29/10/19

Μην τον κρίνετε
«Στην κατάσταση της πτώσεώς μας είμαστε ανίκανοι να κρίνουμε σωστά τον αδελφό μας. Να μην είστε τόσο βέβαιοι ότι ο αδελφός σας σφάλλει. Μην τον κρίνετε»

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ

Δεν υπάρχουν σχόλια: