20/11/18

Απάντηση στις προσευχές μας

Αποτέλεσμα εικόνας για Γεροντικό

Είπε κάποιος μοναχός:

Ο Θεός απαντάει στις προσευχές μας με 3 τρόπους: 

Λέει ναι και δίνει αυτό που θέλεις... 

Λέει όχι και δίνει κάτι καλύτερο... 

Λέει περίμενε και σου δίνει το τέλειο...

Δεν υπάρχουν σχόλια: