10/10/19

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ: Εθελοντική Αιμοδοσία


Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν ἐπιθυμοῦσα, νά ἀνταποκριθῇ, κατά τό δυνατόν, στίς ἀνάγκες γιά αἷμα ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας, διοργανώνει ἐθελοντική αἱμοληψία σέ συνεργασία μέ τά Κέντρα Αἱμοδοσίας, τοῦ Περιφερειακοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν «Παναγία ἡ Βοήθεια» καί τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν «Ἅγιος Ἀνδρέας», 

ἀπό 14 ἕως καί 26 Ὀκτωβρίου 2019, πλήν Κυριακῶν, 
στήν Πλατεῖα Γεωργίου καί τίς ὧρες 
ἀπό 9:30 τό πρωΐ ἕως 1:30 μετά τό μεσημέρι 
καί ἀπό 5:30 ἕως 8:30μ.μ. τό ἀπόγευμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: