17/4/17

Ανάσταση στην Αγία Σκέπη
«Θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει» 
(Ρωμ. στ΄9)

Στήν κρίση τῆς παρακμῆς, στήν πνευματική καί οἰκονομική χρεωκοπία, 
στήν ἀπελπισία καί μοναξιά τοῦ κόσμου,
οἱ φιλοξενούμενοι, ἡ διοίκηση καί τό προσωπικό
τῆς «ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ»,
βαθιά πιστεύουμε καί περίτρανα διαλαλοῦμε 
πώς τή χαρά καί τήν εἰρήνη μόνο ὁ Ἀναστάς Κύριος τή δίνει!

Τό κοσμοχαρμόσυνο ἄγγελμα «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» 
εὐχόμαστε νά φθάσει σέ ὅλες τίς σκυθρωπές τῶν ἀνθρώπων καρδιές!
Καί τότε τά δάκρυα νά γενοῦν μαργαριτάρια!...

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2017

Πηγή: Αnastasiosk

Δεν υπάρχουν σχόλια: