη μέ τήν ὀρφάνια τῶν σαρκικῶν μου τέκνων μέ ἔσπρωξαν νά Σᾶς ζητήσω καί πάλι τό ἐντελῶς αὐτονόητο.  Μήν κλειδώσετε τά κοιμητήρια αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες.  Εἶναι τόσο εὐρύχωρος ὁ χῶρος σέ ὅλα τά κοιμητήρια, ὥστε νά ἀποφευχθεῖ ὁ «συνωστισμός».  Δέν ὑπάρχει περίπτωση κάποιου παρατράγουδου ἀπό ἀνθρώπους πού δοκιμάζονται ἀπό τό πένθος καί τά θλιβερά ἐπακόλουθά του.  Τά κοιμητήριά μας εἶναι ἕνα κομμάτι τοῦ οὐρανοῦ πάνω στή γῆ.  Τά χριστιανικά κοιμητήρια ἐμπνέουν μυστικά καί ἀθόρυβα νέκρωση τῶν παθῶν καί τήν βεβαία Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καί τήν ἐν Χριστῷ μαζί τους συνάντηση.

Μήν τά βάζετε μέ τόν Σταυρωθέντα, Ταφέντα καί Ἀναστάντα Κύριο.  Καί τά Κοιμητήρια καί οἱ Ἱεροί Ναοί καί τά Μοναστήρια εἶναι ἱεροί χῶροι, πού καλλιεργεῖται καί ἰσχύει ἡ παντοδυναμια τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου...

όλη η επιστολή εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: