2/3/19

Η δεύτερη Παρουσία Του θα είναι ασύγκριτα πιο λαμπρή

Η δεύτερη Παρουσία Του θα είναι ασύγκριτα πιο λαμπρή

Σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας μας, σας διδάσκουμε και σας πληροφορούμε ότι ο Χριστός θα παρουσιαστεί στους ανθρώπους δυο φορές και όχι μόνο μια. Και ότι η δεύτερη Παρουσία Του θα είναι ασύγκριτα πιο λαμπρή και πιο ένδοξη από την πρώτη. Διότι στην πρώτη φανερώθηκε σε όλη την έκταση της η υπομονή του Χριστού, ενώ στη δεύτερη θα φανερωθεί όλη η δύναμη και η δόξα της Βασιλείας Του.

Κατά την πρώτη Του Παρουσία ο Χριστός σπαργανώθηκε στη φάτνη. Στη δεύτερη όμως, θα είναι ντυμένος με εκτυφλωτικό και εξαιρετικής λαμπρότητας φως. Στην πρώτη «υπέμεινε Σταυρό, περιφρονώντας τη ντροπή και την αισχύνη» (Εβρ. ιβ´ 2). Στη δεύτερη έρχεται δοξασμένος και περιστοιχισμένος από στρατιές Αγγέλων. Λοιπόν, να μη μένουμε στην πρώτη Παρουσία μόνο, αλλά να περιμένουμε και τη δεύτερη.

Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων
Κατήχηση Φωτιζομένων ΙΕ´

Πηγή: proseuxi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: