19/5/17

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος: Η Η΄ Οικουμενικη Σύνοδος ( ο Μ. Φώτιος και το παπικό πρωτείο)Πηγή: Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: