22/11/22

Αφιερωμένο στον Αγ. Ιάκωβο Τσαλίκη το νέο ημερολόγιο της ΓΕΧΑ (2023)

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2023 (ΤΣΕΠΗΣ)

Εκδόσεις:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
«Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: