19/5/17

Μεγάλο πράγμα«Αφού ο Θεός έγινε άνθρωπος, 
άρα είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς άνθρωπος»

Παναγιώτης Νέλλας

Δεν υπάρχουν σχόλια: