26/2/17

Τριήμερο στην κατασκήνωση το 1998


Τα Τριήμερα της Καθαράς Δευτέρας στην κατασκήνωση έχουν μείνει αξέχαστα. Με την καθοδήγηση του π. Σωτηρίου Τσάφου και του Γ. Αθανασόπουλου (νυν π. Χαρίτωνος) ομάδες παιδιών περνούσαν το συγκεκριμένο τριήμερο στην κατασκήνωση κάνοντας εργασίες ανακαίνισης στον χώρο, μάλιστα μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1995.

Οι επόμενες φωτο όμως είναι από ένα άλλο τριήμερο. 
1998 και μία μεγάλη παρέα φίλων ζητά άδεια από τον π. Σωτήριο και πηγαίνει να περάσει ένα τριήμερο στην κατασκήνωση μετά τα Χριστούγεννα και πριν την Πρωτοχρονιά. Ο π. Σωτήριος επαινεί την προσπάθεια αλλά ο ίδιος δεν είναι παρών αφού θα επισκεφτεί και πάλι την Αλβανία για να λειτουργήσει και να διακονήσει τους εκεί Ορθοδόξους αδελφούς.Η νύχτα φεύγει


"Η νυξ προέκοψεν" μάς λέει η αποστολική περικοπή. Χάνεται ο χρόνος, κυλάει. Είναι χρόνος επενδυμένος με μετάνοια, κεντημένος με προσευχή και μπολιασμένος στο σώμα και το αίμα του Χριστού; Τότε είναι ήδη και τόπος ανάπαυσής μας, ανακούφισης και παρηγορίας. Αν όχι, ενώ "η ημέρα ήγγικεν", για μας θα ανατείλει ημέρα οδύνης, λύπης και στεναγμού...

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ 26.2.17


25/2/17

Συγχώρησε, γιὰ νὰ σωθεῖς


... Μεγάλη ἐνίσχυση στὸ νὰ συγχωροῦμε μᾶς δίνουν ἀνάλογα τέτοια παραδείγματα. Ὁ ἅγιος πρωτομάρτυς Στέφανος συγχώρησε τοὺς Ἰουδαίους ποὺ τὸν λιθοβολοῦσαν. Ἂν καὶ δεχόταν ἀλλεπάλληλα χτυπήματα ἀπὸ τὶς πέτρες ποὺ τοῦ ἔριχναν καὶ ἔβλεπε τὰ μανιασμένα πρόσωπά τους, γονάτισε καὶ μὲ θέρμη – μὲ κραυγή! – προσευχήθηκε στὸ Θεὸ νὰ μὴν τοὺς καταλογίσει αὐτὴ τὴν ἁμαρτία (Πράξ. ζ´ 60).

ἅγιος Νεκτάριος συκοφαντήθηκε καὶ διώχθηκε τελείως ἄδικα. Ὅπου πήγαινε, τὸν ἀκολουθοῦσε ἡ κακὴ φήμη· συν­αντοῦσε παντοῦ τὴν καχυποψία καὶ τὴν ἀ­πόρριψη. Καὶ ὅμως συγχώρησε τοὺς συκοφάντες του. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς τὸν δόξασε τόσο πολύ.

Τὸ τέλειο ὅμως ὑπόδειγμα ἀνεξικακίας εἶναι ὁ Κύριος, ποὺ συγχώρησε τοὺς σταυρωτές Του. Καρφωμένος πάνω στὸ Σταυρὸ ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, ποὺ τόσο εἶχε ἀγαπήσει καὶ εὐεργετήσει, μέσα σὲ φρικτοὺς πόνους καὶ ἐνῶ ἄκουγε τὶς ὕβρεις καὶ τοὺς ἐμπαιγμοὺς ποὺ ἐκτόξευαν ἐναντίον Του, ἀνέπεμψε θερμὴ προσ­ευχή: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. κγ´ [23] 34).

Ὁ ἀναμάρτητος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἀδικήθηκε μέχρι θανάτου καὶ συγχώρησε. Ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοὶ δὲν θὰ συγχωρήσουμε γιὰ ἀσυγκρίτως μικρότερες ἀδικίες;...


Βιβλιοκρισία: "Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης καὶ ὁ Ἐπίσκοπός της στὰ Πρακτικὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων"


Λίτσα Ἰ. Χατζηφώτη - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστ. Κ. Γκοτσοπούλου:
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης καὶ ὁ Ἐπίσκοπός της στὰ Πρακτικὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. 

Ἔκδοση Χ.Ο.Φ.Σ.Φίλων Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου, 2016.


Πολλὲς μελέτες ἔχουν ἕως τώρα γραφεῖ σχετικὰ μὲ τὸ θέμα, ἀλλὰ ἡ παροῦσα, διπλωματικὴ ἐργασία στὸ κανονικὸ Δίκαιο στὸ Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α., περιέχει σημαντικὰ νέα στοιχεῖα ποὺ τὴν καθιστοῦν πολύτιμη καὶ ἐνδιαφέρουσα. Κατ’ ἀρχὰς παραθέτει συναγωγὴ καὶ μελέτη ὅλων τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τῶν πρακτικῶν καὶ τῶν ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, κατατίθεται ἀναίρεση ὅλων τῶν ἀξιώσεων τῶν παπῶν γιὰ τὸ παγκόσμιο πρωτεῖο ἐξουσίας μὲ βάση τὴν πατερικὴ καὶ συνοδικὴ παράδοση, ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ θέσεις παπικῶν ἢ φιλοπαπικῶν ἐρευνητῶν ποὺ παρερμηνεύουν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες ἢ ἀποκρύπτουν τὴν ἀλήθεια. Βασικὴ εἶναι καὶ ἡ ἀντιμετώπιση στὴν ἐπικαιρότητα τοῦ «πρωτείου» στὸν σύγχρονο Θεολογικὸ Διάλογο μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν, ὅπου συνεχίζεται ἡ ἐμμονὴ τῶν δευτέρων στὶς ἀξιώσεις τους, οἱ ὁποῖες γιὰ λόγους ἀντιβιβλικούς, ἀντικανονικούς, ἀντιπατερικοὺς καὶ ἀντισυνοδικοὺς δὲν θὰ γίνουν ποτὲ ἀποδεκτὲς ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ὁ συγγραφεὺς χωρίζει τὴ μελέτη του σὲ πέντε κεφάλαια: α) Ἡ Ἐκκλησία τῆς μεγαλωνύμου Ρώμης στὰ Πρακτικὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, β) Ὁ Ἐπίσκοπος Ρώμης σύμφωνα μὲ τὰ Πρακτικὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, γ) Ὁ ρόλος τοῦ Ἐπισκόπυ Ρώμης στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους, δ) Οἱ ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Ρώμης, ε) Οἱ Ἱεροὶ κανόνες καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Ρώμης.

Ἡ μελέτη πλαισιώνεται ἀπὸ γενικὲς καὶ εἰδικὲς πηγές, πλούσια βιβλιογραφία, ἑλληνικὴ καὶ ξένη, καὶ διέπεται ἀπὸ τὴ βασικὴ ἐκκλησιολογικὴ ἀρχὴ ποὺ διαπνέει τὴν ὀρθόδοξη θεολογία, ἡ ὁποία ὑπῆρξε καὶ συνοδικὴ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς 15-16.10.2009 νὰ ὑποστηριχθεῖ δηλαδὴ στὸ τελικὸ κείμενο τοῦ Διαλόγου ἡ κανονικὴ θέση τοῦ πρωτείου τοῦ Πάπα Ρώμης κατὰ τὴν πρώτη χιλιετία σὲ σχέση πρὸς τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ σὲ ἀναφορὰ πρὸς τὸν 3ο Κανόνα τῆς Β΄ καὶ τὸν 28ο τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ 
ἔτος 65 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016), τ. 6, σ. 46-47

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ
(περιοδικ τ ς . Συνόδου τ ς κκλησίας τ ς λλάδος),
τος 65 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016), τ. 6, σ. 46-47
Λίτσα . Χατζηφώτη ,
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
Πρωτοπρεσβυτέρου ναστ. Κ. Γκοτσοπούλου:

23/2/17

O Α΄ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Νέο Ι. Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών


O Α΄ Κατανυκτικός Εσπερινός

θα τελεσθεί την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017

υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου

στον Νέο Ι. Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών 

ώρα 6:00 μ.μ.

22/2/17

Νικόλαος Μαχαίρας (1943-2017)


Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου 4 Φεβρουαρίου ἡ ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου συνέπεσε μὲ τὴ δύση τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ ἀδελφοῦ τῆς Ἀδελφότητός μας Νικολάου Μαχαίρα.

Ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος ὑπῆρξε γόνος τῆς εὐάνδρου Ἠπείρου. Γεννήθηκε στὴν Ἀρίστη Ζαγορίου τὸ ἔτος 1943 μέσα στοὺς κόλπους παραδοσιακῆς οἰκογένειας καὶ μάλιστα ἀπὸ εὐλαβέστατη μητέρα, ἡ ὁποία τοῦ μετάγγισε τὴν πατροπαράδοτη εὐσέβεια. Ὡς μαθητὴς τοῦ ἑξαταξίου γυμνασίου φοίτησε στὴν Κόνιτσα, ὅπου παράλληλα παρακολουθοῦσε τὰ μαθήματα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κατηχητικοῦ σχολείου. Ἐκεῖ εἶχε τὴν εὐλογία νὰ συνδεθεῖ πνευματικὰ μὲ τὸν τότε ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊ­νουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ἀρχιμανδρίτη π. Θεόδωρο Μπεράτη, μέλος τότε καὶ ἀργότερα προϊστάμενο τῆς Ἀδελφότητός μας.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς στρατιωτικῆς θητείας του γνώρισε ἀδελφοὺς τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτὴρ» καὶ συν­εδέθη πνευματικὰ μὲ τοὺς «Χριστιανικοὺς Ὁμίλους Ἐργαζομένων Νέων» (ΧΟΕΝ), τομέα τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος» στὴν Ἀθήνα, ὅπου εἶχε πλέον ἐγκατασταθεῖ. Καὶ ἐνῶ ἐργαζόταν βιοποριστικὰ σὲ ἐκδοτικὸ οἶκο ποὺ ἀνῆκε σὲ κάποιο θεῖο του, ζήτησε νὰ προσληφθεῖ στὸ βιβλιοπωλεῖο Ἀθηνῶν τῆς Ἀδελφότητός μας. Ἤδη εἶχε ἐπανασυνδεθεῖ μὲ τὸν πνευματικό του π. Θεόδωρο, μέσῳ τοῦ ὁποίου τελικῶς ζήτησε νὰ εἰσέλθει στὸ κοινόβιο τῆς Ἀδελφότητος μὲ σκοπὸ τὴν ἰσόβια ἀφιέρωσή του στὰ ἔργα τῆς Ἱεραποστολῆς. Ἡ εὐλαβὴς αὐτὴ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς του πραγματοποιήθηκε στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους 1973.

Ὁ Νικόλαος ἦταν ἄνθρωπος ἐσωστρεφὴς καὶ συγχρόνως ἀγωνιστὴς στὴν πνευματικὴ ζωή. Ἀγαποῦσε πολὺ τὴν οἰκοδομητικὴ μελέτη, μάλιστα τῶν πατερικῶν ἔργων, καὶ προσευχόταν μυστικά, ἐνῶ ἐκινεῖτο ἀθόρυβα καὶ διακριτικὰ μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν, τοὺς ὁποίους ἐξυπηρετοῦσε μὲ πολλὴ προθυμία, γι᾿ αὐτὸ καὶ ἀπολάμβανε τὴν ἀγάπη ὅλων.

Κατὰ τὴν ὑπερεικοσαετὴ διακονία του στὸ βιβλιοπωλεῖο Ἀθηνῶν τοῦ «Σω­τῆ­ρος» συνδύαζε μὲ ζῆλο καὶ αὐταπάρνηση μαζὶ μὲ τὴν κανονικὴ ἐργασία του τὶς φροντίδες γιὰ συμπαράσταση στὰ ἔργα τῆς ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς, μὲ ἰδιαίτερη μέριμνα γιὰ τὸ ἱεραποστολικὸ κλιμάκιο τῆς Ἀδελφότητος στὴν Κανάνγκα τοῦ Κονγκό.

Ἀπὸ τὸ φθινόπωρο τοῦ 1993 μετετέθη στὸ βιβλιοπωλεῖο μας τῆς Θεσσαλονίκης ὡς ὑπεύθυνος πλέον, ὅπου ἐπέδειξε ἰδιαίτερο ζῆλο καὶ δραστηριότητα γιὰ τὴν προβολὴ καὶ διάδοση τῶν χριστιανικῶν βιβλίων. Ἕνας στενὸς συνεργάτης μας στὴ Θεσσαλονίκη ἔγραψε σχετικὰ σὲ συλλυπητήρια ἐπιστολή του: «Ὁ ἀδελφὸς Νικόλαος ἦταν ἁπλός, ταπεινός, ἐργατικὸς καὶ ἀθόρυβος. Τὸν ἀπασχολοῦσε πολὺ ἡ Ἱεραποστολὴ καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν μὲ πολὺ ζῆλο ἑτοίμαζε τὰ δέματα μὲ τὰ πνευματικὰ βιβλία γιὰ τὰ ἱεραποστολικὰ κλιμάκια, στὰ ὁποῖα καὶ ὁ ἴδιος λάμβανε μέρος (...). Ἡ πολυλογία - ἀργολογία τοῦ ἦταν ἄγνωστη, ἐνῶ ὁ λόγος του ἦταν λιτός, πειστικὸς καὶ πνευματικὰ ὠφέλιμος». 

Τὸν περασμένο Ἰούνιο διαπιστώθηκε σοβαρῆς μορφῆς ἀσθένεια (καρκίνος), ἡ ὁποία εἶχε ραγδαία ἐπιδείνωση. Ἀκολουθώντας τὴ συμβουλὴ φίλου ἰατροῦ ἦλθε στὸ κέντρο τῆς Ἀδελφότητος, ὅπου νοσηλεύθηκε τοὺς ὑπόλοιπους μῆνες τῆς ζωῆς του μὲ συστηματικὴ ἰατρικὴ ὑποστήριξη καὶ νοσηλευτικὴ φροντίδα. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὑπέφερε καθημερινὰ ἀπὸ δριμεῖς πόνους. Ὅμως συγχρόνως γινόταν δέκτης τῆς ἀγάπης καὶ τῆς στοργῆς πολλῶν ἀδελφῶν τῆς Ἀδελφότητός μας. «Ἠ ἐπώδυνη ἀσθένειά του τὸν ἐξαγίασε, διότι ἀγόγγυστα ὑπέμεινε τὸ μαρτύριό του καὶ μέσα στὸν πόνο ἑτοιμάσθηκε γιὰ τὸ αἰώνιο ταξίδι τοῦ οὐρανοῦ», σημείωσε εὔστοχα ὁ ἴδιος σεβαστὸς συνεργάτης μας.

Τοῦ μακαριστοῦ ἀδελφοῦ μας Νικολάου, ζηλωτοῦ ἱεραποστόλου, ἂς εἶναι «αἰωνία ἡ μνήμη», ἡ δὲ ψυχή του ἂς ἀναπαύεται πλησίον τοῦ παναγίου Θεοῦ, τὸν Ὁποῖο ἀγάπησε ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του!


Το Μεγάλο Απόδειπνο


Την Καθαρά Δευτέρα 27-2-2017 και ώρα 6 μμ.
στο παρεκκλήσιο της Χριστιανικής Εστίας (Aγ.Ιω.Χρυσόστομος)

θα γίνει η Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου 

χοροστατούντος
του Σεβ.Μητροπολίτου μας κ.κ. Χρυσοστόμου.


20/2/17

Στην τρικυμία«Ο Θεός μας βοηθάει και όταν δεν υπάρχει κανένας άλλος να μας βοηθήσει, είναι παρών στην μεγαλύτερή μας ένταση, στο σημείο που λυγίζουμε, στο κέντρο της θύελλας. Θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε να περάσουμε μέσα από την απελπισία και όχι να την αποφεύγουμε».

Μητροπολίτης Σουρόζ, Αντώνιος (Μπλουμ)

Παρουσίαση του βιβλίου «Ιστορία της Σερβίας (Πολιτική και Εκκλησιαστική)», του Γεωργίου – Νεκταρίου Λόη


του Αλέξανδρου Κολλιόπουλου

«Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Βυζαντινό» της πόλεώς μας, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το πρωί 19 Φεβρουαρίου 2017, η παρουσίαση του ογκωδεστάτου (784 σελίδες), πρωτοτύπου πονήματος του συμπολίτου μας Ακαδημαϊκού δασκάλου κ. Γεωργίου – Νεκταρίου Λόη, με τίτλο: «Ιστορία της Σερβίας (Πολιτική και Εκκλησιαστική)».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο πρώτος που έλαβε το βιβλίο του κ. Γεωργίου - Νεκταρίου Λόη, είναι ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξιος Τσίπρας, όπου, είχε μεταβεί προσφάτως στην γείτονα χώρα, προσφέροντάς του το ως ευλογία ο Πατριάρχης Σερβίας κ.κ. Ειρηναίος.

Επισημαίνουμε, ότι το βιβλίο αυτό είναι πρωτότυπο και δεν είναι σχήμα λόγου, αφού, κανένα βιβλίο αυτού του μεγέθους δεν έχει τις συγκεκριμένες ενότητες, δεν έχει τις συγκεκριμένες βιβλιογραφικές πηγές. 

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος εξήρε τον κ. Λόη ως άνθρωπο και δάσκαλο, τον χαρακτήρισε άριστο οικογενειάρχη και ότι η συγγραφή του είναι έργο ζωής. Κατέθεσε δε, προσωπική του εμπειρία από παρελθούσα επίσκεψή του στην Σερβία συνοδεύοντας τότε τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο κυρό Χριστόδουλο, καταδεικνύοντας μέσα απ΄ αυτήν την αγάπη των δύο λαών.

Κεντρικοί ομιλητές ήσαν οι 
κ.κ. 
- Αθανάσιος Αγγελόπουλος, Σλαβολόγος, Καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
- Χρήστος Τερέζης, Καθηγητής Φιλοσοφίας, π. Κοσμήτωρ Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών, 
- Γεώργιος Παναγιωτάκης, Καθηγητής Ιατρικής, π. Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών. 
- Αναστάσιος Μαράς, Καθηγητής ΣΕΠ Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σπουδές στην Ορθόδοξη θεολογία. 
- Ανδρέας Ζαφειρόπουλος, Θεολόγος M.Sc. υπ. Διδάκτωρ Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Ανατολικού Σαράγιεβο. 

Συντονιστής: Χρήστος Αδαμόπουλος.

Ο Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κ. Αθανάσιος Αγγελόπουλος και διδάσκαλος του συγγραφέως, αναφέρθηκε στην αγάπη και την πίστη που πρέπει να έχει κάποιος, ώστε να φέρει εις πέρας αυτό το σπουδαίο ερευνητικό συγγραφικό έργο. Η Σερβία είναι η χώρα που την αγάπησε ο Γεώργιος – Νεκτάριος Λόης και τον αγάπησε και αυτή. Και κατέληξε, λέγοντας, ότι οι φιλίστορες, αλλά και οι ειδικοί του Πολιτισμού, της Πολιτικής, της Διπλωματίας και του Επιχειρείν να προσέξουν το έργο αυτό, κάτι σίγουρα θα διδαχθούν και κάτι θα εμπνευστούν απ΄ αυτό για το έργο τους.

Παρέστη μεταξύ άλλων και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ο π. Νικόλαος Σκιαδαρέσης, Καθηγητής του κ. Λόη στο Εκκλησιαστικό Λύκειο, αρκετοί Ιερείς και φοιτητές του. 
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκινεί...


Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που διαπρέπει στο μαγικό κόσμο του NBA αυτή την εποχή μόλις στα 22 του χρόνια, δεν σταματά να μιλά με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα που υποδέχτηκε φιλόξενα αυτόν και την οικογένειά του πριν 20 χρόνια.

Με αφορμή την κλήση του για το All Star Game έδωσε πληθώρα συνεντεύξεων και οι δηλώσεις του είναι συγκλονιστικές:

'Οταν κλήθηκε να πει το τι θα διάλεγε ανάμεσα στον τίτλο του MVP στο All-Star Game, στο πρωτάθλημα με τους Μπακς ή σε ένα μετάλλιο με την Εθνική, εκείνος διάλεξε χωρίς δεύτερη σκέψη το μετάλλιο, αφού “αυτό το παίρνει όλη η Ελλάδα”!

«Θα επέλεγα μετάλλιο με την Εθνική, γιατί αυτό θα ήταν κάτι που θα έμενε σε όλη την Ελλάδα». 

“Η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα, που δουλεύει σκληρά καθημερινά, όποιος πάει εκεί τον υποδέχονται καλά. Αυτό έκαναν στους γονείς μου πριν 20 χρόνια. Όπου κι αν πάω η Ελλάδα βρίσκεται πίσω μου. Δεν είναι ο Γιάννης στο All Star Game είναι η Ελλάδα”.

"Σας ευχαριστώ. Όπως είπα πάντα έχω την Ελλάδα πίσω μου. Σας αγαπώ..."