18/12/13

«Σύμφωνο συμβίωσης γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια» - επιστολή προς Βουλευτές


Πρός τά ἀξιότιμα Μέλη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων          
   
Ἀξιότιμε Κύριε Βουλευτά,

Ἡ ψῆφος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν σᾶς κατέστησε μέλος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου γιά νά ἐργασθεῖτε γιά τήν πρόοδο τοῦ τόπου καί τή βελτίωση τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν τῆς χώρας πού λέγεται Ἑλλάς. Μιᾶς χώρας μέ πανάρχαιο πολιτισμό, μοναδική προσφορά σ’ ὅλους τούς κλάδους τοῦ ἐπιστητοῦ καί στόν ἀνθρωπισμό. Μιᾶς χώρας πού ποτέ δέν θέλησε νά γίνει οὐραγός φιλοσοφικῶν δοξασιῶν, τακτικῶν ἤ πολιτισμῶν πού ὑποτιμοῦν τήν ἀξία ἄνθρωπος καί ἐξευτελίζουν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο. Ἄλλωστε καί αὐτή ἡ λέξη ἄνθρωπος, καθαρά ἑλληνική, δόθηκε στό μόνο λογικό δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.

Ὡστόσο σήμερα, σέ μιά ἐποχή ἀπίθανης ἐξέλιξης τῆς ἐπιστήμης, ἡ ἀξία ἄνθρωπος εὐτελίζεται μέ πολλούς τρόπους. Καί μάλιστα σέ χῶρες πού ὡς χθές ὑπερηφανεύονταν γιά τήν ὑπεράσπιση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καί τοῦ πολιτισμοῦ του. Διότι οἱ λαοί τῶν χωρῶν αὐτῶν δέν ἀναχαίτισαν τή διαφθορά, ἡ ὁποία μέ τό πρόσχημα τῆς προόδου, τό προσωπεῖο τῆς ἰσότητας καί ἐλευθερίας καί τό ἀπατηλό ἐπιχείρημα ὅτι δέν θέλουν νά δεσμεύονται ἀπό δογματικές ἀγκυλώσεις, εἰσόρμησε καί ἀπονεύρωσε τόν ἄνθρωπο. Παραμέρισε τίς αἰώνιες ἠθικές καί εὐαγγελικές ἀλήθειες καί ἔφθασε στό σημερινό κατάντημα. Ὁ ἄνθρωπος ζώντας ἀγκαλιά μέ τήν ποικίλη διαφθορά κατάντησε ἀνώνυμος, κυνικός, στερήθηκε τήν προσωπικότητά του, μεταβλήθηκε σέ σκέτο πράγμα. Κέντρο καί περιφέρεια ὅλων τῶν ἀξιῶν του ἔγινε πιά ἡ σάρκα.

Ἡ διαφθορά αὐτή μέ ποικίλα προσωπεῖα κτύπησε καί τήν πατρίδα μας. Καί τώρα μᾶς ἀπειλεῖ καί μέ τό ἄντικρυς ἀντίθετο στόν πολιτισμό, τό ἦθος, τό πιστεύω καί τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ λαοῦ μας λεγόμενο σύμφωνο συμβίωσης γιά τά ὁμόφυλα ζευγάρια. Ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων καλεῖται νά νομιμοποιήσει ἕναν τρόπο ζωῆς πού ἀποϊεροποιεῖ τήν ἴδια τή ζωή, εὐτελίζει τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, δηλητηριάζει τόν πολιτισμό. Δηλαδή οἱ Ἕλληνες βουλευτές καλοῦνται, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα ἑνός κόσμου πού εἶναι οὐσιαστικά ἀπέραντο νεκροταφεῖο, νά ψηφίσουν τόν θάνατο τοῦ λαοῦ καί τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Κύριε βουλευτά, δέν ὑπερβάλλουμε. Πρίν ρίξετε τήν ψῆφο σας, ἀναλογισθεῖτε: Ποιό χῶμα πατᾶτε καί μέ τί εἶναι ποτισμένο αὐτό τό χῶμα. Ποιόν πολιτισμό κτυπᾶτε κατάστηθα. Τί ἱστορία ἀκυρώνετε. 

Ποιούς πολίτες προσβάλλετε. Τί ἦθος εἰσάγετε. Ἀσφαλῶς γνωρίζετε ὅτι ἡ γενναιότητα δέν ἀκολουθεῖ τή θηλυπρεπή μάζα. Ὁ ἀνδρισμός χαρακτηρίζεται ἀπό λεβεντιά, ὑπευθυνότητα, θάρρος. Γιά τήν τυχόν θετική ψῆφο πού θά ρίξετε νομιμοποιώντας συμπεριφορές πού ἀπάδουν στή φύση τοῦ λογικοῦ ἀνθρώπου μέ τήν ἀθάνατη ψυχή, θά δώσετε λόγο "σ’ ὅσους ἦρθαν, πέρασαν, θά ’ρθοῦνε, θά περάσουν", καί στούς ἀγέννητους καί στούς νεκρούς. Δέν μποροῦμε νά φαντασθοῦμε ὅτι εἶναι δυνατόν νά ρίξετε ψῆφο θετική πού νά μαρτυρεῖ ὅτι οὔτε τόν Θεό φοβάστε οὔτε καί τόν ὑπέροχο, γενναῖο καί πιστό λαό μας ντρέπεστε. 

Δέν μποροῦμε νά φαντασθοῦμε ὅτι θά θεωρεῖτε τόν ἑαυτό σας περήφανο διότι ἐπιβάλατε μέ νόμο τή διαφθορά τοῦ λαοῦ καί τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ὁ λαός δέν σᾶς ἔστειλε στό Κοινοβούλιο γιά νά τόν ἀναγκάσετε μέ νόμο σέ σταδιακή αὐτοκτονία καί σέ θάνατο τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἱστορίας του.   

Γιά τήν Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων
«Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή»
Τηλέμαχος Α. Τζιάσιος

Γιά τόν Σύλλογο Ὀρθοδόξου
 Ἱεραποστολικῆς Δράσεως
«Ὁ Μέγας Βασίλειος» 
Παναγιώτης Π. Μπουρσινός

Γιά τήν Ἀδελφότητα Θεολόγων
«Ὁ Σωτήρ» 
Νικόλαος Π. Βασιλειάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: