13/10/18

Θα χαθεί ο Σπόρος που έπεσε στον δρόμο;

Σχετική εικόνα

Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός, γεμάτος δύναμη και ενέργεια και κόβει περισσότερο από κάθε δίκοπο μαχαίρι «ζῶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί ἐνεργῆς καί τομώτερος ὑπέρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον». 
(Εβρ. δ΄12)

Ενώ όμως η θαυματουργική δύναμη του λόγου του Θεού είναι τέτοια - ο Απόστολος Παύλος έχει άλλωστε προσωπική εμπειρία - εντούτοις στην παραβολή του Σπορέως αναφέρεται ότι ο σπόρος που έπεσε στον δρόμο δεν καρποφόρησε. Άρα θα χαθεί αυτός;

Την απάντηση την δίνει η Αγία Γραφή: Ο λόγος του Θεού δεν πηγαίνει ποτέ χαμένος˙ γιατί «τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα» (Α' Πετ. α' 25)

Ο λόγος τον οποίο απορρίπτει ο άνθρωπος, αυτός ο λόγος θα κρίνει τον άνθρωπο μπροστά στο Θεό, είπε ο Χριστός γι’ αυτούς που απορρίπτουν το κήρυγμά Του˙ «ἐάν δέν εἶχα ἔλθει καί δέν τούς εἶχα μιλήσει δέν θά εἶχαν ἁμαρτία». 

Αυτό ισχύει για κάθε εποχή και καταδεικνύει την ευθύνη μας αν μείνουμε αδιάφοροι στην ακρόαση του Λόγου του Θεού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: