3/2/20

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: «...ΣΤΕΝΑΓΜΟΙΣ ΑΛΑΛΗΤΟΙΣ» (νέα, επαυξημένη έκδοση)

Αποτέλεσμα εικόνας για «...ΣΤΕΝΑΓΜΟΙΣ ΑΛΑΛΗΤΟΙΣ»

Η ανθρωπίνη ψυχή, φύσει στρεφομένη προς τον Θεόν, δια προσπαθειών και ποικίλων αθλημάτων, επικοινωνεί μετ' Αυτού και αναζητεί την προσευχήν. Την αγιαστική πορείαν του ανθρώπου, δια της ουρανίου δωρεάς της τέχνης του προσεύχεσθαι, διδάσκουν με τας αγίας των συγγραφάς πλήθος προσευχητών και επιποθητών του προσώπου του Κυρίου. [...] 

(Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: