28/3/17

Νησιώτικοι χοροί στο τέλος της παράστασης

Στο τέλος της παράστασης οι φοιτητές χόρεψαν νησιώτικους χορούς 
με την καθοδήγηση του κ. Αρ. Τσαούση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: