3/2/23

38ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (4 & 5 Φεβρουαρίου 2023) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
Δεν υπάρχουν σχόλια: