21/3/17

Θεατρικό έργο "ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ" - 2013 (VIDEO)
Το θεατρικό έργο "ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ" ανέβηκε 
στην θεατρική σκηνή της Χριστ. Εστίας Πατρών 
το Μάρτιο του 2013.

Ευχαριστίες στον Γ. Μαρκάκη που το ανέβασε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: