15/1/17

Η θεραπεία των 10 λεπρών


Στην σημερινή ευαγγελική περικοπή βλέπουμε τον Κύριο να θεραπεύει 10 σκληρά δοκιμαζόμενους απ΄την ασθένεια της λέπρας ανθρώπους, έναν όμως να επιστρέφει για να ευχαριστήσει. Και μάλιστα αυτός να είναι Σαμαρείτης.

Ο Κύριος όμως μπροστά στην αγνωμοσύνη των πολλών δεν ανέστειλε την δωρεά της θεραπείας στους αγνώμονες εννέα πρώην λεπρούς, αλλά θέλησε να επισημάνει το καθήκον της οφειλόμενης προς τον Θεό ευχαριστίας και δόξας ως τρόπου ζωής των πιστών...

Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος έχει πει ότι όποιος ευχαριστεί, παρακινεί τον ευεργέτην του να του δίνει περισσότερες ευεργεσίες: «η ευχαριστία του λαμβάνοντος ερεθίζει τον δίδοντα να δώση δωρήματα μεγαλύτερα από τα προηγούμενα»... 


Δεν υπάρχουν σχόλια: