17/2/20

Χριστιανική Εστία Πατρών: Ψήφισμα επί τη εκδημία του Κωνσταντίνου Μενούνου


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 
ΜΙΑΟΥΛΗ 57 
ΠΑΤΡΑ 262 22
                                                                                ΨΗΦΙΣΜΑ

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν, ἀμέσως μὀλις πληροφορήθηκε την εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ  Κωνσταντίνου  Μενούνου, πρώην Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συλλόγου μας, μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ προέδρου, συνῆλθε σε ἔκτακτη  συνεδρίαση.

Ὅλα τα μέλη τοῦ Δ.Σ. ἐπεσήμαναν ὅτι ἡ προσφορά τοῦ  ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Μενούνου  προς την Χρ. Ἑστία Πατρῶν ὑπῆρξε ἀνεκτίμητη. Πρῶτα-πρῶτα, ὡς Γενικός Γραμματεύς τοῦ Συλλόγου μας ἐπί δεκαετίες, ὁ  Κωνσταντίνος Μενοῦνος ἐργάσθηκε για την  μέγιστη ἀπόδοση τοῦ   φιλανθρωπικοῦ και ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν μη φειδόμενος κόπων καί ἐξόδων. Τον περισσότερο χρόνο τῆς ζωῆς του τον ἀφιέρωσε διεκπεραιώνοντας  και  διευθετώντας ὑποθέσεις τοῦ Συλλόγου μας με μοναδική συνέπεια και ἀκρίβεια. Πάντοτε ἐπεκαλεῖτο το αἴσθημα εὐθύνης πρός ὅλους ὅσοι ἐμπιστεύονται τό ἔργο τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας προς οἰκοδομήν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἔπειτα, ὁ ἀοίδιμος Κωνσταντίνος Μενοῦνος μᾶς ἄφησε  φωτεινό παράδειγμα ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ για τον ὁποῖο ἰσχύει ἀπόλυτα ὁ λόγος τῆς  Καινῆς Διαθήκης: «εἴ τις ἐν λόγω οὐ πταίει, οὖτος τέλειος ἀνήρ». Ἦταν ἐχέμυθος καί ὀλιγόλογος, σοφός και συνετός. Δέν κατέκρινε ποτέ κανέναν. Οὔτε δεχόταν ἀρνητικούς χαρακτηρισμούς για παρόντα ἤ ἀπόντα συνάνθρωπό μας. Πάντα πρόσεχε ὥστε οἱ λόγοι του, οἱ ἀποφάσεις του οἱ ἐνέργειές του να ὑπηρετοῦν  τον ἕνα και μοναδικό στόχο τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι ὁ ἐξαγιασμός του. 

Στα δύσκολα χρόνια που ζοῦμε, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό μορφές εὐλογημένες και ἀξιομίμητες, ὅπως αὐτή τοῦ πρώην Γενικοῦ Γραμματέως μας Κωνσταντίνου Μενούνου, τον ὁποῖον θεωροῦμε ἀναμφισβήτητα μεγάλο εὐεργέτη και για τον ὁποῖο εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ Κύριος θα τον κατατάξει «ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται».   

Για ὅλα αυτά τά Δ.Σ.-μετά ἀπό εἰσήγηση τοῦ προέδρου- ἐξέδωσε ὁμόφωνα το ἀκόλουθο  ψήφισμα:

1. Το Δ.Σ. να παρακολουθήσει την ἐξόδιο ἀκολουθία.
2. Να δημοσιευθεῖ το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.
3. Ἀντίγραφο τοῦ παρόντος ψηφίσματος να ἐπιδοθεῖ στους οἰκείους του.

Πάτρα 16/2/2020
Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ.               ΣΚΟΝΔΡΑΣ   ΗΛΙΑΣ                              

Δεν υπάρχουν σχόλια: