24/1/17

Ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τά 180 χρόνια τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἀνδρέου Ἐγλυκάδος Πατρῶν.


Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 22.1.2017, στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τοῦ Τ.Ε.Ι. Δυτικῆς Ἑλλάδος, ἡ ἐπετειακὴ ἐκδήλωση ποὺ διοργάνωσε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀνδρέου Ἐγλυκάδος, μὲ τὴν εὐκαιρία συμπληρώσεως 180 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ἐνορίας.

Ἡ ὡραία αὐτὴ ἐκδήλωση περιελάμβανε: α) Εἰσαγωγικὴ προσλαλιὰ ἀπὸ τὸν προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Κωνσταντῖνο Ἀθανασόπουλο, β) προβολὴ βίντεο μὲ θέμα: Ἡ Ὀρθόδοξη πορεία μιᾶς ζωντανῆς ἐνορίας», γ) μουσικοχορευτικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὸν παιδικὸ σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν «Μητέρα Ἐκκλησία» καὶ δ) τραγούδια ἀπὸ τὸ νεανικὸ χορωδιακὸ σχῆμα BelCantes τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Ἐγλυκάδος καὶ ἀπὸ τὴν παιδικὴ χορωδία τοῦ 17ου Γυμνασίου Πατρῶν.

Τὴν ἐκδήλωση ἐτίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐπέδωσε εὐεργετήρια γράμματα στοὺς Καθηγητάς καὶ στὶς Καθηγήτριες ποὺ ἐθελοντικὰ προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τους στὰ κοινωνικὰ φροντιστήρια τῆς Ἐνορίας.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος μὲ θερμὰ λόγια ὡμίλησε γιὰ τὸ ἐπιτελούμενο πνευματικό, φιλανθρωπικό, κοινωνικὸ καὶ νεανικὸ ἔργο, στὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Ἐγλυκάδος καὶ συνεχάρη τὸν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτoπρεσβύτερο π. Κωνσταντῖνο Ἀθανασόπουλο, γιὰ τὸ ζῆλο του καὶ τὴν ἀφοσίωσή του στὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία.

Μὲ ἐπαινετικὰ λόγια ἀπευθύνθηκε καὶ πρός στίς ἐκανοντάδες τῶν παιδιῶν τῆς Ἐνορίας ποὺ μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ νεανικὸ σφρῖγος συμμετέχουν στὶς δράσεις τῆς Ἐκκλησίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: « Ἐνορία ποὺ ἔχει νειάτα, εἶναι μιά ζωντανὴ ἐνορία».

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε ἀναφορὰ στοὺς κεκοιμημένους Ἱερεῖς ποὺ ὑπηρέτησαν στὴν Ἐνορία καὶ ἰδιαιτέρως στὸν π. Δημήτριο Ἀθανασόπουλο, ὁ ὁποῖος γιὰ 45 καὶ πλέον ἔτη διηκόνησε τὴν Ἐνορία καὶ κατέλιπε φήμη ἐναρέτου Κληρικοῦ καὶ εὐχήθηκε ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς τοὺς ἀναπαύῃ ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται.

Στὴν θαυμάσια αὐτή ἐκδήλωση συμμετεῖχαν ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, Ἀρχιμ. π. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος, Ἱερεῖς, ὁ Βουλευτὴς Ἀχαΐας κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καὶ Φορεῶν καὶ πλῆθος Λαοῦ ποὺ εἶχε κατακλύσει τὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου τοῦ Τ.Ε.Ι. Δυτικῆς Ἑλλάδος.περ. Ο ΣΩΤΗΡ: Ἔχουμε τελείως παραφρονήσει;


ΟΔΥΝΗ ΚΑΙ ΟΡΓΗ!

Τὰ δύο αὐτὰ συναισθήματα καταλαμβάνουν κάθε ἐχέφρονα ἄνθρωπο πού, ἐμβρόντητος κυριολεκτικά, παρακολουθεῖ τὸ ποῦ ὁδηγοῦν τὰ πράγματα ὅσοι θέλουν νὰ ξεθεμελιώσουν ὅ,τι ὑγιὲς ἔχει ἀπομείνει στὸν τόπο αὐτό.

Ἀφορμὴ γιὰ τὴ συγγραφὴ τοῦ ἄρθρου δίνει ἡ μὲ βαθμὸ προτεραιότητος «ἐξαιρετικῶς ἐπεῖγον» (γιατί ἄραγε;) καὶ ἡμερομηνία 23-12-2016 ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρὸς τὶς «Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Χώρας», καθὼς καὶ πρὸς τὰ «Γυμνάσια τῆς Χώρας». Θέμα της: «Ὑλοποίηση στὸ Γυμνάσιο Θεματικῆς Ἑβδομάδας Ἐνημέρωσης καὶ Εὐαισθητοποίησης σὲ ζητήματα Διατροφῆς, Ἐθισμοῦ - Ἐξαρτήσεων καὶ Ἔμφυλων Ταυτοτήτων» μὲ γενικὸ τίτλο: «Σῶμα καὶ Ταυτότητα».

Καὶ μόνο ἀπὸ τὸν τίτλο τοῦ γενικοῦ θέματος διακρίνεται ἀμέσως ποῦ τὸ Ὑπουργεῖο ἀποδίδει τὴ μέγιστη βαρύτητα αὐτῶν τῶν σεμιναρίων γιὰ τὴν ἐνημέρωση τῶν μαθητῶν, καθὼς καὶ τῶν γονέων τους. Εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ βαρύτητα πέφτει στὴν τρίτη θεματικὴ ἑνότητα «Ἔμφυλες Ταυτότητες».

Συνεπῶς οἱ μαθητὲς τῶν ἑλληνικῶν γυμνασίων (παιδιὰ 12-15 ἐτῶν) καθὼς καὶ οἱ γονεῖς τους θὰ κληθοῦν νὰ ἐνημερωθοῦν γύρω ἀπὸ τὸ φύλο τους. Τί ἐνημέρωση ἄραγε νὰ λάβουν; Ἀντιγράφουμε κάποια ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ προβλέπει ὁ συγκεκριμένος θεματικὸς ἄξονας: «Βιολογικὸ καὶ Κοινωνικὸ Φύλο», «Ἀποδομώντας τὰ ἔμφυλα στερεότυπα», «Φύλο, Σεξουαλικὸς Προσανατολισμὸς καὶ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα», «Ὀμοφοβία καὶ Τρανφοβία στὴν κοινωνία καὶ στὸ σχολεῖο».


Γιὰ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες μας ἴσως ὑπάρχουν ἀρκετὲς ἄγνωστες λέξεις στὰ παραπάνω. Λοιπόν, σαφέστατα πιὰ καὶ τελείως ἀπροκάλυπτα τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας προωθεῖ στὰ παιδιὰ ἕναν Σοδομισμὸ πολὺ χειρότερου τύπου ἀπὸ τὴ γνωστὴ ὁμοφυλοφιλία. Πρόκειται γιὰ κίνηση παγκόσμια ποὺ θέλει τοὺς ἀνθρώπους, καὶ μάλιστα τὰ παιδιά, νὰ διαλέγουν αὐτὰ τὸ κοινωνικὸ φύλο τους, ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὸ βιολογικό τους φύλο. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐὰν κάποιο παιδὶ δὲν αἰσθάνεται καλὰ μὲ τὸ ὅτι γεννήθηκε ἀγόρι ἢ κορίτσι, θὰ μπορεῖ νὰ δηλώνει τὸ ἀντίθετο, καὶ μάλιστα νὰ τὸ ἀλλάζει μὲ τὴ βοήθεια τῶν σχετικῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν.

Ἤδη, πρὸς τοῦτο, στὴν τελευταία παρέλαση ὁμοφυλοφίλων τοιχοκολλήθηκαν ἀφίσες μὲ τὸ σύνθημα: «Ἄνδρας δὲν γεννιέσαι· γίνεσαι», «γυναίκα δὲν γεννιέσαι· γίνεσαι». Καὶ ὄχι μόνο αὐτά. Παράλληλα, πάλι ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, διοργανώνεται γιὰ τὸ ἔτος 2017 «Πανελλήνιος Μαθητικὸς Διαγωνισμὸς Ψηφιακῆς Δημιουργίας» μὲ τίτλο: «Ὅλα τὰ παιχνίδια γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ» μὲ στόχο τὴν κατάργηση τῆς διακρίσεως τῶν παιχνιδιῶν γιὰ ἀγόρια ἢ γιὰ κορίτσια.

Ἔρχεται λοιπὸν ἡ θεματικὴ αὐτὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νὰ «ἀποδομήσει (ὅπως ἀκριβῶς τὸ λέει) τὰ ἔμφυλα στερεότυπα» καὶ νὰ διδάξει τὴν καταστολὴ τῶν φαινομένων «ὁμοφοβίας καὶ τρανφοβίας στὴν κοινωνία καὶ στὸ σχολεῖο» (αὐτὸ πάλι σημαίνει πὼς δὲν πρέπει οἱ μαθητὲς ἢ οἱ γονεῖς νὰ ἐκπλήσσονται καὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ ἀντιδράσουν, ἂν κάποιο παιδί, συμμαθητὴς κ.ο.κ., δηλώσει κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ δείχνει καὶ διατρανώσει τὸν ὁμοφυλοφιλικὸ σεξουαλικό του προσανατολισμό).

Καὶ πότε κάνει τὴν ἐμφάνισή της ἡ ἐγκύκλιος αὐτὴ τοῦ Ὑπουργείου;

Εἶναι ἄραγε τυχαία ἡ «σύμπτωση»; Τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες (τέλη Δεκεμβρίου τοῦ 2016) κυκλοφόρησε διαδικτυακὰ τὸ ἐξώφυλλο τοῦ πρώτου γιὰ τὸ 2017 τεύχους (Ἰανουάριος 2017) τοῦ παγκοσμίου φήμης καὶ κυκλοφορίας περιοδικοῦ «National Geographic», ἀφιερωμένο στὸ θέμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ φύλου, μὲ τίτλο «Revolution of Gender» (=Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ Φύλου) καὶ φωτογραφία ἑνὸς μικροῦ κοριτσιοῦ (;) ἐννέα ἐτῶν ἀπὸ τὶς ΗΠΑ πού, ἐνῶ εἶχε γεννηθεῖ ἀγόρι, θέλησε καὶ κατόρθωσε νὰ γίνει κορίτσι, μὲ τὴ συνδρομὴ τῶν γιατρῶν καὶ τὴ συμπαράσταση τῶν γονέων του (βλ. «Ὁ Σωτήρ», φύλ. 2147, 15-1-2017, σελ. 37).

Ποῦ πᾶμε λοιπόν; Ποῦ ὁδηγεῖται ὁ ἄνθρωπος;

Ὀδύνη καὶ ὀργή!


Ὀργὴ γιὰ τὴν ἔκφυλη ἀποδόμηση κάθε τελευταίου ἴχνους ὑγείας, ψυχικῆς καὶ σωματικῆς, ἐπάνω στὸν ἄνθρωπο· τὸ γκρέμισμα ὄχι πλέον τῶν ἀξιῶν – αὐτὲς ἔχουν ἐξαφανιστεῖ ἐδῶ καὶ καιρὸ – ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν φυσικῶν νόμων, τῆς φυσικῆς νομοτέλειας μέσα στὸ σύμπαν. Καὶ συνάμα ὀδύνη. Ὀδύνη γιὰ τὴν ἔσχατη καταρράκωση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἄραγε, μὲ αὐτὲς τὶς τακτικές, μὲ αὐτὲς τὶς διδασκαλίες πρὸς τὰ παιδιὰ τῶν δώδεκα καὶ δεκαπέντε ἐτῶν, τί μέλλον χτίζουμε γιὰ τὸν κόσμο μας, γιὰ τὴν πατρίδα μας;

22/1/17

Παρουσίαση βιβλίου "Ο ΞΥΛΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ" στην Πάτρα - 28 Ιανουαρίου 2017
«Ο Ξύλινος Σταυρός», ένα ιστορικό μυθιστόρημα 

της κας Σταματίας Καραγεωργίου- Πάπιστα, 
μας ταξιδεύει στο χρόνο… 


Οι εκδόσεις «Ορθόδοξη Κυψέλη» προσφέρουν στο αναγνωστικό κοινό αυτό το μοναδικό βιβλίο που φέρνει στην επιφάνεια ιστορικές μνήμες που συνδέονται με ένα ακόμα δύσκολο παρόν, σε ένα γεωγραφικό χώρο που εδώ και αιώνες φιλοξενεί ένα ταλαιπωρημένο και βασανισμένο κομμάτι του Ελληνισμού.Η κατασκήνωση της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου στον Αγ. Βλάσιο στα χιόνια
φωτο: κ. Ψαρρής Αθανάσιος

21/1/17

32o Παιδαγωγικό Συνέδριο - Χριστιανική Εστία Πατρών - 4 & 5/2/2017
Εὐθύνη καί χρέος τῶν Ὀρθοδόξων


Ἕνα θλιβερὸ ἀποτέλεσμα ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὴ σύγκληση τῆς Μεγάλης Συνόδου στὴν Κρήτη τὸ 2016 εἶναι ὁ διχασμὸς τῶν Ὀρθοδόξων. Διχασμὸς ποὺ ἀρχικὰ φανερώθηκε μὲ τὴν ἄρνηση τεσσάρων αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν νὰ μετάσχουν στὶς ἐργασίες τῆς Συνόδου, ἀνεξαρτήτως τῶν λόγων ποὺ καθεμιὰ προέβαλε. Διχασμὸς ὅμως ποὺ συνεχίσθηκε ἐντονότερος μετὰ τὴ Σύνοδο. Ἔχουν οὐσιαστικὰ δημιουργηθεῖ δύο ἀντιτιθέμενα μέτωπα, στὰ ὁποῖα κυριαρχοῦν ποικίλες τάσεις, ἀπὸ ἤπιες καὶ μετριοπαθεῖς μέχρι ἀκραῖες καὶ ἐπιθετικές.

Ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς ἐν ἐξελίξει διχοστασίας ἀποτελοῦν ἀφενὸς μὲν οἱ ἀπειλὲς ποὺ ἐκπορεύθηκαν ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο κατὰ τῶν ἐπικριτῶν τῆς Συνόδου, ἀφετέρου δὲ μιὰ ἀποσχιστικὴ τάση ποὺ κυοφορεῖται ἀνάμεσα μάλιστα σὲ ἀξιόλογα πρόσωπα τοῦ θεολογικοῦ κόσμου καὶ σημαντικοῦ ἀρι­θμοῦ μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἡ ἀλήθεια ἐπιβάλλει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ κύρια αἰτία αὐτῆς τῆς ἐπικίνδυνης καταστάσεως εἶναι ἡ ἀσάφεια καὶ ἀμφισημία τοῦ κειμένου τῆς Συνόδου περὶ τῆς σχέσεως «τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν κόσμον». Κάτι ποὺ ἐπισημαίνεται ἀπὸ Συνόδους αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καὶ ἀρκετοὺς Ἐπισκόπους, κληρικούς, μοναχούς καὶ θεολόγους.
Ἀκριβέστατα περιέγραψε τὴν προβληματικότητα τοῦ σχετικοῦ συνοδικοῦ κειμένου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ὅπως σημειώσαμε καὶ σὲ προηγούμενο σχόλιό μας, λέγοντας ἐπὶ λέξει: «Παρατηρεῖ κανεὶς στὸ τελικὸ κείμενο ἀντιφατικὰ σημεῖα. Κατὰ τὴν γνώμη μου δὲν εἶναι κείμενο θεολογικό, ἀλλὰ διπλωματικό».

Τὴν προβληματικότητα αὐτοῦ τοῦ κειμέ­νου ἐπισημαίνει καὶ ἡ εἰσήγηση τῆς εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους «ἐπὶ τῶν τελικῶν κειμένων τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» ποὺ δόθηκε στὴ δημοσιότητα στὰ τέλη τοῦ περασμένου Δεκεμβρίου. Στὴν ἀξιόλογη αὐτὴ εἰσήγηση ἐπισημαίνεται καὶ τὸ ἑξῆς σημαντικότατο ζήτημα:

«Σήμερoν ἡ διατήρησις τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἓν ὀδυνηρὸν αἴτημα. Ἐν Ἁ­γίῳ Ὄρει καὶ ἀλλαχοῦ ἀκούονται διαμαρτυρίαι καὶ δυστυχῶς ἀναπτύσσονται ἕως καὶ σχισματικαὶ τάσεις. Ἀναμφιβόλως εἰς αὐτὸ συμβάλλουν καὶ αἱ ἀμφισημίαι εἰς τὰ συνοδικὰ κείμενα, ἡ ἀσάφεια τῶν ὁποίων δημιουργεῖ προϋποθέσεις δι᾽ οἰκουμενιστικὴν ἑρμηνείαν των καὶ ἑπομένως ὁδηγεῖ εἰς κρίσιν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας... Ὄχι μόνον "ζηλωτικαί", ὡς λέγεται, ἀλλὰ καὶ ὑγιεῖς φωναὶ ἀναζητοῦν λόγον ἀληθείας διὰ νὰ πεισθοῦν καὶ νὰ ἀναπαυθοῦν».

Τὸ Ἱεροκοινοτικὸ κείμενο καταλήγει μὲ τὴν ἔκφραση ἐλπίδας νὰ διορθωθοῦν τὰ συνοδικὰ κείμενα, «ὥστε αὐτὰ νὰ ἀνταποκρίνωνται εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς σωτηριώδους ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον».

Συμμεριζόμαστε τὴν ἐλπίδα αὐτὴ καὶ τὴν ἐκφράζουμε καὶ ὡς παράκληση πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ μεριμνήσει ὥστε μὲ κάποιο τρόπο νὰ διευκρινισθοῦν μὲ ἀκρίβεια τὰ ἀμφιλεγόμενα σημεῖα. Ἡ Μεγάλη Σύνοδος συνεκλήθη βασικῶς γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτὴ ἔχει ἤδη πληγεῖ. Καὶ εἶναι χρέος ὅλων νὰ συντελέσουμε στὴ θεραπεία τῆς πληγῆς. Οἱ ὁποιεσδήποτε ἀπειλὲς καὶ οἱ ἀκραῖες τάσεις μόνο λάδι στὴ φωτιὰ ρίχνουν. Ἡ Ὀρθόδοξη ὁριοθέτηση τῆς ἀλήθειας σώζει καὶ ἑνώνει. Καὶ αὐτὸ ὁλοψύχως εὐχόμαστε νὰ πραγματοποιηθεῖ.


Διώχνουν τὴν Παναγία ἀπὸ πόλεις τῆς ΕὐρώπηςΜὲ αὐτὸν τὸν τίτλο ἡμερήσια ἐφημερίδα («Ἑστία» 12-12-2016) καταγγέλλει τὴν διαρκῶς αὐξανόμενη προσπάθεια περιορισμοῦ τοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἀπὸ τὶς κρατικὲς ἐξουσίες τῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης. 

Συγκεκριμένα ἀναφέρει ἡ ἐφημερίδα: «Τὶς ἐντονώτατες ἀντιδράσεις τῶν κατοίκων, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἀκόμη Γάλλων πολιτῶν ἔχει προκαλέσει πρόσφατος ἀπόφασις τοπικοῦ δικαστηρίου ποὺ παραγγέλλει τὴν ἀπομάκρυνση ἀγάλματος τῆς Παναγίας ποὺ εἶναι τοποθετημένο σὲ εὐδιάκριτο σημεῖο τῆς πόλεως» Πουμπλιὲ τῆς ἀνατολικῆς Γαλλίας. «Ἡ αἰτιολογία εἶναι ὅτι ἡ γαλλικὴ νομοθεσία ἀπαγορεύει τὴν τοποθέτηση θρησκευτικῶν συμβόλων σὲ δημοσίους χώρους. 

Ἔτσι ἡ δημοκρατικὴ ἀρχὴ τῆς πόλεως, ποὺ ἐπικρίνεται διότι τὸ ἄγαλμα ἀνηγέρθη μὲ δικά της ἔξοδα, καλεῖται νὰ τὸ ἀπομακρύνει ἐντὸς τριῶν μηνῶν μὲ τὴν ἀπειλὴ προστίμου 100 εὐρὼ ἡμερησίως, σὲ περίπτωση ποὺ δὲν τὸ πράξει».
Ἡ ἐφημερίδα ἐπικρίνει τὴν ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ τοπικοῦ δικαστηρίου, καθότι ἔρ­χεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις καὶ τὸ δικαίωμα νὰ τὶς ἐκφράζουν ἐλεύθερα οἱ χριστιανοὶ πολίτες τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν, οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἀποτελοῦν τὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν κατοίκων τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου.

Τί θὰ περιμέναμε βέβαια ἀπὸ ἕνα κράτος ποὺ ἐπίσημα δηλώνει ἄθεο, ὅπως αὐτὸ τῆς Γαλλίας; Ἀλλ᾿ ὅμως μήπως ὑστεροῦν καὶ τὰ ἄλλα δῆθεν «χριστιανικὰ» ἔθνη τῆς Εὐρώπης; Ἡ Εὐρώπη πλέον «γηράσκει ἐν ἁμαρτίαις» καὶ ὁ ἀφανισμός της δὲν εἶναι μακριά. Τὸ σαράκι ποὺ τὴν κατατρώει βρίσκεται ἤδη μέσα στὰ σπλάχνα της. Τὸ δηλώνουν οἱ μιναρέδες ποὺ σὰν μανιτάρια φυτρώνουν πάνω στὰ χώματα τῆς ἄλλοτε χριστιανικῆς Ἠπείρου. Ἡ μουσουλμανικὴ μαντήλα ἐξαπλώνεται μὲ ρυθμοὺς γεωμετρικῆς προόδου. Ὁ Χριστὸς ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὰ μέρη αὐτά, διωγμένος ὅπως παλιὰ ἀπὸ τοὺς Γεργεσηνούς. Ἀλλὰ κατόπιν, ποιὰ ἄραγε τύχη περιμένει τὴν ἔρημη ἀπὸ Χριστὸ καὶ χριστιανικὴ καμπάνα Εὐρώπη;


18/1/17

Ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ έκοψε την βασιλόπιτα της Χ.Φ.Δ. Πατρών


Την Χ.Φ.Δ. Πατρών επισκέφτηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ την περασμένη Τρίτη 17.1.17 στην αίθουσά της στην Χριστιανική Εστία Πατρών. Τον υποδέχθηκαν οι Αρχ. π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης και π. Μάρκος Τζανακάκης και τον ευχαρίστησαν για την ευλογία της παρουσίας του και φέτος δίπλα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αγωνίζονται τον καλό αγώνα.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εξεδήλωσε την χαρά του ευρισκόμενος δίπλα σε νέους ανθρώπους και μίλησε με λόγια απλά και ζεστά για τα αγωνιζόμενα νιάτα στην σημερινή δύσκολη εποχή μας και κάλεσε όλους να διαφυλάξουν μέσα τους σαν κόρη οφθαλμού, την Ορθοδοξία και την Ελλάδα μας.

Μετά την κοπή της βασιλόπιτας παρακάθισε σε δείπνο με τους φοιτητές.
37η επέτειος από την Επανακομιδή του Σταυρού του Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα


Σᾶς προσκαλοῦμε, καί ἐφέτος, μὲ ἀγάπη πατρικὴ 
στὸν λαμπρὸ ἑορτασμὸ 

ἐπί τῇ 37ῃ ἐπετείῳ ἀπό τήν Ἐπανακομιδή τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα, 

ὁ ὁποῖος θὰ πραγματοποιηθῇ στὸν Νέο Ἱερὸ Ναὸ 
τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Ἀνδρέου, 
ὅπου εὑρίσκεται ὁ Σταυρὸς τοῦ Ἁγίου μας. 

Τὸ πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ ἔχει ὡς ἑξῆς: 

● Σάββατο 21 Ἰανουαρίου 2017 ὥρα 6μ.μ. 
Μέγας Πολυαρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς 

● Κυριακὴ 22 Ἰανουαρίου 2017 ὥρα 7-10:30π.μ. 
Ὄρθρος- Πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία 

+ Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος