3/5/22

Ἡ ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς Βοηθείας στό Γ.Π.Ν.Πατρῶν «Παναγία ἡ Βοήθεια».

 


Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ Παναγία ἡ Βοήθεια στόν ὁμώνυμο Ἱερό  Ναό τοῦ Γενικοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν «Παναγία ἡ Βοήθεια», ὃπου εἶναι θησαυρισμένη ἱερά εἰκόνα τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἀντίγραφο τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τῆς Παναγίας, ὁ ὁποία εὑρίσκεται στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Βοηθείας στή Χίο. Τό ἱερό αὐτό Μοναστικό Καθίδρυμα ἱδρύθη ἀπό τόν Ἃγιον Ἂνθιμο τῆς Χίου, τοῦ ὁποίου ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου προσεφέρθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου, στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο καί εὑρίσκεται τεθησαυρισμένο στόν Ἱερό Ναό τοῦ μεγάλου Νοσοκομείου τῶν Πατρῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό, ὁ ὁποῖος  κατεκλύσθη ἀπό τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, Διοικητικό, Ἰατρικό, Νοσηλευτικό Προσωπικό, λοιπούς ἐργαζομένους, συγγενεῖς ἀσθενῶν καί ἂλλους προσκυνητάς.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του μίλησε γιά τό Πανάγιο πρόσωπο τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῆς Βοηθείας πάντων τῶν Χριστιανῶν, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, ὁ ὁποῖος μιλάει γιά τήν βαθειά πνευματική συγγένεια πού ἒχουν οἱ Ἃγιοι μέ τήν Παναγία μας καί τήν ὁποία συγγένεια πρέπει νά διατηροῦμε στήν καρδία μας, ἀφοῦ αὐτή εἶναι ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί δική μας Μητέρα, πού ἐδάνεισε τήν ὓπαρξή της γιά νά σαρκωθῇ ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὁποίου γινόμεθα ὃμαιμοι καί σύσσωμοι, μετέχοντες στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἐμνήσθη τῶν ἱερῶν ἀγώνων τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου τῆς Χίου προκειμένου νά ἱδρύσῃ τό ἱερό Μοναστήριο τῆς Παναγίας τῆς Βοηθείας, ὣστε νά ἐγκαταβιώσουν οἱ Μοναχές πού ἦλθαν κατώδυνες, διωγμένες καί ἐμπερίστατες ἀπό τίς ἀλησμόνητες Πατρίδες, ἀπό τήν αἱματοποτισμένη ἁγία γῆ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, μετά τήν θλιβερή καί μεγάλη καταστροφή τοῦ 1922.

Ἀνεφέρθη στήν μεγάλη πνευματική βοήθεια καί ἐνίσχυση πού λαμβάνουν οἱ ἀσθενεῖς, ἀλλά καί ὃλοι ὃσοι καθ’ οἱονδήποτε τρόπον ἐργάζονται στό Νοσοκομεῖο, ἀπό τήν Παναγία μας καί εὐχαρίστησε ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Διοικητοῦ κ. Δημητρίου Μπάκου, ἃπαντας τούς ἐν τῷ Νοσοκομείῳ ἐνασχολημένους, γιά τήν αὐτοθυσιαστική τους προσφορά καθ’ ἡμέραν, κυρίως ὃμως γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Τέλος, μετ’ ἐπαίνων ἀνεφέρθη στό πρόσωπο τοῦ ἐκεῖ ὑπηρετοῦντος, μέ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου, πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. π. Χαρίτωνος Ἀθανασοπούλου, ὁ ὁποῖος ἡμέρα καί νύκτα προσφέρει τίς ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες του στό Νοσοκομεῖο, ἐκπροσωπώντας ἂριστα τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν καί τόν ἲδιο τόν Μητροπολίτη, στόν λίαν εὐαίσθητο καί  ἱεραποστολικόν αὐτό τομέα τῆς προσφορᾶς στό μεγάλο Γ.Π.Ν.Π. τῶν Πατρῶν, «Παναγία ἡ Βοήθεια». Εὐχαρίστησε ἐπίσης τούς συνεργάτες τοῦ π. Χαρίτωνος στήν ἐθελοντική προσφορά πρός τούς ἀσθενεῖς συνανθρώπους μας.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε συνεργασία μέ τόν Διοικητή τοῦ Νοσοκομείου κ. Δημήτριο Μπάκο, Διευθυντές Κλινικῶν καί ἂλλους ἐκ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Νοσηλευτικοῦ Ἱδρύματος, γιά τήν βοήθεια καί συμπαράσταση τῶν ἐκεῖ νοσηλευομένων συνανθρώπων μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: