17/9/23

Κυριακή μετά την Ύψωση του Σταυρού


Τί εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ; Σταυρός εἶναι οἱ θλίψεις, ὁ πόνος, οἱ δοκιμασίες, ἡ ἀσθένεια, ἡ ἐγκατάλειψη ἡ ἀνθρώπινη, ἡ καταφρόνηση. Ἡ παντός εἴδους στέρηση εἶναι σταυρός. Σταυρός εἶναι καί ἡ ἄσκησις. Ὁ,τιδήποτε κάνουμε ἑκούσιο γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι σταυρός...

Ὁ Θεός θά μᾶς βοηθήσει, καί πάνω ἀπ᾿ ὅλα, ὁ Θεός θά μᾶς σώσει, ἄν ἔχουμε καρδιά πού συμπαθεῖ, ἄν ἔχουμε καρδιά πού συγχωρεῖ. Στόν ἀγῶνα πού πρέπει νά κάνουμε ἐναντίον τῶν παθῶν μας καί τῆς φιλαυτίας μας, σ᾿ αὐτόν τόνἀγῶνα χρειαζόμαστε τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Καί ὁ Θεός θά μᾶς δώσει τήν δύναμή Του, ἄν εἴμαστε ἄνθρωποι συγχωρήσεως, ἄν συγχωροῦμε, ἄν δέν μετροῦμε μέ τήν μεζούρα τό λάθοςτοῦ ἄλλου, ἄν μποροῦμε νά μεμφθοῦμε τόν ἑαυτό μας. 


(Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: