29/1/17

Θεραπεία της κόρης της Χαναναίας - 3 υπερβάσεις


Τρεις υπερβάσεις φαίνονται καθαρά στην θαυματουργική θεραπεία της κόρης μιας Χαναναίας του σημερινού Ευαγγελίου. 

Η πρώτη υπέρβαση έχει να κάνει με την επίσκεψη του Χριστού στην περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας, έναν τόπο όπου οι κάτοικοι εκτός από την λατρεία των ειδώλων, επιδίδονταν και στην μαγεία. Ο Χριστός όμως τους επισκέπτεται γιατί ήρθε στην γη κηρύσσοντας μετάνοια προς όλους.

Η δεύτερη ανατρεπτική στάση έχει να κάνει με την αντίδραση του Χριστού στην αγωνιώδη κραυγή της ειδολωλάτρισσας Χαναναίας. Ανοίγει διάλογο μαζί της, δεν την αποστρέφεται, παρόλο που και οι ίδιοι οι μαθητές Του τον προτρέπουν να την διώξει. 

Και η τρίτη υπέρβαση αφορά στον τρόπο που ο Χριστός απευθύνεται στη Χαναναία. Φαίνεται στην αρχή σκληρός, απορριπτικός αλλά στο τέλος θαυμάζει την πίστη της και κάνει το θαύμα, δείχνοντας το έλεός Του. 
Όταν έτσι επίμονα και ταπεινά προσευχηθούμε, τότε ο Χριστός θα μας χαρίσει γενναιόδωρα τις ευλογίες Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: