21/4/17

Οι 3 πρώτοι νικητές του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Χ.Α.Ανακηρύχτηκαν οι νικητές του 
1ου Πανελλήνιου διαγωνισμού των Χαρ. Αγωνιστών. 
Στόχος του δαγωνισμού ήταν η κατασκευή ενός 
πρωτότυπου video με θέμα: 

"Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ, Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, Η ΟΜΑΔΑ ΜΟΥ".
Δεν υπάρχουν σχόλια: