10/3/20

Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ: ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΓΙΟΙ
"Ταις των Οσίων και θεοφόρων Πατέρων πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν".

Δεν υπάρχουν σχόλια: