2/12/16

Πράξη αγάπηςΜητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικὴς κ.κ. Νικόλαος: Τὸ μεγαλεῖο του «καινοῦ» ἀνθρώπου


Τὸ αὐθεντικὸ βίωμα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὸ χρειαζόμαστε, ὅπως καὶ ὁ κάθε χριστιανὸς στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. Ἁπλὰ στὶς μέρες μας ἡ δυσκολία νὰ τὸ ἀποκτήσουμε φαντάζει μεγαλύτερη.

Αὐτὸ τὸ βίωμα ἀπεργάζεται τὸ μεγαλεῖο τοῦ «καινοῦ» ἀνθρώπου, αὐτοῦ δηλαδὴ ποὺ ἔχει μετέλθει σὲ μιὰ κατάσταση ποὺ παραμένοντας ἄνθρωπος δὲν εἶναι... ἄνθρωπος. Εἶναι θεοειδής, θεόμορφος, θεανθρώπινος ἄνθρωπος. ῾Ο θεάνθρωπος Κύριος ἦταν τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος. ῾Ο θεανθρώπινος ἄνθρωπος χωρὶς νὰ εἶναι θεὸς παύει νὰ εἶναι μόνον ἄνθρωπος. ᾿Απὸ τὸ «ἀνθρώπινον» διατηρεῖ τὴν φύση καὶ ἀρνεῖται τὴν κυριαρχία τοῦ πτωτικοῦ ἰδιώματος· ἀπὸ τὸ «θεῖον» στερεῖται τὴ φύση καὶ προσοικειοῦται ταπεινῶς τὴ χάρι.

Αὐτὰ ὅλα σημαίνουν ὅτι ὁ αὐθεντικὸς χριστιανὸς εἶναι πολὺ ἀνθρώπινος. Ἀναδεικνύει καὶ τιμᾶ τὴν ἀνθρώπινη φύση του• δὲν τὴν περιφρονεῖ• δὲν ντρέπεται γι’ αὐτήν• δὲν τὴν ἀδικεῖ. Γι’ αὐτὸ καὶ κατανοεῖ τὶς ἀδυναμίες τῶν ἄλλων καὶ τὶς δυνατότητες τὶς δικές του. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μικρός καὶ μεγάλος ταυτόχρονα. Ἐνῶ εἶναι «βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους ἠλαττωμένος»(1) εἶναι καὶ «ὡσεὶ χόρτος ἔχων τὰς ἡμέρας αὐτοῦ»(2), διότι «ἐν τιμῇ ὤν, οὐ συνῆκε παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς»(3)

Εἶναι ἄνθρωπος βαθὺς καὶ εὐρὺς ταυτόχρονα. Εἶναι μυστήριο ἀνεξιχνίαστο ὁ ἴδιος ἀλλὰ καὶ χωρητικὸς ὅλων. Ἡ ζωή του ἔχει ἀλήθεια καὶ ἀγάπη, τὴν ἐλευθερία τοῦ νὰ δέχεται καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ νὰ προσφέρεται. Γι’ αὐτὸ εἶναι καὶ πολὺ φιλάνθρωπος καὶ κοινωνικός. Δὲν σώζεται μόνος, κοινωνεῖ τὴν σωτηρία. Μπορεῖ νὰ κενώνεται ἀπὸ τὸν ἐγωισμό του, γι’ αὐτὸ καὶ νὰ ἑνώνεται μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀδελφούς του.

Ἐπὶ πλέον ἡ αὐθεντικότητα βοηθεῖ τὸν χριστιανὸ νὰ λειτουργεῖ διαρκῶς στὸ μεθόριο Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, τῆς λογικῆς καὶ τοῦ μυστηρίου, τῆς θεϊκῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἀνθρώπινου πόνου, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ὑπακοῆς. Αὐτὴ τὸν ἐμπνέει νὰ κινεῖται καὶ στὸ ἐπέκεινα τοῦ προσωπικοῦ χώρου, τοῦ ἀνθρώπινου μέτρου, τοῦ κοσμικοῦ χρόνου, τοῦ ἐγώ. Σ’ αὐτὰ τὰ μεθόρια εἶναι ποὺ κρύβεται ὁ Θεός• σ’ αὐτὰ τὰ ἐπέκεινα εἶναι ποὺ συναντᾶ κανεὶς τὸν ἀδελφό, τὴν αἰωνιότητα, τὴ χάρι, τὴν ἀλήθεια, τὸν Ἴδιο τὸν Θεό.

Ὅταν προκαλεῖται ἡ λογική μας, γεννᾶται ἡ πίστη. Ὅταν διακινδυνεύουμε τὸ συναίσθημά μας, προκύπτει ἡ χάρις. Ὅταν ἀρνούμαστε τὸ θέλημά μας, ζοῦμε τὴν δική Του ἀγάπη σὲ μᾶς. Ὅταν συστέλλεται ὁ ἑαυτός μας, ἀνασταίνεται ἐν δυνάμει ὁ Θεὸς μέσα μας.

Αὐθεντικὸ βίωμα εἶναι τὸ ὁσιακό, τὸ μαρτυρικό, τὸ ἀποστολικό, τὸ προφητικό. Αὐτὸ ποὺ ἔχει ἄσκηση, ἱδρώτα, αἷμα, πόνο, μαρτυρία, ταπεινὴ ὁμολογία. Ὁ αὐθεντικὸς χριστιανὸς ζεῖ τὴ χαρὰ μέσα ἀπὸ τὴν ἄσκηση, τὴ στέρηση, τὴ θυσία. Ζεῖ τὴν ἐλπίδα μέσα ἀπὸ τὸν πόνο, τὴν ἀσθένεια, τὴ διακριτικὴ ἐπιβεβαίωση τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, τὴ συνεχῆ προσδοκία τοῦ σημείου, ποὺ δὲν τὸ ζητεῖ ἀλλὰ τὸ περιμένει καὶ ὅταν ἔρχεται δὲν τὸν ξαφνιάζει. Ζεῖ τὴν ταπείνωση μέσα ἀπὸ τὶς εὐλογίες Του καὶ τὶς χαρές. Αὐτὰ ὅλα στηρίζονται στὴν πίστη.

1/12/16

Το μυστήριο και το μεγαλείο της θυσίαςΜέ λαμπρότητα ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα.Εκδήλωση στην Κόνιτσα για τον μικρασιατικό ελληνισμόΙ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Κονίτσης θα πραγματοποιηθεί, υπό την αιγίδα της Ι. Μητροπόλεως, εκδήλωση για τον ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.


Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει Ομιλία συνοδευόμενη από προβολές με θέμα: 

"Η παιδεία του Ελληνισμού στον Ελλαδικό χώρο και 
στην Μικρασία από το 1453 έως το 1922"
από τη Φιλόλογο Επίχαρη Μιχαηλίδου. 


Επίσης θα ψαλλούν Ύμνοι και Τραγούδια από τις Χορωδίες (Παιδική και Ανδρική) της Ιεράς Μητροπόλεως με την συνοδεία μουσικών οργάνων.

Παρακαλούμε όπως τιμήσετε διά της παρουσίας σας την εκδήλωση.

Εγκαίνια Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου στα Κρύα Ιτεών
30/11/16

Εξαποστειλάρια


Σχετική εικόνα

Εξαποστειλάριον

Ο Λόγος ο προάναρχος, ευρηκώς σε παμμάκαρ, Πρωτόκλητον ανέδειξε, πάντων των Αποστόλων, Ανδρέα παναοίδιμε και τοις τούτου ίχνεσιν, επόμενος ανεδείχθης, οδηγός πλανωμένων, προς ουράνιον αυτούς, ανάγων θείαν πορείαν.

Ο προαιώνιος Θεός Λόγος, αφού σε βρήκε, Ανδρέα παμμακάριστε, εσένα που δοξάζεσαι από όλους σε όλα τα μέρη της γης, σε ανέδειξε πρώτον στην κλήση από όλους τους αποστόλους. Έτσι και συ ακολουθώντας τα ίχνη Εκείνου, αναδείχθηκες οδηγός για όλους τους πλανεμένους, ανεβάζοντας τους προς την ουράνια πορεία.-------------------

Του Πέτρου τον συναίμονα, των μαθητών τον πρώτιστον, αυτόπτην και υπηρέτην, γενόμενον τον του Λόγου, Ανδρέαν τον Απόστολον, ενδόξως ευφημήσωμεν* τα έθνη γαρ εφώτισε, και σταυρωθείς τελειούται, ως Μαθητής του Δεσπότου.

Τον συγγενή του Πέτρου, τον πρώτο από τους μαθητές, τον αυτόπτη και υπηρέτη του Λόγου, Του Χριστού, τον απόστολο Ανδρέα, ελάτε με δόξα να υμνήσουμε και να διαδώσουμε τη φήμη του σε όλον τον κόσμο. Γιατί φώτισε τα έθνη, και τελείωσε την ζωή του πάνω στον σταυρό, ως μαθητής του Δεσπότου Χριστού.


Χρόνια ΠολλάΣτην Καινή Διαθήκη ο Απ. Ανδρέας παρευρίσκεται στη θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου, στη τέλεση του θαύματος του χορτασμού των πεντακισχιλίων, στη συνάντηση του Κυρίου με τους Έλληνες. Τότε μαζί με τον Φίλιππο λένε στον Κύριο την επιθυμία των προσύλητων Ελλήνων να τον συναντήσουν. 

Ο ευαγγελιστής Μάρκος παρουσιάζει τον Απ. Ανδρέα μαζί με άλλους τρεις μαθητές να ρωτά τον Κύριο για το πότε θα εκπληρωθεί η προφητεία καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Στους καταλόγους των δώδεκα μαθητών πάντοτε αναφέρεται μαζί με τον αδελφό του Πέτρο. 

Για τελευταία φορά αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων μετά την Ανάληψη του Κυρίου να βρίσκεται μαζί με τους άλλους μαθητές στο υπερώο της Ιερουσαλήμ.

29/11/16

Εγκαίνια στον "Άρτο Αγάπης"Μέ λαμπρότητα ἐτελέσθησαν τήν Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 τά Ἐγκαίνια τῆς νέας Φιλανθρωπικῆς δράσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, στό κοινωνικό Συσσίτιο «Ἄρτος Ἀγάπης», πού εὑρίσκεται στήν ὁδό Φιλοποίμενος 27, στήν Πάτρα.

Τά ἐγκαίνια ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, μέ τήν συμμετοχή πολλῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί πλήθους Λαοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν πνευματική διάσταση τῆς ἀγάπης δανειζόμενος λόγους τῶν ἁγίων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ ἐπεσήμανε ὅτι τό ἔργο αὐτό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὑλοποιήθηκε μέ τά χρήματα πού ὁ ἴδιος ὁ Λαός προσέφερε καί προσφέρει στήν Ἐκκλησία λέγοντας χαρακτηριστικά: «… ὃτι τήν προσφορά τοῦ Λαοῦ τήν ἀντιπροσφέρομε στό Λαό» καί συνέχισε «… ὃτι ἡ προσφορά αὐτή ἀπευθύνεται σέ κάθε ἂνθρωπο πού ἀντιμετωπίζει προβλήματα, ἀνεξαρτήτου καταγωγῆς κ.λ.π», ἐνῶ εὐχαρίστησε ἀπό καρδίας ὅλους ὅσοι συνείργησαν γιά νά περατωθῇ τό ἔργο αὐτό τῆς ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Νά σημειώσωμε ὅτι στό ἰσόγειο τοῦ Κτηρίου θά στεγασθῇ ἡ κεντρική δομή τῶν συσσιτίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί στούς ἂλλους τρεῖς ὀρόφους ἡ φοιτητική ἑστία.

Στά ἐγκαίνια παρέστησαν ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀπόστολος Κατσιφάρας, οἱ Βουλευτές κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καί κ. Ἀνδρέας Κατσανιώτης, ἡ Δημοτική Σύμβουλος κ. Βίβιαν Σαμούρη, ὁ Διοικητής Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν Ἀχαΐας κ. Νικόλαος Ρουμελιώτης καί Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων.