7/5/18

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν διοργανώνει ἐθελοντική αἱμοληψία (7-19 Μαΐου 2018)XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν ἐπιθυμοῦσα, νά ἀνταποκριθῇ, κατά τό δυνατόν, στίς ἀνάγκες γιά αἷμα ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας, διοργανώνει ἐθελοντική αἱμοληψία σέ συνεργασία μέ τά Κέντρα Αἱμοδοσίας, τοῦ Περιφερειακοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν «Παναγία ἡ Βοήθεια» καί τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν «Ἅγιος Ἀνδρέας», ἀπό 7 Μαΐου ἕως καί 19 Μαΐου 2018 πλήν Κυριακῶν, στήν Πλατεῖα Γεωργίου καί τίς ὧρες ἀπό 9:30 τό πρωΐ ἕως 1:00 μετά τό μεσημέρι καί ἀπό 5:30 ἕως 8:30 τό ἀπόγευμα.

Παρακαλοῦμε, νά συμμετάσχετε στήν θεάρεστη αὐτή προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν βοήθεια τῶν συνανθρώπων μας.

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: