16/5/18

Μακεδονικό Ζήτημα : Ιστορική διαδρομή και επίκαιροι προβληματισμοί

Δρ. Γεώργιος Νεκτάριος Λόης
καθ. διδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Χριστιανική Εστία Πατρών
Κυριακή 13/5/2018

Πηγή: Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: