18/10/18

"Έχουμε Πατέρα"


exoume_patera_perigr


ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΤΕΡΑ!

Το φυλλάδιο αυτό αποβλέπει σε μια ερμηνευτική προσέγγιση της Κυριακής Προσευχής («Πάτερ ἡμῶν») με βάση τη διδασκαλία των αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας και την Καινή Διαθήκη, ώστε όχι μόνο να τη χρησιμοποιούμε, αλλά και να την κατανοούμε, να τη νιώθουμε βαθιά και να τη ζούμε.

32 σελίδες

Δεν υπάρχουν σχόλια: